Правило 19. Виступ на засіданніМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Правило 19. Виступ на засіданні1. Представник, бажаючий виступити, просить на це дозволу у Голови шляхом підняття мандату країни чи організації.

2. Виступаючи на засіданні, Представник зобов’язаний дотримуватися регламенту, прийнятого на засіданні і даних Правил.

3. Представник зобов’язаний відповідати на всі питання.

Правило 20. Дебати по обговорюваному питанню та виступ у них

1. Дебати щодо обговорюваного питання проходять у випадку відсутності консенсусу по процедурній пропозиції або питанням, що відносяться до порядку денного (в тому числі резолюції та поправок до неї).

2. Представник, що бажає виступити в дебатах, повідомляє про це Голові підняттям свого мандата, а Голова в свою чергу формує список ораторів.

ЧАСТИНА 6. ПОРЯДОК РОБОТИ НА ЗАСІДАННЯХ

Правило 21. Процедура представлень позицій країн

На початку сесії проходять загальні дебати, коли кожен Представник зобов’язаний зачитати позицію своєї країни або організації по обговорюваному питанню.

Правило 22. Пропозиції до резолюції

1. Кожна делегація може внести свої пропозиції до резолюції.

Резолюція – це рекомендації по вирішенню питання, що стоїть на порядку денному. Отже, пропозиції до резолюції – це ваші варіанти вирішення проблеми, що стоїть на порядку денному.

2. Пропозиції також не повинні йти всупереч інтересам країни, яку ви представляєте.

3. Щоб пропозиція до резолюції була винесена на голосування, потрібна підтримка хоча б ще однієї країни.

Правило 23. Прийняття робочого проекту резолюції

Робочий проект резолюції, що складається з усіх пропозицій, запропонованих Делегатами, приймається простою більшістю Делегатів.

Правило 24. Процедура внесення поправок

1. Поправка – пропозиція, котра додає, видаляє або змінює частину робочого проекту резолюції.

2. Поправки вносяться окремо до кожного пункту.

3. До розгляду на засіданні допускаються поправки, внесені в наступному виді та формі:

А. Поправки подаються в усному вигляді після прийняття робочого проекту резолюції.

Б. Необхідно вказати характер поправки (видалення, зміна або додавання).

В. Необхідно вказати точно якого пункту стосується поправка, або, якщо мова йде про додавання пункту, то між якими пунктами пропонується вставити новий пункт.

Г. Щоб поправка була винесена на голосування, необхідна підтримка хоча б однієї делегації.

Правило 25. Порядок обговорення поправки

Поправки розглядаються наступним чином:

1. Автор поправки розповідає її зміст та суть.

2. Далі проходять дебати, протягом яких по одній делегації виступають за та проти прийняття даної поправки.

3. Поправка вважається прийнятою, якщо за неї проголосує більшість Делегатів.

Правило 26. Поправки до поправки (поправки другого порядку)

1. Поправка до поправки – пропозиція, що додає щось до поправки, видаляє з неї, або змінює її.

2. Поправка до поправки подається в усній формі під час обговорення основної поправки. Делегат, що її формує зобов’язаний чітко сформувати свою пропозицію, яка одразу ставиться на голосування.

3. Подача поправки до поправки після схвалення основної поправки не допускається.

4. Поправки третього порядку та вище не допускаються.

Правило 27. Зняття поправки та поправки до поправки

До початку голосування автор поправки (або поправки до поправки) має право зняти її з розгляду.

Правило 28. Резолюція

1. Після обговорення всіх поправок проводиться голосування по зміненому робочому проекту резолюції.

2. До проведення голосування Секретарі зачитують Представникам підсумковий варіант проекту резолюції.

3. В разі, якщо підготовлений проект резолюції буде підтриманий більшістю присутніх Делегатів, він стає Резолюцією комітету.

4. Резолюція не має авторів, адже вона є результатом роботи всього комітету.

ЧАСТИНА 7. ВИДИ ПИТАНЬ ТА ПОСЛІДОВНІСТЬ ЇХ РОЗГЛЯДУ

Правило 29. Порядок пріоритетності розглядання питань

1. Питання Голови та Представників розглядаються в наступному порядку:

- питання особистої привілеї;

- питання по веденню засідання;

- питання до Голови;

- право на відповідь.

2. У випадку проведення голосування воно може бути перервано тільки питанням по веденню голосування. інші питання під час голосування не розглядаються.

Правило 30. Питання особистої привілеї

1. В будь-який момент засідання (за виключенням голосування) Представник може виступити з питання особистої привілеї, але тільки в тому випадку, якщо Представник відчуває дискомфорт, який заважає йому брати участь в засіданні. Після того, як Голова надасть йому слово, Представник зобов’язаний встати та пояснити свою скаргу.

2. При виступі з приводу питання особистої привілеї Представник не може висловлюватися з приводу обговорюваної теми.

Правило 31. Питання по веденню засідання

1. В будь-який момент засідання (але не під час голосування та виступу Представника) кожен Представник може задати питання з приводу ведення засідання. В свою чергу Голова зобов’язаний негайно вирішити це питання.

2. Представник, що задає питання з приводу ведення засідання не може висловлюватися з приводу обговорюваного питання.

Правило 32. Питання до Голови

1. В будь-який момент засідання (окрім голосування та виступу Представника) кожен Представник може задати Голові питання з приводу пояснення правил процедури.

2. Представник, що задає питання до Голови не може висловлюватися з приводу обговорюваного питання.

Правило 33. Питання з приводу ведення голосування

1. Під час голосування може бути заданим питання з приводу голосування. Питання з приводу ведення голосування може бути задане лише у тому випадку, якщо на думку Делегата була допущена помилка в підрахунку голосів.

2. У випадку, якщо Голова так не вважає, він може відхилити питання.

3. Якщо питання з приводу голосування не було відхилено, голосування почнеться заново.

Правило 34. Право на відповідь

1. Кожен Представник може скористатися правом на відповідь, якщо хтось образив його державу чи організацію.

2. Право на відповідь повинно бути задано одразу, шляхом підняття мандата, та супроводжуючою реплікою «Право на відповідь».

3. Питання щодо дозволу використати право на відповідь вирішується Головою та оскарженню не підлягає.

4. Виступ в рамках права на відповідь не може бути довше ніж 1 хвилина. Питання до оратора в даному випадку не можуть бути задані.

5. Право на відповідь на право на відповідь не допускається.

ЧАСТИНА 8. ПРОЦЕДУРНІ ПРОПОЗИЦІЇ, ЧЕРГОВІСТЬ ТА ПОРЯДОК ЇХ РОЗГЛЯДАННЯ

Правило 35. Процедурні пропозиції та черговість їх розглядання

Делегати мають право вносити процедурні пропозиції. Вони розглядаються у наступному порядку:

1. Про закриття засідання (припинення роботи до наступного дня).

2. Про перерву в засіданні (перерва може бути для ознайомлення текстів обговорюваних документів. Делегати також зобов’язані сказати мету та тривалість перерви).

3. Про закінчення дебатів по обговорюваному питанню (використовується для закінчення дебатів та початку голосування по обговорюваному питанню).

4. Про повторне розглядання питання(використовується для того, щоб повернутися для розглядання пропозиції, по якій вже було голосування).

5. Про зменшення часу на виступ Представників.

6. Про поіменне голосування.

Правило 36. Порядок розгляду процедурної пропозиції

Процедурні пропозиції розглядаються наступним чином:

1. Процедурна пропозиція може бути висунута під час формальних дебатів, але вона не може переривати виступ оратора та голосування.

2. Щоб почати обговорення, потрібна підтримка хоча б одного Делегата, окрім Делегата, який зробив пропозицію.

3. Після обговорення процедурна пропозиція ставиться на голосування.

ЧАСТИНА 9. ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ (ГОЛОСУВАННЯ)

Правило 37. Форма прийняття рішень

Рішення з питань, що винесені на голосування приймається:

А. Консенсусом (за відсутності заперечень при проведенні голосування).

Б. Одноголосно (були заперечення, але ніхто не проголосував проти).

В. Простою більшістю Делегатів, присутніх в залі засідання.

Г. Кваліфікованою більшістю в 2/3 присутніх Делегатів.

Правило 38. Голосування

1. Під час голосування категорично забороняється переміщення присутніх у залі, розмови між ними та вихід із зали або вхід в залу.

2. Голосування проводиться шляхом підняття мандатів.

3. Делегат може внести пропозицію про поіменне голосування тільки з питання прийняття резолюції.

А. Пропозиція про поіменне голосування не обговорюється й одразу ставиться на голосування.

Б. При поіменному голосуванні Голова називає країни відповідно до дійсного списку делегацій, і кожна делегація відповідає: «за», «проти» або «утримуюсь». Поіменне голосування проводиться в українському алфавітному порядку.

В. Під час поіменного голосування делегація може втриматися від голосування, але тоді після завершення списку делегація буде зобов’язана проголосувати «за» або «проти».

Г. Після завершення Делегат може взяти слово для виступу по мотивам голосування. Максимальна тривалість такого виступу 30 секунд.

 

 

Створено на основі Правил процедури засідань ООН з поправками Президіуму.

25.01.2015.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.55.22 (0.009 с.)