ТОП 10:

І рівень. Завдання 1 – 32 мають чотири варіанти відповідей, серед яких лише один правильний. Виберіть правильний, на Вашу думку, варіант відповідей.Варіант І

І рівень. Завдання 1 – 32 мають чотири варіанти відповідей, серед яких лише один правильний. Виберіть правильний, на Вашу думку, варіант відповідей.

1. Позначте назву держави, на яку робили походи Аскольд, Олег, Ігор і Святослав:


 

а) Болгарія;

б) Візантія;

в) Польща;

г) Угорщина.


2. Позначте ім’я князя, за правління якого почали карбувати перші руські монети:


а) Володимир;

б) Святослав;

в) Ярополк;

г) Ярослав.


3. До якого міста княгиня Ольга здійснила два дипломатичні візити?


а) Берлін;

б) Варшава;

в) Рим;

г) Константинополь.


4. Позначте назву міста, де у 1385 р. була укладена польсько-литовська унія:


а) Брест;

б) Варшава;

в) Вільнюс;

г) Крево.


5. Позначте назву острова, де у 1555 (1556) р. була зведена перша відома січ:


а) Зміїний;

б) Тендра;

в) Мала Хортиця;

г) Велика Хортиця.


6. Позначте, коли було укладено Зборівський договір:


а) 1648 р.;

б) 1649 р.;

в) 1650 р.;

г) 1651 р.


7. Позначте назву стану, який почав відігравати провідну роль у житті суспільства в часи Національно-визвольної війни:


а) духовенство;

б) козацтво;

в) міщани;

г) магнати.


8. Хто став союзником України згідно з рішенням Переяславської ради 1654 р.?


а) Польща;

б) Туреччина;

в) Кримське ханство;

г) Московське царство.


9. Позначте прізвище діяча, який не входив до «Руської трійці»:


а) Іван Вагилевич;

б) Яків Головацький;

в) Іван Могильницький;

г) Маркіян Шашкевич.


10. Позначте основний наслідок революції 1848 р. в Австрійській імперії для селян:


а) зменшення панщини;

б) зменшення податків;

в) наділення землею;

г) скасування кріпацтва.


11. Позначте назву суспільної верстви, яка очолила національне відродження західноукраїнського краю в першій половині ХІХ ст.:


а) інтелігенція;

б) міщани;

в) греко-католицькі священики;

г) селяни.


12. Позначте, коли була утворена Українська Центральна Рада:


а) 4 березня 1917 р.;

б) 12 березня 1917 р.;

в) 15 березня 1917 р.;

г) 19 березня 1917 р.


13. Позначте прізвище діяча, який очолював делегацію Центральної Ради, відряджену в Петроград у травні 1917 р.:


а) В. Винниченко;

б) М. Грушевський;

в) Борис Мартос;

г) Іван Стешенко.


14. Позначте, коли відбувся корніловський заколот:


а) червень 1917 р.;

б) липень 1917 р.;

в) серпень 1917 р.;

г) вересень 1917 р.


15. Позначте назву підприємства, яке стало центром більшовицького повстання у Києві 16 – 22 січня 1918 р.:


а) «Арсенал»;

б) «Більшовик»;

в) «Ленінська кузня»;

г) «Червоний екскаватор».


16. Позначте належність військ, які допомогли Павлові Скоропадському стати гетьманом:


а) англійські;

б) німецькі;

в) російські;

г) французькі.


17. Позначте назву парламенту, створеного Директорією:


а) Народні збори;

б) Національні збори;

в) Трудовий конгрес;

г) Центральна Рада.


18. Позначте, коли відбувся Акт злуки УНР і ЗУНР:


а) 1 грудня 1918 р.;

б) 22 грудня 1918 р.;

в) 22 січня 1919 р.;

г) 28 січня 1919 р.


19. Позначте назву плану утворення союзної держави, за яким усі радянські республіки мали увійти до складу РСФСР:


а) автономізація;

б) конфедералізація;

в) союзація;

г) федералізація.


20. Позначте, коли було ухвалене рішення про «коренізацію» («українізацію»):


а) 1921 р.;

б) 1922 р.;

в) 1923 р.;

г) 1924 р.


21. Позначте прізвище першого митрополита УАПЦ:


а) Микола Борецький;

б) Василь Липківський;

в) Івано Павловський;

г) Андрій Шептицький.


22. Позначте, коли почався перехід до форсованої колективізації:


а) 1927 р.;

б) 1928 р.;

в) 1929 р.;

г) 1930 р.


23. Позначте, коли відбувся процес СВУ:


а) 1928 р.;

б) 1930 р.;

в) 1933 р.;

г) 1937 р.


24. Позначте, коли польсько-радянський кордон перейшла Червона Армія:


а) 23 серпня 1939 р.;

б) 1 вересня 1939 р.;

в) 17 вересня 1939 р.;

г) 22 вересня 1939 р.


25. Хто очолював український штаб радянського партизанського руху?


а) Т. Строкач;

б) О. Федоров;

в) С. Ковпак;

г) О. Сабуров.


26. Позначте, коли був проголошений «Акт відновлення Української держави» Я. Стецько:


а) 30 червня 1941 р.;

б) 3 липня 1941 р.;

в) 10 липня 1941 р.;

г) 20 липня 1941 р.


27. Позначте, як німці назвали свою оборонну лінію на Дніпрі:


а) «Дніпровський вал»;

б) «Київський вал»;

в) «Південний вал»;

г) «Східний вал».


28. Позначте, коли Україна стала членом ООН:


а) 1944 р.;

б) 1945 р.;

в) 1946 р.;

г) 1991 р.


29. Хто є автором вірша «Любіть Україну!», який було піддано критиці у післявоєнні роки?:


а) П. Тичина;

б) М. Рильський;

в) В. Сосюра;

г) М. Бажан.


30. Позначте назву нової ланки судової системи, заснованої в 1992 р.:


а) Арбітражний суд;

б) Господарський суд;

в) Конституційний суд;

г) Цивільний суд.


31. Позначте, коли Україна стала членом Ради Європи:


а) 9 листопада 1995 р.;

б) 9 листопада 1996 р.;

в) 9 листопада 1997 р.;

г) 9 листопада 1998 р.


32. Позначте назву міжнародної організації, членом якої не є Україна:


а) НАТО;

б) ООН;

в) Рада Європи;

г) СНД.


ІІ рівень. У завданнях 33 – 38 до кожного з питань запропоновано чотири варіанти відповіді, які потребують більше уваги, але все ж мають один варіант відповіді. Виберіть вірний, на Вашу думку, варіант.

33. Прочитайте визначення та позначте поняття, що відповідає його змістові: «Дерев’яне або кам’яне зображення божества»:


а) ідол;

б) ікона;

в) капище;

г) скульптура.


34. Позначте, чому церкву Богородиці називали Десетинною церквою:

а) будівництво тривало 10 років;

б) з державної скарбниці на будівництво було виділено десяту частину коштів;

в) початок будівництва був через 10 років після прийняття християнства;

г) на утримання церкви князь Володимир наказав віддавати десяту частину своїх прибутків.

35. Прочитайте визначення та позначте поняття, що відповідає його змісту: «Спеціальний список, у який вносили козаків, найнятих на службу»:


а) городовик;

б) найм;

в) номенклатура;

г) реєстр.


36. Позначте правильне твердження:

а) більшовики на виборах до Установчих зборів на території України отримали 10%;

б) збройний виступ самостійників привів до влади Центральну Раду;

в) Перший Універсал було проголошено на І Всеукраїнському військовому з’їзді;

г) Четвертим Універсалом була проголошена УНР.

37. Позначте назву статті Й. Сталіна, надруковану в газеті «Правда» 2 березня 1930 р.:


а) «Запаморочення від втоми»;

б) «Запаморочення від голоду»;

в) «Запаморочення від сонця»;

г) «Запаморочення від успіхів».


38. Позначте захід, який відіграв позитивну роль для розвитку сільського господарства:

а) збільшення закупівельних цін на продукцію сільського господарства;

б) зменшення розмірів присадибних ділянок;

в) реорганізація колгоспів у радгоспи;

г) укрупнення колгоспів.

ІІІ рівень. Завдання 39 – 42 вимагають здійснити співвідно-шення між поняттями та визначеннями (наприклад: а – 3, б – 2) чи розташувати події в хронологічній послідовності.

39. Установіть відповідність між іменами князів і роками їхнього правління:

а) Ігор; 1. 882 – 912 рр.;

б) Олег; 2. 912 – 945 рр.;

в) Ольга; 3. 945 – 964 рр.;

г) Святослав. 4. 964 – 972 рр.;

5. 972 – 980 рр.

40. Установіть відповідність:

а) гуляй город; 1. бойовий порядок козаків

б) лава; 2. легкі маневрені човни

в) покозачення; 3. масовий перехід селян до козацького стану;

г) чайка. 4. наступ півколом;

5. спеціальні пристрої для штурму.

41. Установіть відповідність:

а) декрет; 1. відкрите чи замасковане втручання у

внутрішні справи держави;

б) інтервенція; 2. назва найважливіших актів найвищих

органів держави;

в) консерватизм; 3. союзна держава, члени якої зберігають за

собою суверенітет;

г) монархія; 4. течія, яка прагне поєднати зміни зі

збереженням традицій;

5. форма правління, за якої влада в руках

одноосібного керівника.

42. Установіть послідовність подій:

а) збройний виступ самостійників;

б) І Всеукраїнський військовий з’їзд;

в) перехід влади в Києві до УЦР;

г) ІІІ Універсал УЦР.

 

Варіант ІІ

ІІ рівень. У завданнях 33 – 38 до кожного з питань запропоновано чотири варіанти відповіді, які потребують більше уваги, але все ж мають один варіант відповіді. Виберіть вірний, на Вашу думку, варіант.

33. Прочитайте визначення та позначте поняття, що відповідає його змістові: «Збори всієї громади для вирішення найважливіших питань життя»:


а) віче;

б) з’їзд;

в) конгрес;

г) симпозіум.


34. Позначте правильне твердження:

а) князь Вітовт проводив політику на збереження самостійності найбільших уділів;

б) Магдебурзьке право в 1339 р. отримало місто Санок;

в) найбільше мурованих замків було на Київщині та Чернігово-Сіверщині;

г) портові міста північного узбережжя Чорного моря у ХІІІ ст. переходили під владу венеціанських купців.

35. Позначте головний здобуток Національно-визвольної війни українсь-кого народу:

а) автономія України;

б) відродження Української держави;

в) зростання кількості реєстрових козаків;

г) союз з Московією.

36. Прочитайте визначення та позначте поняття, що відповідає його змісту: «Покровитель мистецтва та літератури»:


а) аматор;

б) меценат;

в) мистецтвознавець;

г) професіонал.


37. Позначте назву процесу ліквідації заможних селян:


а) розбазарювання;

б) розбагачення;

в) розкуркулення;

г) розтягнення.


38. Позначте прізвище діяча, про якого Леонід Брежнєв сказав: «Цього генерала я знаю… рано його відпустили. Жаль»:


а) Андрій Гречко;

б) Петро Григоренко;

в) Андрій Єременко;

г) Костянтин Москаленко.


Варіант ІІІ

ІІ рівень. У завданнях 33 – 38 до кожного з питань запропоновано чотири варіанти відповіді, які потребують більше уваги, але все ж мають один варіант відповіді. Виберіть вірний, на Вашу думку, варіант.

33. Позначте назву найдавнішого літопису, що дійшов до нас:


а) Аскольдів літопис;

б) Галицько-Волинський літопис;

в) Київський літопис;

г) «Повість минулих літ»


34. Позначте правильне твердження:

а) Берестейська унія утворила Українську католицьку церкву;

б) перше братство було засноване у Києві;

в) першу Запорізьку Січ заснував Северин Наливайко;

г) повстання 1591 – 1593 рр. очолював Криштоф Косинський.

35. Позначте правильне твердження:

а) за Білоцерківським договором територія гетьманського врядування обмежувалася Київським воєводством;

б) Збаразька битва відбулася в 1648 р.;

в) Корсунську битву виграли поляки;

г) козацька угода з Московією отримала назву «Січневі статті».

36. Позначте, яка мало бути розв’язане аграрне питання згідно з Третім Універсалом:

а) збережено поміщицьке землеволодіння;

б) створено колгоспи;

в) передано землю селянам без викупу;

г) передано землю селянам за викуп.

37. Прочитайте визначення і позначте поняття, яке відповідає його змісту: «Найм певною особою чи організацією в іншої особи чи організації землі, будинків, підприємств тощо у тимчасове користування на певний термін за певну плату»:


а) експлуатація;

б) лихварство;

в) оренда;

г) посесорство.


38. Прочитайте визначення і позначте поняття, яке відповідає його змісту: «Виправдання, відновлення доброго імені несправедливо звинуваченої, зганьбленої чи засудженої особи»:


а) амністія;

б) беатифікація;

в) реабілітація;

г) реконверсія.


 

Варіант ІV

ІІ рівень. У завданнях 33 – 38 до кожного з питань запропоновано чотири варіанти відповіді, які потребують більше уваги, але все ж мають один варіант відповіді. Виберіть вірний, на Вашу думку, варіант.

33. Прочитайте визначення та позначте поняття, що відповідає його змісту: «Держава, що складається з кількох державних утворень, за якими зберігається певна самостійність»:


а) колонія;

б) конфедерація;

в) протекторат;

г) федерація.


34. Позначте правильне твердження:

а) внаслідок Берестейського собору утворилася Українська греко-католицька церква;

б) козацтво виникло на Київщині;

в) першим отаманом січі став Іван Підкова;

г) реєстрове козацтво виникло за ініціативи Дмитра Вишневецького.

35. Прочитайте визначення та позначте поняття, що відповідає його змісту: «Форма залежності, за якою одна держава перебирає здійснення зовнішніх відносин іншої держави, захист її території і нерідко контролює її внутрішні справи»:


а) васалітет;

б) колонія;

в) протекторат;

г) федерація.


36. Позначте назву органу, який оголошувався більшовиками найвищою державною владою у період між з’їздами рад:

а) Верховна Рада;

б) Президія Ради;

в) Законодавчий Комітет;

г) Центральний Виконавчий комітет.

37. Прочитайте визначення та позначте поняття, що відповідає його змісту: «Офіційна назва осіб, вивезених на примусові роботи до Німеччини та інших країн з окупованих у 1941 – 1944 рр. районів СРСР»:


а) вестарбайтери;

б) зюдарбайтери;

в) нордарбайтери;

г) остарбайтери.


38. Прочитайте визначення та позначте поняття, що відповідає його змісту: «Надзвичайно стрімке зростання товарних цін та грошової маси в обігу, що веде до різкого знецінювання грошової одиниці»:


а) гіперінфляція;

б) істеблішмент;

в) маркетинг;

г) супермаркет.


 

Варіант V

 

ІІ рівень. У завданнях 33 – 38 до кожного з питань запропоновано чотири варіанти відповіді, які потребують більше уваги, але все ж мають один варіант відповіді. Виберіть вірний, на Вашу думку, варіант.

33. Прочитайте визначення та позначте поняття, що відповідає його змісту: «Світогляд, що ґрунтувався на сприйнятті та осмисленні світу через пристрасний інтерес до земного життя»:


а) альтруїзм;

б) анархізм;

в) гуманізм;

г) егоїзм.


34. Позначте назву договору, який узаконив поділ України на Лівобережну і Правобережну між Московією і Польщею:

а) Андрусівське перемир’я 1667 р.;

б) «Березневі статті» 1654 р.;

в) «Переяславський договір» 1659 р.;

г) Слободищенська угода 1660 р.

35. Прочитайте визначення та позначте поняття, яке відповідає його змістові: «Самоврядування певної частини держави, що здійснюється в межах, передбачених загальнодержавним законом»:


а) автокефалія;

б) автономія;

в) конфедерація;

г) федерація.


36. Прочитайте визначення та позначте поняття, що відповідає його змісту: «Вигнання, висилка окремих осіб чи цілих народів»:


а) депортація;

б) евакуація;

в) інтервенція;

г) мобілізація.


37. Прочитайте визначення та позначте поняття, що відповідає його змісту: «Передача державної або муніципальної власності за плату чи безкоштовно у приватну власність»:


а) муніципалізація;

б) націоналізація;

в) одержавлення;

г) приватизація.


38. Прочитайте визначення та позначте поняття, що відповідає його змісту: «Підкуп державних і політичних діячів»:


а) асиміляція;

б) бюрократія;

в) корупція;

г) плюралізм.


Варіант VІ

 

ІІ рівень. У завданнях 33 – 38 до кожного з питань запропоновано чотири варіанти відповіді, які потребують більше уваги, але все ж мають один варіант відповіді. Виберіть вірний, на Вашу думку, варіант.

33. Прочитайте визначення та позначте поняття, що відповідає його змісту: «Національно-релігійні громадські об’єднання міщан» при православних церквах»:


а) братства;

б) єзуїти;

в) клейноди;

г) ставропігії.


34. Прочитайте визначення та позначте поняття, що відповідає його змісту: «Зведення різноманітних проявів життя в різних національних районах держави до єдиних, затверджених імперською владою зразків»:


а) асиміляція;

б) колонізація;

в) уніфікація;

г) федералізація.


35. Прочитайте визначення та позначте поняття, що відповідає його змісту: «Відкрите чи замасковане втручання однієї чи декількох держав у внутрішні справи іншої держави і може бути воєнною, економічною, дипломатичною, ідеологічною»:


а) агресія;

б) інтервенція;

в) окупація;

г) протекція.


36. Прочитайте визначення та позначте поняття, що відповідає його змісту: «Фактичне знищення наукової школи у радянській генетиці, деградація і гальмування розвитку біології, репресії проти учених-генетиків; назва походить від прізвища творця псевдонаукового вчення у біології»:


а) вавиловщина;

б) делонщина;

в) лисенківщина;

г) поляковщина.


37. Позначте захід, який відіграв позитивну роль для розвитку сільського господарства:

а) збільшення закупівельних цін на продукцію сільського господарства;

б) зменшення розмірів присадибних ділянок;

в) реорганізація колгоспів у радгоспи;

г) укрупнення колгоспів.

38. Прочитайте визначення і позначте поняття, яке відповідає його змістові: «Виражений у грошових сумах план майбутніх доходів і видатків держави, який складається і затверджується щороку»:

а) бюджет;

б) волюнтаризм;

в) інфляція;

г) маржо.

І варіант

І рівень ІІ рівень
1. б 17. в 33. а
2. в 18. в 34. г
3. г 19. а 35. г
4. г 20. в 36. а
5. в 21. б 37. г
6. б 22. в 38. а
7. б 23. б ІІІ рівень
8. г 24. в 39. а - 2, б - 1, в - 3, г - 4
9. в 25. а 40. а - 5, б - 4, в - 3, г - 2
10. г 26. а 41. а - 2, б - 1, в - 4, г – 5
11. в 27. г 42. б, а, в, г
12. а 28. б ІV рівень
13. а 29. в 43. а 46. а
14. в 30. в 44. б 47. б
15. а 31. а 45. б  
16. б 32. а    

 

ІІ варіант

І рівень ІІ рівень  
1. в 17. в 33. а  
2. г 18. г 34. б  
3. б 19. г 35. б  
4. г 20. а 36. б  
5. в 21. б 37. в  
6. а 22. в 38. б  
7. в 23. а ІІІ рівень  
8. в 24. в 39. а - 4, б - 2, в - 5, г - 1  
9. б 25. г 40. б, г, в, а  
10. в 26. г 41. а - 2, б - 1, в - 5, г – 4  
11. в 27. б 42. а – 4, б – 1, в – 2, г – 5  
12. г 28. в ІV рівень  
13. в 29. а 43. а 46. а  
14. а 30. б 44. б 47. г  
15. г 31. в 45. а    
16. б 32. б      


ІІІ варіант

І рівень ІІ рівень
1. в 17. в 33. г
2. г 18. б 34. г
3. г 19. г 35. а
4. г 20. б 36. в
5. б 21. б 37. в
6. а 22. б 38. в
7. в 23. в ІІІ рівень
8. в 24. б 39. а, в, б, г
9. в 25. б 40. б, в, г, а
10. в 26. б 41. а - 3, б - 4, в - 2, г – 1
11. г 27. г 42. а – 3, б – 2, в – 4, г – 5
12. б 28. г ІV рівень
13. б 29. б 43. в
14. б 30. г 44. г
15. г 31. в 45. а
16. б 32. б 46. в
    47. г

ІV варіант

І рівень ІІ рівень
1. б 17. в 33. г
2. в 18. а 34. а
3. г 19. б 35. в
4. в 20. б 36. г
5. б 21. г 37. г
6. а 22. в 38. а
7. г 23. в ІІІ рівень
8. в 24. г 39. а, в, б, г
9. в 25. в 40. а - 3, б - 4, в - 5, г – 1
10. в 26. г 41. а - 3, б - 2, в - 1, г – 4
11. в 27. а 42. а – 4, б – 3, в – 2, г – 1
12. в 28. в ІV рівень
13. в 29. г 43. а 46. б
14. г 30. г 44. б 47. б
15. в 31. г 45. б  
16. а 32. г    

 

V варіант

І рівень ІІ рівень
1. в 17. в 33. в
2. б 18. а 34. а
3. б 19. в 35. б
4. г 20. г 36. а
5. в 21. б 37. г
6. в 22. а 38. в
7. а 23. г ІІІ рівень
8. б 24. г 39. а - 4, б - 1, в - 3, г – 2
9. б 25. б 40. г, б, в, а
10. а 26. г 41. г, в, б, а
11. в 27. а 42. а – 2, б – 3, в – 1, г – 4
12. а 28. б ІV рівень
13. в 29. г 43. б 46. в
14. в 30. а 44. б 47. а
15. в 31. в 45. б  
16. а 32. б    

 

VІ варіант

І рівень ІІ рівень
1. г 17. б 33. а
2. б 18. г 34. в
3. в 19. в 35. б
4. б 20. г 36. в
5. а 21. б 37. а
6. г 22. б 38. а
7. г 23. а ІІІ рівень
8. в 24. а 39. г, в, б, а
9. г 25. а 40. а - 2, б - 3, в - 1, г – 4
10. г 26. г 41. а - 2, б - 3, в - 1, г – 5
11. а 27. б 42. г, б, в, а
12. б 28. в ІV рівень
13. в 29. в 43. а 46. г
14. б 30. б 44. б 47. в
15. б 31. в 45. а  
16. а 32. б    

 

 

Варіант І

І рівень. Завдання 1 – 32 мають чотири варіанти відповідей, серед яких лише один правильний. Виберіть правильний, на Вашу думку, варіант відповідей.

1. Позначте назву держави, на яку робили походи Аскольд, Олег, Ігор і Святослав:


 

а) Болгарія;

б) Візантія;

в) Польща;

г) Угорщина.


2. Позначте ім’я князя, за правління якого почали карбувати перші руські монети:


а) Володимир;

б) Святослав;

в) Ярополк;

г) Ярослав.


3. До якого міста княгиня Ольга здійснила два дипломатичні візити?


а) Берлін;

б) Варшава;

в) Рим;

г) Константинополь.


4. Позначте назву міста, де у 1385 р. була укладена польсько-литовська унія:


а) Брест;

б) Варшава;

в) Вільнюс;

г) Крево.


5. Позначте назву острова, де у 1555 (1556) р. була зведена перша відома січ:


а) Зміїний;

б) Тендра;

в) Мала Хортиця;

г) Велика Хортиця.


6. Позначте, коли було укладено Зборівський договір:


а) 1648 р.;

б) 1649 р.;

в) 1650 р.;

г) 1651 р.


7. Позначте назву стану, який почав відігравати провідну роль у житті суспільства в часи Національно-визвольної війни:


а) духовенство;

б) козацтво;

в) міщани;

г) магнати.


8. Хто став союзником України згідно з рішенням Переяславської ради 1654 р.?


а) Польща;

б) Туреччина;

в) Кримське ханство;

г) Московське царство.


9. Позначте прізвище діяча, який не входив до «Руської трійці»:


а) Іван Вагилевич;

б) Яків Головацький;

в) Іван Могильницький;

г) Маркіян Шашкевич.


10. Позначте основний наслідок революції 1848 р. в Австрійській імперії для селян:


а) зменшення панщини;

б) зменшення податків;

в) наділення землею;

г) скасування кріпацтва.


11. Позначте назву суспільної верстви, яка очолила національне відродження західноукраїнського краю в першій половині ХІХ ст.:


а) інтелігенція;

б) міщани;

в) греко-католицькі священики;

г) селяни.


12. Позначте, коли була утворена Українська Центральна Рада:


а) 4 березня 1917 р.;

б) 12 березня 1917 р.;

в) 15 березня 1917 р.;

г) 19 березня 1917 р.


13. Позначте прізвище діяча, який очолював делегацію Центральної Ради, відряджену в Петроград у травні 1917 р.:


а) В. Винниченко;

б) М. Грушевський;

в) Борис Мартос;

г) Іван Стешенко.


14. Позначте, коли відбувся корніловський заколот:


а) червень 1917 р.;

б) липень 1917 р.;

в) серпень 1917 р.;

г) вересень 1917 р.


15. Позначте назву підприємства, яке стало центром більшовицького повстання у Києві 16 – 22 січня 1918 р.:


а) «Арсенал»;

б) «Більшовик»;

в) «Ленінська кузня»;

г) «Червоний екскаватор».


16. Позначте належність військ, які допомогли Павлові Скоропадському стати гетьманом:


а) англійські;

б) німецькі;

в) російські;

г) французькі.


17. Позначте назву парламенту, створеного Директорією:


а) Народні збори;

б) Національні збори;

в) Трудовий конгрес;

г) Центральна Рада.


18. Позначте, коли відбувся Акт злуки УНР і ЗУНР:


а) 1 грудня 1918 р.;

б) 22 грудня 1918 р.;

в) 22 січня 1919 р.;

г) 28 січня 1919 р.


19. Позначте назву плану утворення союзної держави, за яким усі радянські республіки мали увійти до складу РСФСР:


а) автономізація;

б) конфедералізація;

в) союзація;

г) федералізація.


20. Позначте, коли було ухвалене рішення про «коренізацію» («українізацію»):


а) 1921 р.;

б) 1922 р.;

в) 1923 р.;

г) 1924 р.


21. Позначте прізвище першого митрополита УАПЦ:


а) Микола Борецький;

б) Василь Липківський;

в) Івано Павловський;

г) Андрій Шептицький.


22. Позначте, коли почався перехід до форсованої колективізації:


а) 1927 р.;

б) 1928 р.;

в) 1929 р.;

г) 1930 р.


23. Позначте, коли відбувся процес СВУ:


а) 1928 р.;

б) 1930 р.;

в) 1933 р.;

г) 1937 р.


24. Позначте, коли польсько-радянський кордон перейшла Червона Армія:


а) 23 серпня 1939 р.;

б) 1 вересня 1939 р.;

в) 17 вересня 1939 р.;

г) 22 вересня 1939 р.


25. Хто очолював український штаб радянського партизанського руху?


а) Т. Строкач;

б) О. Федоров;

в) С. Ковпак;

г) О. Сабуров.


26. Позначте, коли був проголошений «Акт відновлення Української держави» Я. Стецько:


а) 30 червня 1941 р.;

б) 3 липня 1941 р.;

в) 10 липня 1941 р.;

г) 20 липня 1941 р.


27. Позначте, як німці назвали свою оборонну лінію на Дніпрі:


а) «Дніпровський вал»;

б) «Київський вал»;

в) «Південний вал»;

г) «Східний вал».


28. Позначте, коли Україна стала членом ООН:


а) 1944 р.;

б) 1945 р.;

в) 1946 р.;

г) 1991 р.


29. Хто є автором вірша «Любіть Україну!», який було піддано критиці у післявоєнні роки?:


а) П. Тичина;

б) М. Рильський;

в) В. Сосюра;

г) М. Бажан.


30. Позначте назву нової ланки судової системи, заснованої в 1992 р.:


а) Арбітражний суд;

б) Господарський суд;

в) Конституційний суд;

г) Цивільний суд.


31. Позначте, коли Україна стала членом Ради Європи:


а) 9 листопада 1995 р.;

б) 9 листопада 1996 р.;

в) 9 листопада 1997 р.;

г) 9 листопада 1998 р.


32. Позначте назву міжнародної організації, членом якої не є Україна:


а) НАТО;

б) ООН;

в) Рада Європи;

г) СНД.


ІІ рівень. У завданнях 33 – 38 до кожного з питань запропоновано чотири варіанти відповіді, які потребують більше уваги, але все ж мають один варіант відповіді. Виберіть вірний, на Вашу думку, варіант.

33. Прочитайте визначення та позначте поняття, що відповідає його змістові: «Дерев’яне або кам’яне зображення божества»:


а) ідол;

б) ікона;

в) капище;

г) скульптура.


34. Позначте, чому церкву Богородиці називали Десетинною церквою:

а) будівництво тривало 10 років;

б) з державної скарбниці на будівництво було виділено десяту частину коштів;

в) початок будівництва був через 10 років після прийняття християнства;

г) на утримання церкви князь Володимир наказав віддавати десяту частину своїх прибутків.

35. Прочитайте визначення та позначте поняття, що відповідає його змісту: «Спеціальний список, у який вносили козаків, найнятих на службу»:


а) городовик;

б) найм;

в) номенклатура;

г) реєстр.


36. Позначте правильне твердження:

а) більшовики на виборах до Установчих зборів на території України отримали 10%;

б) збройний виступ самостійників привів до влади Центральну Раду;

в) Перший Універсал було проголошено на І Всеукраїнському військовому з’їзді;

г) Четвертим Універсалом була проголошена УНР.

37. Позначте назву статті Й. Сталіна, надруковану в газеті «Правда» 2 березня 1930 р.:


а) «Запаморочення від втоми»;

б) «Запаморочення від голоду»;

в) «Запаморочення від сонця»;

г) «Запаморочення від успіхів».


38. Позначте захід, який відіграв позитивну роль для розвитку сільського господарства:

а) збільшення закупівельних цін на продукцію сільського господарства;

б) зменшення розмірів присадибних ділянок;

в) реорганізація колгоспів у радгоспи;

г) укрупнення колгоспів.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.238.190.122 (0.061 с.)