ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА МетодичнЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА МетодичнЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Основні нормативні акти (за органом, який видав):

- Конституція України від 28.06.1996 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141;

- закони:

1. Земельний кодекс України від 25.10.2001 р. (із змінами та доповненнями) за № 2768-ІІІ // Офіц. вісн. України. – 2001. – № 46.– Ст. 2038.

2. Про охорону навколишнього природного середовища: Закон України від 25.06.1991 р. (із змінами та доповненнями) // Відом. Верхов. Ради УРСР. –1991. – № 41. – Ст. 546.

3. Про екологічну мережу України: Закон України від 24.06.2004 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 2004.– № 45. –

4. Ст. 502.

5. Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки (з додатками 1-8): Закон України від 21.09.2000 р. за № 1989-III // Відом. Верхов. Ради України. – 2000. – № 47. – Ст. 405.

6. Водний кодекс України від 6.06.1995 р. (з наступними змінами та доповненнями) за № 213/95-ВР // Відом. Верхов. Ради України. –1995. – № 24. – Ст. 214.

7. Кодекс України про надра (з наступними змінами та доповненнями) за № 132/94-ВР // Відом. Верхов. Ради України. – 1994. – № 36. – Ст. 340.

8. Лісовий кодекс України від 21.01.94 р. (з наступними змінами та доповненнями) у н/редакції від 08.02.2006 р. за № 3852-ХІІ // Відом. Верхов. Ради України. – 1994. – № 17. – Ст. 99.

9. Про природно-заповідний фонд України: Закон України від 16.06.1992 р. (з наступними змінами та доповненнями) за № 2456-ХІІ // Відом. Верхов. Ради України. – 1992. – № 34. – Ст. 502.

10. Про оренду землі: Закон України від 6.10.1998 р. в редакції від 5.11. 2003 р. № 1211-ІV// Офіц. вісн. України. – 2003. – № 44. – Ст. 2288. Про захист конституційних прав громадян на землю: Закон України від 20.01. 2005р. за № 2375-ІV // Офіц. вісн. України. – 2005. – № 4. – Ст. 195.

11. Про оцінку земель: Закон України від 11.12.2003 р. (з наступними змінами та доповненнями) за № 1378-IV // Відом. Верхов. Ради. – 2004. – № 15. – Ст. 229.

12. Про плату за землю: Закон України від 03.07.1992 р. (з наступними змінами та доповненнями) за № 2535-ХІІ // Відом. Верхов. Ради. – 1992. – № 38. – Ст. 560.

13. Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв): Закон України від 05.06. 2003 р. за № 899-IV // Відом. Верхов. Ради України. – 2003. – № 38. – Ст. 314.

14. Про особисте селянське господарство: Закон України від 15.05. 2003 р. (з наступними змінами та доповненнями) за № 742-ІV // Офіц. вісн. України. – 2003. – № 23. – Ст. 1014.

15. Про фермерське господарство: Закон України від 19.06.2003 р. (з наступними змінами та доповненнями) за № 973-ІV // Офіц. вісн. України. – 2003. – № 29. – Ст. 1430

16. Про меліорацію земель: Закон України від 14.01.2000 р. (з наступними змінами та доповненнями) за № 1389-ХІV // Офіц. вісн. України. –2000.– № 6. – Ст. 2000.

17. Про державний контроль за використанням та охороною земель: Закон України від 19.06. 2003 р. за № 963-ІV// Офіц. вісн. України. – 2003. – № 29. – Ст. 1432.

18. Про охорону земель: Закон України від 19.06.2003 р. (з наступними змінами та доповненнями) за № 962-ІV // Офіц. вісн. України. –2003.–№ 29. – Ст. 1431.

19. Про землеустрій: Закон України від 22.05.2003 р. за № 858-ІV // Офіц. вісн. України . – 2003. – № 25. – Ст. 1178.

20. Про державний земельний кадастр: Закон України від 07.07.2011р. за № 3613-VI // Офіц. вісн. України. – 2011. – № 60 . – Ст. 2405.

21. Про іпотеку: Закон України від 05.06.2003 р. (з наступними змінами та доповненнями) за № 898-ІV // Офіц. вісн. України. – 2003. – № 28. –Ст. 1362.

22. Про розмежування земель державної і комунальної власності: Закон України від 05.02.2004 р. за № 1457-ІV // Офіц. вісн. України. – 2004. – № 28. – ч. 1. – Ст. 1849.

23. Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень: Закон України від 01.07.2004 р. (з наступними змінами та доповненнями) за № 1952-ІV // Офіц. вісн. України. – 2004. – № 30. – Ст. 1993.

24. Цивільний кодекс України від 16.01. 2003 р. № 435-ІV (в редакції від 9 січня 2009 року) // Відом. Верхов. Ради України. – 2003. – №№ 40-44. – Ст. 356.

25. Про планування і забудову територій: Закон України від 20.04.2000 р. (з наступними змінами та доповненнями) за № № 1699-ІІІ // Офіц. вісн. України. – 2000. – № 20. – Ст. 813.

26. Про благоустрій населених пунктів: Закон України від 06.09.2005 р. № 2807-ІV // Офіц. вісн. України. – 2005. – № 40. – Ст. 2528.

27. Про основи містобудування: Закон України від 16.11.1992 р. (з наступними змінами та доповненнями) за № 2781-ХІІ // Відом. Верх. Ради України. – 1992. – № 52. – Ст. 683.

28. Про Генеральну схему планування території України: Закон України від 07.02.2002 р. № 3059-ІІІ // Офіц. вісн. України. – 2002. – № 10. – Ст. 466.

29. Про відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб Закон України від 17.11.2009 N 1559-VI // Відом. Верх. Ради України. – 2010 р. – № 1. – ст. 2.

30. Про об‘єднання співвласників багатоквартирного будинку: Закон України від 29.11.2001р. (з наступними змінами та доповненнями) за 2866-ІІІ // Відом. Верхов. Ради України. – 2002. – № 10. – Ст. 78.

31. Про курорти: Закон України від 05.10.2000 р. (з наступними змінами та доповненнями) за № 1908-III // Офіц. Вісн. України. – 2000. – № 44. – Ст. 1884.

32. Сімейний кодекс України від 10.01. 2002 р. № 2947-ІІІ (в редакції від 24.04.2008 р.) // Відом. Верхов. Ради України. – 2002. – № 21. – Ст. 135.

33. Кримінально-процесуальний кодекс України від 28.12.1960 р. № 1001-05 (в редакції від 14.01.2009 р.) // Відом. Верхов. Ради УРСР. – 1961. – № 2. – стор. 15.

34. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-ІV (в редакції від 09.01.2009 р.) // Відом. Верхов. Ради України. – 2003. – №№ 40-44. – Ст. 356;

- підзаконні акти (укази, постанови та нормативно-правові акти центральних органів влади):

1. Положення про Державне агентство земельних ресурсів: Указ Президента України від 08.04.2011 р. № 445 // Офіц. вісн. України. – 2011. – № 11 . – Ст. 609 .

2. Про Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України: Указ Президента України від 13 квітн. 2011 р. № 452/2011 // Офіц. вісн. України. – 2011. – № 11. – Ст. 615.

3. Про затвердження Методики визначення розмірів шкоди, зумовленої забрудненням і засміченням земельних ресурсів через порушення природоохоронного законодавства:

4. Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 27.10.1997 р. № 171 // Офіц. вісн. України. – 1998. – № 18. – Ст. 110

5. Порядок обмеження, тимчасової заборони (зупинення) чи припинення діяльності підприємств, установ, організацій і об'єктів у разі порушення ними законодавства про охорону навколишнього природного середовища: Постанова Верховної Ради України від 29.10.1992 р. за № 2751-ХІІ // Відом. Верхов. Ради України. – 1992. – № 46. – Ст. 637 .

6. Питання видачі державних актів на право власності на земельну ділянку: Постанова Кабінету Міністрів України від 27.05.09 №744 // Офіц. вісн. України. – 2009. – № 56. – ст. 1958.

7. Про додаткові заходи щодо безоплатних оформлення та видачі громадянам України державних актів на право власності на земельні ділянки: Постанова Кабінету Міністрів України від 21.10.2009 р № 1112 // Офіц. вісн. України. – 2009. – № 82. – ст. 2770.

8. Про затвердження Порядку зміни цільового призначення земель, які перебувають у власності громадян або юридичних осіб: Постанова Кабінету Міністрів України від 11.04.2002 р. за № 502 // Офіц. вісн. України. – 2002. – № 15. – Ст. 818.

9. Про затвердження порядку користування землями водного фонду: Постанова Кабінету Міністрів України від 13.05.1996 р. за № 502 // Зібрання постанов Уряду України. – 1996. – № 11. – Ст. 326.

10. Порядок погодження і видачі дозволів на спеціальне водокористування: Постанова Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 р. за № 321 // Офіц. вісн. України. – 2002. – № 12.– Ст. 590.

11. Деякі питання реалізації права власності на землю громадянами України: Постанова Кабінету Міністрів України вiд 05.08.2009 № 844 // Офіц. вісн. України. – 2009 . – № 61. – ст. 2158

12. Про затвердження порядків ведення Поземельної книги і Книги записів про державну реєстрацію державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою, договорів оренди землі: Постанова Кабінету Міністрів України вiд 09.09.2009 №1021 // Офіц. вісн. України. – 2009 . – № 75. – ст. 2557

13. Порядок видачі дозволів на проведення робіт на землях водного фонду: Постанова Кабінету Міністрів України від 12.07.2005 р. за № 557// Офіц. вісн. України. – 2005. – № 28. – Ст. 1631.

14. Про затвердження Порядку поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок: Постанова Кабінету Міністрів України від 16.05.2007 р. за № 733 // Офіц.вісн. України. – 2007. – № 37 . – Ст. 1483.

15. Про врегулювання питань щодо спеціального використання лісових ресурсів: Постанова Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 р. за № 761 // Офіц. вісн. України. – 2007. – № 39 . – Ст. 1550.

16. Про затвердження Правила відтворення лісів: Постанова Кабінету Міністрів України від 01.03.2007 р. за № 303 // Офіц. вісн. України. – 2007. – № 16 . – Ст. 589.

17. Про порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам: Постанова Кабінету Міністрів України від 19.04.1993 р. за № 284 із змінами і доповненнями від 14.01.2004 р. за № 21-2004-п // Зібрання постанов Уряду України. – 1993. – № 10. – Ст. 193.

18. Про розміри і Порядок визначення втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, які підлягають відшкодуванню: Постанова Кабінету Міністрів України від 17.11.1997 р. (з наступними змінами та доповненнями) за № 1279 // Офіц. вісн. України. – 1997. – № 47. – С. 40-45.

19. Про затвердження Методики визначення розмірів шкоди, зумовленої забрудненням і засміченням земельних ресурсів через порушення природоохоронного законодавства: Наказ Мінекобезпеки від 27.10.1997 р. за № 171 у н/редакції від 04.04.2007 р. за № 149 // Офіц. вісн. України. – 2007. – № 31. – Ст. 1265.

20. Про затвердження Методики визначення розміру шкоди, заподіяної внаслідок самовільного заняття земельних ділянок, використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу: Постанова Кабінету Міністрів України від 25.07.2007 р. за № 963 // Офіц. вісн. України. – 2007. – № 55. – Ст. 2221;

 

- рішення та постанови судів (конституційного, верховного):

 

1 Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статті 92, пункту 6 розділу X "Перехідні положення" Земельного кодексу України (справа про постійне користування земельними ділянками) від 22 вересня 2005 року N 5-рп/2005// // Офіц. вісн. України. – 2005. – № 39. – Ст. 2490

 

Підручники:

 

1. Земельне право. За ред. проф. М.Д. Казанцева. Українське видання – за ред. к.ю.н. В.З. Янчука. – К., «Видавництво Київського університету». – 1960. – 304 с.

2. Земельне право України: підруч. для студ. юрид. спец. навч. закл./В.І. Семчик, П.Ф. Кулинич, М.В. Шульга. – К.: Вид. Дім «Ін Юре», 2008. – 600с.

3. Земельное право: Учебник / С. А. Боголюбов, Е. А. Галиновская; 3-51 Под ред. С. А. Боголюбова. - М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2004. - 400 с.

4. Земельне право України: Підручник / За ред.. Погрібного О.О., Каракаша І.І. – К.: Істина, 2003. – 448с.

5. Земельне право України: Підручник / М.В. Шульга (кер. авт. кол.), Г.В. Анісімова, Н.О. Багай, А.П. Гетьман та ін.: За ред М.В. Шульги. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 368 с.

6. Мірошніченко А.М. Земельне право України: Підручник. – К.: Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2009. – 712с.

 

Навчальні посібники, інші дидактичні та

методичні матеріали:

1. Земельний кодекс України: Науково – практичний коментар. Видання шосте, доповнене – Х.: ТОВ «Одіссей», 2009. – 624с.

2. Земельний кодекс України: Науково-практичний коментар / За заг. ред. В.І. Семчика. – 3-е вид., перероб. і доп. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2007. – 896 с.Мачуська І.Б. Земельне право: Навч. посіб. – К.:КНЕУ, 2007. – 280с.

3. Землі сільськогосподарського призначення: права громадян України. Науково-навчальний посібник // За ред. докт. юрид. наук, проф. Н.І. Титової. – Львів: ПАІС, 2005. – 368 с.

4. Мачуська І.Б. Земельне право: Навч. посіб. – К.:КНЕУ, 2007. – 280с.

5. Науково-практичний коментар Земельного кодексу України / Кол. авт.: Л.О. Бондар, А.П. Гетьман, В.Г. Гончаренко та ін.; За заг. ред. В.В. Медведчука. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 656 с.

6. Станкевич Н.Г. Земельное право: Учебное пособие. – Мн.: Книжный дом, 2003. – 213с.

  1. Федорченко М., Янов О. Земельне право України: посібник для практиків у двох томах. Т. 1. Земельні відносини в населених пунктах / За заг. ред. М. Федорченка. – К., 2006. – 380 с.

 

Монографії та наукові видання:

 

1. Андрейцев В.І. Земельне право і законодавство суверенної України: Актуальні проблеми практичної теорії. – К.: Знання, 2005. – 445 с.

2. Балюк Г.І. Проблеми соціальної ефективності діяльності прокуратури по нагляду за додержанням і застосуванням земельного законодавства // Земельне право України. – 2006. - № 6. – С. 49-56.

3. Бахуринська М.М. Концесія як перспективна правова форма землекористування // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 31. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2006. – С. 380-388.

4. Бычкова Ц.В., Кулинич П.Ф. Правовая охрана земель. – К.: «Знание», 1984. – 17 с.

5. Гринько С.В. Правові аспекти реєстрації прав на землю: Монографія. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2004. – 172 с.

6. Заєць О.І. Правові аспекти земельної реформи в Україні: Монографія. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2006. – 185 с.

7. Ільницька Н. Про поняття, структуру та особливості правового режиму земель сільськогосподарського призначення // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2000. – Вип. 35. – С. 350-355.

8. Іванова Є.О. Правові підстави використання земель житлової і громадської забудови у містах // Земельне право України. – 2006. - № 4. – С. 18-27.

9. Клименко О. Речові права на нерухоме майно за законодавством України // Право України. – 2004. - № 9. – С. 71-76.

10. Ковальчук Т.Г. Правові аспекти юридичних засобів охорони земель // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Юридичні науки. – 2004. – Випуск 60. – С. 68-72.

11. Кулинич П.Ф. Об’єкти правової охорони земель сільськогосподарського призначення: теоретичний аспект // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2007. - № 12 (74). – С. 51-61.

12. Кулинич П.Ф. Право добросусідства за земельним законодавством України // Земельне право. – 2006. - № 1. – С. 25-33.

13. Лейба Л.В. Земельні спори та порядок їх вирішення: Монографія. – Х.: Право, 2007. – 160с.

14. Носік В.В. Право власності на землю Українського народу: Монографія. – Юрінком Інтер, 2006. – 544 с.

15. Носік В.В. Власність і право власності на землю: методологія, теорія і практика // Земельне право України: теорія і практика. – 2007. - № 1. – С. 3-11; № 2. – С. …; № 3. – С. 3-9.

16. Носік В.В. Правові питання державної землевпорядної експертизи // Право України. – 2003. - № 1. – С. 63-67.

17. Право власності на землю. Захист права власності / Л.М.Горбунова, С.В.Богачов, І.Ф.Іванчук, Н.А.Кубар; М-во юстиції України.- К.: [ТОВ "Поліграф-Експрес"], 2006. - 60 с.

18. Регулювання земельних відносин у місті / Дехтяренко Ю., Драпіковський О., Іванова І. – К.: Основи, 1997. – 139 с.

19. Стасюк Р. Відповідальність за земельні правопорушення // Юридична Україна. – 2003. - № 4. – С. 61-64.

20. Титова Н. Співвідношення Земельного та Цивільного кодексів України: деякі проблеми // Право України. – 2004. - № 3. – С. 71-78.

21. Федорович В. Принципи земельного права України // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2000. – Вип. 36. – С. 408-412.

22. Шульга М.В. Правовое обеспечение аренды земли // Предпринимательство, хозяйство и право. – 1997. - № 4. – С. 25.

23. Шульга М.В. Актуальные проблемы правового регулирования земельных отношений в современных условиях: Дис... докт. юр. наук: 12. 00. 06. – Харьков, 1998.- 397 с.

 

Інші джерела, в тому числі акти міжнародного права:

 

http://portal.rada.gov.ua – офіційний сайт Верховної Ради України

http://www.president.gov.ua – офіційне Інтернет представництво Президента України

http://www.kmu.gov.ua/control – єдиний веб-портал органів виконавчої влади України

http://www.scourt.gov.ua – інформаційний сервер Верховного Суду України

http://www.ccu.gov.ua/pls/wccu/indx – офіційний веб-сайт Конституційного Суду України

http://www.vasu.gov.ua – офіційний веб-сайт Вищого адміністративного суду України

http://www.arbitr.gov.ua – офіційне Інтернет представництво Вищого господарського суду України

http://www.nbuv.gov.ua – Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського

 

ДЛЯ НОТАТОК

 

Робоча навчальна програма

Дніпропетровський державний університет

внутрішніх справ

 

надруковано Лебедевою Т.М.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.236.187.155 (0.009 с.)