Організація індивідуального навчанняМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Організація індивідуального навчання2.1. Для організації індивідуального навчання учнів, які за станом здоров'я не можуть відвідувати навчальний заклад, крім документів, визначених у п. 1.6., додається довідка, завірена печаткою лікарсько-консультативної комісії та печаткою лікувального закладу. Здійснюється навчання за індивідуальним навчальним планом, затвердженим директором навчального закладу (у міру потреби протягом навчального року).

2.2. Індивідуальне навчання учнів, яким необхідно пройти лікування у лікувальному закладі більше одного місяця, організовується на базі найближчого за розташуванням до місця лікування навчального закладу, визначеного місцевим органом управління освітою, і починається не раніше 3-5 днів після того, як хворий поступає до лікувального закладу. При наявності у групі 5 і більше осіб навчання здійснюється за груповою формою (у міру потреби протягом навчального року).

2.3. Індивідуальне навчання учнів, які мають високий навчальний потенціал і можуть прискорено закінчити школу, крім документів, визначених у п.1.6, здійснюється на підставі рішення ради навчального закладу за індивідуальним навчальним планом, затвердженим директором навчального закладу на початку навчального року (на один рік).

2.4. Індивідуальне навчання учнів, які проживають у селах і селищах (коли кількість учнів у класі становить менше 5 осіб), організовується за індивідуальним навчальним планом, затвердженим місцевим органом управління освітою (з початку навчального року).

2.5. Для організації індивідуального навчання учнів, які не встигають протягом двох років навчання у школі I ступеня, які потребують корекції фізичного та (або) розумового (психічного) розвитку, крім документів, визначених у п.1.6, додається рішення психолого-медико-педагогічної консультації. Такі учні можуть продовжити навчання за індивідуальним навчальним планом та програмами.

2.6. Після закінчення терміну індивідуального навчання учень може продовжувати заняття у навчальному закладі, учнем якого він є, на загальних підставах (прим.: або може залишатися на індивідуальній формі навчання стільки часу скільки побажають батьки).

2.7. Індивідуальне навчання здійснюється педагогічними працівниками, які мають відповідну педагогічну освіту. Їх склад затверджується наказом директора навчального закладу, розклад навчальних занять погоджується (письмово) з батьками учнів.

4.2. Кількість годин для організації індивідуального навчання відповідно до кількості предметів інваріантної частини навчального плану визначається наказом директора та затверджується відповідним органом управління освітою:

1 - 4-ті кл. – 5 год. на тиждень, (Абзац другий пункту 4.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом МОН № 61 від 05.02.2003)

5 - 9-ті кл. – 8 год. на тиждень,

10 - 12-ті кл. – 12 год. на тиждень

за умови виконання вимог Державного стандарту освіти.

Кількість годин для організації індивідуального навчання учнів, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, відповідно до кількості предметів інваріантної складової навчального плану за умови виконання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти та Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, визначається наказом директора навчального закладу, затверджується відповідним органом управління освітою і становить:

1-4-ті кл. – 10 год. на тиждень на кожного учня,

5-9-ті кл. – 14 год. на тиждень на кожного учня,

10-12-ті кл. – 16 год. на тиждень на кожного учня.

(Пункт 4.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 797 від 15.10.2004).

Законодавство України:

зобов'язує здобуття дітьми повної загальної середньої освіти (ст. 53 Конституції України);

забезпечує розвиток різних форм освіти (групової і індивідуальної форм навчання) і вільний вибір будь-якої форми навчання дітей (ст. 53 Конституції України, ст. 51 Закону України «Про освіту» і абз.2 ч. 1 ст. 29 Закону України «Про загальну середню освіту»);

надає охочим право і створює умови для прискореного закінчення школи, складання іспитів екстерном (ч. 1 ст. 13 Закону України «Про загальну середню освіту»);

забезпечує можливість батькам проводити навчання дитини за індивідуальною формою (ст. 29 Закону України «Про загальну середню освіту»);

для дітей-інвалідів і інвалідів з дитинства, які потребують опіки і стороннього догляду, забезпечує навчання, у тому числі і в домашніх умовах (ч. 7 ст. 19 Закону України «Про охорону дитинства»);

надає можливість батькам забезпечувати здобуття дітьми повноцінної домашньої освіти (абз. 5 ч. 3 ст. 59 Закону України «Про освіту»).

Згідно абз. 5 ч. 3 ст. 59 Закону України «Про освіту» батькам надається можливість в забезпеченні здобуття дітьми повноцінної домашньої освіти

Індивідуальна форма навчання відноситися до отримання освіти в учбових закладах, відповідно до ч. 1 ст. 13 Закону України «Про загальну середню освіту» і п. 1.4. Наказу Міністерства освіти України від 20.12.2002 № 732 «Про затвердження Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах».

 

Тобто, індивідуальна форма навчання не відноситися до домашньої освіти. Але індивідуальне навчання може проводиться без відвідування учбового закладу.

Оскільки законодавство України передбачає отримання дітьми освіти в домашніх умовах, то, швидше за все, потрібно буде з місцевою школою домовлятися про здобуття вашою дитиною домашньої освіти, з можливою здачею іспитів екстерном. Одне, з упевненістю, можу сказати, що вони відмовити вам в цьому не мають права.

 

Спеціальна освіта – дошкільна , загальна, середня ,професійно-технічна та вища освіта, для отримання якої особам з особливими психофізичними розвитку створюють спеціальні умови.

Спеціальні умови для отримання освіти – умови навчання, в тому числі спеціальні програми та методи освіти, індивідуальні технічні навчальні засоби, підручники, навчальні посібники, а також педагогічні, медичні, соціальні та інші послуги, без яких неможливо або ускладнено засвоєння загальноосвітніх та професійних навчальних програм особам з особливостями психофізичного розвитку.

Спеціальний навчальний заклад – навчальний заклад, створений для навчання осіб з особливостями психофізичного розвитку (школа, школа-інтернат, спеціальний навчально-виховний комплекс, об’єднання, навчально-реабілітаційний центр).

Спеціальний навчальний підрозділ – структурний підрозділ загальноосвітнього навчального закладу, створений для навчання осіб з фізичними та /або розумовими порушеннями, з метою надання спеціальних освітніх послуг, у закладах за місцем проживання осіб.

Кабінет психологічного розвантаження – вдосконалений варіант кімнати відпочинку, в якій створені оптимальні умови для швидкого і ефективного зняття емоційного перенапруження, відновлення працездатності, проведення психотерапевтичних та психогігієнічних заходів.

 


КОРИСНІ ресурси

Всеукраїнський фонд «Крок за кроком» http://ussf.kiev.ua/index.php

Місія Всеукраїнського фонду “Крок за кроком” – сприяти втіленню освітніх реформ з реалізації особистісно-орієнтованої, інклюзивної освітньої моделіз активним залученням сімей і громад,шляхом проведення тренінгів для освітян, батьків, представників громадських організацій; ініціювання та реалізації проектів, спрямованих на забезпечення рівного доступу до якісної освіти для усіх дітей, включаючи дітей з особливими потребами; залучення сімей і громади до освітнього та управлінського процесів.

Проект «Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні» ставить собі за мету змінити ставлення уряду, закладів освіти та неурядових організацій до людей з особливими освітніми потребами, шляхом представлення різних основоположних компонентів системи інклюзивної освіти, а саме: формування політики у сфері освіти та соціальних послуг, яка спрямовуватиметься на розбудову інклюзивної моделі освіти в Україні. Проект розвиватиме потенціал громадських організацій з метою розбудови спроможностей щодо реалізації змін, участі у процесах формування політики, представленні та захисті інтересів дітей з обмеженими можливостями та їхніх сімей, та формуванні стабільної життєздатності цих організацій.

Мета проекту:

  • зміцнити спроможність пілотних закладів освіти та громадських організацій у розвитку інклюзивної освіти (на державному, регіональному і муніципальному рівнях) із залученням Міністерства соціального захисту та праці та соціального захисту, Міністерства освіти і науки України, у двох пілотних областях (Львівській і у місті Сімферополі (Крим);
  • розробити необхідну законодавчу базу та механізми впровадження моделі інклюзивної освіти для підтримки дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх навчальних закладах та громаді;
  • забезпечити постійну підготовку педагогів до роботи в умовах інклюзивного класу/групи в загальноосвітньому просторі;
  • формувати позитивне ставлення до людей з обмеженими можливостями в суспільстві.

Корисні ресурси

1. Колупаєва А.А. Досвід реалізації інклюзивної освіти в країнах Європи /Колупаєва А.А. Педагогічні основи інтегрування школярів з особливостями психофізичного розвитку в загальноосвітні навчальні заклади: Монографія.- К.: Педагогічна думка, 2007 р. – 458 с.

2. Софій Н.З., Найда Ю.М. Концептуальні аспекти інклюзивної освіти/ Інклюзивна школа: особливості організації та управління: Навчально – методичний посібник/Кол.:авторів: Колупаєва А.А., Найда Ю.М., Софій Н.З. та ін. За заг.ред.Даниленко Л.І., - К.:2007.- 128с.

3. Відкрите досьє з інклюзивної освіти. За матеріалами ЮНЕСКО/Витяг

4. Ворон М.В., Найда Ю.М. Інклюзивна освіта: українські реалії/журнал «Підручник для директора», видавництво «Плеяди», червень, 2006.

5. Даниленко Л.І. Управління інклюзивною школою на засадах менеджменту освітніх інновацій /Інклюзивна школа: особливості організації та управління:Навчально – методичний посібник/Кол.:авторів: Колупаєва А.А., Найда Ю.М., Софій Н.З. та ін. За заг.ред.Даниленко Л.І., - К.:2007.- 128с.

6. Таранченко О.М., Найда Ю.М. Загальні принципи здійснення адаптацій та модифікацій навчально–виховного процесу /Інклюзивна школа: особливості організації та управління:Навчально – методичний посібник/Кол.:авторів: Колупаєва А.А., Найда Ю.М., Софій Н.З. та ін. За заг.ред.Даниленко Л.І., - К.:2007.- 128с.

7. Пристосування шкільних приміщень до потреб дітей з особливостями психофізичного розвитку.Слободянюк Н.Г., Софій Н.З., Найда Ю.М. Пристосування шкільних приміщень до потреб дітей з особливостями психофізичного розвитку /Інклюзивна школа: особливості організації та управління:Навчально – методичний посібник/Кол.:авторів: Колупаєва А.А., Найда Ю.М., Софій Н.З. та ін. За заг.ред.Даниленко Л.І., - К.:2007.- 128с.

8. Таранченко О.М., Найда Ю.М. Врахування відмінностей розвитку та навчальної діяльності дітей з особливостями психофізичного розвитку в процесі навчання. /Інклюзивна школа: особливості організації та управління:Навчально – методичний посібник/Кол.:авторів: Колупаєва А.А., Найда Ю.М., Софій Н.З. та ін. За заг.ред.Даниленко Л.І., - К.:2007.- 128с.

9. Колупаєва А.А., Найда Ю.М. Здійснення процесу оцінки та розробки індивідуального навчального плану/Інклюзивна школа: особливості організації та управління:Навчально – методичний посібник/Кол.:авторів: Колупаєва А.А., Найда Ю.М., Софій Н.З. та ін. За заг.ред.Даниленко Л.І., - К.:2007.- 128с.

10. Єфімова С.М. Налагодження партнерських стосунків з родинами /Інклюзивна школа: особливості організації та управління:Навчально – методичний посібник/Кол.:авторів: Колупаєва А.А., Найда Ю.М., Софій Н.З. та ін. За заг.ред.Даниленко Л.І., - К.:2007.- 128с

http://invak.info/obuchenie.html

Школа, відкрита для всіх - http://edu.aurveda.org.ua/

www.isp-2006.narod.ru/ — Сайт інституту спеціальної педагогіки АПН України

www.ikpp.npu.edu.ua/ — Сайт інституту корекційної педагогіки та психології Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова

www.naiu.org.ua/ - Національна Асамблея інвалідів України, Всеукраїнське громадське соціально-політичне об’єднання

www.everychild.org.ua/ — сайт представництва міжнародної неурядової організації “Кожній Дитині” в Україні

www.info.rehab.org.ua«Реабiлiтацiйний простiр»Iнтернет-портал Наукового товариства iнвалiдiв«Iнститут Соцiальноi полiтики» (http://www.rehab.org.ua/)

Звіт з прав дітей з особливими потребами на проживання у місцевій громаді. www.osmhi.org/index.php?page=202&news=363&pages
Звіт розроблений Європейською коаліцією з проживання у громаді і був представлений під час конференції, що проводилась у Європейський день осіб з особливими потребами.

 

Сайти російською мовою:

www.obrazovanie.perspektiva-inva.ru/ — Регіональна громадська організація інвалідів «Перспектива»

www.fpgp.ru/ — Сайт Фонду підтримки гуманітарних програм

www.adhd-kids.narod.ru/ — Сайт батьків дітей з СДВГ

www.defectolog.ru/ — Дефектолог. Сайт для батьків

www.eii.ru/inclus.htm - Організація «Врятуйте дітей»

www.specialneeds.ru — Інтернет проект о дітях з особливостями у розвитку

www.dialogenew.narod.ru/education.htm — Інтернет проект ІВРОР (Інваліди в Росії — відверта розмова): Освіта для інвалідів

www.invak.infoINVAK.INFO: Інформаційне агентство — портал інвалідів

www.unicef.org/ceecis/media_3021.htmlЮНІСЕФ: діти з інвалідністю

www.deafnet.ru/dn/index.phtml?c=46 — довідкова інформація про освітні установи для глухих та слабочуючих по всій Росії

www.defectolog.ru– Сайт для батьків, бажаючих дізнатися більше про розвиток своєї дитини

www.dyslexia.ru –Тетяна Гогуадзе:діагностика та корекція письма

www.tiflocomp.ru – комп’ютерні технології для людей з проблемами зору

www.home-edu.ru —i-Школа: школа дистанційної підтримки освіти дітей-інвалідів та дітей, які не відвідують освітні установи за станом здоров’я

www.bn.detskiedomiki.ru– банерна мережа «Дитячі доміки» (мета мережі — просування сайтів допомоги дітям. До обміну запрошуються сайти організацій, проектів, приватних осіб, які в своїй діяльності, так чи інакше, надають допомогу дітям з особливими потребами)

www.webcenter.ru/~scdl – Електронна бібліотека «Особлива дитина»

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.236.187.155 (0.007 с.)