Друге практичне заняття – 2 годиниМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Друге практичне заняття – 2 години1.Поняття, форми закінчення досудового розслідування. Закриття кримінального провадження.

2. Закінчення досудового слідства складанням обвинувального акта.

3. Звільнення особи від кримінальної відповідальності.

4. Звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів виховного чи медичного характеру.

5. ЗАДАЧІ: А) Не погодившись із обвинувальним актом на тій підставі, що у ньому не вказано обставин, які обтяжують чи пом’якшують покарання, прокурор дав усну вказівку слідчому усунути зазначений недолік у триденний строк.

Чи відповідає це рішення нормам КПК? Які відомості має містити обвинувальний акт?

Б) Прокурор надіслав запит захиснику підозрюваного, щодо надання доступу до документів, відомості з яких сторона захисту має намір використати у суді як докази. Надаючи відповідь на запит, захисник відмовив прокуророві у доступі, посилаючись на те, що ці відомості можуть бути використані прокурором на підтвердження винуватості обвинуваченого.

Чи відповідають дії захисника вимогам КПК? Як діяти прокурору у цій ситуації?

В) На дванадцятий день після отримання копії постанови про закриття кримінального провадження потерпілий надіслав поштою прокуророві на неї скаргу. Прокурор погодившись із позицією потерпілого виніс постанову про скасування постанови слідчого у зв’язку із необґрунтованістю.

Оцініть дії прокурора. Який процесуальний порядок закриття кримінального провадження?

Навчальне завдання: Під час подальшого провадження слідчий зібрав достатньо доказів для закінчення досудового розслідування, про що повідомив відповідних учасників кримінального провадження і роз’яснив їм право на доступ до матеріалів досудового розслідування.

Потерпілий Кальченко С.П., підозрюваний Волков М.І. ознайомились з наданими матеріалами, про що були складені відповідні протоколи.

В якій формі має бути закінчено досудове розслідування стосовно підозрюваного Волкова М.І. та відносно малолітнього Шелеста Ю.В., що було виділене в окреме провадження? Які процесуальні дії необхідно виконати слідчому, прокурору та які процесуальні рішення прийняти за цих обставин?

За умовами ситуації також потрібно:

1) скласти повідомлення про закінчення досудового розслідування;

2) скласти обвинувальний акт і додатки до нього;

3) постанову про закриття кримінального провадження.

Питання для самоконтролю:

1. Назвіть форми закінчення досудового розслідування.

2. Що є підставою закриття кримінального провадження?

3. З яких підстав і за якої умови кримінальне провадження може бути закрито слідчим?

4. Яким є порядок оскарження постанови слідчого, прокурора про закриття кримінального провадження?

5. Що є підставою звільнення особи від кримінальної відповідальності?

6. Які реквізити повинно містити клопотання прокурора про звільнення особи від кримінальної відповідальності?

7. Яким учасникам кримінального провадження повідомляється про закінчення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів?

8. Хто складає обвинувальний акт після закінчення досудового розслідування?

9. Які реквізити повинен містити обвинувальний акт?

10. Які матеріали додаються до обвинувального акту?

11. Що є підставою для внесення клопотання про застосування примусових заходів медичного характеру?

12. Що є підставою для внесення клопотання про застосування примусових заходів виховного характеру?

13. Які реквізити повинно містити клопотання про застосування примусових заходів медичного характеру?

Рекомендована література та нормативно-правові акти:

1. Быков В.М. Обвинительное заключение по групповому уголовному делу- Ташкент,1988.

2. Дубинский А.Я. Прекращение уголовного дела в стадии предварительного расследования. - К., 1975.

3. Каткова Т.В., Каткова А.Г. Закінчення досудового слідства та складання обвинувального висновку по кримінальній справі - Харків, 2002.

4. Букша Н.Ю. Назначение института прекращения уголовного дела и уголовного преследования в российском уголовном судопроизводстве: дис. к.юн.: 12.00.09

5. Васильєв Н.В. Прекращение уголовных дел по нереабилитирующим основаниям на стадии предварительного расследования: дис. …к.ю.н.: 12.00.09 / Юридический институт МВД России. – М., 2002 – 186с.

6. Виноградова О.Б. Прекращение уголовного дела по нереабилитирующим основаниям: дис. …к.ю.н.: 12.00.09 / Виноградова Ольга Борисовна – М., 2003

7. Власова Н.А. Проблемы совершенствования форм досудебного производства в уголовном процессе :дис. д.ю.н: 12.00.09– М., 2001

8. Гришин Ю.О. Закінчення досудового слідства зі складанням обвинувального акта: автореф. дис. …к.ю.н.: 12.00.09. – Харків, 2000

9. Дубинский А.Я. Основания прекращения уголовного дела в стадии предварительного расследования. - К., 1975

10. Дубинский А.Я. Прекращение уголовного дела в стадии предварительного расследования.- К., 1975.

11. Ефимчев С.П. Правовые и организационные вопросы окончания предварительного расследования с обвинительным заключением. – Волгоград, 1977

12. Илюхина С.В. Прекращение уголовного дела и уголовного преследования в стадии предварительного расследования по основаниям, предусмотренным в ст. ст.25, 28 УПК РФ - Саранск, 2003

13. Каткова Т.В., Каткова А.Г. Закінчення досудового слідства та складання обвинувального висновку по кримінальній справі - Харків, 2002

14. Каткова Т.В., Каткова А.Г. Закінчення досудового слідства та складання обвинувального висновку у кримінальній справі: Навч. посібник. – Х.: Рубікон, 2002

15. Лифанова Л.Г. Прекращение уголовного преследования за непричастностью подозреваемого или обвиняемого к совершению преступления. – Москва, 2005

16. Маляренко В.Т.Ознайомлення учасника процесу з матеріалами кримінальної справи.// Право України, - 2002 - № 4 .

17. Маляренко В.Т. Про закриття кримінальної справи (окремі аспекти). Вісник Верховного Суду України, 2003, № 3 .

18. Маляренко В.Т. Про закриття кримінальної справи (окремі аспекти) // Вісник Верховного Суду України - 2003 - № 3

19. Маляренко В.Т.Ознайомлення учасника процесу з матеріалами кримінальної справи // Право України - 2002 - № 4

20. Мариупольский Л.А., Тульченко В.С. Обвинительное заключение в уголовном процессе Украины. – К., 1990

21. Михайлов В.А. Прекращение уголовных дел в стадии предварительного расследования. – Волгоград, 1970

22. Назаров В.В. Обвинувальний вирок й обвинувачення в кримінальному процесі та їх співвідношення // Право і безпека. – Харків, 2003. – Т.2. - №4. – С.144-146

23. Озерський І. Реабілітація в кримінальному процесі // Право України. – 2004. - №5

24. Пустовая И.Н. Прекращение уголовного дела в стадии предварительного расследования с освобождением лица от уголовной ответственности, ст. ст.6-9 УПК РСФСР (2001, Екатеринбург)

25. Русман А.А. Прекращение уголовного дела в связи с примирением сторон на стадии предварительного расследования: дис. к.ю.н.: 12.00.09 - Челябинск, 2006

26. Савонюк Р. Відновлення провадження в закритій кримінальній справі: проблемні питання застосування. // Право України – 2007 - № 9

27. Советский уголовный процесс. Возбуждение уголовного дела и предварительное расследование.- М., 1968

28. Хабарова Е.А. Прекращение уголовных дел по нереабилитирующим основаниям: система оснований и гарантия прав участников процесса: дис. к.ю.н.: 12.00.09 - 2004

29. Харчикова В.Ш. Формирование обвинения в уголовном процессе России – Кемерово, 2004.

30. Химичева Г.П. Досудебное производство по уголовным делам: концепция совершенствования уголовно-процессуальной деятельности: дис.д-ра юрид. наук: 12.00.09 / Московский университет МВД России - М., 2003. – 399с.

31. Шумило М.Е. Закриття кримінальної справи за відсутністю події злочину – підстава, що надає право на реабілітацію // Вісник Верховного Суду України – 1999 - №4 – С.46-4

32. Озерський І. Реабілітація у кримінальному процесі. Право України, 2004, № 5.

33. Савонюк Р. Відновлення провадження в закритій кримінальній справі: проблемні питання застосування. Право України, 2007, № 9.

34. Про оперативно-розшукову діяльність : Закон України від 18 лют. 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 22. — Ст. 303.

35. Про міліцію : Закон України від 20 груд. 1990 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 4. — Ст. 20.

36. Про затвердження Інструкції з організації взаємодії органів досудового слідства з оперативними підрозділами ОВС на стадіях документування злочинних дій, реалізаціїоперативних матеріалів, розслідування кримінальної справи та її розгляді в суді : наказ МВС України від 07 верес. 2005 р. № 777.

________________________________________________________________________________________________Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.55.22 (0.013 с.)