Меню закладів ресторанного господарства, їх види та правила складання. Вимоги, що висуваються до створення меню. Фактори що впливають на складання меню.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Меню закладів ресторанного господарства, їх види та правила складання. Вимоги, що висуваються до створення меню. Фактори що впливають на складання меню.Способи і правила подавання страв у закладах ресторанного господарства.Правила подавання холодних страв і закусок; гарячих закусок; супів; основних других страв; гарячих та холодних десертів; кондитерських виробів в закладах ресторанного господарства при індивідуальному та гуртовому обслуговуванні. Правила подавання напоїв, в тому числі власного виробництва, при індивідуальному та гуртовому обслуговуванні. Правила подавання алкогольних та безалкогольних напоїв в закладах ресторанного господарства різних типів і класів. Правила еногастрономічних поєднань та їх розвиток у сучасних умовах ведення ресторанного бізнесу.

Організація підготовки та обслуговування бенкету за столом з частковим обслуговуванням офіціантами. Особливості складання меню.Структура підготовчої роботи до організації обслуговування бенкетів за столом з частковим обслуговуванням офіціантами. Методика розрахунку площі приміщення для бенкету у відповідності до необхідної довжини і кількості бенкетних столів для гостей, в т.ч. для почесних; методика розрахунку кількості і статі офіціантів, із визначенням розряду і розподілу роботи. Техніка складання меню відповідно до особливостей подій та обґрунтуння вибору алкогольних напоїв до страв. Методика розрахунку кількості предметів індивідуального сервірування із зазначенням місткості для бенкету. Визначення зон обслуговування офіціантів та черговості обслуговування учасників бенкету.

Організація процесу підготовки та обслуговування бенкету-кави. Особливості складання меню.Структура підготовчої роботи до організації обслуговування бенкету-кави. Методика розрахунку площі приміщення для бенкету-кави у відповідності до необхідної довжини і кількості бенкетних столів для гостей; методика розрахунку кількості офіціантів і розподілу роботи. Техніка складання меню відповідно до особливостей подій та обґрунтуння вибору алкогольних напоїв до страв. Методика розрахунку кількості предметів індивідуального сервірування із зазначенням місткості для бенкету-кави. Визначення зон обслуговування офіціантів та черговості обслуговування учасників бенкету-кави.

Дипломатичні прийоми, їх класифікація та загальна характеристика.Класифікація дипломатичних прийомів. Характеристика денних та вечірніх видів бенкетів-прийомів. Організація підготовчої роботи з влаштування бенкетів-прийомів. Вимоги до складання схеми розміщення гостей за столами на бенкетах-прийомах. Особливості складання меню для бенкетів-прийомів. Підготовка приміщень до проведення бенкетів-прийомів. Особливості сервірування столів на бенкетах-прийомах. Організація подавання аперитиву та обслуговування гостей на бенкетах-прийомах.

Організація підготовки та обслуговування бенкету-фуршету. Особливості подання страв.Організація підготовчої роботи та обслуговування бенкету-фуршету. Варіанти сервірування столів склом на бенкетах-фуршетах. Особливості підготовки та обслуговування гостей на бенкеті – фуршеті – десерті, учасників бенкету-коктейлю-фуршету в закладах ресторанного господарства.

Особливості підготовчої роботи та організації обслуговування на бенкеті-коктейлі.Організація підготовчої роботи та обслуговування бенкеті-коктейлі. Варіанти сервірування столів склом на бенкеті-коктейлі. Особливості підготовки та обслуговування учасників бенкету-коктейлю-фуршету в закладах ресторанного господарства.

Кейтеринг як самостійний вид бізнесу у ресторанному господарстві. Сутність та класифікація кейтерингового обслуговування.Сутність і класифікація кейтерингового обслуговування. Види заходів та номенклатура кейтерингових послуг. Характеристика матеріально-технічного забезпечення кейтерингового обслуговування. Характеристика і особливості підбору персоналу служби кейтерингу. Особливості організації підготовки і здійснення кейтерингового обслуговування.

Особливості обслуговування учасників з’їздів, конференцій, нарад за місцем їх мешкання (в готельних комплексах).Особливості обслуговування учасників з’їздів, конференцій, нарад за місцем їх мешкання (в готельних комплексах). Номенклатура послуг, що пропонується учасникам культурних, ділових і громадських заходів за місцем мешкання. Особливості складання меню бізнес-ланчу, кави-брейк, ланчу, бізнес-ланчу, бізнес-бранчу та сніданку, обіду, вечері, повного раціону харчуванняза місцем їх мешкання (в готельних комплексах).

Характеристика закладів ресторанного господарства при готелі і особливості обслуговування в них споживачів.Характеристика закладів ресторанного господарства при готелі. Організація сніданків і їх різновиди для організації обслуговування мешканців готелю. Організація«швецького столу (лінії)» для обслуговування мешканців готелю.Особливості обслуговування в номерах готелю.

Види сніданків і особливості їх організації в закладах ресторанного господарства при готелях.Характеристика видів сніданків. Особливості меню для певних видів сніданків і особливості їх організації в закладах ресторанного господарства при готелях. Заходи з підготовчої роботи до організації та обслуговування певних видів сніданків і особливості їх організації в закладах ресторанного господарства при готелях.

Особливості організації підготовки і обслуговування споживачів на «швецькій лінії (столу)» під час організації сніданків в ресторанах при готелях.Організація«швецького столу (лінії)» для обслуговування мешканців готелю.Організація прискорених видів харчування в закладах ресторанного господарства готельно-туристичних комплексів. Особливості меню «швецького столу (лінії)» для обслуговування мешканців готелю і особливості їх організації в закладах ресторанного господарства при готелях.

Організація харчування іноземних туристів у закладах ресторанного господарства та у дорозі. Комплексне обслуговування іноземних туристів з діловими цілями.Організація харчування іноземних туристів у закладах ресторанного господарства та у дорозі. Комплексне обслуговування іноземних туристів з діловими цілями. Організація прискорених видів харчування в закладах ресторанного господарства готельно-туристичних комплексів. Організація інших видів обслуговування в закладах ресторанного господарства готельно-туристичних комплексів.

Сутність, мета і завдання наукової організації праці в ресторанному господарстві, основні її напрями розвитку в сучасних умовах функціонування закладів ресторанного господарства.Наукова організація праці як головний фактор забезпечення раціональної організації праці. Завдання наукової організації праці. Графіки виходу на роботу персоналу закладів ресторанного господарства. Організаційно-технічні заходи щодо поліпшення використання робочого часу та раціоналізації організації праці в закладах ресторанного господарства.

 


СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 

«МЕНЕДЖМЕНТ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА»

1. Агамирова Е.В. Управление персоналом в туризме и гостинично-ресторанном бизнесе : практикум / Е.В. Агамирова. - М.: Дашков и К°, 2006. - 176 с.

2. Балашова Е. Гостиничный бизнес. Как достичь безупречного сервиса / Е. Балашова. - М.:Вершина, 2006. - 200 с.

3. Бородина В.В. Ресторанно-гостиничньй бизнес / В.В. Бородина. - М. : Финансы и статистика, 2003. -180 с.

4. Дроздова О.В. Організація праці менеджера:Навчальний посібник.-К.: Кондор,2009.-502 с.

5. Кабушкин Н.И. Менеджмент гостиниц и ресторанов : учеб. [для студ. спец. «Экономика и управление социально-культурной сферой» вузов] / Н.И. Кабушкин, Г.А. Бондаренко. - 4-изд., стер. - Минск : ООО «Новое знание», 2003. - 368 с.

6. Корпоративна культура: Навч. посібник / під заг. редакцією Г.М. Захарчина. – Львів: «Новий Світ – 2000», 2011. – 334 с.

7. Медлик С, Инграм X. Гостиничный бизнес: Учебник для вузов (пер. с англ. Павлова А.С.). - М., 2005.-239 с.

8. Управління сучасним готельним комплексом: навч. посіб. / Г.Б. Мунін, А.О. Змійов, Г.О. Зіновєв та ін.; за ред. С.І. Дрогунцова. - К.: Ліра-К,2005. - 520 с.

9. Нечаюк Л.І. Готельно-ресторанний бізнес: менеджмент : навч. посіб. / Л.І. Нечаюк, Н.О. Нечаюк. - К.: Центр навч. л-ри, 2006. - 189 с.

14. Мельниченко С.В. Менеджмент підприємств туристичної індустрії / С.В. Мельниченко,Н.І. Ведмідь. - К., 2005. - 205 с.

15. Менеджмент готельно-ресторанного бізнесу: Навч. посібник /під заг. редакцією М.М.Поплавського і О.О. Гаца. - К.: Кондор, 2008.-458 с.

16. Пуцентайло П.Р. Економіка і організація туристично-готельного підприємництва.: навч.посіб. - К. : Центр навч. л-ри, 2007. - 234 с.

17. Райли М. Управление персоналом в гостеприимстве / Майкл Райли. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2005.-191 с.

18. Роглєв Х.Й. Основи готельного мененджменту : навч. посіб. - К.: Кондор, 2005. - 408 с.

19. Роглєв Х.Й., Левітас Г.Г. Менеджмент готелю. - К.: Кондор, 2011. – 430 с.

20. Сахно Є.Ю., Дорош Н.С. Менеджмент сервісу. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 304 с.

21. Уокер Дж.Р. Управление гостеприимством. Вводньй курс / Дж.Р. Уокер. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. - 880 с.

22. Чудновский А.Д. Управление индустрией туризма : учеб. пособие / А.Д. Чудновский -М. : КНОРУС, 2005. - 448 с.

«МАРКЕТИНГ ГОТЕЛЬНОГО І РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА»

1. Гаркавенко С.С. Маркетинг: Підручник / С.С. Гаркавенко. – К.: Лібра, 2006. – 384с.

2. Герасимчук В.Г. Маркетинг: Теорія і практика: Навч. пос. / В.Г. Герасимчук. – К.: Вища шк., 2004. – 325с.

3. Диксон П.Р. Управление маркетингом: пер. с англ. – М.: ЗАО «Изд-во БИНОМ», 1998. – 560 с.

4. Дихтль Е., Хершген Х. Практический маркетинг: учеб. пособие / Пер. с нем. А.М. Макарова; под ред. И.С. Минко. – М.: Высш. Шк., 1995. - 225 с.

5. Завьялов П.С. Маркетинг в схемах, рисунках, таблицах: Учеб. пособие / П.С. Завьялов. – М.: ИНФРА – М. 2000. – 496 с.

6. Кардаш В.Я. Маркетингова товарна політика / В.Я. Кардаш. – К., 1997. – 148 с.

7. Кардаш В.Я. Товарна інноваційна політика / В.Я. Кардаш. – К., 2002. – 250 с.

8. Ковалев А.И. Маркетингвый аналіз / А.И. Ковалев, В.В. Войленко – М.: Центр экономики и маркетинга. – Изд. 2-е, перераб. и доп., 2000. – 256 с.: ил.

9. Котлер Ф. Маркетинг – менеджмент / Ф. Котлер. – СПб.: Питер Ком, 14-е изд., 2014. – 800 с.

10. Котлер Ф. Основы маркетинга: Учеб.пособие / Ф. Котлер – М.: “Прогресс”, 12-е изд., 2010. – 1072с.

11. Котлер Ф., Боуен Дж., Мейкенз Дж. Маркетинг: Гостеприимство и туризм: Учеб. для вузов: Пер с англ. / Под ред. Р.Б.Ноздревой. – М.: ЮНИТИ, 4-е изд., 2010. – 1071с.

12. Маркетинг / Під ред. Азарян О.М. – К.: НМЦВО МОНУ: Студцентр, 2003 р. – 320 с.

13. Маркетинг: учебник / А. Н. Романов, Ю. Ю. Корлюгов, С. А. Красильников и др. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2006. – 560с.

14. Куденко Н.В. Стратегічний маркетинг. Навчальний посібник /
Н.В. Куденко К.: КНЕУ, 1998. – 152 с.

15. Парсяк В.Н. Маркетинговые исследования / В.Н. Парсяк, Г.К. Рогов – К.: “Наукова думка”, 2000. – 172 с.

16. Хруцкий В.Е. Современный маркетинг: настольная книга по исследованию рынка: Учеб. пособие. – 2-е изд., перераб. и. доп. / В.Е. Хруцкий, И.В. Корнеева – М.: Финансы и статистика, 1999. – 528 с.: ил.

17. Эванс Дж. Маркетинг: Пер. с англ. / Дж. Эванс, Б. Берман – М.: Экономика, 1990. – 350 с.

«ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА»

1. Господарський Кодекс України № 436-IV від 16.01.2003 р.

2. Дюжев В. Г. Економіка підприємства [Текст] : практикум : учб. посіб. / В. Г. Дюжев, Т. О. Погорєлова, І. М. Посохов ; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". - Х. : НТУ "ХПІ", 2008. - 157, [1] с.

3. Економіка підприємств торгівлі та ресторанного господарства [Текст] : тест. завдання для контролю знань студентів напряму підгот. 6.030507 "Маркетинг" всіх форм навчання / Укоопспілка, Львів. комерц. акад. ; [уклад.: Міценко Н. Г., Ільчук О. О., Дуляба Н. І.]. - Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2015. - 111 с.

4. Економіка підприємства [Текст] : [навч. посіб.] / Кривицька О. Р. ; Нац. ун-т "Остроз. акад.". - Острог : Вид-во Нац. ун-ту "Остроз. акад.", 2013. - 295 с.

5. Економіка підприємства [Текст] : курс лекцій : [у 2 кн.] / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". - Київ : НТУУ "КПІ", 2012.

6. Економіка підприємства [Текст] : курс лекцій : [у 2 кн.] / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". - К. : НТУУ "КПІ", 2012 .

7. Економіка підприємства [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. [у 2 ч.]/ М. В. Шарко, Н. В. Мєшкова-Кравченко, О. М. Радкевич ; Херсон. нац. техн. ун-т. - Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2014 .

8. Економіка підприємства [Текст] : навч. посіб. / [О. М. Зборовська та ін.] ; Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. - Д. : Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля, 2014. - 227 с.

9. Економіка підприємства [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / [С. П. Кирильчук та ін.] ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф., акад. Акад. екон. наук України, засл. працівника освіти Автоном. Республіки Крим С. П. Кирильчук ; Крим. екон. ін-т, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". - Сімф. : КЕІ ДВНЗ "КНЕУ ім. В. Гетьмана", 2013. - 442 с.

10. Економіка підприємства [Текст] : підруч. для студентів ВНЗ / Д. К. Семенда [та ін.] ; за ред. зав. каф. економіки УНУС, канд. екон. наук., проф., заслуж. працівника сіл. госп-ва України Д. К. Семенди ; Уман. нац. ун-т садівництва. - Умань : Сочінський [вид.], 2014. - 477 с.

11. Економіка підприємства: теорія і практика [Текст] = Economy of enterprise: theory and experience : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., 10 жовт. 2014 р. / Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; [редкол.: Г. О. Швиданенко та ін.]. - Київ : КНЕУ, 2014. - 377 с.

12. Калініченко О. В. Економіка підприємства. Практикум [Текст] : навч. посіб. / О. В. Калініченко, О. Д. Плотник. - К. : Кондор, 2012. - 600 с.

13. Конституція України, затверджена Постановою Верховної Ради України від 28.06.96 р.

14. Крикавський Є. В. Економіка і фінанси підприємств [Текст] : навч. посіб. / Є. В. Крикавський, З. С. Люльчак ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2013. - 694 с.

15. Кулаковська Т. А. Економіка підприємства (практикум) [Текст] : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Т. А. Кулаковська ; Одес. нац. акад. харч. технологій. - Одеса : Астропринт, 2014. - 361 с.

16. Нестерчук Ю. О. Економіка підприємства [Текст] : [навч.-метод. посіб.] / Нестерчук Ю. О., Сегеда С. А. - Вінниця : Едельвейс і К, 2014. - 372 с.

17. Податковий кодекс Украйни // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 13-14, № 15-16, № 17, ст.112

18. Про захист прав споживачів: Закон України № 1023-ХП від 12.05.1991 р. (зі змінами та допов.).

19. Про захист споживчого ринку в Україні: Закон України № 1255-ХІІ від 25.06.1991 р.

20. Про інвестиційну діяльність: Закон України № 1560-ХП від 18.09.1991 р. (зі змінами та допов.).

21. Степасюк Л. М. Економіка і фінанси підприємства [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л. М. Степасюк, Н. М. Суліма, О. В. Величко ; за ред. В. К. Збарського і В. І. Мацибори ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - К. : КОМПРИНТ, 2013. - 335 с.

22. Сударкіна С. П. Економіка підприємства [Текст] : навч.-метод. посіб. для студ. ден. та заоч. форми навчання / С. П. Сударкіна, О. О. Гаврись ; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". - Х. : Підруч. НТУ "ХПІ", 2012. - 99 с.

23. Цвайг Х. І. Економіка і фінанси підприємства [Текст] : підручник / Х. І. Цвайг [та ін.] ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. - Львів : ЛДУВС, 2014. - 698 с.

 

«ОРГАНІЗАЦІЯ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА»

1. Конституція України. - К.: Інформ. вид-во Агентство «ІВА», 1996.

2. Про туризм № 324/95-вр від 15.09.95 р. та Про внесення змін і доповнень до Закону України «Про туризм» від 18.11.03 р. http//rada.gov.ua./pravo

3. Про рекламу № 270/96-вр від 03.07.96 p. http//rada.gov.ua./pravo

4. Правила користування готелями й аналогічними засобами розміщення та надання готельних послуг (Наказ Державної туристичної адміністрації України 16.03.04 № 19)http//rada.gov.ua./pravo

5. Про затвердження Інструкції про порядок розгляду питань щодо продовження строку перебування в Україні іноземців та осіб без громадянства (Наказ № 887 від 19.11.99 р. М-ва внутрішніх справ України) http//rada.gov.ua./pravo

6. Програма розвитку туризму в Україні на 2002-2010 роки http//rada.gov.ua./

7. Про основні напрями розвитку туризму в Україні до 2010 року: Указ Президента України № 973/99 від 10 серпня 1999 р.

8. ДСТУ 4269:2003. Послуги туристичні; Класифікація готелів / Л. Шишкіна (розроб.). - Офіц. вид. - К.: Держспоживстандарт України, 2004.-III, 13 с.

9. Байлик С. И. Гостиничное хозяйство. Организация, управление, обслуживание: учеб. пособие для студ. вузов / С. И. Байлик. - К.: Альтерпресс, 2002. – 252 с.

10. Байлик С. И. Гостиничное хозяйство: Оснащение, евроремонт, эксплуатация: учеб. пособие / С. И. Байлик. -К.: Дакор, 2003. – 296 с.

11. Балашова Е. Гостиничный бизнес: Как достичь безупречного сервиса: учеб. пособие / Е. Балашова. - М.: Вершина, 2005. – 176 с.

12. Богалдин-Малых В. В. Маркетинг и управление в сфере туризма и социально-культурного сервиса: туристические, гостинично-ресторанные и развлекательные комплексы: учеб.-метод. пособие / В. В. Богалдин-Малых. - М.: Изд-во МПСИ, 2004. – 559с.

13. Бойко М.Г., Гопкало Л.М. Організація готельного господарства. - К.: КНТЕУ, 2006.- 494с.

14. Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг (геопросторові аспекти). - 2-е вид., перероб. та доп. - К.: «Альтерпрес», 2003. – 436 с: іл., картосхеми.

15. Круль Г.Я. Основи готельної справи. - К.: ЦУЛ, 2011. - 208 с.

16. Лукьянова Л. Г., Цыбух В. И. Рекреационные комплексы: учеб. пособ. для студ. вузов / Киев, ун-т туризма, экономики и права / В. К. Федорченко (общ. ред.). - К.: Вища шк., 2004. – 346 с.

17. Мальська М.П. Готельний бізнес: теорія та практика: Навчальний посібник/ М.П. Мальська, І.Г. Пандяк; М-во освіти і науки України; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. - К.: ЦУЛ, 2012. - 472 с.

18. Мальська М.П.. Організація отельного господарства/ М.П.Мальська, І.Г. Пандяк, Ю.С. Занько. – К.: Знання, 2011. – 366.

19. Мельник Н.П., Мельник О.П. Організація готельного господарства: / Н.П. Мельник, О.П. Мельник. – Издательство «Смоленская городская типография». – Смоленськ: 2011.- 407 с.

20. Нагимова 3. Управление персоналом на предприятиях гостиничного бизнеса: учебное пособие/ 3. Нагимова. - СПб.: Питер, 2005. – 144 с.

21. Папирян Г. А. Менеджмент в индустрии гостеприимства: (отели и рестораны): учебное пособие/ Г. А. Папирян. -М.: Экономика, 2000. - 206 с.

22. Роглэв Х.Й., Левытас Г.Г., Драпушко Р.Г., Гарагонич В.В., Менеджмент готелю: економіко-організаційні аспекти : Навч. посіб./ Під заг. ред. Мунін Г.Б. - К.: Кондор, 2011. - 443 с.

23. Роглєв Х. Й. Основи готельного менеджменту: навч. посібник / Х. Й. Роглєв. - К.: Кондор, 2005. - 408 с.

24. Сенин B. C. Гостиничный бизнес: классификация гостиниц и других средств размещения: учебное пособие/ Сенин B. C. - М.: Финансы и статистика, 2004. - 144 с.

25. Мунін Г. Б., Змійов А. О., Зінов’єв Г. О., Самарцев Є. В. та інші. Управління сучасним готельним комплексом: навч. посібник / Г. Б. Мунін, А. О. Змійов, Г. О. Зінов’єв, Є. В. Самарцев. – К.: 2005. – 610 с.

26. Шепелєва С.В., Руденко Г.В. Організація готельного господарства:навч. пос. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2011. – 496с.

 

«ОРГАНІЗАЦІЯ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА»

1. Про захист прав споживачів: Закон України від 15.12.1993 р. № 3682-ХІІ.

2. Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення: Закон України від 24.02.1994 р. № 4004-ХІІ.

3. Про внесення змін і доповнень до статті 23 Закону України «Про захист прав споживачів»: Закон України від 20.06.1995 р.

4. Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини: Закон України від 23.12.1997 р. № 771/97-ВР.

5. ДСТУ 3278 - 95 «Стандартизація послуг. Основні положення».

6. Міждержавний стандарт ГОСТ 30390-95 «Общественное питание. Кулинарная продукция, реализуемая населению. Общие техни­ческие условия».

7. Міждержавний стандарт ГОСТ 30523-97 «Услуги общественного питания. Общие требования».

8. Міждержавний стандарт ГОСТ 30524-97 «Общественное питание. Требования к обслуживающему персоналу».

9. ДСТУ 4281:2004. Заклади ресторанного господарства. Класифікація. – К.: Держспоживстандарт України, 2004.

10. ДСТУ 4268:2003 «Послуги туристичні. Засоби розміщування. Загальні вимоги»

11. ДСТУ 4269:2003 «Послуги туристичні. Класифікація готелів».

12. ДСТУ 4527:2006 «Послуги туристичні. Засоби розміщування. Терміни та визначення».

13. СанПиН 2.3.2.1324–03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов».

14. СанПиН 42-123-5777-91 «Санитарные правила для предприятий общественного питания, включая кондитерские цехи и предприятия, вырабатывающие мягкое мороженное».

15. Архипов В.В. Барное дело.Учебное пособие. К.: Центр учебной литературы, 2011. - 240 с.

16. Архіпов В.В. Організація ресторанного господарства / навчальний посібник / - 3-тє вид., доп. - К; Центр навчальної літератури, 2011. - 358с.

17. Литвиненко Т.Є. Організація ресторанного господарства: Опор. конспект лекцій / Т.Є. Литвиненко. – К.: КНТЕУ, 2010. – 204 с.

18. Литвиненко Т.Є. Особливості організації дипломатичних прийомів: Конспект лекцій / Т.Є. Литвиненко. – К.: - КНТЕУ, 2005. – 85с.

19. Мазаракі А.А. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства: підручник для вузів / А.А. Мазаракі, Н.П. Благополучна, І.І. Гайовий, О.М. Григоренко, Т.Є. Литвиненко, Г.Т. П’ятницька, Н.О. П’ятницька, А.М. Расулова, М.Л. Світлична. Під ред. Н.О. П’ятницької. – К.: КНТЕУ, 2005. – 632 с.

20. Проектування закладів ресторанного господарства: навч. посіб. / А.А. Мазаракі, М.І. Пересічний, С.Л. Шаповал та ін. - К.: КНТЕУ, 2008. - 307 с.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.13.53 (0.012 с.)