Тема 1. Адміністративне право як правова галузь і наукаМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 1. Адміністративне право як правова галузь і наукаЛекція № 1. Адміністративне право як правова галузь і наука (1 година)

1. Поняття адміністративного права.

2. Принципи побудови і діяльності адміністрації.

3. Створення континентальної та англосаксонської системи адміністративного права.

4. Характерні риси адміністративного права.

5. Адміністративне право як одна з підсистем публічного права.

6. Система адміністративного права.

7. Предмет адміністративного права в різних правових сім’ях.

8. Методи адміністративного права.

9. Специфіка адміністративно-правового методу.

10. Принципи адміністративного права.

11. Особливості визначення принципів адміністративного права у різних правових системах.

12. Цілі адміністративного права.

13. Особливості формулювання цілей адміністративного права у різних країнах.

14. Особливості адміністративного права України.

 

Література: [3, 5, 9 – 13, 15, 19, 35]

 

Тема 2. Генезис адміністративного права

Лекція 2. Генезис адміністративного права (1 година)

1. Виникнення адміністративного права як засобу державного управління за часів формування держави.

2. Генезис адміністративного права як „мистецтва державного управління”.

3. Грецький поліс як основа для розвитку сучасних інститутів управління державою.

4. Особливості державного управління у країнах Європи в період розквіту абсолютизму.

5. Роль Великої буржуазної революції у Франції у формуванні сучасних механізмів державного управління.

6. Виникнення перших адміністративних трибуналів у Франції.

7. Розвиток науки адміністративного права як науки про роль «держави як нічного сторожа» у Німецькій імперії у ХУІІІ – ХІХ століттях.

8. Виникнення адміністративного права у США.

9. Доктрина В. Вільсона щодо участі населення у процесі державного управління.

10. Сучасні концепції адміністративного права.

11. Розвиток адміністративного права в Україні.

Семінарське заняття 1. Поняття, особливості та генезис порівняльного адміністративного права (2 години)

1. Визначення адміністративного права, його основні складові.

2. Специфіка методів адміністративного права. Виділення адміністративно-правового методу.

3. Предмет, об’єкт та цілі адміністративного права у різних правових сім’ях.

4. Виникнення та генезис адміністративного права як засобу як „мистецтва державного управління”.

5. Сучасні концепції адміністративного права.

 

Самостійна робота 1. (8 годин)

1. Визначити основні характеристики, за якими адміністративне право можна віднести до однієї з наук публічного права.

2. Розвиток адміністративного права в Україні.

3. Розкриття передумов, за яких у Франції сформувалися адміністративні трибунали та надати їм правову характери тиску.

4. Визначення факторів, через які розвиток адміністративного права а країнах англосаксонської правової сім’ї затримався порівняно з країнами континентальної системи права.

 

Література [3, 5, 9 – 13, 17, 19, 25, 30]

 

Тема 3. Джерела адміністративного права

 

Лекція 3. Джерела адміністративного права (2 години)

1. Поняття джерела адміністративного права.

2. Види і форми джерел адміністративного права.

3. Нормативні правові акти.

4. Делеговане законодавство.

5. Регламентарні акти.

6. Нормативні акти органів місцевого самоврядування.

7. Судові прецеденти і судова практика.

8. Правові звичаї.

9. Норми і принципи міжнародного права.

10. Особливості джерел адміністративного права у різних країнах світу.

11. Джерела адміністративного права України.

 

Самостійна робота 2. (9 годин)

1. Визначити типологію джерел адміністративного права.

2. Відповісти на питання: „Чому в Україні не може бути прецедент джерелом адміністративного права?”.

3. Розкрити структуру джерел адміністративного права на прикладі країн, що відносяться до різних правових сімей. Визначити особливості.

 

Література [3, 5, 9 – 15, 19, 21, 32, 35-43]

 

Тема 4. Адміністративно-правові норми та відносини

 

Лекція 4. Адміністративно-правові норми та відносини (2 години)

1. Поняття і структура адміністративно-правової норми.

2. Реалізація адміністративно-правових норм.

3. Способи реалізації адміністративно-правових норм.

4. Основні вимоги щодо застосування адміністративно-правових норм.

5. Поняття та виникнення адміністративно-правових відносин.

6. Юридичні факти.

7. Особливості виникнення адміністративно-правових відносин.

 

Семінарське заняття 2. Адміністративно-правові норми та відносини (2 години)

1. Поняття і структура адміністративно-правової норми.

2. Реалізація та способи реалізації адміністративно-правових норм.

3. Застосування адміністративно-правових норм.

4. Поняття та структура адміністративно-правових відносин.

5. Юридичний факт як підстава виникнення, зміни чи припинення адміністративно-правових відносин.

6. Особливості виникнення адміністративно-правових відносин.

 

Самостійна робота 3. (8 годин)

1. Визначити особливості структури адміністративно-правової норми. Поняття „заохочення” в адміністративному праві.

2. Назвати основні типології юридичних фактів в адміністративному праві.

3. Структура адміністративних правовідносин. Особливості структури адміністративних правовідносин у країнах англосаксонської системи права.

 

Література [3, 5, 9 – 15, 19, 24, 28, 32, 33]

 

Тема 5. Суб'єкти адміністративного права

Лекція 5. Суб'єкти адміністративного права (2 години)

1. Поняття та особливості статусу суб’єкта адміністративного права.

2. Розмежування понять "суб'єкт адміністра­тивного права" і "суб'єкт адміністративних правовідно­син".

3. Поняття та характерні риси публічної адміністрації.

4. Принципи організації і діяльності публічної адміністрації.

5. Централізована публічна адміністрація.

6. Апарат уряду.

7. Міністерства та відомства.

8. Функціональна децентралізована адміністрація.

9. Поняття децентралізованих установ, їх створення та структура.

10. Особливості правового статусу децентралізованих установ у різних країнах.

11. Види децентралізованих установ.

12. Контроль за децентралізованими установами.

 

Семінарське заняття 3. Суб’єкти адміністративного права та їх відносини (2 години)

1. Поняття та виникнення адміністративно-правових відносин.

2. Місце юридичних фактів у сучасній науці адміністративного права. Їх основні класифікації.

3. Поняття та особливості статусу суб’єкта адміністративного права. Визначення публічної адміністрації.

4. Централізована і децентралізована публічна адміністрація: їх функціональне навантаження та обсяг компетенції.

5. Особливості правового статусу децентралізованих установ у різних країнах.

 

Самостійна робота 4. (9 годин)

1. Надати визначення принципів централізації і децентралізації публічної влади у державі.

2. Сформулювати принципи організації централізованої та децентралізованої публічної адміністрації.

3. Проаналізувати структуру органів децентралізованої публічної адміністрації у країнах, що належать до різних правових сімей. Встановити особливості функціонування та організації.

 

Література [1 - 5, 8 – 16, 19, 24, 26, 27]

 

 

Тема 6. Контроль за діяльністю публічної адміністрації

 

Лекція 6. Контроль за діяльністю публічної адміністрації (2 години)

  1. Поняття і форми контролю за адміністративною діяльністю.
  2. Адміністративний контроль.
  3. Поняття та компетенція омбудсмана у сфері адміністративної діяльності.
  4. Юрисдикційний контроль.
  5. Адміністративна юстиція як форма юрисдикційного контролю.
  6. Організація адміністративної юстиції.
  7. Компетенція органів адміністративної юстиції.

Семінарське заняття 4. Місце та роль адміністративно-правових методів у контролі за діяльністю публічної адміністрації (1 година)

Поняття та види методів державного управління. Особливості їхнього функціонування у різних країнах.

2. Юридичний зміст поняття „адміністративна діяльність”.

3. Види та форми контролю за діяльністю адміністрації: приклади України та зарубіжних країн.

4. Місце та роль органів влади в організації контролю аза діяльністю публічної адміністрації центрального і місцевого рівнів.

5. Поняття та правовий статус адміністративної юстиції.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.253.106 (0.013 с.)