Монографії, посібники, словники, довідникиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Монографії, посібники, словники, довідники1. Волошина Н. Й. Наукові основи методики літератури: Посібник / Н. Й. Волошина, О. М. Бандура, О. А. Гальонка та ін.; [за ред. Н. Й. Волошиної] – К. : Ленвіт, 2002. – 344 с.

2. Волощук Е. Технэ майевтике: Теория и практика анализа литературного произведения / Е. Волощук, Б. Бегун // Тема. – 1977. – № 1/2. – 248 c.

3. Давиденко Г.Й., Стрельчук Г.М., Гринчак Н.І. Історія зарубіжної літератури XX ст.: Навчальний посібник / Г.Й. Давиденко, Г.М. Стрельчук, Н.І. Гринчак. – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 488 с.

4. Дичківська І. Інноваційні педагогічні технології / І. Дичківська. – К.: Академвидав, 2004. – 352 с.

5. Зарубіжна література XIX століття: Посібник [за ред. О.М. Ніколенко, В.І. Мацапури]. – К. : ВЦ «Академія», 1999. – 360 с. (Серія «Відкритий урок»)

6. Зарубіжна література XX століття: Посібник [за ред. О.М. Ніколенко, Т.М. Конєвої]. – К. : ВЦ «Академія», 1998. – 320 с. (Серія «Старшокласникам і абітурієнтам»)

7. Зубрицька М. Homo legens: читання як соціокультурний феномен / М. Зубрицька. – Львів : Літопис, 2004. – 352 с.

8. Ісаєва О. О. Організація та розвиток читацької діяльності школярів при вивченні зарубіжної літератури: Посібник для вчителя / О. О. Ісаєва. – К. : Ленвіт, 2000. – 184 с.

9. Ісаєва О.О. Теорія і технологія розвитку читацької діяльності старшокласників у процесі вивчення зарубіжної літератури : Монографія / О. О. Ісаєва. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2003. – 380 с.

10. Історія зарубіжної літератури XX ст.: Навчальний посібник / В.І. Кузьменко, О.О. Гарачковська, М.В. Кузьменко та ін. — К. : ВЦ «Академія», 2010. – 496 с. (Серія «Альма матір»)

11. Кичук Н. Формування творчої особистості вчителя / Н. Кичук. – К. : Либідь, 1991. – 222 с.

12. Клименко Ж. В. Теорія і технологія вивчення перекладних художніх творів у старших класах загальноосвітньої школи / Ж. В. Клименко. – К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2006. – 340 с.

13. Клименко Ж. В. Зарубіжна література. Позакласні заходи. 5-6 класи: Посібник для вчителя / Ж. В. Клименко, О. О. Ісаєва – Харків: Веста : Видавництво «Ранок», 2004. – 128 с.

14. Клименко Ж. В. Зарубіжна література. Позакласні заходи. 7 -8 класи: посібник для вчителя / Ж. В. Клименко, О. О. Ісаєва. – Харків: Веста : Видавництво «Ранок» , 2004. – 128 с.

15. Куцевол О. М. Методика викладання української літератури (креативно-інноваційна стратегія) / О.М. Куцевол. – К.: Освіта України, 2009. – 494 с.

16. Куцевол О.М. Світ Шекспіра: Посібник для вчителя / О.М. Куцевол. – Харків: Веста: Видавництво «Ранок», 2003. – 288 с. (Серія «Бібліотека вчителя зарубіжної літератури»)

17. Матвіїшин В.Г. Український літературний європеїзм / В.Г. Матвіїшин. – К. : ВЦ «Академія», 2009. – 264 с.

18. Мацевко-Бекерська Л.В. Методика викладання світової літератури: Навчально-методичний посібник / Л.В. Мацевко-Бекерська. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 320 с.

19. Методика преподавания литературы [под ред. О. Богдановой]. – М.: Академия, 2000. – 400 с.

20. Мірошниченко Л. Ф. Методика викладання світової літератури в середніх навчальних закладах: Підручник / Л. Ф. Мірошниченко – К. : Видавничий дім «Слово», 2010. – 432 с.

21. Мірошниченко Л. Ф., Дишлюк Ю.М. Зарубіжна література. Позакласні заходи. 9-11 кл. : Посібник для вчителя / Л. Ф. Мірошниченко, Ю. М. Дишлюк. – Харків : Ранок, 2004. – 208 с.

22. Мойсеїв І. Зарубіжна література в людинотворчому вимірі / І. Мойсеїв. – К. : Генеза, 2003.

23. Наливайко Д.С., Шахова К.О.Зарубіжна література XIX ст. Доба романтизму / Д.С. Наливайко, К.О. Шахова. – К. : Заповіт, 1997. – 464 с.

24. Наукові основи методики літератури [за ред. Н. Волошиної]. – К. : Ленвіт, 2002. – 344 с.

25. Ніколенко О.М. Романтизм у поезії (Г. Гейне, Дж. Г. Байрон, А. Міцкевич, Г. Лонгфелло): Посібник для вчителя / О.М. Ніколенко. – Харків: Веста : Видавництво «Ранок», 2003. – 176 с. (Серія «Бібліотека словесника»)

26. Ніколенко О. М., Куцевол О.М. Сучасний урок зарубіжної літератури: Посібник. 5-11 класи / О. М. Ніколенко, О. М. Куцевол – К. : ВЦ «Академія», 2003. – 288 с.

27. Ніколенко О.М., В.І. Мацапура. Літературні епохи, напрями, течії / О.М. Ніколенко, В.І. Мацапура. – К. : Педагогічна преса, 2004. – 128 с.

28. Ніколенко О.М., О.В. Орлова, Т.М. Конєва. Зарубіжна література: Тести: Посібник / О.М. Ніколенко та ін. – К. : ВЦ «Академія», 2007. – 352 с.

29. Ніколенко О.М., І.О. Філіна. Філософія життя у китайській та японській літературах (Лі Бо, Ду Фу, Мацуо Басьо та ін.): Посібник для вчителя. – Харків : Веста : Видавництво «Ранок», 2003. – 192 с. (Серія «Бібліотека вчителя зарубіжної літератури»)

30. Оліфіренко С. М. Мандрівка Інтернет-сторінками зарубіжної літератури: Посібник для вчителів і учнів 8-11 класів / С. М. Оліфіренко – Київ: Грамота, 2007. – 344 с.

31. Пасічник Є. Методика викладання української літератури в середніх навчальних закладах / Є. Пасічник. – К. : Ленвіт, 2000. – 384 с.

32. Пометун О. І. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: науково-методичний посібник; [за ред. О. І. Пометун] – К. : АСК, 2004 – 192 с.

33. Професія – вчитель літератури: Словник-довідник [упор. Т. Чередник]. – Тернопіль: Мандрівець, 2009. – 140 с.

34. Ситченко А. Л. Методика викладання літератури: Термінологічний словник [за ред. А. Л. Ситченко] / А. Л. Ситченко, В. І. Шуляр , В. В. Гладишев. – К. : Видавничий дім «Ін Юре», 2008. – 132 с.

35. Ситченко А. Навчально-технологічна концепція літературного аналізу / А. Ситченко. – К. : Ленвіт, 2004.

36. Сучасна літературна компаративістика: стратегії і методи. Антологія [за заг. ред. Д.С. Наливайка]. – К. : Видавничий дім «КМ Академія», 2009. – 487 с.

37. Таранік-Ткачук К.В. Від Вітмена до Маркеса: Матеріали до уроків зарубіжної літератури / К.В. Таранік-Ткачук. – Тернопіль : Мандрівець, 2005. – 196 с. ; Біла церква : Дельфін, 2011. – 220 с.

38. Таранік-Ткачук К.В. Стилістичний аналіз художнього твору на уроках зарубіжної літератури / К.В. Таранік-Ткачук. – К.: Грамота, 2008. – 128 с.

39. Чижевський Д.І. Історія української літератури / Д.І. Чижевський. – К.: ВЦ «Академія», 2003. – 568 с. (Серія «Альма-матер»)

40. Чижевський Д.І. Порівняльна історія слов’янських літератур / Д.І. Чижевський. – К.: ВЦ «Академія», 2005. – 288 с. (Серія «Альма-матер»)

41. Шалагінов Б.Б. Зарубіжна література від античності до початку XIX сторіччя: Історико-естетичний нарис / Б.Б. Шалагінов. – К.: Видавничий дім «КМ Академія», 1994. – 360 с.

42. Штейнбук Ф. М. Методика викладання зарубіжної літератури в школі: Навчальний посібник / Ф. М.Штейнбук. – К. : Кондор, 2007. – 313 с.

Періодичні фахові видання

1. Всесвіт: фаховий журнал світової літератури. – К. : Видавничий дім «Всесвіт»: http://vsesvit-journal.com

2. Всесвітня література в середніх навчальних закладах України: науково-методичний журнал Міністерства освіти і науки України. – К. : Педагогічна преса; Всесвітня література в сучасній школі: науково-методичний журнал Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (з 2012 р.). – К. : Педагогічна преса: http: //pedpresa.com.ua/magazines/view/4/

3. Зарубіжна література в школах України: науково-методичний журнал. – К. : Антросвіт: http: //www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/zlvsh/index

4. Вікно в світ. Зарубіжна література: наукові дослідження, історія, методика викладання: науково-методичний журнал. – К. : Незалежний центр наукових досліджень зарубіжної літератури.

5. Всесвітня література та культура: науково-методичний журнал. – К. : Антросвіт.

6. Зарубіжна література: науково-методична газета. – К. : Шкільний світ: http: /literatura@1veresnya.com.ua

7. Зарубіжна література в школі: науково-методичний журнал. – Харків : Основа.

8. Слово і Час: науково-теоретичний журнал. – К.: Національна академія наук України, Інститут літератури імені Тараса Шевченка, Національна спілка письменників України: http://www.slovoichas.in.ua

Сайти бібліотек

1. Бібліотека світової літератури – оригінали та переклади (Library of the world literature – original texts and translations): http://ae-lib.narod.ru.

2. Державна бібліотека України для юнацтва: http://www.4uth.gov.ua/

3. Національна бібліотека України для дітей: www.chl.kiev.ua/.

4. Національна парламентська бібліотека України: http://www.nplu.org/

5. Електронна бібліотека української літератури (зарубіжна література): http://ukrlib.com.

6. Бібліотека українського центру: http://ukrcenter.com.


Додаток 3

Естетико-теоретичні, літературно-критичні

І наукові джерела для забезпечення рубрики «Науковий дискурс»

(за наявності в Інтернеті можливе використання електронних версій)

Клас

Вступ

Сучасні літературознавчі словники й довідники (огляд 1-2 за вибором учителя)

Бандура О. Теорія літератури в тезах, дефініціях, таблицях: Навчальний довідник / О. Бандура, Г. Бандура. – К.: Шкільний світ, 2008. – 128 с. – (Бібліотека «Шкільного світу»)

Літературознавча енциклопедія: у 2-х томах / автор-укладач Ю. І. Ковалів. – К. : ВЦ «Академія», 2007. – 445 с.

Літературознавчий словник-довідник / Р.Т. Гром’як, Ю.І. Ковалів та ін. – К. : ВЦ «Академія», 1997. – 752 с. (Серія «Nota bene») та/або інші.

Священні книги людства як пам’ятки культури і джерело літератури

Лотман Ю. Текст у тексті / Переклад Мирослави Приходи / Ю. Лотман // Антологія світової літературно-критичної думки XX ст. / За ред. М. Зубрицької. – Львів: Літопис, 2001; 2002. – С. 581-597 (ключові положення, 2-3 уривки за вибором учителя).

Античність

Аристотель. Поетика / Переклад Бориса Тена; вступ. ст. і коментарі Й. Кобова. — К.: Мистецтво, 1967. — 136 с. Або: Аристотель. Поетика // Античні поетики / Упоряд. М. Борецький, В. Зварич. — К.: Грамота, 2007. — 168 c. (провідні положення, 2-3 уривки за вибором учителя)

Словники, енциклопедії античної міфології (огляд 1-2 за вибором учителя)

Лісовий І.А. Античний світ у термінах, іменах і назвах. Довідник з історії та культури стародавньої Греції і Риму / І.А. Лісовий. – Львів, 1988.

Словник античної міфології / Укладачі І.Я. Козовик, О.Д. Пономарів. – К.: Наукова думка, 1989. – 240 с.

Кун М. Легенди і міфи Стародавньої Греції / М. Кун. – К.: Національний книжковий проект, 2010. – 447 с. (Серія «Бібліотека шкільної класики»)

Мифы народов мира: В 2-х т. – М.: Советская энциклопедия, 1980; 1991/1992 та/або інші видання.

Середньовіччя

Франко І.Я. Данте Аліг'єрі. Характеристика середніх віків. Життя поета і вибір з його поезії / І.Я. Франко // Франко І.Я. Зібрання творів: у 50 т. – Т. 12. – К.: Наукова думка, 1978. – С. 9-10 (Вступ), 52-68 (Розділ III «Данте і його писання»).

Щурат В. Пісня про Роланда. Введення / В. Щурат // Література західноєвропейського Середньовіччя. – Вінниця: Нова книга, 2003. – С. 163-174.

Відродження

Франко І.Я. Передмова до видання: Вільям Шекспір. Ромео та Джульєтта. Переклад П.О. Куліша… Львів, 1901 / І.Я. Франко // Франко І.Я. Зібрання творів: у 50-ти томах. – Т. 33. – К.: Наукова думка, 1982. – С.146-155.

Франко І.Я. Мігуель Сервантес і його Дон Кіхот / І.Я. Франко // Франко І.Я. Зібрання творів: у 50-ти томах. – Т. 4. – К.: Наукова думка, 1976. – С.167-169.

Кочур Г. Сервантес і його «Дон Кіхот» / Г. Кочур // М. де Сервантес Сааведра. Премудрий гідальго Дон Кіхот з Ламанчі. – К.: Дніпро, 1995. - С. 672-678.

Бароко

Наливайко Д.С. Искусство: направления, течения, стили / Д.С. Наливайко. – К.: Мистецтво, 1980. – С. 116-140 (Розділ «Барокко» - основні ідеї, 2-3 уривки за вибором учителя).

Чижевський Д.І. Історія української літератури / Д.І. Чижевський. – К. : ВЦ «Академія», 2003. – С. 273-281 (Розділ «Бароко» - основні ідеї, 2-3 уривки за вибором учителя).

Класицизм

Буало Н. Мистецтво поетичне. Переклад Максима Рильського / Н. Буало. – К.: Мистецтво, 1967. – 134 с. (огляд, 2-3 уривки за вибором учителя)

Просвітництво

Естетико-теоретичні і наукові праці (1-2 за вибором учителя, основні положення)

Гавришків Б. Із естетичної спадщини Ф. Шіллера / Б. Гавришків // Всесвіт. – 1974. – №2. - С. 170–180.

Гречанюк С. Прозріння і розчарування Джонатана Свіфта / С. Гречанюк // Всесвіт. – 1987. – №3. - С. 149–157.

Кант І. Відповідь на питання: що таке Просвітництво? / І. Кант // Всесвіт. – 1990. – № 4. – Або: Кант І. Відповідь на питання: що таке Просвітництво? / Переклад Олега Фешовця / І. Кант // Мислителі німецького романтизму. – Івано-Франківськ: Лілея – НВ, 2003. – С. 158-161.

Шалагінов Б.Б. Шлях Гете: Філософія, естетика, творчість / Б.Б. Шалагінов. – Х.: Ранок, 2003. – С. 162-182 (Розділ «Естетика Гете»).

 

Клас

Вступ

Сучасні літературознавчі словники й довідники (огляд 1-2 за вибором учителя)

Зарубіжні письменники: Енциклопедичний довідник: У 2-х т. / За ред. Н. Михальської, Б. Щавурського – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан. – Т. 1. – 2005; Т.2. – 2006.

Лексикон загального та порівняльного літературознавства. – Чернівці : Золоті литаври, 2001. – 636 с.

Словник художніх засобів і тропів / Укладач В.Ф. Святовець. – К. : ВЦ «Академія», 2011. – 176 с. (Серія «Nota bene») та/або інші.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.170.64.36 (0.009 с.)