Структура Управління праці і соціального захисту населення Сокальської РДАМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Структура Управління праці і соціального захисту населення Сокальської РДАВ структуру управління входять:

- відділ з питань адресної матеріальної допомоги;

- відділ з питань праці.

Гранична чисельність працівників управління, штатний розпис та кошторис на його утримання затверджуються міським головою.

Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади розпорядженням міського голови, підпорядковується міському голові.

Начальник управління:

- керує діяльністю управління, персонально відповідає за виконання покладених на управління завдань, здійснення ним своїх функцій, визначає обов'язки працівників управління, видає накази по управлінню з питань, віднесених до його компетенції;

- розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису витрат;

- організовує підготовку проектів рішень міської ради та виконкому міської ради, розпоряджень міського голови з питань, віднесених до компетенції управління;

- входить за посадою до ради фонду соціального захисту населення міста Сокаля.

Начальник управління несе персональну відповідальність за:

- виконання покладених на управління завдань і здійснення ним своїх функціональних обов'язків відповідно до цього Положення;

- відповідність прийнятих ним рішень вимогам чинного законодавства;

- виконання рішень та розпоряджень міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови;

- своєчасну і достовірну подачу інформацій та звітів, що входять до компетенції управління, стан діловодства, обліку особових справ;

- правильне оформлення розпоряджень з кадрових питань, трудових книжок, пенсійних справ, визначення трудового стажу.

Заступники начальника управління призначаються на посаду та звільняються з посади розпорядженням міського голови за поданням начальника управління та погодженням з заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів - куратором та управлінням справами виконкому міської ради.

Працівники управління приймаються на посаду та звільняються з посади наказом начальника управління за погодженням з заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів - куратором, управлінням справами виконкому міської ради, міським головою.

Працівники управління несуть особисту відповідальність за відповідність чинному законодавству проектів рішень, розпоряджень, положень та інших документів, що ними готуються або візуються.

 

Аналіз виконаної роботи

Практику за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи я проходила в Управління праці і соціального захисту населення Сокальської РДА в період з 09.01. по 17.02.2011року.

Керівником практики було призначено головного спеціаліста з соціальних виплат Кавузу Наталію Василівну.

Практика розпочалась із ознайомлення з приміщенням Управління праці і соціального захисту населення Сокальської РДА, проходження інструктажу з техніки безпеки, протипожежної безпеки.

Основним завданням практики був збір та узагальнення матеріалу, необхідного для написання дипломної роботи. Отже, багато часу я приділила ознайомленню з нормативно-правовими актами, які регулюють порядок надання соціальної допомоги населенню в Україні, а саме: державної допомоги сім’ям з дітьми; допомоги малозабезпеченим сім’ям ; державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам; допомоги на оплату житла та комунальних послуг, пільг та компенсаційних виплат особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, допомоги на поховання; компенсаційних виплат фізичним особам, які надають соціальні послуги тощо.

Створила електронну базу данних про надання соціальної допомоги сім’ям з дітьми для досягнення дитиною трирічного віку.

За дорученням керівника практики заповнювала довідки соціально – правового характеру, зокрема щодо нарахування допомоги згідно Закону України „Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям” (Додаток 1).

Також, переглянула номенклатуру справ і внесла певні зміни.

Розглянула положення про порядок призначення і надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг.

Ознайомилась з порядком фінансування соціальних виплат.

Переглянувши заяви осіб, заносила їх до бази даних Єдиного державного автоматизованого реєстру (Додаток 2).

Дізналась про види державних соціальних виплат, джерела та порядок їх призначення.

З допомогою керівника практики заповнювала довідки, які підтверджують, що певна особа не отримує через управління ніяких видів державних допомог та компенсацій на дітей (Додаток 3).

Під час практики я допомагала головному спеціалісту з соціальних виплат при здійсненні прийому юридичних та фізичних осіб з питань соціально-правового характеру.

Уважно прислухалась до професійних порад керівника практики та вчасно виконувала всі вказівки. На практиці застосовувала здобуті знання та навики.

 

 

Висновки

 

Практика за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи має величезне значення для студента. Вона є джерелом накопичення практичного досвіду роботи по вибраній спеціальності та закріплення теоретичних знань, а також відіграє важливу роль у підготовці спеціалістів високого рівня.

Звичайно, це чудова можливість для збирання, аналізу та узагальнення матеріалу для дипломної роботи.

Протягом практики в Управлінні праці і соціального захисту населення Сокальської РДА в мене була можливість закріпити і використати теоретичні знання з таких дисциплін, як: діловодство, документознавство, складання ділових документів, архівознавство.

Я ознайомилась з порядком організації діяльності Управління праці та соціального захисту населення Сокальської РДА та нормативно – правовими актами, які регулюють порядок надання соціальної допомоги населенню в Україні.

Створила електронну базу данних про надання соціальної допомоги сім’ям з дітьми для досягнення дитиною трирічного віку та заносила пільговиків до бази даних Єдиного державного автоматизованого реєстру.

Дізналась про види державних соціальних виплат, джерела та порядок їх призначення.

Також , я заповнювала два види довідок соціально – правового характеру.

Практика була дуже корисною і цікавою. На основі зібраного матеріалу писатиму дипломну роботу.

 

Додаток 1

 

Україна

МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ Д О В І Д К АПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.171.146.141 (0.005 с.)