Фактична собівартість переробки 1 ц зерна становить?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Фактична собівартість переробки 1 ц зерна становить?1) 43,23;

2) 67,72;

3) 24,50;

4) 43,99.

 

283. Витрати за рік по сепараторному пункту склали 15200 грн. Господарство направило на свій сепараторний пункт молока 710 ц на суму 5100 грн. З сепараторного пункту поступило вершків 202 ц на суму 40120 грн. (в оцінці за плановою собівартістю), молоко знежирене на суму 4500 грн.

Провести розрахунок фактичної собівартості 1 ц вершків:

1) 78,22;

2) 73,15;

3) 52,97;

4) 198,61.

 

Загальновиробничі витрати рослинництва становлять 12000 грн.. Виробничі витрати на вирощування озимої пшениці становлять 110000 грн. в т.ч. вартість насіння 25000 грн.; витрати на вирощування цукрових буряків становлять 35000 грн. в т.ч. вартість насіння 12000 грн.; витрати на вирощування соняшника 98000 грн., в т.ч. вартість насіння 36000 грн..

Коефіцієнт розподілу загальновиробничих витрат рослинництва становить?

1) 0,070588;

2) 0,0078566;

3) 0,067456;

4) 0,068856.

 

Загальновиробничі витрати тваринництва становлять 15000,00 грн. Витрати на утримання основного стада ВРХ молочного напряму становлять 180000,00, в т.ч. корми – 35000,00; витрати на утримання основного стада свиней 145000,00, в т.ч. корми – 29000,00, витрати на утримання основного стада овець – 154000,00, в т. ч. корми – 23000,00.

Проведено розподіл загальновиробничих витрат тваринництва:

1) ВРХ – 5548,47; свині – 4438,77; вівці – 5012,75;

2) ВРХ – 5500,12; свині – 4200,88; вівці – 5299,00;

3) ВРХ – 5200,50; свині – 4500,40; вівці – 5299,10;

4) ВРХ – 5200,35; свині – 4505,40; вівці – 5299,10.

 

286. Бухгалтер підприємства „Мотор” визначив, що постійні витрати підприємства становлять 66000 грн., а середні змінні витрати на одиницю товару – 10 грн. Підприємство планує реалізувати 600 одиниць товару. Загальні витрати становлять?

1) 72000;

2) 90600;

3) 66000;

4) 66010.

 

287. Є такі дані про діяльність підприємства, грн.: Продаж – 1200000 грн., Змінні витрати – 240000 грн., Постійні витрати – 60000 грн. Точка беззбитковості підприємства дорівнює, грн:

1) 75000 грн.;

2) 60000 грн.;

3) 240000 грн.;

4) 300000 грн.

 

288. Вихідна інформація: ПП “В. Г. Павлова” планує виробляти і реалізувати картоплю за ціною 1 ц по 150 грн. Очікуваний обсяг виробництва 415 ц. Змінні витрати на 1 ц картоплі становлять 80 грн. Постійні витрати за рік становлять 20100 грн. Дайте відповідь на таке питання: Яким повинен бути запас фінансової стійкості у відсотках, що показує спад виручки від реалізації картоплі, яка збитків підприємству не нанесе?

1) 31 %;

2) 49 %;

3) 51 %;

4) 69 %.

 

289. Компанія планує продати 25000 викруток за ціною 2,00 грн. за одиницю. Коефіцієнт маржинального доходу становить 25%.

Якщо запланований обсяг продажу є точкою беззбитковості компанії, тоді її постійні витрати дорівнюють, грн:

1) 12500 грн.;

2) 100000 грн.;

3) 50000 грн.;

4) 200000 грн.

 

290. Підприємство використовує спеціальний папір для виробництва основної продукції. Папір купують в упаковці, яка містить 100 аркушів і має вартість 200 грн. Витрати на одне замовлення становлять 30 грн., а річні витрати на зберігання однієї упаковки дорівнюють 3 грн. Підприємство використовує 2600 упаковок щорічно, а час виконання замовлення становить 1 тиждень. Економічний розмір замовлення дорівнює, упаковок:

1) 228;

2) 203;

3) 225;

4) 565.

 

291. Витрати підприємства на одиницю продукції, грн.:

Змінні виробничі витрати – 330 грн., розподілені постійні виробничі витрати – 180 грн., змінні витрати на збут та управління – 130 грн., розподілені постійні витрати на збут і управління – 150 грн.

Якщо націнка становить 160 % змінних витрат, тоді ціна одиниці продукції дорівнюватиме, грн:

1) 1196;

2) 460;

3) 736;

4) 930.

 

Компанія виготовляє два вироби (А і Б) у спільному технологічному процесі. Спільні витрати на виробництво дорівнюють 160000 грн. 5000 виробів А можуть бути реалізовані у точці розділення за ціною 40 грн. за одиницю або оброблені далі (витрати на обробку 40000 грн) і продані за ціною 50 грн. 20000 виробів Б можуть бути продані в точці розділення за ціною 30 грн за одиницю або оброблені далі (витрати на обробку 40000 грн) і продані за ціною 32 грн.

У разі подальшої обробки виробу А замість продажу його в точці розділення прибуток компанії:

1) збільшиться на 10000 грн.;

2) збільшиться на 50000 грн.;

3) збільшиться на 42000 грн.;

4) зменшиться на 54000 грн.

 

На кінець року компанія має на складі 7000 одиниць готової продукції. Наведено фрагмент бюджету виробництва компанії на перший квартал наступного року, одиниць: Обсяг виробництва: січень – 17700, лютий – 20400, березень – 19600. Необхідний запас продукції на кінець місяця: січень – 7000, лютий – 4200, березень – 4000.

Очікуваний обсяг продажу в січні дорівнює:

1) 17700;

2) 24700;

3) 14000;

4) 18800.

 

294. Витрати на виробництво 99000 одиниць продукції заплановані в сумі 150000 грн. (зокрема постійні витрати 25000 грн). Фактично витрати становлять 145500 грн. за обсягу виробництва 90000 од.

Яке має місце відхилення від бюджету виробничих витрат за рахунок ефективності?

1) несприятливе 6863,65;

2) сприятливе 6500 ;

3) несприятливе 15863,63;

4) сприятливе 5500.

 

295. Підприємство виготовляє один вид продукції, на виробництво якої згідно з нормою потрібно 6м2 матеріалів вартістю 11 грн за 1 м2. Упродовж звітного періоду було виготовлено 1100 од. продукції, а фактичні матеріальні витрати становили 6700 м2 загальною вартістю 76800 грн.

Відхилення матеріальних витрат за рахунок використання становить, грн:

1) (1100);

2) 32400;

3) (4800);

4) 6400.

296. Компанія має два центри прибутку: підрозділ ґудзиків і підрозділ одягу. Змінні витрати на одиницю підрозділу ґудзиків дорівнюють: виробничі - 0,2 грн., на збут - 0,01 грн. Ринкова ціна одного ґудзика становить 0,3 грн. У разі продажу ґудзиків підрозділу одягу витрати на збут відсутні. Підрозділ одягу може купувати ґудзики на зовнішньому ринку за ціною 0,25 грн. Підрозділ ґудзиків має достатню потужність для задоволення потреб ринку та внутрішніх потреб. Мінімальна трансфертна ціна ґудзика дорівнює, грн.:

1) 0,29;

2) 0,21;

3) 0,25;

4) 0,30.

297. Виробнича собівартість гудзиків, які виготовляє підприємство, становить 9,4 грн. (зокрема постійні витрати 2,8 грн). Інше підприємство пропонує постачати ці гудзики за ціною 8 грн. Загальні витрати підприємства на один гудзик у разі їх придбання становлять, грн:

1) 10,8 грн.;

2) 5,2 грн.;

3) 8 грн.;

4) 12,2 грн.

298. Облік фінансових витрат ведеться на рахунку:

1) 91;

2) 94;

3) 95;

4) 97.

 

299. Зазначити рахунки операційних витрат, що не включаються у виробничу собівартість продукції (робіт, послуг):

1) 91; 92; 93;

2) 91; 93; 94;

3) 92; 93; 39;

4) 92; 93; 94.

300. Директ-костинг – це:

1) система обчислення собівартості тільки на основі прямих (змінних) виробничих витрат;

2) система обчислення собівартості тільки на основі калькулювання за повними витратами;

3) система, яка базується на використанні методу обліку затрат і калькулювання за нормативними затратами;

4) різниця між доходом від реалізації продукції та змінними витратами.


Список рекомендованої літератури.

 

1. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.1999р. №996 – XIV (за станом на 07.08.2011) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: // http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=996-14&p=1306924068985324

2. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій: наказ Міністерства фінансів України від 30.11.99р. №291 (за станом на 04.07.2011) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: // http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0892-99.

3. Інструкція по застосуванню плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій: наказ Міністерства фінансів України від 30.11.99р. №291 (за станом на 28.10.2011) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99

4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності": наказ Міністерства фінансів України від 31.03.99р. №87 (за станом на 01.11.2009) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: // http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0391-99

5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс": наказ Міністерства фінансів України від 31.03.99р. №87 (за станом на 28.10.2011) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: // http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0396-996.

6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати": наказ Міністерства фінансів України від 31.03.99р. №87 (за станом на 28.10.2011) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: // http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0397-99

7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 "Звіт про рух грошових коштів": наказ Міністерства фінансів України від 31.03.99р. №87 (за станом на 16.07.2010) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: // http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0398-99

8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 "Звіт про власний капітал": наказ Міністерства фінансів України від 31.03.99р. №87 (за станом на 04.07.2011) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: // http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0399-99

9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах": наказ Міністерства фінансів України від 28.05.99р. №137 (за станом на 01.11.2009) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: // http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0392%2D99&p= 1154500791191400

10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби: наказ Міністерства фінансів України від 27.04.2000р. №92 (за станом на 22.04.2011) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: // http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0288-00

11. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи": наказ Міністерства фінансів України від 18.10.99р. №242 (за станом на 22.04.2011) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: // http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0750-99

12. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 "Запаси": наказ Міністерства фінансів України від 20.10.99р. №246 (за станом на 01.01.2007) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: // http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0751%2D99&p=1154500791191400

13. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 "Дебіторська заборгованість": наказ Міністерства фінансів України від 8.10.99р. №237 (за станом на 06.01.2007) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: // http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0725%2D99&p=1154500791 191400

14. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 "Зобов’язання": наказ Міністерства фінансів України від 31.01.2000р. №20 (за станом на 01.11.2009) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: // http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0085-00

15. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 "Фінансові інвестиції": наказ Міністерства фінансів України від 26.04.2000р. №91 (за станом на 04.07.2011) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0284-00

16. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 13 "Фінансові інструменти": наказ Міністерства фінансів України від 30.11.2001р. №559 (за станом на 09.06.2003) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1050-01

17. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 14 "Оренда": наказ Міністерства фінансів України від 28.07.2000р. №181 (за станом на 04.08.2008) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: // http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0487%2D00&p=1154500791191400

18. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 "Дохід": наказ Міністерства фінансів України від 29.11.99р. №290 (за станом на 04.07.2011) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: // http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0860-99

19. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати": наказ Міністерства фінансів України від 31.12.99р. №318 (за станом на 28.10.2011) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: //http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0027-00

20. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 "Податок на прибуток": наказ Міністерства фінансів України від 28.12.2000р. №353 (за станом на 18.11.2008) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: // http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0047%2D01&p=115450079 1191400

21. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 18 "Будівельні контракти": наказ Міністерства фінансів України від 28.04.2001р. №205 (за станом на 09.06.2003) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0433-01

22. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 "Об’єднання підприємств": наказ Міністерства фінансів України від 07.07.99р. №163 (за станом на 01.11.2009) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0499-99

23. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 20 "Консолідована фінансова звітність": наказ Міністерства фінансів України від 30.07.99р. №176 (за станом на 01.11.2009) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0553-99

24. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 21 "Вплив змін валютних курсів": наказ Міністерства фінансів України від 10.08.2000р. №193 (за станом на 10.12.2002) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0515-00

25. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 22 "Вплив інфляції": наказ Міністерства фінансів України від 28.02.2002р. №147 (за станом на 28.02.2002) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0269-02

26. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 23 "Розкриття інформації щодо пов’язаних сторін": наказ Міністерства фінансів України від 18.06.2001р. №303 (за станом на 01.11.2009) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0539-01

27. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 24 "Прибуток на акцію": наказ Міністерства фінансів України від 16.07.2001р. №344 (за станом на 16.07.2001) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0647-01

28. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва": наказ Міністерства фінансів України від 25.02.2000р. №39 (за станом на 28.10.2011) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0161-00

29. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 26 "Виплати працівникам": наказ Міністерства фінансів України від 28.10.2003р. №601 (за станом на 28.10.2003) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1025-03

30. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 27 " Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність": наказ Міністерства фінансів України від 07.11.2003р. №617 (за станом на 30.03.2008) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: // http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z1054-03

31. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 28 "Зменшення корисності активів": наказ Міністерства фінансів України від 24.12.2004р. №817 (за станом на 01.01.2007) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: // http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0035-05

32. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 29 "фінансова звітність за сегментами": наказ Міністерства фінансів України від 19.05.2005р. №412 (за станом на 28.10.2011) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: // http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0621-05&p=1237964254 547000

33. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 30 "Біологічні активи": наказ Міністерства фінансів України від 18.11.2005р. №790 (за станом на 22.04.2011) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: // http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z1456-05

34. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 31 "Фінансові витрати": наказ Міністерства фінансів України від 28.04.2006р. №415 (за станом на 01.01.2011) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: // http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0610-06

35. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 32 "Інвестиційна нерухомість": наказ Міністерства фінансів України 02.07.2007р. №779 (за станом на 02.07.2007) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0823-07

36. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку біологічних активі: наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2006 №1315 (за станом на 26.03.2007) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: // http://uapravo.net/data/base02/ukr02313.htm

37. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку: наказ Міністерства фінансів України 24.03.1995р. №88 (за станом на 06.12.2010) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0168-95

38. Фінансовий та управлінський облік за національними стандартами: підручник / М.Ф. Огійчук, В.Я. Плаксієнко, М.І.Беленкова [та ін.]; за ред. проф. М.Ф.Огійчука. - 6-те вид., перероб. і допов. - К.: Алерта, 2011.-1042с.

39. Бухгалтерський облік в сільському господарстві в первинних документах і проводках / В.М. Гаврилюк, О.О. Бірюкова, М.Ф. Огійчук [та ін.]. -Х.: Фактор, 2008.-480с.

40. Практикум з бухгалтерського обліку на сільськогосподарських підприємствах за національними стандартами: навч. посібник / М.Ф.Огійчук, Л.Г.Панченко, Л.О.Сколотій [та ін.]; за ред. проф. М.Ф.Огійчука. – К.: Вища освіта, 2003. – 464с.

41. Атамас П.Й. Управлінський облік: навч. посібник -К.: ТОВ "Центр учбової літератури", 2009.-440с.

42. Гасенко Л.В. Управлінський облік: навч. посібник / Л.В. Гасенко, С.С. Грабовський. – Дніпродзержинськ: ДДТУ, 2007.-214с.

43. Гарасим П.М. Курс управлінського обліку: навч. посіб. / П.М. Гарасим, Г.П. Журавель, П.Я. Хомич. – К.: Знання, 2007.-314с.

44. Добикіна Е.К. Управлінський облік в оперативній діяльності підприємства: навч. посібник -К.: Слово, 2005.-272с.

45. Управленческий учет 1: Учеб. пособие: пер. с англ.; общ. науч.ред. Г.Б. Крылова. -Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2007.-613с.

46. Кузнєцова С.А. Бухгалтерський облік в системі формування управлінської інформації: методологія та практика // Сб. науч. труд. – Мелітополь: Тавр. держ. агротехнолог. ун.-т, 2007.-296с.

47. Корецький М.Х. Управлінський облік: навч. посібник / М.Х. Корецький. – К.: Центр навч. літератури, 2007.-296с.

48. Карпенко О.В. Управлінський облік: методика викладання у вищій школі / О.В. Карпенко. -К.: ТОВ "Центр учб. літ.", 2007.-244с.

49. Киселева Т.К. Система калькулирования издержек производства в управленческом учете: учеб. пособие / Т.К. Киселева. - Запорожье: ЦНТЭИ, 2008. - 86с.

50. Управлінський облік: ситуац. завдання та метод. вказівки для самост. та індивідуал. роботи студ. спец. 7.050106 "Облік і аудит" Ін-ту після диплом. освіти / укл.: Й.В. Канак, Ю.В. Панченкова, О.М. Чабанюк. – Л.: Львів. комерц. акад., 2007.-55с.

51. Лишиленко О.В. Бухгалтерський управлінський облік: навч. посібник-К.: Центр навч. літер., 2006.-254 с.

52. Лабунська С.В. Управлінський облік: практикум з навч. дисципліни / С.В. Лабунська, І.О. Басова . -Х.: ХНЕУ, 2007.-76с.

53. Лабунська С.В. Управленческий учет: конспект лекций / С.В. Табунська. - Харьк. нац. экон. ун.-т. - Х., 2007.-39с.

54. Нападовська Л.В. Управлінський облік: навч. посібник / Л.В. Нападовська, О.А. Бакурова, В.М. Горностаєва. - К.: КНТЕУ, 2006.-345с.

55. Партин Г.О. Управлінський облік: навч. посібник / Г.О. Партин, А.Г. Загородній - К.: Знання, 2007.-303с.

56. Нападовська Л.В. Управлінський облік: практикум / Л.В. Нападовська, С.Я. Король, О.І. Мазіна. - К.: КНЕУ, 2008.-299с.

57. Методичні рекомендації з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт та послуг) сільськогосподарських підприємств.

58. Журнал "Облік і фінанси АПК".

59. Журнал "Бухгалтерія в сільському господарстві".

60. Журнал "Податки і бухгалтерський облік".

61. Журнал "Бухгалтерський облік і аудит".

62. Всеукраїнська бухгалтерська газета "Баланс - Агро".

63. Газета "Все про бухгалтерський облік".

64. Газета "Бухгалтерський тиждень".

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.132.225 (0.019 с.)