Порядок проведення експерименту та послідовність обробки результатівМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Порядок проведення експерименту та послідовність обробки результатів2.1 Встановити значення розрахункової температури зовнішнього повітря для розрахунку опалення адміністративних і житлових будівель в м. Запоріжжі, користуючись [2].

2.2 Встановити значення розрахункової температури в середині приміщення, користуючись [3, 4].

2.3 Опалення здійснюється чавунними радіаторами типу М-140 і неізольованими трубопроводами. Визначити кількість секцій п радіаторів, а також довжини стояків і підводків до радіаторів і їх умовні діаметри dy.

2.4 Обчислити об’єм будівлі за зовнішнім обміром .

2.5 Виміряні і знайдені величини занести до табл.2.2.

 

Таблиця 2.2 – Вихідні дані

 

Позначення величин Спосіб визначення величин Одиниця вимірювання Числове значення
За кліматологічним довідником [2] для м.Запоріжжя °С  
За нормативними матеріалами для адміністративних будівель [4] °С  
а Ширина приміщення будівлі за зовнішнім обміром м  
b Довжина приміщення будівлі за зовнішнім обміром м  
Н Висота приміщення будівлі за зовнішнім обміром м  
Об’єм будівлі за зовнішнім обміром м3  
п Кількість секцій чавунних батарей опалення шт  
lстdу15 Довжина стояків з умовними діаметрами dy 15 м  
lстdу20 Довжина стояків з умовними діаметрами dy 20 м  
lпідdу15 Довжина підводків з умовними діаметрами dy 15 м  
lпідdу20 Довжина підводків з умовними діаметрами dy 20 м  

 

 

2.6 Максимальна годинна витрата теплоти на опалення встановленими чавунними радіаторами

 

, (2.1)

де п – кількість секцій, шт;

Fек – площа поверхні нагріву 1 секції радіатора, екм (див.табл.2.1);

q – тепловіддача 1 екм нагрівальних приладів у двотрубних системах опалення, ккал/(год×екм).

Значення q вибираються при температурі повітря в серединні приміщення ( ) і температури теплоносія в місцевій системі опалення з таблиці 2.3. Зазвичай температура ця становить 95°С.

 

Таблиця 2.3 – Тепловіддача 1 екм нагрівальних приладів у двотрубних системах опалення, ккал/(год×екм) [1, с.95].

 

Температура повітря в приміщенні, °С Температура теплоносія, °С
85-65* 90-70 95-70 100-70 115-70 130-70 140-70 150-70
Чавунні радіатори при подачі води зверху вниз
                       

 

* - температура води в подаючому і зворотному трубопроводах відповідно.

2.7 Тепловіддача від неізольованих трубопроводів

 

, (2.2)

де – тепловіддача 1 м неізольованої труби при різниці температури теплоносія і навколишнього повітря 1°С, ккал/(год×м×°С); значення вибирається з табл.2.4;

j - поправочний коефіцієнт для розрахунку тепловіддачі труб в залежності від їх розміщення, вибирається з табл.2.5;

Dt – температурний напір, °С, його значення розраховується:

для стояків

 

, (2.3)

тут Т1, Т2 – температура теплоносія на вході в прилад і виході з нагрівального приладу, °С.

для зворотного трубопроводу

 

; (2.4)

для падаючої магістралі

 

; (2.5)

2.8 Тепловіддача від фактично встановлених приладів опалення і трубопроводів

 

, ккал/год. (2.6)

 

Таблиця 2.4 – Тепловіддача від неізольованих труб довжиною 1 м при різниці температури теплоносія і навколишнього повітря, рівної 1°С

Діаметр трубопровода dy, мм Тепловіддача q¢, ккал/(год×м×°С) Діаметр трубопровода dy, мм Тепловіддача q¢, ккал/(год×м×°С)
0,78 2,51
0,97 2,53
1,22 3,40
1,54 4,23
1,75 5,60
2,09 7,19

Таблиця 2.5 – Поправочний коефіцієнт для розрахунку тепловіддачі труб

Призначення і розміщення трубопровода Коефіцієнт j
Стояк 0,5
Підводка (подаюча і зворотня) 0,9
Трубопровід, який розміщено біля стелі 0,25
Трубопровід, який розміщено біля підлоги 0,75

Результати розрахунку необхідно занести до таблиці 2.6.

Таблиця 2.6 – Тепловіддача від неізольованих трубопроводів

№ п/п Призначення і розміщення трубопровода dy, мм L, м Dt, °C j , ккал/(год×м×°С) , ккал/год
Стояки:            
Підводки:            
Зворотній трубопровід біля підлоги            
Подаючий трубопровід біля стелі            
Всього

 

2.9 Величина тепловитрат в приміщенні (за укрупненими показниками)

, ккал/год (2.7)

де qo – питома опалювальна характеристика при зовнішній температурі повітря t=-30°С, ккал/(м3×год×°С); значення qо вибирається з таблиці 1.7;

a - коефіцієнт переліку, значення вибирається з таблиці 2.8.

 

Таблиця 2.7 – Питомі опалювальні характеристики деяких громадських споруд та установ обслуговування населення кДж/(м3×год×°С) [ккал/(м3×год×°С] [4, с.24-28]

 

Будівлі Об’єми будівель за зовнішнім обміром Vз, тис.м3 Питомі опалювальні характеристики qo для районів із зовнішньою температурою мінус 30°С
до 1980 р. після 1981 р.
Адміністративні до 5 1,8/0,43/ 1,88/0,46/
5-10 1,59/0,38/ 1,59/0,38/
10-15 1,46/0,35/ 1,46/0,35/
понад 15 1,34/0,32/ 1,34/0,32/
Лабораторні корпуси до 5 1,55/0,37/ 1,55/0,37/
5-10 1,46/0,35/ 1,46/0,35/
понад 10 1,38/0,33/ 1,38/0,33/
Учбові заклади (вищі, середньотехнічні, професійні училища) до 10 1,46/0,35/ 1,55/0,37/
10-15 1,38/0,33/ 1,42/0,34/
15-20 1,25/0,30/ 1,30/0,31/
понад 20 1,01/0,24/ 1,13/0,27/

 

 

Таблиця 2.8 – Значення коефіцієнта a

 

tз, °С -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35
a 2,05 1,67 1,45 1,29 1,17 1,08 1,0 0,95

 

Примітка. Значення a для температур, відмінних від наведених в таблиці знаходяться методом інтерполяції.

 

2.10 Порівняння з , якщо

, (2.8)

тоді знаходиться різниця між ними .

2.11 Знаходимо надлишок теплоти, що виділяють прилади опалення

. (2.9)

2.12 Кількість надлишкових секцій

. (2.10)

Література

1. Справочник по наладке и эксплуатации водяных сетей /В.И.Манюк, Я.И. Каплинский, Э.Б. Хиж, А.И. Манюк, В.К. Ильин. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Стройиздат, 1982. – 215 с.

2. СНиП 2.01.01-82. Строительная климатология и геофизика. – М.: Стройиздат, 1989.

3. СНиП 2.04.05-86. Отопление, вентиляция, кондиционирование. – М.: Ц ТП Госстроя СССР, 1987.

ПРАКТИЧНА РОБОТА №3Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.228.52.223 (0.006 с.)