ТОП 10:

Вивчення та практичне відпрацювання обов’язків чергового групи.4. Ознайомлення з обов’язками днювального факультету.

Ознайомлення з розподілом навчального часу по семестрах і звітністю (поточний та підсумковий контроль).

Виховування почуття пошани за службу в ЗСУ.

Література

1. Навчальний посібник „Статути Збройних Сил України”( Вступ, розділ 1 – стор. 5-13).

Статут Внутрішньої служби (ст. 30 ).

Стройовий Статут (ст. ст. 25 - 28, 92 - 94, 118).

Статут Харківського університету Повітряних Сил (ст. ст. 59, 77).

Скорочення, які можуть бути застосовані в ході заняття.

ЗСУ-Збройні Сили України.

МОУ-Міністерство оборони України.

ХУПС-Харківський університет Повітряних Сил.

СВС-статут внутрішньої служби.

ДС- дисциплінарний статут.

СГВС- статут гарнізонної та вартової служб.

СС-стройовий статут.

Пд.- підрозділ.

Ч-частина.

НГ-навчальна група.

НВ-навчальне відділення.

ЧГ-черговий групи.

ЧФ- черговий факультету.

Дн.Ф- днювальний факультету.

В/ч-військова частина.

Ч-частина.

В/с-військовослужбовець.

О/с-особовий склад.

В/д-військова дисципліна.

НК -начальник курсу.

Навчальне питання №1

„Призначення розділу та його взаємозв’язок з іншими загальновійськовими дисциплінами”

Статути ЗСУ – це офіційні нормативно-правові документи, які є головними з актів воєнно-адміністративного законодавства. Вони регламентують повсякденну діяльність військовослужбовців усіх військових формувань України, а саме - Збройних Сил, Служби безпеки, Державної прикордонної служби, Внутрішніх військ МВС, Військ Цивільної оборони, військових частин МНС.

У ЗСУ військові статути поділяються на бойові та загальновійськові.

Бойові статути визначають основи підготовки та ведення бойових дій з'єднаннями, Ч та Пд. видів ЗСУ.

Загальновійськові Статути встановлюють загальні для усіх видів ЗСУ положення, які визначають взаємовідношення між в/с, їх загальні та посадові обов'язки і права, порядок несення внутрішньої, гарнізонної та вартової служб тощо.

До них відносяться:

Статут внутрішньої служби (СВС) .

Дисциплінарний статут (ДС) .

Статут гарнізонної та вартової служб (СГВС) .

Стройовий статут (СС) .

Статути ЗСУ введені в дію Законами України 24 березня 1999 року (кожний – окремим законом) і тому вони є законами життя кожного військового колективу і обов’язкові для виконання всіма військовослужбовцями. В будь-якому військовому колективі ніхто не має права встановлювати порядки, які не відповідають чи суперечать статутам.

Предметом розділу “Статути ЗСУ” є:

а)ознайомлення із законодавчою базою побудови ЗСУ і проходженням військової служби;

б)вивчення військових статутів і керівних документів МО України з питань служби військ і повсякденної діяльності;

в)формування умінь навичок у використанні знань, отриманих під час вивчення Статутів ЗСУ.

На вивчення Статутів ЗСУ відводиться 20 годин навчального часу, який розподіляється наступним чином:

8 годин – 1-й семестр навчання;

8 годин – 2-й семестр навчання;

Години – навчальний збір (після 4-го семестру навчання).

Між тим, основним методом вивчення Статутів є самостійна підготовка.

Дисципліна поділена на три модулі:

Модуль №1 – теми №1,2,3 (шість годин);

Модуль №2 – тема №4,5 (чотири години);

Модуль №3 – тема №6,7 (чотири години).

Вивчення кожного модулю закінчується контрольною роботою, яка проводиться методом тестування. Тест містить контрольне питання і 4-5 відповідей, з яких одна – вірна. Кількість контрольних питань в білеті визначається кількістю тем, які складають модуль. На кожну тему в білеті –1-2 контрольних питання.

Таким чином за кожний модуль студент повинен мати оцінку.

Звітність з дисципліни (підсумковий контроль) – залік з оцінкою по темах № 1-7 у другому семестрі навчання.

До заліку допускаються студенти, які мають відпрацьований(повністю заповнений по темах №1-7 ) конспект і не мають заборгованості по модулях № 1-3.

Статути Збройних Сил України вивчаються у взаємозв’язку з розділами: “Стройова підготовка”, ”Стрілецька зброя та вогнева підготовка”, ”Основи бойової та мобілізаційної підготовки”, ”Управління повсякденною діяльністю підрозділів в мирний час”, ”Методика роботи з гуманітарних та соціальних питань”, ”Загальна тактика”.

Вимоги Статутів Збройних Сил України зобов’язані неухильно виконувати студенти, під час їх навчання на факультеті підготовки офіцерів запасу за контрактом у ХУПС імені Івана Кожедуба.

Викладач , під час навчальних занять (на парах), є начальником для студентів (статут ХУПС), а студенти – його підлеглими. Начальник має право віддавати підлеглому накази і зобов'язаний перевіряти їх виконання, а підлеглий зобов'язаний беззастережно виконувати накази начальника (ст. 30 СВС). Тому на заняттях студенти повинні виконувати всі вимоги та розпорядження викладача.

 

Навчальне питання №2

„Обов’язки студентів, командирів відділень та навчальної групи, чергового групи перед заняттями та під час їх проведення”

 

Кожне заняття зі Статутів ЗСУ починається з загального шикування групи (взводу) перед навчальною аудиторією. Для цього, за три хвилини до початку заняття, командир НГ подає команду : «Група, в дві шеренги , по відділеннях - СТАВАЙ» і визначає місце правого флангу. По цій команді командир першого НВ стає ліворуч від командира НГ і подає команду: «Перше відділення, в дві шеренги СТАВАЙ». Командири другого ( третього) НВ стають ліворуч першого (другого) відділень і подають ту ж команду.

                       
     
       
 


               
       

 


ОБОВ’ЯЗКИ

студента перед шикуванням і в строю (ст. 26 СС):Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.207.254.88 (0.004 с.)