МОНТАЖ ЕЛЕКТРОВИМІРЮВАЛЬНИХ ЛАБОРАТОРНИХ УСТАНОВОКМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

МОНТАЖ ЕЛЕКТРОВИМІРЮВАЛЬНИХ ЛАБОРАТОРНИХ УСТАНОВОКПеред виконанням лабораторної роботи потрібно ознайомитися з електричною схемою експериментальної установки та, розібравшись в принципах її роботи, провести монтаж установки.

Потрібно враховувати, що вміння розбиратися в електричних схемах дуже важливо для сучасного інженера сільськогосподарського виробництва, так як зараз в сільському господарстві немає, практично, ні однієї технологічної операції, де б не використовувалась електрична енергія.

Для того, щоб розумітися в електричних схемах, перш за все, потрібно знати умовні графічні позначення прийняті на електричних схемах згідно ГОСТ 2.728-74;2.755-73.

 

Умовні графічні позначення на електричних схемах.

1.Постійний струм, постійна напруга…………………………………… ─

2. Змінний струм ,змінна напруга……………………………………….

3. Полярність позитивна і негативна……………………………………. + ―

4.Постійний та змінний струм…………………………………………………

5.Електричний з'єднувальний провідник………………………………… ──

6. Пересічні не з'єднані електричні провідники………………………….

7.Пересічні з'єднані електричні провідники………………………………

8.Розгалужені електричні провідники…………………………………….

9.Плавкий запобіжник……………………………………………………..

10. Резистор (постійний опір)………………………………………………

11. Резистор (змінний опір)………………………………………………….

12. Змінний резистор (потенціометр)……………………………………..

13. Реостат (змінний резистор)…………………………………………….

14. Котушка індуктивності, обмотка трансформатора,

автотрансформатор………………………………………………

15. Котушка індуктивності з феромагнітним осердям……………

16. Конденсатор постійної ємності ………………………………………….

17. Конденсатор змінної ємності…………………………………………….

18. Лампа (освітлювальна)…………………………………………………

19. Однополюсний вимикач (рубильник)…………………………….

20. Двополюсний вимикач (рубильник)…………………………………

21. Амперметр………………………………………………………………

22. Вольтметр……………………………………………………………….

23. Хімічне джерело електроенергії (елемент, акумулятор)……………..

24. Батарея елементів, акумуляторна батарея…………………………….

25. Заземлення………………………………………………………………

26. Діод напівпровідниковий………………………………………………

27. Транзистор (тріод)………………………………………………………

28.Двоелектродна електронна лампа……………………………………….

29. Триелектродна електронна лампа……………………………………...

30. Нагрівальний елемент…………………………………………………..

Ціна поділки приладу

Якщо чуйність приладу не постійна, тобто прилад має нерівномірну шкалу, то для такого приладу похибку визначають для тієї області значень вимірюваної величини, де передбачається проводити вимірювання, ця область називається діапазоном вимірювань.

Потрібно також вказати, що в багатьох випадках при вимірюваннях доводиться користуватися кратними та дольними одиницями. Кратні та дольні одиниці утворюються шляхом множення 10К , де К-ціле число.

Префікси для утворення кратних та дольних одиниць подані в таблиці 6.

Таблиця №6

Кратні та дольні одиниці

Множник Найменування     Скорочене позначення Множник Найменування Скорочене позначення  
Україн-ське Міжна-родне  
Українське Міжна-родне  
10-18 Ат A а 10-1 Деци д d
10-15 Фемта Ф f 10 Дека да da
10-12 Піко N p 102 Гекто Г H
10-9 Нано Н n 103 Кіло К K
10-6 Мікро Мк m 106 Мега М M
10-3 Мілі М m 109 Гіга Г G
10-2 Санті С C 1012 Тера Т T

 

В деяких лабораторних роботах студенти самостійно проводять монтаж експериментальної установки згідно електричної схеми. При монтажі необхідно уважно дотримуватись наведених нижче правил. Дотримання цих правил гарантує правильну роботу та справність всіх частин електроустановки, забезпечує цілісність електровимірювальних приладів, дозволяє проводити електричні вимірювання з необхідною точністю та виконувати правила техніки безпеки.

1.Вся електрична схема монтується за допомогою з’єднувальних провідників. Вони повинні бути ізольованими, а кінці їх зачищені, так як вони постійно окислюються, внаслідок чого порушуються контакти.

2. Контакти повинні бути ретельно закріплені за допомогою зварки, пайки або гвинтового зажима.

3. Переплітання навіть ізольованих проводів не допускається.

4. Електричне коло ведеться від джерела струму , але підключається в останню чергу. При розбиранні електроустановки перш за все відключається джерело струму.

5. Всі реостати, які ввімкнені в коло, повинні бути встановленими на максимум опору.

6. Потенціометри (розподільники напруги) встановлюються на нуль напруги, яка подається в контур.

7. Всі рубильники та комутатори при складанні кола повинні буди розімкнутими.

8. Замикати напругу, без перевірення викладачем схеми електроустановки, категорично забороняється.

9. Напруга замикається тільки під час відрахунку.

 

 

4. ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ПРИ ЕЛЕКТРИЧНИХ ВИМІРЮВАННЯХ ЛАБОРАТОРНОГО ПРАКТИКУМУ

Для дотримання техніки безпеки при роботі з лабораторними електроустановками потрібно виконувати наступні правила:

1. Підключати прилади до джерела електричного струму можна тільки після ретельного монтажу електричної схеми установки. Перевірка правильності монтажу та готовності лабораторної електроустановки проводиться викладачем або лаборантом.

2. Не можна вмикати рубильники та вилки без дозволу викладача або лаборанта.

3. У випадку перепід’єднань у схемі, остання перед вмиканням повинна знову бути перевірена викладачем .

4. Не проводити переключень в електроустановці, яка знаходиться під напругою.

5. Студентам категорично забороняється користуватися іншими джерелами еклектичного струму, окрім вказаних викладачем.

6. Не можна торкатися до неізольованих частин електроустановки.

7. Категорично забороняється залишати без нагляду під напругою електроустановку та прилади.

8. У випадку виходу з ладу приладу, студент повинен негайно від’єднати електроустановку від джерела електричного струму і не робити спроб щодо виправлення ситуації, а повідомити про це викладача.

9. Збирання і розбирання електричних установок, підключення додаткових приладів, їх часткове відключення або зміну приладів, проводити тільки при відключеному джерелі живлення.

10. Операції при виконанні лабораторної роботи (переміщення повзуна реостата, регулювання котушки з осердям і т.п.) проводяться однією рукою не дотикаючись другою струмоведучих частин.

11. При роботі з електричними конденсаторами, обов’язково потрібно проводити їх розряд перед початком і після закінчення роботи.

12. Електричні плитки повинні знаходитись на спеціальних теплоізолюючих підставках.

Література

1. “Электрические измерения” (із лабораторними роботами)

під ред. доктора технічних наук В.М. Малиновського, 1983 р.

 

2. М.В. Аганесьян, Є.А. Орлов “Электротехника и электрические измерения”, 1983 р. Видавництво “Радио и связь”

 

3. Б.А. Князевський, М.А. Чекалин “Техника безопасности, противопожарная техника в электроустановках”,1983 р. Видавництво “Энергия”.

 

4. Р.М. Горбовицький “Основы техники безопасности и противопожарной техники”, 1981 р. Видавництво “Связь”.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.80.5.103 (0.006 с.)