Характеристика лідерів стихійних групМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Характеристика лідерів стихійних групЗазвичай лідери не належать до числа мислителів - це люди дії. Вони не мають проникливістю, тому що проникливість веде звичайно до сумнівів і бездіяльності. Найчастіше лідерами бувають психічно неврівноважені люди, напівбожевільний, що знаходяться на кордоні безумства. Як би не була безглузда ідея, яку вони захищають, і мета, до якої вони прагнуть, їхнього переконання не можна похитнути ніякими поясненнями.

Роль всіх великих лідерів головним чином полягає в тому, щоб створити віру, все одно, релігійну або, політичну, соціальну, або віру в яке-небудь справу, людини чи ідею, ось чому їх вплив і бувало завжди дуже велике.

 

 

36Загальна характеристика і типи стихійних груп. Форми соціальних рухів: громадські, політичні, етичні, реформаторські.

Стихійні групи – це короткочасні об'єднання великого числа осіб, часто з вельми різними інтересами, але проте такі, що зібралися разом з якого-небудь певного приводу і демонструють якісь сумісні дії.

Серед стихійних груп в соціальній психології найчастіше виділяють натовп, масу, публіку. Важливим чинником формування стихійних груп є громадська думка. У всякому суспільстві ідеї, переконання, соціальні уявлення різних великих організованих груп існують не ізольовано, а утворюють своєрідний сплав, що можна визначити як масову свідомість суспільства. Виразником цієї масової свідомості і є громадська думка.

Цей механізм можна прослідити конкретніше на прикладі формування різних типів стихійних груп.

Натовп утворюється на вулиці з приводу самих різних подій: дорожньо-транспортної події, піймання правопорушника, незадоволеності діями представника влади або просто людини, що проходить поряд. Тривалість її існування визначається значущістю інциденту

Маса звичайно описується як стабільніше утворення з досить нечіткими межами. Маса може виступати не обов'язково як миттєве утворення, подібно натовпу: вона може опинитися в значно більшому ступені організованою, коли певні верстви населення достатньо свідомо збираються заради якої-небудь акції: маніфестації, демонстрації, мітингу. В цьому випадку більш висока роль організаторів: вони звичайно висуваються не безпосередньо у момент початку дій, а відомі наперед як лідери тих організованих груп, представники яких взяли участь в даних масових діях.

Публіка - це теж короткочасні збори людей для сумісного проведення часу у зв'язку з якимсь видовищем - на трибуні стадіону, у великому залі для глядачів, на площі перед динаміком при прослуховуванні важливого повідомлення. В замкнутих приміщеннях, наприклад, в лекційних залах, публіку часто іменують аудиторією.

Громадсько-політичні організації та рухи - це добровільні об´єднання громадян, які виникають згідно з видами діяльності, соціальної активності й самодіяльності для задоволення й захисту їхніх багатогранних інтересів і запитів, діють відповідно до завдань і цілей, закріплених у їхніх статутах.

Громадські організації та рухи мають різноманітні функції, їх можна поділити на дві групи: функції, що їх громадські організації та рухи виконують відносно системи влади в державі; функції, виконувані щодо інтересів членів цих організацій та рухів. У першій групі можна виокремити дві основні функції: опозиційну і творчу, що тісно взаємопов´язані. Із другої групи функцій, виконуваних громадськими організаціями та рухами щодо своїх членів, можна виокремити захисну й допоміжну. Допоміжна функція виявляється в наданні громадськими організаціями та рухами через власні структури можливостей своїм членам вирішувати особисті проблеми.
Реформаторські рухи. Породжують їх намагання змінити суспільство або окремі його структури без повної трансформації самого суспільства. Для їх розгортання необхідно, щоб учасники позитивно ставилися до порядку в суспільстві, зосереджуючись тільки на окремих негативних сторонах суспільного устрою, а також могли висловлювати власні думки та активно діяти на підтримку певної реформи. Тому широкий реформаторський рух можливий тільки в демократичному суспільстві. Реформатори можуть зустрічатися з опором владних структур, особливо за авторитарного режиму. Якщо реформи блокуються, частина реформаторів може перейти на позиції революційних рухів.

 

Концептуальні інтерпретації маси і натовпу. Дослідження дій натовпу

Натовп і маса На вивчення особливостей натовпу також звертає увагу американський соціолог Г.Блумер. Він наголошує на тому, що поведінка людини в натовпу суттєво відрізняється від її поведі­нки в інших формах масових явищ. Г.Блумер вперше на науко­вому рівні розділив поняття «натовп» і «маса», які раніше вжи­вались як синоніми.

На його думку, між натовпом і масою існують такі відмін­ності. Між членами маси практично відсутні взаємодія і обмін почуттями. Люди фізично відділені один від одного, не знаходяться в такій просторовій близькості як в натовпі.

Маса не здатна до одночасної узгодженої єдиної дії, яка є у натовпу.

Члени маси можуть мати різний соціальний статус, різні професії.

Маса складається із анонімних індивідів.

Маса не має рис спільноти або громади. Вона просто складається із індивідів, які характеризуються однома­нітністю поведінки.

Цікавий феномен характеризує масу. Між людьми немає ніякого контакту, вони не знають один одного, а діють однома­нітно. Г.Блумер вважає, що форма масової поведінки вибудову­ється із індивідуальних ліній діяльності, а не із узгодженої по­ведінки. Коли масова поведінка набуває організованої форми, то її природа змінюється. Вона перестає бути феноменом маси, а стає іншою формою колективної поведінки.

Натовп, на відміну від маси, - це конкретна соціальна гру­па. Люди у натовпі, вступаючи у тісний контакт один з одним, змушені особливим чином взаємодіяти. Спілкування у натовпі характеризується більшою вираженістю невербальних способів комунікації, ніж вербальних. У натовпі кардинально змінюється психіка людини, психічні процеси відбуваються специфічно. Когнітивні процеси, які спрямовані на пізнання і категоризацію оточуючого світу, значно слабшають. Взаємодія між людьми стає односторонньою, правила і норми втрачають свою регу­люючу функцію. Психіка людини у натовпі вивільняється у не окультуреному вигляді.

Ле Бон: теорія дій натовпу . Одним з перших серйозних досліджень дій натовпу була книга Гюстава Ле Бона "Натовп".З точки зору Ле Бона, дії людини, зараженого колективної емоцією натовпу, істотно відрізняються від його дій в малих групах. Під впливом сфокусованої натовпу індивіди здатні здійснювати акти руйнування або геройства, про які вони не могли навіть замислюватися поодинці.

Відповідно до точки зору Ле Бона. люди, залучені в стан збудження, що генерується натовпом, тимчасово втрачають здатність критичного розумового мислення, звичайного для них в УМОВАХ повсякденному житті. Вони стають надзвичайно сугестивності і сприйнятливі до агітації різних ватажків і демагогів. Під впливом натовпу індивіди регресують в напрямку до "примітивного" типу реакцій.

Раціональні аспекти дії натовпу

Річард Берк стверджує, що дії індивідів у натовпі найкраще представити у вигляді цілком логічних реакцій на специфічні сітуаціі16). Наявність натовпу припускає можливість досягти деяких цілей 583 ціною дуже невеликих особистих витрат. У ситуації натовпу індивіди щодо анонімні і можуть уникнути впізнання при здійсненні протизаконних і карних дій, наприклад, при пограбуванні магазину. Діючи в натовпі, індивіди на деякий час знаходять можливості, які й не снилися їм як окремо взятим громадянам.

 

 

Психологічні механізми впливу на агресивний натовп. Умови виникнення масової агресії. Форми поведінки натовпу: паніка, бунт, погром, оргія.

Можуть застосовуватися прийоми впливу на натовп ззовні і зсередини.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.117.38 (0.007 с.)