Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯПро загальну середню освіту

Зміст документу

Про загальну середню освіту. 1

Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.. 3

Стаття 1. Законодавство України про загальну середню освіту. 3

Стаття 2. Основні завдання законодавства України про загальну середню освіту. 3

Стаття 3. Загальна середня освіта. 3

Стаття 4. Система загальної середньої освіти. 3

Стаття 5. Завдання загальної середньої освіти. 3

Стаття 6. Здобуття повної загальної середньої освіти. 4

Стаття 7. Мова (мови) навчання і виховання у загальноосвітніх навчальних закладах. 4

Розділ II. ЗАГАЛЬНООСВІТНІ ТА ІНШІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ СИСТЕМИ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ.. 4

Стаття 8. Загальноосвітній навчальний заклад. 4

Стаття 9. Типи загальноосвітніх та інших навчальних закладів системи загальної середньої освіти 5

Стаття 10. Статус загальноосвітнього навчального закладу. 6

Стаття 11. Створення, реорганізація та ліквідація загальноосвітнього навчального закладу. 6

Розділ III. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ.. 7

Стаття 12. Термін навчання. 7

Стаття 13. Форми навчання. 7

Стаття 14. Наповнюваність класів загальноосвітніх навчальних закладів. 7

Стаття 15. Навчальні плани та навантаження учнів. 7

Стаття 16. Навчальний рік та режим роботи загальноосвітнього навчального закладу. 8

Стаття 17. Виховний процес у загальноосвітніх навчальних закладах. 9

Стаття 18. Зарахування учнів. 9

Розділ IV. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ.. 10

Стаття 19. Учасники навчально-виховного процесу. 10

Стаття 20. Учень (вихованець) 10

Стаття 21. Соціальний захист учнів (вихованців) 10

Стаття 22. Охорона та зміцнення здоров’я учнів (вихованців) 11

Стаття 23. Заохочення учнів (вихованців) 11

Стаття 24. Педагогічні працівники. 11

Стаття 25. Педагогічне навантаження. 11

Стаття 26. Трудові відносини в системі загальної середньої освіти. 15

Стаття 27. Атестація педагогічних працівників. 16

Стаття 28. Права та обов’язки педагогічних працівників системи загальної середньої освіти. 16

Стаття 29. Права та обов’язки батьків або осіб, які їх замінюють. 16

Розділ V. ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ.. 17

Стаття 30. Поняття Державного стандарту загальної середньої освіти. 17

Стаття 31. Розроблення та затвердження Державного стандарту загальної середньої освіти. 17

Стаття 32. Структура Державного стандарту загальної середньої освіти. 17

Стаття 33. Додержання Державного стандарту загальної середньої освіти. 17

Стаття 34. Атестація та оцінювання знань учнів (вихованців) 18

Розділ VI. УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ.. 18

Стаття 35. Органи управління системою загальної середньої освіти. 18

Стаття 36. Основні завдання органів управління системою загальної середньої освіти. 18

Стаття 37. Повноваження органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в системі загальної середньої освіти. 19

Стаття 38. Повноваження загальноосвітнього навчального закладу. 20

Стаття 39. Управління та громадське самоврядування загальноосвітнього навчального закладу 21

Стаття 40. Державний контроль за діяльністю загальноосвітніх навчальних закладів. 21

Розділ VII. НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 22

Стаття 41. Завдання науково-методичного забезпечення системи загальної середньої освіти. 22

Стаття 42. Здійснення науково-методичного забезпечення системи загальної середньої освіти 22

Розділ VIII. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ, 22

Стаття 43. Фінансово-господарська діяльність загальноосвітніх навчальних закладів. 22

Стаття 44. Матеріально-технічна база загальноосвітніх навчальних закладів. 23

Стаття 45. Штатні розписи загальноосвітніх навчальних закладів. 23

Розділ IX. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО.. 23

Стаття 46. Міжнародне співробітництво у системі загальної середньої освіти. 23

Розділ X. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ.. 23

Стаття 47. Відповідальність за порушення законодавства про загальну середню освіту. 23

Розділ XI. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ.. 24

Стаття 48. Набрання чинності цим Законом.. 24

 

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про загальну середню освіту

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1999, N 28, ст.230 )

 

( Із змінами, внесеними згідно із Законом

N 1642-III ( 1642-14 ) від 06.04.2000, ВВР, 2000, N 27, ст.213 )

 

( Додатково див. Закон

N 2120-III ( 2120-14 ) від 07.12.2000, ВВР, 2001, N 2-3, ст.10 )

 

( Із змінами, внесеними згідно із Законами

N 2905-III ( 2905-14 ) від 20.12.2001, ВВР, 2002, N 12-13, ст.92

N 380-IV ( 380-15 ) від 26.12.2002, ВВР, 2003, N 10-11, ст.86

N 1344-IV ( 1344-15 ) від 27.11.2003, ВВР, 2004, N 17-18, ст.250

N 2285-IV ( 2285-15 ) від 23.12.2004, ВВР, 2005, N 7-8, ст.162

N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005 )

 

Цей Закон визначає правові, організаційні та фінансові засади функціонування і розвитку системи загальної середньої освіти, що сприяє вільному розвитку людської особистості, формує цінності правового демократичного суспільства в Україні.

Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Законодавство України про загальну середню освіту

Законодавство України про загальну середню освіту базується на Конституції України і складається з Закону України “Про освіту”, цього Закону, інших нормативно-правових актів та міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Стаття 2. Основні завдання законодавства України про загальну середню освіту

Основними завданнями законодавства України про загальну середню освіту є:

забезпечення права громадян на доступність і безоплатність здобуття повної загальної середньої освіти;

забезпечення необхідних умов функціонування і розвитку загальної середньої освіти;

забезпечення нормативно-правової бази щодо обов’язковості повної загальної середньої освіти;

визначення структури та змісту загальної середньої освіти;

визначення органів управління системою загальної середньої освіти та їх повноважень;

визначення прав та обов’язків учасників навчально-виховного процесу, встановлення відповідальності за порушення законодавства про загальну середню освіту.

Стаття 3. Загальна середня освіта

Загальна середня освіта — цілеспрямований процес оволодіння систематизованими знаннями про природу, людину, суспільство, культуру та виробництво засобами пізнавальної і практичної діяльності, результатом якого є інтелектуальний, соціальний і фізичний розвиток особистості, що є основою для подальшої освіти і трудової діяльності.

Загальна середня освіта є обов’язковою основною складовою безперервної освіти.

Загальна середня освіта спрямована на забезпечення всебічного розвитку особистості шляхом навчання та виховання, які грунтуються на загальнолюдських цінностях та принципах науковості, полікультурності, світського характеру освіти, системності, інтегративності, єдності навчання і виховання, на засадах гуманізму, демократії, громадянської свідомості, взаємоповаги між націями і народами в інтересах людини, родини, суспільства, держави.

Стаття 4. Система загальної середньої освіти

Систему загальної середньої освіти становлять:

загальноосвітні навчальні заклади всіх типів і форм власності, у тому числі для громадян, які потребують соціальної допомоги та соціальної реабілітації, навчально-виробничі комбінати, позашкільні заклади, науково-методичні установи та органи управління системою загальної середньої освіти, а також професійно-технічні та вищі навчальні заклади I-II рівнів акредитації, що надають повну загальну середню освіту.

Стаття 7. Мова (мови) навчання і виховання у загальноосвітніх навчальних закладах

Мова (мови) навчання і виховання у загальноосвітніх навчальних закладах визначається відповідно до Конституції України і Закону України “Про мови в Українській РСР”.

Розділ II. ЗАГАЛЬНООСВІТНІ ТА ІНШІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ СИСТЕМИ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Розділ III. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Стаття 12. Термін навчання

1. Термін навчання для здобуття повної загальної середньої освіти у загальноосвітніх навчальних закладах I-III ступенів становить 12 років:

у загальноосвітніх навчальних закладах I ступеня — 4 роки;

у загальноосвітніх навчальних закладах II ступеня — 5 років;

у загальноосвітніх навчальних закладах III ступеня — 3 роки.

2. Термін навчання у загальноосвітніх навчальних закладах для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, встановлюється Кабінетом Міністрів України.

3. У професійно-технічних та вищих навчальних закладах I-II рівнів акредитації термін здобуття повної загальної середньої освіти встановлюється Міністерством освіти України.

Стаття 13. Форми навчання

Навчально-виховний процес у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюється за груповою та індивідуальною формами навчання, положення про які затверджує Міністерство освіти України.

Бажаючим надається право і створюються умови для прискореного закінчення школи, складання іспитів екстерном.

Про загальну середню освіту

Зміст документу

Про загальну середню освіту. 1

Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.. 3

Стаття 1. Законодавство України про загальну середню освіту. 3

Стаття 2. Основні завдання законодавства України про загальну середню освіту. 3

Стаття 3. Загальна середня освіта. 3

Стаття 4. Система загальної середньої освіти. 3

Стаття 5. Завдання загальної середньої освіти. 3

Стаття 6. Здобуття повної загальної середньої освіти. 4

Стаття 7. Мова (мови) навчання і виховання у загальноосвітніх навчальних закладах. 4

Розділ II. ЗАГАЛЬНООСВІТНІ ТА ІНШІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ СИСТЕМИ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ.. 4

Стаття 8. Загальноосвітній навчальний заклад. 4

Стаття 9. Типи загальноосвітніх та інших навчальних закладів системи загальної середньої освіти 5

Стаття 10. Статус загальноосвітнього навчального закладу. 6

Стаття 11. Створення, реорганізація та ліквідація загальноосвітнього навчального закладу. 6

Розділ III. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ.. 7

Стаття 12. Термін навчання. 7

Стаття 13. Форми навчання. 7

Стаття 14. Наповнюваність класів загальноосвітніх навчальних закладів. 7

Стаття 15. Навчальні плани та навантаження учнів. 7

Стаття 16. Навчальний рік та режим роботи загальноосвітнього навчального закладу. 8

Стаття 17. Виховний процес у загальноосвітніх навчальних закладах. 9

Стаття 18. Зарахування учнів. 9

Розділ IV. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ.. 10

Стаття 19. Учасники навчально-виховного процесу. 10

Стаття 20. Учень (вихованець) 10

Стаття 21. Соціальний захист учнів (вихованців) 10

Стаття 22. Охорона та зміцнення здоров’я учнів (вихованців) 11

Стаття 23. Заохочення учнів (вихованців) 11

Стаття 24. Педагогічні працівники. 11

Стаття 25. Педагогічне навантаження. 11

Стаття 26. Трудові відносини в системі загальної середньої освіти. 15

Стаття 27. Атестація педагогічних працівників. 16

Стаття 28. Права та обов’язки педагогічних працівників системи загальної середньої освіти. 16

Стаття 29. Права та обов’язки батьків або осіб, які їх замінюють. 16

Розділ V. ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ.. 17

Стаття 30. Поняття Державного стандарту загальної середньої освіти. 17

Стаття 31. Розроблення та затвердження Державного стандарту загальної середньої освіти. 17

Стаття 32. Структура Державного стандарту загальної середньої освіти. 17

Стаття 33. Додержання Державного стандарту загальної середньої освіти. 17

Стаття 34. Атестація та оцінювання знань учнів (вихованців) 18

Розділ VI. УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ.. 18

Стаття 35. Органи управління системою загальної середньої освіти. 18

Стаття 36. Основні завдання органів управління системою загальної середньої освіти. 18

Стаття 37. Повноваження органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в системі загальної середньої освіти. 19

Стаття 38. Повноваження загальноосвітнього навчального закладу. 20

Стаття 39. Управління та громадське самоврядування загальноосвітнього навчального закладу 21

Стаття 40. Державний контроль за діяльністю загальноосвітніх навчальних закладів. 21

Розділ VII. НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 22

Стаття 41. Завдання науково-методичного забезпечення системи загальної середньої освіти. 22

Стаття 42. Здійснення науково-методичного забезпечення системи загальної середньої освіти 22

Розділ VIII. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ, 22

Стаття 43. Фінансово-господарська діяльність загальноосвітніх навчальних закладів. 22

Стаття 44. Матеріально-технічна база загальноосвітніх навчальних закладів. 23

Стаття 45. Штатні розписи загальноосвітніх навчальних закладів. 23

Розділ IX. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО.. 23

Стаття 46. Міжнародне співробітництво у системі загальної середньої освіти. 23

Розділ X. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ.. 23

Стаття 47. Відповідальність за порушення законодавства про загальну середню освіту. 23

Розділ XI. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ.. 24

Стаття 48. Набрання чинності цим Законом.. 24

 

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про загальну середню освіту

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1999, N 28, ст.230 )

 

( Із змінами, внесеними згідно із Законом

N 1642-III ( 1642-14 ) від 06.04.2000, ВВР, 2000, N 27, ст.213 )

 

( Додатково див. Закон

N 2120-III ( 2120-14 ) від 07.12.2000, ВВР, 2001, N 2-3, ст.10 )

 

( Із змінами, внесеними згідно із Законами

N 2905-III ( 2905-14 ) від 20.12.2001, ВВР, 2002, N 12-13, ст.92

N 380-IV ( 380-15 ) від 26.12.2002, ВВР, 2003, N 10-11, ст.86

N 1344-IV ( 1344-15 ) від 27.11.2003, ВВР, 2004, N 17-18, ст.250

N 2285-IV ( 2285-15 ) від 23.12.2004, ВВР, 2005, N 7-8, ст.162

N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005 )

 

Цей Закон визначає правові, організаційні та фінансові засади функціонування і розвитку системи загальної середньої освіти, що сприяє вільному розвитку людської особистості, формує цінності правового демократичного суспільства в Україні.

Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.212.116 (0.014 с.)