З розгляду цивільних i кримінальних справМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

З розгляду цивільних i кримінальних справ3.1. Про деякі питання порядку оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування, інформаційний лист ВССУ від 09.11.2012 р.// http://sc.gov.ua/ua/golovna_storinka/vssu_pidgotuvav_informacijnij_list_pro_dejaki_pitannja_porjadku_oskarzhennja_rishen_dij_chi_bezdijal.html.

3.2. Про порядок здійснення підготовчого судового провадження відповідно до Кримінального процесуального кодексу України, інформаційний лист ВССУ від 03.10.2012 р. // http://sc.gov.ua/ua/informacijni_listi.html.

3.3. Про деякі питання порядку здійснення судового розгляду в судовому провадженні у першій інстанції відповідно до Кримінального процесуального кодексу України, інформаційний лист ВССУ від 05.10.2012 р. // http://sc.gov.ua/ua/informacijni_listi.html.

3.4. Про деякі питання здійснення кримінального провадження на підставі угод, інформаційний лист ВССУ від 15.11.2012 р.// http://sc.gov.ua/ua/informacijni_listi.html

3.5. Про деякі питання порядку здійснення судового провадження з перегляду судових рішень у суді апеляційної інстанції відповідно до Кримінального процесуального кодексу України, інформаційний лист ВССУ від 21.11.2012 р.// http://sc.gov.ua/ua/informacijni_listi.html.

 

Рішення Конституційного Суду України:

4.1. Рішення Конституційного Суду України від 12 липня 2011 року № 9-рп/2011 у справі за конституційними поданнями 54 народних депутатів України та Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень Закону України "Про судоустрій і статус суддів", Кримінально-процесуального кодексу України, Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України (щодо принципу інстанційності в системі судів загальної юрисдикції) // Офіційний вісник України. – 2011. - № 60. – Ст. 2418.

4.2. Рішення Конституційного Суду України від 14 грудня 2011 року № 19-рп/2011 у справі за конституційним зверненням громадянина Осетрова Сергія Володимировича щодо офіційного тлумачення положень частини другої статті 55 Конституції України, частини другої статті 2, пункту 2 частини третьої статті 17 Кодексу адміністративного судочинства України, частини третьої статті 110, частини другої статті 236 Кримінально-процесуального кодексу України та конституційним поданням Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ щодо офіційного тлумачення положень статей 97, 110, 234, 236 Кримінально-процесуального кодексу України, статей 3, 4, 17 Кодексу адміністративного судочинства України в аспекті статті 55 Конституції України (справа про оскарження бездіяльності суб’єктів владних повноважень щодо заяв про злочини) // http://www.ccu.gov.ua/uk/doccatalog/list?currDir=165571.

4.3. Рішення Конституційного Суду України від 20 жовтня 2011 року № 12-рп/2011 у справі за конституційним поданням Служби безпеки України щодо офіційного тлумачення положення частини третьої статті 62 Конституції України // http://www.ccu.gov.ua/uk/doccatalog/list?currDir=160045

4.4. Рішення Конституційного Суду України від 18 січня 2012 року № 1-рп/2012 у справі за конституційними поданнями 47 та 50 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) частин шостої, сьомої статті 218 Кримінально-процесуального кодексу України (справа про ознайомлення обвинуваченого і захисника з матеріалами кримінальної справи) // http://www.ccu.gov.ua/uk/doccatalog/list?currDir=167563.

4.5. Рішення Конституційного Суду України від 30 січня 2003 року № 1-12/2003 у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини третьої статті 120, частини шостої статті 234, частини третьої статті 236 Кримінально-процесуального кодексу України (справа про розгляд судом окремих постанов слідчого і прокурора) // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v003p710-03.

4.6. Рішення Конституційного Суду України від 12 квітня 2012 року № 9-рп/2012 у справі за конституційним зверненням громадянина Трояна Антона Павловича щодо офіційного тлумачення положень статті 24 Конституції України (справа про рівність сторін судового процесу)// http://www.ccu.gov.ua/uk/doccatalog/list?currDir=174313

4.7. Рішення Конституційного суду України від 8 липня 2003 року № 14-рп/2003 у справі за поданням 50 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положення статті 150 Кримінально-процесуального кодексу України стосовно тяжкості злочину (справа про врахування тяжкості злочину при застосуванні запобіжного заходу) // http://ua-info.biz/legal/basete/ua-cmwusr.htm.

4.8. Рішення Конституційного Суду України від 16 листопада 2000 року у справі за конституційним зверненням громадянина Солдатова Геннадія Івановича щодо офіційного тлумачення положень статті 59 Конституції України, статті 44 Кримінально-процесуального кодексу України, статей 268, 271 Кодексу України про адміністративні правопорушення (справа про право вільного вибору захисника) // Офіційний вісник України. - 2000. - № 47. - Ст. 2045.

4.9. Рішення Конституційного Суду України від 20 березня 2002 року № 4-рп/2002 у справі за конституційним поданням Міністерства внутрішніх справ України щодо офіційного тлумачення положень статті 86 Конституції України, а також частини другої статті 15 та частини першої статті 16 Закону України „Про статус народного депутата України” (справа про запити і звернення народних депутатів України до органів дізнання і досудового слідства) // http://www.ccu.gov.ua/uk/doccatalog/list?currDir=9443.

4.10. Рішення Конституційного Суду України від 10 вересня 2008 року № 15-рп/2008 у справі за конституційним поданням 46 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статті 1, частини першої статті 7, статей 8, 9, 10, частини четвертої статті 14, статті 17, частини першої статті 20, частини третьої статті 29 Закону України „Про прокуратуру“(справа про повноваження прокуратури відповідно до пункту 9 розділу XV „Перехідні положення“ Конституції України) http://www.ccu.gov.ua/uk/doccatalog/list?currDir=19397

4.11. Рішення Конституційного Суду України від 11 грудня 2007 року № 11-рп/2007 у справі за конституційним зверненням громадянина Касьяненка Бориса Павловича щодо офіційного тлумачення положень пункту 8 частини третьої статті 129 Конституції України, частини другої статті 383 Кримінально-процесуального кодексу України // http://www.ccu.gov.ua/uk/doccatalog/list?currDir=9924

4.12. Рішення Конституційного Суду України від 30 жовтня 1997 року № vd971030 vn5-зп у справі щодо офіційного тлумачення статей 3, 23, 31, 47, 48 Закону України "Про інформацію" та статті 12 Закону України "Про прокуратуру" (справа К.Г.Устименка) // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v005p710-97.

4.13. Рішення Конституційного Суду України від 25 листопада 1997 року № v006p710-97 у справі за конституційним зверненням громадянки Дзюби Галини Павлівни щодо офіційного тлумачення частини другої статті 55 Конституції України та статті 248-2 Цивільного процесуального кодексу України (справа громадянки Дзюби Г.П. щодо права на оскарження в суді неправомірних дій посадової особи) // http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/v006p710-97.

4.14. Рішення Конституційного Суду України від 06.07.1998 № 10-рп/98 у справі за конституційним поданням народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Указу Президента України від 24 квітня 1997 року N 371 "Про Національне бюро розслідувань України" (справа щодо утворення Національного бюро розслідувань України) // http://ua-info.biz/legal/baseop/ua-ymeuou.htm.

4.15. Рішення Конституційного Суду України від 9 лютого 1999 року № 1-7/99 у справі за конституційним зверненням Національного банку України щодо офіційного тлумачення положення частини першої статті 58 Конституції України (справа про зворотну дію в часі законів та інших нормативно-правових актів) // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v001p710-99.

4.16. Рішення Конституційного Суду України від 11.04.2000 № 1-19/2000у справі за конституційним поданням Генеральної прокуратури України щодо офіційного тлумачення положень статті 86 Конституції України та статей 12, 19 Закону України "Про статус народного депутата України" (справа про запити народних депутатів України до прокуратури) // http://ua-info.biz/legal/basezp/ua-zmehjt.htm.

4.17. Рішення Конституційного Суду України від 27 жовтня 1999 року № № 1-15/99 у справі за конституційним поданням Міністерства внутрішніх справ України щодо офіційного тлумачення положень частини третьої статті 80 Конституції України (справа про депутатську недоторканність) // http://www.ccu.gov.ua/uk/doccatalog/list?currDir=9339.

4.18. Рішення Конституційного Суду України від 19 квітня 2000 року № № 1-3/2000 у справі за конституційним поданням 46 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення положень статті 58 Конституції України, статей 6, 81 Кримінального кодексу України (справа про зворотну дію кримінального закону в часі) // http://www.ccu.gov.ua/uk/doccatalog/list?currDir=9354.

4.19. Рішення Конституційного Суду України від 14 грудня 2000 року № N 1-31/2000 у справі у справі за конституційним поданням Президента України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Постанови Верховної Ради України "Про чинність Закону України "Про Рахункову палату", офіційного тлумачення положень частини другої статті 150 Конституції України, а також частини другої статті 70 Закону України "Про Конституційний Суд України" стосовно порядку виконання рішень Конституційного Суду України (справа про порядок виконання рішень Конституційного Суду України) // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v015p710-00.

4.20. Рішення Конституційного Суду України від 14 грудня 2000 року № N 1-31/2000 у справі за конституційними поданнями Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень статті 32 Закону України "Про Державний бюджет України на 2000 рік" та статті 25 Закону України "Про Державний бюджет України на 2001 рік" (справа про відшкодування шкоди державою) // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v012p710-01.

4.21. Рішення Конституційного Суду України від 3 жовтня 2001 року № 1-36/2001 у справі за конституційним поданням Міністерства внутрішніх справ України щодо офіційного тлумачення положень статті 86 Конституції України, а також частини другої статті 15 та частини першої статті 16 Закону України "Про статус народного депутата України" (справа про запити і звернення народних депутатів України до органів дізнання і досудового слідства) // http://ua-info.biz/legal/baseie/ua-xmwlfu.htm.

4.22. Рішення Конституційного Суду України від 26 червня 2003 року № N 1-31/2000 у справі за конституційним поданням 56 народних депутатів України про офіційне тлумачення положень частин першої, третьої статті 80 Конституції України, частини першої статті 26, частин першої, другої, третьої статті 27 Закону України "Про статус народного депутата України" та за конституційним поданням Міністерства внутрішніх справ України про офіційне тлумачення положення частини третьої статті 80 Конституції України стосовно затримання народного депутата України (справа про гарантії депутатської недоторканності) // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v012p710-03.

4.23. Рішення Конституційного Суду України від 14 жовтня 2003 року № 1-21/2003 у справі за конституційним поданням 50 народних депутатів України про офіційне тлумачення положень частини другої статті 84, пункту 34 частини першої статті 85, частини першої статті 86, статті 91 Конституції України, частин другої, третьої, четвертої статті 15 Закону України "Про статус народного депутата України" (справа про направлення запиту до Президента України) // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v016p710-03.

4.24. Рішення Конституційного Суду України від 30 вересня 2010 року № 1-45/2010 у справі за конституційним поданням 252 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України "Про внесення змін до Конституції України" від 8 грудня 2004 року N 2222-IV (справа про додержання процедури внесення змін до Конституції України) // http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/v020p710-10.

4.25. Рішення Конституційного Суду України від 22 квітня 2008 року № 1-18/2008 у справі за конституційним поданням 52 народних депутатів України та за конституційним поданням Верховної Ради Автономної Республіки Крим щодо відповідності Конституції України (конституційності) статті 15 Кодексу адміністративного судочинства України, статті 7 Цивільного процесуального кодексу України (справа про мову судочинства) // http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/v008p710-08.

4.26. Рішення Конституційного Суду України від 30 червня 2009 року № 1-17/2009 у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частин сьомої, дев’ятої, пункту 2 частини шістнадцятої статті 2368 Кримінально-процесуального кодексу України // www.ccu.gov.ua/doccatalog/document?id.

4.27. Рішення Конституційного Суду України від 10 вересня 2009 року № 1-26/2009 у справі за конституційним поданням Президента України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України "Про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України" // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v020p710-09.

4.28. Рішення Конституційного Суду України від 30 вересня 2009 року № 1-23/2009 у справі за конституційним зверненням громадянина Голованя Ігоря Володимировича щодо офіційного тлумачення положень статті 59 Конституції України (справа про право на правову допомогу) // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v023p710-09.

4.29. Рішення Конституційного Суду України від 25 січня 2012 року № 1-11/2012 у справі за конституційним поданням правління Пенсійного фонду України щодо офіційного тлумачення положень статті 1, частин першої, другої, третьої статті 95, частини другої статті 96, пунктів 2, 3, 6 статті 116, частини другої статті 124, частини першої статті 129 Конституції України, пункту 5 частини першої статті 4 Бюджетного кодексу України, пункту 2 частини першої статті 9 Кодексу адміністративного судочинства України в системному зв’язку з окремими положеннями Конституції України // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v003p710-12.

4.30. Рішення Конституційного Суду України від 12 квітня 2012 року № 1-10/2012 у справі за конституційним зверненням громадянина Трояна Антона Павловича щодо офіційного тлумачення положень статті 24 Конституції України (справа про рівність сторін судового процесу) // http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/v009p710-12.

4.31. Рішення Конституційного Суду України від 18 квітня 2012 року № 1-13/2012 у справі за конституційним зверненням громадянина Кузьменка Віталія Борисовича щодо офіційного тлумачення положення частини третьої статті 364 Кримінального кодексу України (справа щодо застосування кваліфікуючої ознаки "працівник правоохоронного органу" до працівника державної виконавчої служби) // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v010p710-12.

Укази Президента України:

5.1. Концепція реформування кримінальної юстиції України. Затв. Указом Президента України від 8 квітня 2008 року № 311/2008 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 лютого 2008 року "Про хід реформування системи кримінальної юстиції та правоохоронних органів» // Офіційний вісник Президента України. – 2008. - № 12. – Ст. 486.

5.2. Положення про дипломатичні представництва та консульські установи іноземних держав в Україні. Затверджене Указом Президента України Указом Президента України від 10 червня 1993 року № 198/93 // Голос України. - 1993. - 26 червня.

5.3. Положення про порядок здійснення помилування. Затв. Указом Президента України від 12 квітня 2000 року № 588/2000 // http://zakon2.rada.gov.ua

5.4. Концепція забезпечення захисту законних прав та інтересів осіб, які потерпіли від злочинів, схвалена Указом Президента України від 28 грудня 2004 року № 1560/2004 // Офіційний вісник України. - 2004. - № 52. - Ст. 3435.

Постанови Кабінету Міністрів України:

6.1. Типове положення про притулок для дітей служби у справах дітей. Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 9 червня 1997 року № 565 // http://zakon2.rada.gov.ua

6.2. Концепція Загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на 2006-2016 роки». Схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2006 року № 229-р // http://zakon2.rada.gov.ua

6.3. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2002 року № 1506 „Про затвердження Порядку виплати винагороди та відшкодування витрат на проїзд і наймання житла, виплати добових народним засідателям і присяжним за час виконання ними обов’язків у суді” // http://zakon2.rada.gov.ua

6.4. Інструкція про порядок і розміри відшкодування витрат та виплати винагороди особам, що викликаються до органів дізнання, досудового слідства, прокуратури, суду або до органів, у провадженні яких перебувають справи про адміністративні правопорушення, та виплати державним спеціалізованим установам судової експертизи за виконання їх працівниками функцій експертів і спеціалістів // Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 1 липня 1996 року № 710. // http://zakon2.rada.gov.ua

6.5. Порядок виплати винагороди та відшкодування витрат на проїзд і наймання житла, виплати добових народним засідателям і присяжним за час виконання ними обов’язків у суді // Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2002 року N 1506. // http://zakon2.rada.gov.ua

6.6. Про створення у структурі міліції громадської безпеки спеціальних підрозділів для забезпечення безпеки працівників суду, правоохоронних органів, осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві // Розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 червня 1997 року № 335-р. // http://zakon2.rada.gov.ua

6.7. Про затвердження Порядку внесення коштів на спеціальний рахунок у разі застосування застави як запобіжного заходу, постанова Кабінету Міністрів України № 15 від 11.01.2012 р., із змінами, несеними згідно з Постановою КМ № 868 від 19.09.2012 р.// http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/15-2012-п.

6.7.1 Порядок внесення коштів на спеціальний рахунок у разі застосування застави як запобіжного заходу, затверджений постановою Кабінету Міністрів України № 15 від 11.01.2012 р., із змінами, несеними згідно з Постановою КМ № 868 від 19.09.2012 р.// http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/868-2012-п.

6.8. Про затвердження Порядку отримання дозволу суду на здійснення заходів, які тимчасово обмежують права людини, та використання добутої інформації, постанова Кабінету Міністрів України № 1169 від 26.11.2007 р., із змінами, несеними згідно з Постановою КМ № 868 від 19.09.2012 р. // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/868-2012-п.

6.9. Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України у зв’язку з прийняттям Кримінального процесуального кодексу України, постанова Кабінету Міністрів України № 868 від 19.09.2012 р. // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/868-2012-п

6.9.1. Зміни, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України у зв’язку з прийняттям Кримінального процесуального кодексу України, затверджені постановою Кабінету Міністрів України № 868 від 19.09.2012 р. // http://zakon2.rada.gov.ua

6.10. Про затвердження Порядку інформування центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги про випадки затримання осіб, постанова Кабінету Міністрів України № 1363 від 28.12.2011 р. // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1363-2011-п

6.10.1 Порядок інформування центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги про випадки затримання осіб, затверджений постановою Кабінету Міністрів України № 1363 від 28.12.2011 р., із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 504 від 06.06.2012 р. // http://zakon2.rada.gov.ua

Відомчі нормативно-правові акти:

7.1. Наказ МВС №696 від 09.08.2012 «Про затвердження Положення про порядок застосування електронних засобів контролю» // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1503-12.

7.1.1. Положення про порядок застосування електронних засобів контролю, затверджене наказом МВС України №696 від 09.08.2012 р. // http://zakon2.rada.gov.ua

7.2. Наказ МВС №700 від 14.08.2012 «Про організацію взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами внутрішніх справ у попередженні, виявленні та розслідуванні кримінальних правопорушень» // http://donumvd.dn.ua/.

7.2.1. Інструкцію з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами внутрішніх справ у попередженні, виявленні та розслідуванні кримінальних правопорушень, затверджена наказом МВС України №700 від 14.08.2012 р. // http://zakon2.rada.gov.ua

7.3. Наказ МВС №681 від 06.08.2012 „Про затвердження Інструкції з організації обліку та руху кримінальних проваджень” // http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MVS389.html.

7.4. Інструкцію з організації обліку та руху кримінальних проваджень, затверджена наказом МВС України №681 від 06.08.2012 р. // http://zakon2.rada.gov.ua

7.5. Наказ МВС України № 940 від 22.11.2012 р «Про організацію реагування на повідомлення про кримінальні правопорушення, інші правопорушення, надзвичайні ситуації та інші події, та забезпечення оперативного інформування в органах і підрозділах внутрішніх справ України». // http://zakon2.rada.gov.ua

7.5.1. Інструкція з організації реагування органів внутрішніх справ на повідомлення про кримінальні правопорушення, інші правопорушення, надзвичайні ситуації та інші події, затверджена наказом МВС України № 940 від 22.11.2012 р. // http://zakon2.rada.gov.ua

7.5.2. Інструкція про оперативне інформування в органах і підрозділах внутрішніх справ, внутрішніх військах та навчальних закладах МВС України, затверджена наказом МВС України № 940 від 22.11.2012 р. // http://zakon2.rada.gov.ua

7.5.3. Перелік кримінальних правопорушень, інших правопорушень, надзвичайних ситуацій та інших подій, інформація про які подається до МВС України, головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті, Головного управління внутрішніх військ МВС України, затверджений наказом МВС України № 940 від 22.11.2012 р. // http://zakon2.rada.gov.ua

7.5.4. Форми звітів про діяльність підрозділів внутрішніх військ МВС України, затверджені, наказом МВС України № 940 від 22.11.2012 р// http://zakon2.rada.gov.ua

7.6. Наказ МВС №1050 від 19.11.2012 „Про затвердження Інструкції про порядок ведення єдиного обліку в органах і підрозділах внутрішніх справ України заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події та положень про комісії”.// http://zakon2.rada.gov.ua

7.6.1. Інструкція про порядок ведення єдиного обліку в органах і підрозділах внутрішніх справ України заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події, затверджена наказом МВС України № 1050 від 19.11.2012 р. // http://zakon2.rada.gov.ua

7.6.2. Положення про комісію головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на залізницях з контролю за станом обліково-реєстраційної дисципліни в структурних підрозділах та міськрайлінорганах внутрішніх справ України, затверджене наказом МВС України № 1050 від 19.11.2012 р. // http://zakon2.rada.gov.ua

7.6.3. Положення про комісію міськрайліноргану внутрішніх справ головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на залізницях з контролю за станом прийняття та реєстрації в органах і підрозділах внутрішніх справ України заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події, затверджене наказом МВС України № 1050 від 19.11.2012 р. // http://zakon2.rada.gov.ua

7.7. Наказ Генерального прокурора України №69 від 13.08.2012 „Положення про Єдиний реєстр досудових розслідувань” із змінами і доповненнями, внесеними наказом Генеральної прокуратури України від 14.11.2012 р. № 113 // http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/GP12027.html.

7.7.1. Додатки до наказу Генеральної прокуратури України № 69 від 17.08.2012 р. // http://zakon2.rada.gov.ua

7.8. Наказ МВС № 686 від 09.08.2012 „Про організацію діяльності органів досудового розслідування Міністерства внутрішніх справ України” // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1769-12.

7.8.1. Положення про органи досудового розслідування Міністерства внутрішніх справ України, затверджене наказом МВС України № 686 від 09.08.2012 р. // http://zakon2.rada.gov.ua

7.8.2. Положення про Головне слідче управління МВС України, затверджене наказом МВС України № 686 від 09.08.2012 р. // http://zakon2.rada.gov.ua

7.8.3. Типове положення про слідче управління (відділ) головного управління, управління МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті, затверджене наказом МВС України № 686 від 09.08.2012 р. // http://zakon2.rada.gov.ua

7.8.4. Типове положення про слідчий відділ (відділення) міського, районного, лінійного управління (відділу) головного управління, управління МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті, затверджене наказом МВС України № 686 від 09.08.2012 р. // http://zakon2.rada.gov.ua

7.8.5. Інструкцію з організації діяльності органів досудового розслідування Міністерства внутрішніх справ України, затверджена наказом МВС України № 686 від 09.08.2012 р. // http://zakon2.rada.gov.ua

7.9. Наказ МВС України від 27.07.2012 р. № 650 «Інструкція з оформлення документів у системі Міністерства внутрішніх справ України» // http://zakon2.rada.gov.ua

7.10. ро організацію роботи з питань статистики, ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань та нагляду за обліком кримінальних правопорушень, наказ Генеральної прокуратури України № 15гн від 25.09.2012 р. // http://zakon2.rada.gov.ua

7.11. Наказ Генеральної прокуратури України № 16гн від 01.11.2012 р. «Про організацію діяльності органів прокуратури щодо захисту прав і свобод дітей» // http://zakon2.rada.gov.ua

7.12. Наказ Служби безпеки України № 470 від 17.10.2012 р.Про затвердження Змін до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю // // http://zakon2.rada.gov.ua

7.13. Спільний наказ ГПУ, МВС, СБУ, Адміністрації державної прикордонної служби, Міністерства фінансів, Міністерства юстиції №114/1042/516/___/936/1687/5 від 16.11.2012 „Інструкція про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні”.// http://zakon2.rada.gov.ua

7.14. Інструкція про порядок обробки інформації в НЦБ Інтерполу в Україні. Затв. наказом МВС України № 568 від 6 вересня 1993 року // // http://zakon2.rada.gov.ua

7.15. Інструкція про порядок виконання європейських конвенцій з питань кримінального судочинства. Затв. наказом Мінюсту, Ген прокурором, СБУ, МВС, Верховного Суду, Державної податкової адміністрації, Державного департаменту з питань виконання покарань № 34/5/22/103/512/326/73 від 29 червня 1999 року // // http://zakon2.rada.gov.ua

7.16. Положення про приймальники-розподільники для дітей органів внутрішніх справ. Затв. наказом МВС України від 13 липня 1996 року № 384 // // http://zakon2.rada.gov.ua

7.17. Правила пропуску до приміщень судів та на їх територію транспортних засобів. Затв. наказом Державної судової адміністрації України і Міністерства внутрішніх справ від 12 вересня 2005 року № 102/765 // http://zakon2.rada.gov.ua

7.18. Методичні рекомендації по організації підготовки та направлення до іноземних держав запитів про видачу осіб, які вчинили злочини, і клопотань про продовження кримінального переслідування. Направлені МВС України до органів внутрішніх справ листом № 6235 від 24 листопада 1995 року // http://zakon2.rada.gov.ua

7.19. Інструкція про порядок підготовки, передачі та виконання органами прокуратури України звернень про правову допомогу у кримінальних справах. Затв. наказом Генерального прокурора України від 28 жовтня 2002 року № 8/1 // http://zakon2.rada.gov.ua

7.20. Положення про застосування Закону України від 1 грудня 1994 року „Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду”. Затв. спільним наказом Міністерства юстиції України, Генеральної прокуратури України, Міністерства фінансів України від 4 березня 1996 року № 6/5, 3, 41 // http://zakon2.rada.gov.ua

7.21. Порядок виконання Державним казначейством України рішень суду щодо відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, попереднього (досудового) слідства, прокуратури, а також судів. Затв. наказом Державного казначейства України № 48 від 7 березня 2003 року // Офіційний вісник України. - 2003. - № 13. - Ст. 603.

7.22. Методичні рекомендації «Відшкодування моральної шкоди (Лист Мінюсту України № 35-13/797 від 13 травня 2004 року). // http://zakon2.rada.gov.ua

Про організацію прокурорського нагляду за додержанням законів про права неповнолітніх (наказ Генерального прокурора України від 28 жовтня 2002 року № 3/1) // http://zakon2.rada.gov.ua

7.23. Інструкція про медичне обстеження дітей і підлітків, які направляються до загальноосвітніх шкіл та професійних училищ соціальної реабілітації для дітей і підлітків, які потребують особливих умов виховання. Затв. наказом Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти України від 5 травня 1997 року № 137/131 // Офіційний вісник України. -1997. - № 34. - С. 9.

7.24. Порядок застосування примусових заходів медичного характеру до осіб, які хворіють на психічні розлади і вчинили суспільно небезпечні діяння, у психіатричні лікарні із суворим наглядом. Затв. наказом Міністерства охорони здоров’я України від 8 жовтня 2001 року № 397 // http://zakon2.rada.gov.ua

7.25. Інструкція про порядок оформлення особових справ неповнолітніх, які направляються до спеціальних загальноосвітніх шкіл та професійних училищ для дітей, які потребують особливих умов виховання //Затв. Наказом МОН України від 27 грудня 1994 року № 362 // http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi.

7.26. Про порядок проходження клопотань про перегляд судових рішень в порядку виключного провадження в судовій палаті з кримінальних справ Верховного Суду України (Розпорядження заступника Голови Верховного Суду України від 16 липня 2001 року) // http://zakon2.rada.gov.ua

7.27. Тимчасова інструкція з діловодства в місцевому загальному суді // Затв. наказом Державної судової адміністрації України від 17 лютого 2005 року № 20. // http://zakon2.rada.gov.ua

7.28. Інструкція про порядок фіксування судового процесу технічними засобами. Затв. Наказом Державної судової адміністрації від 21 липня 2005 року № 84 // http://zakon2.rada.gov.ua

7.29. Про організацію підтримання державного обвинувачення в суді, забезпечення його відповідності кримінальному та кримінально-процесуальному законодавству (Наказ Генерального прокурора України від 28 жовтня 2002 року № 5) // http://zakon2.rada.gov.ua

7.30. Про завдання та організацію роботи прокурорів у судовому розгляді кримінальних справ (Наказ Генерального прокурора України від 30 березня 2004 року № 3гн) // http://zakon2.rada.gov.ua

7.31. Про практику застосування судами законодавства, що регулює закриття кримінальних справ (узагальнення Судової палати у кримінальних справах Верховного Суду України) // Вісник Верховного Суду України. - 2004. - № 2.

7.32. Інструкція про призначення та проведення судових експертиз. Затв. наказом Міністерства юстиції України 8 жовтня 1998 року № 53/5 // Офіційний вісник України. - 1998. - № 46. - Ст. 1715.

7.33. Інструкція про особливості здійснення судово-експертної діяльності атестованими судовими експертами, що не працюють у державних спеціалізованих експертних установах. Затв. наказом Міністерства юстиції України від 24 грудня 2003 року № 170/5 // Офіційний вісник України. - 2003. - № 52. - ч. 2. - Ст. 2853.

7.34. Про організацію прокурорського нагляду за додержанням законів органами, які проводять дізнання та досудове слідство. Затв. Наказом Генерального прокурора України від 19 вересня 2005 року № 4 // http://zakon2.rada.gov.ua

7.35. Про підслідність кримінальних справ слідчим військових прокуратур (наказ Генерального прокурора України від 29 грудня 2006 року № 68 // http://zakon2.rada.gov.ua

7.36. Щодо практики продовження строків слідства (Вказівка Генерального прокурора прокурорам областей, міст Києва, Севастополя та прирівняним до них прокурорам від 18 лютого 1994 року № 15-08 окв.) // http://zakon2.rada.gov.ua

7.37. Порядок надання Держфінмоніторингом Генеральній прокуратурі України узагальнених матеріалів щодо фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів або фінансуванням тероризму, та отримання інформації про хід їх опрацювання. Затв. наказом Державного департаменту фінансового моніторингу, Генеральної прокуратури України від 20 серпня 2003 р. N 98/40 // http://zakon2.rada.gov.ua

7.38. Положення про органи дізнання в системі МНС України. Затв. наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків чорнобильської катастрофи від 27 квітня 2004 року № 187 // http://zakon2.rada.gov.ua

7.39. Інструкція про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду (в новій редакції // Затв. наказом Генерального прокурора України, МВС України, Державної податкової адміністрації України, СБУ, Верховного Суду України, Державної судової адміністрації України від 27.08.2010 № 51/401/649/471/23/125 // http://zakon2.rada.gov.ua

Постанови Пленуму Верховного Суду України:

8.1. Про деякі питання, що виникають під час розгляду судами України скарг на постанови органів дізнання, слідчого, прокурора про порушення кримінальної справи (Постанова Пленуму Верховного Суду України від 4 червня 2010 року № 6) // Вісник Верховного Суду України. – 2010. - № 7.

8.2. Про деякі питання застосування законодавства, яке регулює порядок і строки затримання (арешту) осіб при вирішенні питань, пов’язаних з їх екстрадицією (Постанова Пленуму Верховного Суду України від 8 жовтня 2004 року № 16) // Вісник Верховного Суду України. - 2004. - № 11.

8.3. Про застосування судами законодавства про відповідальність за втягнення неповнолітніх у злочинну чи іншу антигромадську діяльність (Постанова Пленуму Верховного Суду України від 27 лютого 2004 року № 2) // Постанови Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах (1973 - 2004). Офіційне видання. За заг. ред. В.Т. Маляренка. - К., 2004.

8.4. Про практику застосування судами України законодавства у справах про злочини неповнолітніх (Постанова Пленуму Верховного Суду України від 16 квітня 2004 року № 5) // Постанови Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах (1973 - 2004). Офіційне видання. За заг. ред. В.Т. Маляренка. - К., 2004.

8.5. Про практику розгляду судами справ про застосування примусових заходів виховного характеру (Постанова Пленуму Верховного Суду України від 15 травня 2006 року № 2) // http://zakon2.rada.gov.ua

8.6. Про практику застосування судами примусових заходів медичного характеру та примусового лікування (Постанова Пленуму Верховного Суду України від 3 червня 2005 року № 7) // http://zakon2.rada.gov.ua

8.7. Про практику застосування судами України законодавства, що регулює повернення кримінальних справ на додаткове розслідування. (Постанова Пленуму Верховного Суду України від 11 лютого 2005 року № 2) // http://zakon2.rada.gov.ua

8.8. Про посилення судового захисту прав та свобод людини і громадянина (Постанова Пленуму Верховного Суду України від 30 травня 1997 року № 7) // Постанови Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах (1973 - 2004).Офіційне видання. За заг. ред. В.Т. Маляренка. - К., 2004.

8.9. Про практику постановлення судами вироків (постанов) при розгляді кримінальних справ в апеляційному порядку (Постанова Пленуму Верховного Суду України від 15 травня 2006 року № 1) // http://zakon2.rada.gov.ua

8.10. Про практику застосування судами України процесуального законодавства при вирішенні питань, пов’язаних із виконанням вироків (Постанова Пленуму Верховного Суду України від 21 грудня 1990 року № 11) // Постанови Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах (1973 - 2004). Офіційне видання. За заг. ред. В.Т. Маляренка. - К., 2004.

8.11. Про додержання судами України процесуального законодавства, яке регламентує судовий розгляд кримінальних справ (Постанова Пленуму Верховного Суду України від 27 грудня 1985 року № 11) // Постанови Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах (1973 - 2004). Офіційне видання. За заг. ред. В.Т. Маляренка. - К., 2004.

8.12. Про виконання судами України законодавства і постанов Пленуму Верховного Суду України з питань судового розгляду кримінальних справ і постановлення вироку (Постанова Пленуму Верховного Суду України від 29 червня 1990 року № 5) // Постанови Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах (1973 - 2004). Офіційне видання. За заг. ред. В.Т. Маляренка. - К., 2004.

8.13. Про строки розгляду судами України кримінальних і цивільних справ (Постанова Пленуму Верховного Суду України № 3 від 1 квітня 1994 року) // http://zakon2.rada.gov.ua

8.14. Про практику винесення судами окремих ухвал (постанов) у кримінальних справах (Постанова Пленуму Верховного Суду України від 28 березня 2008 року № 3) // Вісник Верховного суду України. – 2008. - № 4. - С. 8.

8.15. Про незалежність судової влади (Постанова Пленуму Верховного Суду України від 13 червня 2007 року № 8) // http://zakon2.rada.gov.uaПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.173.234.169 (0.021 с.)