ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 8. НАЙБІЛЬШ ПОШИРЕНІ НЕІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ НОВОНАРОДЖЕНИХМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 8. НАЙБІЛЬШ ПОШИРЕНІ НЕІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ НОВОНАРОДЖЕНИХКонкретні цілі:

1. Визначати етіологічні та патогенетичні фактори асфіксії та пологової травми новонароджених, хвороб органів дихання у новонароджених, гемолітичної та геморагічної хвороб новонароджених.

2. Класифікувати і аналізувати типову клінічну картину асфіксії та пологової травми новонароджених, хвороб органів дихання у новонароджених, гемолітичної та геморагічної хвороб новонароджених.

3. Визначати особливості перебігу асфіксії та пологової травми новонароджених, хвороб органів дихання у новонароджених, гемолітичної та геморагічної хвороб новонароджених і ставити попередній клінічний діагноз.

4. Складати план обстеження та аналізувати дані лабораторних та інструментальних обстежень при типовому перебігу асфіксії та пологової травми новонароджених, хвороб органів дихання у новонароджених, гемолітичної та геморагічної хвороб новонароджених.

5. Демонструвати володіння принципами лікування, реабілітації і профілактики асфіксії та пологової травми новонароджених, хвороб органів дихання у новонароджених, гемолітичної та геморагічної хвороб новонароджених .

6. Ставити діагноз і надавати екстрену допомогу при основних невідкладних станах у новонароджених з проявами асфіксії та пологової травми, при хворобах органів дихання у новонароджених, гемолітичній та геморагічній хворобах: синдромі мозкової гіпертензії, судомному синдромі, апное, брадикардії, парезі кишечника, дихальній недостатності, синдромі меконіальної аспірації та кровотечах у новонароджених.

7. Проводити диференціальну діагностику асфіксії та пологової травми, хвороб органів дихання, гемолітичної та геморагічної хвороб у новонароджених та ставити попередній діагноз.

8. Здійснювати прогноз життя при асфіксії та пологовій травмі, хворобах органів дихання, гемолітичній та геморагічній хворобах новонароджених.

9. Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації в неонатології.

Тема 4. Асфіксія новонароджених. Пологова травма новонароджених. Реанімація новонароджених.Етіологія. Патогенез. Класифікація. Клініка. Діагностика. Диференціальна діагностика. Первинна реанімація новонароджених. Лікування. Профілактика. Прогноз.

Тема 5. Дихальні розлади у новонароджених.

Етіологія. Патогенез. Класифікація. Клініка. Діагностика. Диференціальна діагностика. Лікування. Профілактика. Прогноз.

Тема 6. Хвороби органів дихання у новонароджених. Етіологія. Патогенез. Класифікація. Клініка. Діагностика. Диференціальна діагностика. Лікування. Профілактика. Прогноз.

Тема 7. Гемолітична та геморагічна хвороба новонароджених. Етіологія. Патогенез. Класифікація. Клініка. Діагностика. Диференціальна діагностика. Лікування. Профілактика. Прогноз.

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 9. ІНФЕКЦІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ НОВОНАРОДЖЕНИХ

Конкретні цілі:

1. Визначати етіологічні, патогенетичні фактори та фактори ризику при перинатальних інфекційних захворюваннях у новонароджених.

2. Класифікувати і аналізувати типову клінічну картину перинатальних інфекційних захворювань у новонароджених: внутрішньоутробна інфекція, локальна та генералізована інфекція. СНІД.

3. Визначати особливості перинатальних інфекційних захворювань новонароджених (внутрішньоутробної інфекції, локальної та генералізованої інфекції) і ставити попередній клінічний діагноз.

4. Складати план обстеження при перинатальних інфекційних захворюваннях новонароджених (внутрішньоутробної інфекції, локальної та генералізованої інфекції) та аналізувати дані лабораторних та інструментальних обстежень при їх типовому перебігу.

5. Демонструвати володіння принципами лікування, реабілітації і профілактики перинатальних інфекційних захворюваннях новонароджених (внутрішньоутробної інфекції, локальної та генералізованої інфекції).

6. Ставити діагноз і надавати екстрену допомогу при гострій дихальній недостатності, гострій нирковій недостатності, судомному синдромі, некротичному ентероколіті, синдромі дисемінованого внутрішньосудинного зсідання при перинатальних інфекційних захворюваннях у новонароджених.

7. Проводити диференціальну діагностику перинатальних інфекцій та ставити попередній діагноз.

8. Здійснювати прогноз життя при перинатальних інфекційних захворюваннях новонароджених (внутрішньоутробній інфекції, локальній та генералізованій інфекції).

9. Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації в неонатології.

Тема 8. Внутрішньоутробні і перинатальні інфекції плода і новонародженого.

Класифікація, етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференціальна діагностика, лікування, профілактика, прогноз. СНІД.

Тема 9. Бактеріальні інфекції новонародженого.

Гнійно-запальні захворювання шкіри та підшкірної основи, захворювання пупкового канатику, пупкової ранки та пупкових судин: класифікація, етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференціальна діагностика, лікування, профілактика, прогноз. Сепсис новонароджених: класифікація, етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференціальна діагностика, лікування, профілактика, прогноз.

Тема 10. Захист історії хвороби.

Правильність написання історії хвороби новонародженої дитини, вміння обґрунтувати діагноз, скласти план обстеження та призначити адекватне харчування, лікування.

СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ МОДУЛЮ 2

Неонатологія

Тема Лекції Пр. зан. СРС Індивіду-альна робота
Змістовий модуль 7.Недоношені діти Обстеження хворої дитини, написання учбової історії хвороби.
1. Медична допомога здоровим новонародженим. Організація надання медичної допомоги новонародженим в Україні.    
2. Особливості адаптації недоношених новонароджених. Організація виходжування та вигодовування недоношених дітей  
3. Основні клінічні проблеми і харчування недоношених дітей  
Змістовий модуль 8.Найбільш поширені неінфекційні хвороби новонароджених
4. Асфіксія новонароджених. Пологова травма новонароджених. Реанімація новонароджених.  
5 Хвороби органів дихання у новонароджених  
6. Дихальні розлади у новонароджених: причини, діагностика, принципи лікування    
7. Гемолітична та геморагічна хвороби новонароджених
Змістовий модуль 9.Інфекційні захворювання новонароджених
8. Внутрішньоутробні і перинатальні інфекції новонароджених. СНІД    
9. Бактеріальні інфекції у новонароджених  
10. Захист історії хвороби  
Підсумковий модульний контроль  
Всього: кредитів ECTS – 2,0; годин – 60; з них:

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ

МОДУЛЬ 2. Неонатологія

Тема Кільк. Годин
Особливості адаптації недоношених новонароджених. Організація виходжування та вигодування недоношених дітей.
Неінфекційна патологія новонароджених.
Інфекційні захворювання новонароджених
  Всього

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

МОДУЛЬ 2. Неонатологія

Тема Кільк. Годин
Медична допомога здоровим новонародженим. Організація надання медичної допомоги новонародженим в Україні.
Анатомо-фізіологічні особливості, постнатальна адаптація й організація виходжування недоношених і маловагових новонароджених
Основні клінічні проблеми і харчування недоношених дітей. Курація.
Асфіксія новонароджених. Пологова травма новонароджених. Реанімація новонароджених.
Дихальні розлади у новонароджених: причини, діагностика, принципи лікування
Хвороби органів дихання у новонароджених
Гемолітична та геморагічна хвороби новонароджених
Бактеріальні інфекції у новонароджених
Внутрішньоутробні та перинатальні інфекції плода і новонародженого. СНІД.
Захист історії хвороби
Підсумковий модульний контроль
  Всього годин

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

МОДУЛЬ 2. Неонатологія

№ п/п Види СРС Кількість годин Види контролю
Підготовка до практичних занять Поточний контроль на практичних заняттях
Індивідуальна СРС: курація хворих та написання історії хвороби     Підсумковий модульний контроль  
Підготовка до підсумкового модульного контролю Підсумковий модульний контроль
  Всього годин  

РОЗПОДІЛ БАЛІВ ДЛЯ ОЦІНКИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТА МОДУЛЬ 2. Неонатологія

Модуль 2 (зміст оцінюваної діяльності) Максимальна кількість балів
Змістовий модуль 7
Тема 1. Медична допомога здоровим новонародженим. Організація надання медичної допомоги новонародженим в Україні
Тема 2. Анатомо-фізіологічні особливості, постнатальна адаптація й організація виходжування недоношених новонароджених. Курація
Тема 3. Основні клінічні проблеми і харчування недоношених дітей
Змістовий модуль 8
Тема 4. Асфіксія новонароджених. Пологова травма новонароджених. Реанімація новонароджених.
Тема 5. Дихальні розлади у новонароджених: причини, діагностика, принципи лікування
Тема 6. Хвороби органів дихання у новонароджених
Тема 7. Гемолітична і геморагічна хвороби новонароджених
Змістовий модуль 9
Тема 8 Внутрішньоутробні і перинатальні інфекції плода і новонародженого,СНІД
Тема 9. Бактеріальні інфекції у новонароджених
Тема.10 Захист історії хвороби
Разом поточна навчальна діяльність
Підсумковий модульний контроль
СУМА БАЛІВ ЗА МОДУЛЬ

Примітка: При засвоєнні теми за традиційною системою студенту присвоюються бали: «5» — 12 балів, «4» — 10 балів, «3» — 7 балів, «2» — 0 балів. Аналогічно присвоюються бали і за захист історії хвороби.

Максимальна кількість балів за поточну навчальну діяльність студента – 120.

Студент допускається до підсумкового модульного контролю за умови виконання вимог навчальної програми та в разі, якщо за поточну навчальну діяльність він набрав не менше 70 балів.

Підсумковий модульний контроль зараховується студенту, якщо він набрав не менше 50 з 80 балів.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.214.224 (0.023 с.)