ВИМОГИ ДО ПРОЕКТУВАННЯ ВБУДОВАНИХ ЛАЗЕНЬ СУХОГО ЖАРУ (САУН)Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ВИМОГИ ДО ПРОЕКТУВАННЯ ВБУДОВАНИХ ЛАЗЕНЬ СУХОГО ЖАРУ (САУН)Д.1 Не допускається розміщення вбудованих саун вище другого поверху, у підвальних поверхах, під трибунами, в спальних корпусах оздоровчих таборів для дітей та підлітків, шкіл-інтернатів, дошкільних навчальних закладів, а також під приміщеннями та суміжно з приміщеннями, в яких перебуває понад 100 осіб.

Д.2 Місткість парильної сауни повинна бути не більше 10 місць.

Д.3 Приміщення сауни в будинках І, II, III ступенів вогнестійкості повинні бути відокремлені протипожежними перегородками 1-го типу та перекриттями 3-го типу, а в будинках ІІІа, ІІІб, IV, IVa ступенів вогнестійкості - протипожежними перегородками та перекриттями з межею вогнестійкості не менше ЕІ 60 (перегородки), RЕІ 60 (перекриття).

Д.4 Сауна повинна мати відокремлений евакуаційний вихід безпосередньо назовні; влаштування виходів безпосередньо до вестибюлів, холів, сходових кліток, призначених для евакуації людей з будинків, не допускається.

Д.5 Сауна повинна бути обладнана піччю заводського виготовлення з автоматичними захистом і відключенням до повного остигання через кожні 8 годин безперервної роботи.

Д.6 У парильній повинно бути передбачено влаштування протипожежних перфорованих сухотрубів, приєднаних до внутрішнього водопроводу.

Д.7 Відстань від електрокам'янки до обшивки стін парильної повинна бути не менше 0,20 м.

Д.8 Безпосередньо над електрокам'янкою під стелею слід встановлювати негорючий теплоізоляційний щит. Відстань між щитом і обшивкою стелі повинна бути не менше 0,05 м.

Д.9 У парильній повинна бути передбачена природна припливно-витяжна вентиляція, що забезпечує однократний повітрообмін.

Д.10 Використання для обшивки парильної смолистої деревини не допускається.


ДОДАТОК Е

(обов'язковий)

Таблиця Е.І - Мінімальні розміри кабін туалетів, душових, проходів та відстані

Між обладнанням

 

Показник, од. вимірювання Туалети Умивальні Душові
Розміри кабін у плані, м, якщо двері відчиняються:   0,85х1,2 -    
− назовні; 0,85х1,2 - 0,85х1,8**
− всередину 0,85х1,5*     - -
− відкритих кабін (без дверей) - - 0,85х1,0
Висота розподільних екранів (від підлоги), м 1,8 - 1,8
Відстань від підлоги до розподільного екрана, м 0,2 - 0,2
Відстань між приладами (в осях), м:     -
− умивальниками;   - 0,65 -
− пісуарами 0,7 - -
Ширина проходів, м,     1,6  
між рядами кабін:        
до 6 в ряду 1,5 - 1,5
понад 6 -"- 2,0 - 1,5
між рядами умивальників - 1,6 -
між рядами пісуарів:      
до 6 в ряду 1,5 - -
понад 6 -"- 2,0 - -
між стіною (перегородкою) і рядом кабін 1,3 1,1 1 - при кількості в ряду до 6; 1,5 - при 7 кабінах та більше
     
     
між кабінами і рядом пісуарів 2,0 - -
*Допускається тільки для туалетів, що складаються із однієї кабіни і шлюзу
** У тому числі місце (шлюз) для переодягання.
Примітка.Розміри кабін туалетів та душових, проходів до них та в умивальних, а також відстань між сантехобладнанням (приладами) у будинках дошкільних навчальних закладів, загальноосвітніх шкіл, шкіл-інтернатів та лікарень слід приймати за нормами проектування цих будинків.

ДОДАТОК Ж

(обов’язковий)

ВИМОГИ ДО УЛАШТУВАННЯ ПОЖЕЖНИХ КРАНІВ ТА ЇХ ШАФ

Ж.1Пожежні крани повинні розміщуватись у вбудованих або навісних шафах, які мають отвори д

Ж.2ля провітрювання і пристосовані для опломбування та візуального огляду їх без розкривання.

Ж.3Конструкція шафи пожежного крана повинна передбачати окрім розміщення в ній пожежного крана діаметром 50 мм або 65 мм, укомплектованого пожежним рукавом відповідного діаметра та перекривним пожежним стволом, виконаного відповідно ДСТУ 4401-2, пожежного кран-комплекту виконаного відповідно ДСТУ 4401-1, обладнаного котушкою з напівжорстким рукавом діаметром не менше 25 мм,, що приєднується до пожежного стояка через вхідний запірний вентиль, а також двох вогнегасників.

Ж.4Сигнали для запускання пожежних насосів, відкривання засувки на обвідній лінії водомірного вузла повинні надходити від кнопок, які встановлені в шафах пожежних кранів, та автоматично від датчиків положення запірних вентилів пожежних кранів та кран-комплектів (у разі відкриття наполовину будь-якого запірного вентиля). В шафах пожежних кранів необхідно передбачати також кнопки дистанційного відкривання поверхових клапанів димовидаляння та підпору повітря і включення вентиляторів протидимного захисту.

Зовнішнє оформлення дверей пожежних шаф повинно відповідати вимогам ДСТУ ISO 6309.

Примітка: Витрати води на внутрішнє пожежогасіння та необхідна кількість струменів приймаються для пожежних кранів без урахування струменів та витрат пожежних кран-комплектів


ДОДАТОК И

(обов'язковий)

Таблиця И.1- ПЕРЕЛІК ПРИМІЩЕНЬ ГРОМАДСЬКИХ БУДИНКІВ, ЯКІ ПОВИННІ ОБЛАДНУВАТИСЬ СИСТЕМАМИ АВТОМАТИЧНОЇ ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ ТА СИСТЕМАМИ АВТОМАТИЧНОГО ПОЖЕЖОГАСІННЯ

Вид будинку Приміщення, в яких передбачаються системи автоматичної пожежної сигналізації (АСПС) Приміщення, в яких передбачаються системи автоматичного пожежогасіння (АСПГ)
1. Будинки громадського призначення (адміністративні, в тому числі будинки управління (офіси), науково-дослідні інститути, проектні та конструкторські організації, інформаційні центри, установи органів управління, установи громадських організацій)
1.1. Умовною висотою до 26,5 м Усі приміщення. Висотою від двох поверхів та вище, і одноповерхові загальною площею 300 м² та більше Приміщення зберігання цінних документів, архівів у будинках Державних органів влади, виконкомів Рад народних депутатів областей, міст, районів, а також приміщення згідно п.18 цієї таблиці
1.2. Умовною висотою від 26,5 м до 47 м Усі приміщення. АСПС повинна бути адресованою та приводити в дію системи протидимного захисту Приміщення зберігання цінних документів, архівів у будинках Державних органів влади, виконкомів Рад народних депутатів областей, міст, районів,а також приміщення згідно п.18 цієї таблиці
1.3. Умовною висотою від 47 м до 73 м Усі приміщення.АСПС повинна бути адресованою та приводити в дію системи протидимного захисту Усі приміщення.
2. Будинки дошкільних навчальних закладів, загальноосвітні та спеціалізовані школи І, І-ІІ і І-ІІІ ступені, загальноосвітні, спеціальні та санаторні школи-інтернати, міжшкільні навчально-виробничі комбінати, позашкільні заклади, професійно-технічні навчальні заклади
2.1. Дошкільні навчальні заклади Усі приміщення(з встановленням димових або комбінованих сповіщувачів в приміщеннях для сну) -
2.2. Загальноосвітні школи Усі приміщення. -
2.3. Загальноосвітні, спеціальні та санаторні школи-інтернати Усі приміщення. АСПС повинна бути адресованою з застосуванням димових та комбінованих сповіщувачів в приміщеннях для сну -
2.4. Навчально-виробничі комбінати, позашкільні заклади, професійно-технічні навчальні заклади Усі приміщення. Див. п.18 цієї таблиці
3. Будинки вищих навчальних закладів, інститути підвищення кваліфікації спеціалістів
3.1. Умовною висотою до 26,5 м Усі приміщення.З застосуванням димових та комбінованих сповіщувачів Див. п.18 цієї таблиці

Продовження таблиці И.1

3.2. Умовною висотою від 26,5 м до 73,5 м Усі приміщення. АСПС повинна бути адресованою та приводити в дію системи протидимного захисту Усі приміщення.
4. Будинки охорони здоров’я (лікувально-профілактичні, санітарно-профілактичні заклади, установи судово-медичної експертизи, аптечні заклади, санаторії та санаторії-профілакторії, )
4.1. Умовною висотою до 26,5 м Усі приміщення.З застосуванням димових та комбінованих сповіщувачів в приміщеннях для сну Див. п.18 цієї таблиці
5. Готелі, мотелі, кемпінги, заклади відпочинку та туризму та інші заклади тимчасового розміщення (проживання)
5.1. Умовною висотою до 26,5 м Усі приміщення.(при наявності 50-ти та більше номерів АСПС повинна бути адресованою) -
5.2. Умовною висотою від 26,5 м до 73,5 м Усі приміщення.АСПС повинна бути адресною та приводити в дію системи протидимного захисту Усі приміщення.
5.3. Приміщення електронних АТС та серверних у **** та ***** зіркових готелях Усі приміщення. Усі приміщення.
6. Бібліотеки та архіви
6.1. Бібліотеки з фондом зберігання до 500 тис. умовних одиниць Усі приміщення. Приміщення сховищ бібліотек та архівів, комор, ремонтних майстерень, палітурно-брошурувальних, збирання, оброблення і пакування макулатури, розташовані в будинках з умовною висотою 26,5м і більше, а також у будинках Державних органів влади, виконкомів Рад народних депутатів областей, міст, районів
6.2. Бібліотеки з фондом зберігання 500 тис. умовних одиниць і більше Усі приміщення.АСПС повинна бути адресованою з застосуванням димових та комбінованих сповіщувачів Приміщення сховищ бібліотек та архівів, комор, ремонтних майстерень, палітурно-брошурувальних, збирання, оброблення і пакування макулатури, розташовані в будинках з умовною висотою 26,5м і більше, а також у будинках Державних органів влади, виконкомів Рад народних депутатів областей, міст, районів
6.3. Бібліотеки з фондом зберігання більше 2 млн. умовних одиниць і більше Усі приміщення.АСПС повинна бути адресованою з застосуванням димових та комбінованих сповіщувачів Усі приміщення.

Продовження таблиці И.1

6.4. Архіви площею менше 400м2 Усі приміщення.(з встановленням димових або комбінованих сповіщувачів) -
6.5. Архіви площею більше 400м2, та архіви унікальних видань, звітів, рукописів, та іншої документації особливої цінності Усі приміщення.АСПС повинна бути адресованою з застосуванням димових та комбінованих сповіщувачів Усі приміщення.
7. Музеї, картинні галереї, виставки Усі приміщення.АСПС повинна бути адресованою з застосуванням димових та комбінованих сповіщувачів Обладнуються лише приміщення горючих матеріальних цінностей
8. Театри, концертні та кіноконцертні зали (видовищні заклади) Усі приміщення. а) простір під колосниками сцени та ар'єрсцени; під нижнім ярусом робочих галерей і нижніми перехідними містками, що їх з'єднують; приміщення сейфу згорнутих декорацій та всі прорізи сцени, включаючи прорізи порталу, карманів сцени, ар'єрсцени, а також частини трюму, що зайнята конструкціями вбудованого обладнання сцени та підйомно-опускних пристроїв повинні бути обладнані дренчерними системами пожежогасіння; б) покриття сцени та ар'єрсцени, усі робочі галереї та перехідні містки, крім нижніх, трюм (крім вбудованого обладнання сцени), кармани сцени, а також приміщення у будинках зі сценою, що має колосники і трюм; складські приміщення, комори та майстерні, приміщення для монтажу станкових та об'ємних декорацій, камери пиловидалення повинні бути обладнані спринклерними системами пожежогасіння; в) у виробничих приміщеннях і резервних складах, розташованих у будинку театру слід передбачати спринклерні установки; г) демонстраційні комплекси театрів місткістю 600 місць і більше повинні бути обладнані спринклерними системами пожежогасіння


Продовження таблиці И.1

9. Кінотеатри, заклади дозвілля (клуби, центри культури та інші) Усі приміщення. а)у кінотеатрах,клубах, центрах культури та дозвілля зі сценами-естрадами місткістю залу для глядачів більше 700 місць за наявності колосників, а також у клубах і центрах культури та дозвілля зі сценами розміром 12,5 м х 7,5 м; 15 м х 7,5м; 18 мх9 м; 21 м х 12 м, якщо місткість залу до 700 місць, повинні бути обладнані дренчерними системами пожежогасіння; б) у клубах, центрах культури та дозвілля зі сценами 18 м х 9 м; 21 м х 12 м, якщо місткість залу для глядачів більше 700 місць, а також зі сценами 18 м х 12 м та 21 м х 15 м незалежно від місткості залу повинні бути обладнані дренчерними та спринклерними системами пожежогасіння
10. Цирки Усі приміщення. Склади декорацій, бутафорії та реквізиту, столярна майстерня, фуражна, інвентарні та господарські комори, приміщення зберігання та виготовлення реклами, приміщення виробничого призначення та обслуговування арени, приміщення для тварин, горищний підкупольний простір над залом для глядачів, естрадою і над гімнастичною площадкою, кармани арени та портали виходів на арену та естраду обладнуються спринклерними системами пожежогасіння
11. Культові будинки і споруди, їх комплекси, будинки релігійних організацій * Усі приміщення.З загальною площею 300 м² та більше, або з площею молитовної зали понад 100 м² Вівтар, обрядові приміщення, та молитовний простір, в разі площі молитовної зали понад 200м2. Куполи храмів, виконаних із горючих матеріалів
12. Будинки, споруди та приміщення підприємств торгівлі (торговельні центри, криті речові ринки та продуктові ринки, магазини, зали для ярмарок) Усі приміщення, крім приміщень зберігання і готування до продажу м’яса, риби, фруктів та овочів   а) у двоповерхових будинках з розміщенням торговельних залів на двох поверхах із загальною площею більше 3500 м²; б) з розміщенням торговельних залів на трьох та більше поверхах будинку – незалежно від їх торговельної площі;

Продовження таблиці И.1

  в) з загальною торговельною площею 150 м² та більше, або з загальною площею 400 м², які розміщені у підвальних та підземних приміщеннях;
13. Будинки виставкових та виставково-торговельних павільйонів
13.1. Підземні Усі приміщення. Усі приміщення незалежно від площі
13.2. Одноповерхові    
13.2.1. у будинках І та ІІ ступеня вогнестійкості Усі приміщення. Усі приміщення, при загальній площі 6000 м² та більше
13.2.2. у будинках ІІІ ступеня вогнестійкості Усі приміщення. Усі приміщення.При загальній площі 3000 м² та більше
13.2.3. у будинках ІІІа, ІІІб ступеня вогнестійкості Усі приміщення. При загальній площі 2500 м² та більше
13.2.4. у будинках IV ступеня вогнестійкості Усі приміщення. При загальній площі 2000 м² та більше
13.2.5. у будинках IVа ступеня вогнестійкості Усі приміщення. При загальній площі 800 м² та більше
13.2.6. у будинках V ступеня вогнестійкості Усі приміщення. При загальній площі 1200 м² та більше
13.3. Двоповерхові та вище Усі приміщення. При загальній площі 3500 м² та більше
14. Будинки підприємств громадського харчування (закладів ресторанного господарства)** Усі приміщення. З урахуванням умовної висоти відповідно до пп.1.2, 1.3.
15. Будинки підприємств побутового обслуговування, які призначені для безпосереднього обслуговування населення Усі приміщення. З урахуванням умовної висоти відповідно до пп. 1.2, 1.3.
16. Лазні сухого жару (сауни) Усі приміщення. У парильні повинно бути передбачено влаштування протипожежних перфорованих сухотрубів, приєднаних до внутрішнього водопроводу та з урахуванням умовної висоти відповідно пп. 1.2, 1.3.
17. Банки і банківські сховища
17.1. Банки та фінансові установи Усі приміщення. З урахуванням пп. 1.2, 1.3.
17.2. Сховища цінностей та їх відсіки Усі приміщення. Незалежно від умовної висоти

Кінець таблиці И.1

18. Вокзали усіх видів транспорту Усі приміщення. При загальній площі 3500 м² та більше
19. Приміщення та групи приміщень в громадських будинках різного призначення Відповідно з пунктами даної таблиці. 1) приміщення для зберігання авто-, мототранспорту; 2) склади горючих, легкозаймистих рідин та горючих хімікатів: а) приміщення (камери) зберігання оперативного запасу легкозаймистих рідин (ЛЗР) та горючих хімікатів (ГХ) площею 500 м2 і більше; б) приміщення (кабіни, бокси) випробувань з використанням ЛЗР та ГХ; 3) приміщення дизельгенераторної - незалежно від їх площі; 4) приміщення з унікальним обладнанням та матеріалами; 5) приміщення зберігання та видачі унікальних видань, звітів, рукописів та іншої документації особливої цінності 6) серверні та приміщення для комутаційного обладнання (для готелів за п.5.3 даної таблиці)
* Обладнання системи пожежної автоматики культових будинків і споруд, їх комплексів, які становлять історичну цінність - потребують окремого узгодження.
**Для гасіння пожеж при загорянні жиру в зонах з кухонним обладнанням (плити; сковороди; вертикальні, кутові, ланцюгові печі; шашличні печі з використанням газу, дерева, вугілля; фритюрниці; жарові шафи; і т.п.) системи вентиляції; витяжні труби та шафи, на об’єктах при кількості посадочних місць 50 та більше, необхідно захищати спеціальними автоматичними установками пожежогасіння.
Примітка 1. У будинках та спорудах не підлягають обладнанню системами автоматичної пожежної сигналізації та системами автоматичного пожежогасіння приміщення: - з мокрими процесами (душові, басейни, мийні, умивальні); - санвузли, крім санвузлів у будинках з атріумами, у громадських висотних будинках, вокзалах всіх видів транспорту, театрах, критих спортивних спорудах, кінотеатрах та підземних спорудах з масовим перебуванням людей; - припливних венткамер, що не обслуговують приміщення категорій А, Б та В; насосних станцій водопостачання та бойлерних; - приміщення за пожежною небезпекою категорії Д; - сходів та сходових кліток, крім сходів типу С2.
Примітка 2. Для будинків і споруд (приміщень, груп приміщень), не наведених у цій таблиці, необхідність влаштування систем автоматичної пожежної сигналізації та систем автоматичного пожежогасіння встановлюється відповідно до вимог нормативних документів та нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки або завданням на проектування.

 

Додаток К
(довідковий)

БІБЛІОГРАФІЯ

1. Методика расчета вертикального транспорта для общежитий, гостиниц, пансионатов, жилых административных зданий, зданий высших учебных заведений и больничных комплексов. — М.: ЦПКБА «Союзлифтмаш», 1979. — 42с. (Методика розрахунку вертикального транспорту для гуртожитків, готелів, пансіонатів, житлових, адміністративних будинків, будинків вищих навчальних закладів і лікарняних комплексів. — М.: ЦПКБА «Союзлифтмаш», 1979. — 42с.).

2. «Инструкция по санитарно-гигиенической оценке полимерных материалов, предназначенных для применения в строительстве и производстве мебели», № 6035. А – 91. — М.:
МЗ СССР. Утв. 12.08.91г.

3. Посібник з проектування „Культові будинки та споруди різних конфесій”, 2-ге видання,перероблене і доповнене. — К.: КиївЗНДІЕП, 2009.

4. Пособие по проектированию общеобразовательных учебных заведений. — К.: КиевЗНИИЭП, 2002.

5. Пособие по проектированию учебно-воспитательных комплексов „Детский сад – начальная школа”. — К.: КиевЗНИИЭП, 2003.

6. Рекомендації з улаштування сучасних систем сміттєпроводів у житлових та громадських будинках. — К.: КиївЗНДІЕП, 2008.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.170.64.36 (0.008 с.)