Комітет із економічно та фінансових питаньМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Комітет із економічно та фінансових питаньКомітет із економічно та фінансових питань

ПРАВИЛА ПРОЦЕДУРИ

 

Частина 1. Загальні положення

Правило 1. Правила процедури.

1. Дані Правила процедури Комітету з соціально-гуманітарних питань (далі «Правила процедури», «Правила») стверджуються до початку Моделі ООН. Правила процедури можуть бути змінені тільки керівництвом Моделі ООН.

2. Пояснення даних правил - обов’язок Голови 1ГА

Правило 2. Порядок денний.

Порядок денний стверджується керівництвом Моделі ООН до початку конференції та не може бути змінений.

Правило 3. Мова

1. Українська мова є державною Мовою України, а згідно з тим основною мовою конференції Модель ООН «КНЕУ 2014»

2. Мова може бути змінена на будь яку іншу, при умові висування та прийняття процедурної пропозиції про зміну мови в комітеті.

Частина 2. Учасники Моделі ООН «КНЕУ 2014»

Правило 4. Повноваження учасників Моделі ООН «КНЕУ 2014»

1. Повноваження Делегатів та Спостерігачів( далі «Представників») радників делегацій та гостей засвідчуються під час реєстрації та видачі мандату(таблички країни для голосування), індивідуальних беджів та інших робочих матеріалів конференції.

2. Протягом засідань у комітеті Представники виступають від імені країни,що вони представляють(організації), а не від себе. Використання особистих займенників (я, ти тощо) НЕПРИПУСТИМЕ.

3. Представники зобов’язані:

А. Чітко виконувати правила процедури

Б. Ставитися з Повагою до інших учасників Моделі

В. Шанобливо ставитися до Голови комітету

Г. Брати активну участь у роботі комітету

Правило 5. Делегати

1. Кожна країна може бути представлена лише одним делегатом, за винятком країни, яку представляє Президіум.

2. Делегати мають право:

А. Виступати та Голосувати по всім питанням

Б. Задавати питання та вносити пропозиції

В. Вносити пропозиції до резолюції

Г. Вносити поправки до резолюції

Правило 6. Гості

1. Гості мають право бути присутніми на засіданнях

2. Під час засідань заборонено спілкування між Представниками та гостями. Гості не мають права голосу та права на виступ

Правило 8. Порушення правил процедури

1. ПРИ ПОРУШЕННІ ПРАВИЛ ПРОЦЕДУРИ ЧЛЕНИ ПРЕЗИДІУМУ МАЮТЬ ПРАВО ПРИЙНЯТИ САНКІЇ.

Частина 3. Голова та Співголова

Правило 9: Голова та Співголова

1. Співголови комітету призначаються керівництвом Моделі ООН .

2. Співголови наділені рівними правами, їх обов’язок – організувати роботу комітету.

Правило 10. Повноваження Голови.

1. Голова веде засідання на основі правил процедури та бажання забезпечити ефективну роботу та рівні права усіх Делегатів

2. Голова:

А. Слідкує за виконанням Правил

Б. Проводить перекличку з метою встановлення кворуму на початку засідання, та коли з’явиться необхідність

В. Відкриває та закриває кожне пленарне засідання

Г. Здійснює керівництво кожним засіданням

Д. Здійснює керівництво дебатами на засіданнях

Е. Вносить процедурні пропозиції

Ж. Надає слово

З. Підтримує порядок на засіданні

І. Оголошує голосування та його результати

3. Голова має право не розглядати питання та пропозиції, які на його думку не є конструктивними

4. Постанови Голови можуть бути опротестовані одним з Делегатів. В цьому випадку протест має бути підтриманим хоча б однією делегацією, після чого він виноситься на голосування. Постанова Голови може бути відмінена тільки кваліфікованою більшістю в 2/3 делегатів.

5. Голова має бути безпристрасним

Частина 4. Секретаріат

Правило 11. Склад Секретаріату

Секретаріат на засіданнях представлений Секретарями. Інші представники Секретаріату також можуть бути присутніми на засіданнях та за необхідністю виступати з дозволу Голови, з приводу питань, що входять в їх компетенцію. Керівництво роботою представників Секретаріату здійснює Голова.

Правило 12. Секретарі

Секретарі виконують свою роботу під керівництвом Голови. Вони отримують, набирають, розмножують, розповсюджують робочі документи і резолюції , підраховують голоси при голосуванні, забезпечують дипломатичну переписку. Їх обов’язок забезпечити функціонування комітету та комфорт Представників та Президіуму.

Частина 5. Порядок ведення засідання.

Правило 14. Розсадка.

1. Розсадка делегатів здійснюється на основі українського алфавіту.

Правило 15. Перекличка.

1. Перекличка проводиться на початку кожного засідання з метою установлення кворуму. Перекличка проводиться в українському алфавітному порядку.

2. Під час переклички Делегати по черзі підіймають мандат та супроводжують це реплікою "Присутній/Присутня" або "Присутній/Присутня та голосую".

Правило 17. Кворум.

1. Засідання вважається відкритим, якщо в залі присутні більше половини Делегатів .

2. Для прийняття будь-якого рішення потребується схвалення простої більшості Делегатів.

Правило 18. Формальні та неформальні дебати.

1.Засідання 1ГА можуть проходити у двох режимах:

1. Формальні дебати.

2. Неформальні дебати.

Правило 19. Формальні дебати.

1. Режим формальних дебатів – основний режим ведення засідання, діє під час зачитування позицій країн, розглядання поправок та прийняття резолюції, а також в усіх інших випадках, якщо Голова комітету не прийняв іншого рішення.

2. Під час зачитування позицій країн делегати зачитують позиції в алфавітному порядку. Під час створення резолюції країна, яка бажає внести свою пропозицію до резолюції повинна підняти мандат та заявити про це. Делегати також мають право заявити про своє бажання виступити у кінці списку.

3. Під час формальних дебатів:

А. Голова надає слово делегатам.

Б. Список ораторів створюється Головою.

В. Представники можуть виносити процедурні пропозиції та задавати питання.

Г. Виступи делегатів регулюються прийнятим регламентом.

Д. Забороняється переміщення делегатів по залу, їх виступ без надання їм права слова.

Правило 20. Неформальні дебати під головуванням.

1. Неформальні дебати використовуються для неформального продовження обговорення порядку денного.

2. У режимі неформальних дебатів під головуванням:

А. Список ораторів не створюється.

Б. Виступи Представників та обговорення питань проходять не по регламенту формальних дебатів.

В. Слово надається Представникам по їх бажанню на період, встановлений прийнятою процедурною пропозицією. Можна покидати робоче місце.

3. Кожен Делегат або Голова в будь-який момент (за винятком виступу та проведення голосування) може внести пропозицію стосовно переходу до неформальних дебатів під головуванням. Коли Голова надасть Делегатові слово, той зобов’язаний підвестися та пояснити мету пропонованих неформальних дебатів під головуванням та вказати тривалість дебатів та час на виступ оратора.

4. Ця пропозиція потребує підтримки хоча б одного делегата, не обговорюється та одразу ставиться на голосування. Для прийняття рішення про перехід до неформальних дебатів під головуванням потребується проста більшість делегатів.

5. Під час неформальних дебатів, за рішенням делегатів комітету, Голова комітету та Секретаріат можуть покинути робочу аудиторію.

6. Максимальна тривалість неформальних дебатів – 10 хвилин.

Правило 21. Регламент засідання.

1. Регламент засідання регулює тривалість виступу ораторів, кількість питань, що можуть бути задані оратору, а також час на питання до оратора.

2. Регламент встановлюється на початку засідання Президіумом без проведення голосування та не підлягає змінам.

3. Усі представники зобов’язані відповідати на питання, що їм будуть задані.

Правило 23. Виступ на засіданні.

1. Представник, бажаючий виступити, просить на це дозволу у Голови шляхом підняття мандату країни чи організації.

2. Виступаючи на засіданні, Представник ЗОБОВЯЗАНИЙ притримуватися регламенту, прийнятого на засіданні і даних правил.

3. Представник зобов’язаний відповідати на всі питання.

Частина 6. Порядок роботи на засіданнях .

Правило 27. Хід обговорення пропозицій до резолюції.

Делегація протягом хвилини презентує свою пропозицію до резолюції

Правило 32. Зняття поправки та поправки до поправки.

До початку голосування автор поправки(або поправки до поправки) має право зняти її з розгляду.

Правило 34. Резолюція .

1. Після обговорення всіх поправок проводиться голосування по зміненому робочому проекту резолюції.

2. До проведення голосування Секретарі зачитують Представникам підсумковий варіант проекту резолюції.

3. В разі, якщо підготовлений проект резолюції буде підтриманий більшістю присутніх делегатів, він стає Резолюцією комітету.

4. Резолюція НЕ МАЄ АВТОРІВ, ЦЯ РЕЗОЛЮЦІЯ – РЕЗУЛЬТАТ РОБОТИ ВСЬОГО КОМІТЕТУ.

Правило 36. Питання особистої привілеї.

1. В будь-який момент засідання( за виключенням голосування) Представник може виступи з питання особистої привілеї, але тільки в тому випадку, якщо Представник відчуває дискомфорт, котрий заважає йому брати участь у засіданні.

2. При виступі з приводу питання особистої привілеї Представник не може висловлюватися з приводу обговорюваної теми.

Правило 37. Питання по веденню засідання.

1. В будь-який момент засідання ( але не під час голосування та виступу Представника) кожен Представник може задати питання з приводу ведення засідання. В свою чергу Голова ЗОБОВЯЗАНИЙ НЕГАЙНО вирішити це питання.

2. Представник, що задає питання з приводу ведення засідання не може висловлюватися з приводу обговорюваного питання.

Правило 38. Питання до Голови.

1. В будь-який момент засідання (окрім голосування та виступу Представника) кожен Представник може задати Голові питання з приводу пояснення правил процедури.

2. Представник, що задає питання до Голови не може висловлюватися з приводу обговорюваного питання.

Правило 39. Питання з приводу ведення голосування.

1. Під час голосування може бути задане питання з приводу голосування. Питання з приводу ведення голосування може бути задане лиш у тому випадку, якщо, на думку делегата була допущена помилка в підрахунку голосів.

2. У випадку, якщо Голова так не вважає, то він може відхилити питання.

3. Якщо питання з приводу голосування не було відхилено, голосування почнеться заново.

Правило 40. Питання до оратора.

Після виступу оратора, Представник має право задати йому питання по суті виступу.

Правило 46. Голосування.

1. Під час голосування КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ переміщення присутніх у залі, розмови між ними та вихід із зали або вхід в залу.

2. Голосування проводиться шляхом підняття мандатів.

3. Делегат може внести пропозицію про поіменне голосування тільки з питання прийняття резолюції.

А. Пропозиція про поіменне голосування не обговорюється й одразу ставиться на голосування.

Б. При поіменному голосуванні Голова називає країни відповідно до дійсного списку Делегацій, і кожна Делегація відповідає: «за», «проти» або «утримується». Поіменне голосування проводиться за українським алфавітним порядком.

В. Під час поіменного голосування делегація може втриматися від голосування але тоді після завершення списку делегація буде зобов’язана проголосувати «за» або «проти».

Г. Після завершення Делегат може взяти слово для виступу по мотивам голосування. Максимальна тривалість такого виступу – 30 секунд.

Створено на основі правил процедури засідань ООН з поправками Президіуму

02.04.2014

 

 

Комітет із економічно та фінансових питань

ПРАВИЛА ПРОЦЕДУРИ

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.233.219.62 (0.011 с.)