XI. Зарахування поза конкурсомМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

XI. Зарахування поза конкурсом 

1. Поза конкурсом зараховуються:

 

особи, яким відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" надане таке право;

 

інваліди I, II груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (обраною спеціальністю), відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні";

 

особи, яким відповідно до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" надане таке право;

 

особи, яким відповідно до Закону України "Про підвищення престижності шахтарської праці" надане таке право;

 

особи, яким відповідно до закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" надане таке право;

 

члени збірних команд України, які брали участь у міжнародних олімпіадах, перелік яких визначений центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки;

 

чемпіони і призери Олімпійських і Паралімпійських ігор - за спеціальностями в галузі фізичної культури та спорту.

 

2. У межах кожного рейтингового списку вступників за кожною спеціальністю (спеціалізацією, освітньою програмою, напрямом підготовки) рішенням Кабінету Міністрів України може визначатися гарантований обсяг (до 5 відсотків) місць державного замовлення для окремих категорій вступників, визначених законом. Порядок отримання права здобуття вищої освіти за кошти державного бюджету зазначеними категоріями осіб встановлюється Кабінетом Міністрів України. Зарахування осіб, визначених у пункті 1 цього розділу, відбувається за конкурсом відповідно до конкурсного бала вступника.

 

3. Приватні вищі навчальні заклади можуть встановлювати додаткові категорії для вступу поза конкурсом, але ці вступники не можуть претендувати на місця, що фінансуються за кошти державного бюджету.

 

4. Не допускається вступ поза конкурсом для здобуття ступеня магістра та доктора філософії.

 

5. Вступники, які належать до категорій, зазначених у пункті 1 цього розділу, не рекомендовані до зарахування на навчання на визначені місця згідно з пунктом 2 цього розділу, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах відповідно до конкурсного бала.

 

XІІ. Право на першочергове зарахування

 

1. Право на першочергове зарахування до вищих навчальних закладів мають:

 

особи, яким відповідно до Закону України "Про охорону дитинства" надане таке право;

 

особи, яким відповідно до Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" надане таке право при вступі до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів;

 

особи, яким відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" надане таке право;

 

особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 "Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді" надане таке право;

 

вступники, яким це право визначено правилами прийому до вищого навчального закладу.

 

2. Право першочергового зарахування надається за послідовністю, визначеною в пункті 1 цього розділу.

 

XІІІ. Формування та оприлюднення рейтингового списку вступників

 

1. Рейтинговий список вступників, формується за категоріями в такій послідовності:

 

вступники, які мають право на зарахування поза конкурсом;

 

вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди;

 

вступники, які мають право на зарахування за конкурсом.

 

2. У межах кожної зазначеної в пункті 1 цього розділу категорії рейтинговий список вступників впорядковується:

 

за конкурсним балом від більшого до меншого;

 

з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі в порядку додержання підстав для його набуття відповідно до розділу ХІІ цих Умов (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) для:

 

осіб, які беруть участь у конкурсі відповідно до заяви з вищим пріоритетом;

 

осіб, які мають більшу суму балів результатів вступних випробувань;

 

осіб, які мають вищі результати вступних випробувань з максимальними ваговими коефіцієнтами.

 

осіб, які мають вищий середній бал атестата про загальну середню освіту.

 

3. У рейтинговому списку вступників, який формується з Єдиної бази, зазначаються:

 

прізвище, ім'я та по батькові вступника;

 

конкурсний бал вступника;

 

наявність підстав для вступу поза конкурсом;

 

наявність підстав для зарахування за результатами співбесіди;

 

наявність права на першочергове зарахування;

 

пріоритет заяви, зазначений вступником.

 

4. Рейтингові списки формуються приймальною комісією з Єдиної бази з урахуванням пріоритетності та оприлюднюються у повному обсязі на веб-сайті вищого навчального закладу. Списки вступників, рекомендованих до зарахування, формуються приймальною комісією з Єдиної бази та оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальних комісій та веб-сайті вищого навчального закладу.

 

Списки оновлюються після виконання/невиконання вступниками на освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, а також ступінь магістра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста на основі здобутого ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) вимог для зарахування на навчання відповідно до пункту 1 розділу XІV цих Умов.

 

У списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначаються такі самі дані, що і в рейтинговому списку вступників, відповідно до пункту 3 цього розділу.

 

XІV. Надання рекомендацій для зарахування

 

1. Рішення про рекомендування до зарахування вступників на місця, за кошти державного бюджету, приймальна комісія приймає у строк, визначений пунктом 8 розділу V цих Умов, та згідно з порядком формування рейтингового списку, визначеного у розділі XІІІ цих Умов, що впорядковується відповідно до конкурсного бала вступника - від вищого до нижчого. Вступника буде рекомендовано до зарахування за найвищим пріоритетом з числа зазначених ним під час подання заяв, за яким вступник потрапляє у число тих, хто може бути рекомендований до зарахування на місця, що фінансуються за кошти державного бюджету.

 

Рекомендації до зарахування на місця, що фінансуються за кошти державного бюджету на основі повної загальної середньої освіти при вступі для здобуття ступенів молодшого бакалавра, бакалавра (магістра, спеціаліста медичного, ветеринарного та фармацевтичного спрямувань), осіб, які мають підстави для вступу поза конкурсом, надаються в межах 10 відсотків максимального обсягу державного замовлення вищого навчального закладу.

 

Формування списків рекомендованих до зарахування вступників здійснюється в Єдиній базі у межах встановленого (граничного) обсягу місць, що фінансуються за кошти державного бюджету, за їх відсутності - у межах ліцензійного обсягу. Рекомендація до зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб надається за всіма пріоритетами, зазначеними вступником під час подання заяв.

 

2. Приймальна комісія приймає рішення про зарахування на навчання на місця за кошти державного бюджету, відповідно до строків, визначених у пунктах 8 - 12 розділу V цих Умов.

 

3. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах приймальних комісій вищих навчальних закладів.

 

Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування також розміщується на веб-сайті вищого навчального закладу.

 

Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись повідомлення засобами електронного та мобільного зв'язку відповідно до Правил прийому.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.117.38 (0.007 с.)