З дисципліни «Державне право зарубіжних країн» (ДПЗК)Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

З дисципліни «Державне право зарубіжних країн» (ДПЗК)Завдання

З дисципліни «Державне право зарубіжних країн» (ДПЗК)

В ХЕПУ на січень-лютий 2015 р.

Кожен із студентів самостійно вибирає для себе дві теми з поданих далі тем та пише два реферати на ці теми (українською або російською мовами). Ці два реферати необхідно буде здати на кафедру (каб. 416) або завідувачу кафедри (каб. 415) до 4 березня 2015 р. (середа).

Тема №1. Особливості державного права Федеративної Республіки Німеччина (ФРН)

В рамках цієї теми необхідно звернути увагу на наступні питання:

Політична система. Партійна система. Основні політичні партії і їх конституційно-правовий статус. Німецькі профспілки і соціально-економічні організації підприємців.

Федеральні державні органи. Законодавчий орган ФРН - Бундестаг, порядок його формування та організація. Бундесрат.

Федеральний президент. Порядок обрання, компетенція і реальна політична роль. Контрасигнатура актів президента, відповідальність.

Федеральний уряд. Порядок його формування і повноваження. Статус федерального канцлера. Особливість парламентської відповідальності.

Тема №2. Основні риси федералізму у Канаді

 

В рамках цієї теми необхідно звернути увагу на наступні питання:

Конституція 1982 року і наступні конституційні реформи. Конституційний статус людини і громадянина. Хартія прав і свобод 1982 року.

Канадський федералізм. Правове становище провінції. Статус Квебека.

Органи провінції і місцевого самоврядування. Правовий статус лейтенант-губернатора.

 

 

Тема №3. Основні риси державного (конституційного) права Японії.

В рамках цієї теми необхідно звернути увагу на наступні питання:

Конституція 1947 року. Особливості її прийняття. Боротьба правих сил за її перегляд, відміну 9 статті. Резолюція парламенту 1971 р. про три основні причини політики країни. Порядок внесення змін до Конституції.

Політична система. Особливості партійної системи і основні політичні партії. Особливості профспілкового руху. Підприємницькі спілки.

Парламент. Структура парламенту, його внутрішня організація і взаємовідносини палат. Законодавчий процес. Його особливості в Японії. Роль палати представників.

Монарх. Його юридичні і фактичні повноваження, політична роль. Порядок престолонаслідування.

Кабінет міністрів, порядок його формування повноваження, акти відповідальності. Роль премєр-міністра. Державний апарат.

 

 

Тема № 4. Основи державного (конституційного) права Італії

В рамках цієї теми необхідно звернути увагу на наступні питання:

Конституція 1947 р. і її подальший розвиток. Конституційний статус людини і громадянина, його гарантії.

Політична система. Особливості партійної системи і основні політичні партії. Правова основа діяльності політичних партій в Італії (ст. 49). Особливості профспілкового руху в Італії. Діяльність підприємницьких спілок.

Характеристика виборчого права і виборчих систем в Італії. Поєднання мажоритарної і пропорційної систем.

Референдум і порядок його проведення. Причини, які обмежують можливості проведення референдуму (ст. 75).

Парламент. Структура парламенту, порядок формування палат, їх внутрішня організація і взаємовідносини. Законодавчий процес і його особливості. Повноваження комісій палат.

Президент Італії. Порядок його обрання, компетенція, акти, відповідальність (ст. 89). Реальна політична влада.

Конституційний суд. Особливості його формування, термін діяльності і найважливіші повноваження.

 

 

Тема № 5. Основи державного (конституційного) права Великобританії

В рамках цієї теми необхідно звернути увагу на наступні питання:

Особливості конституційного права Великобританії і його джерела.

Конституційно-правовий статус людини і громадянина. Підданство. Громадянство Співдружності.

Парламент Великобританії. Його структура, порядок формування палат, їх внутрішня організація і взаємовідносини. Повноваження палат. Законодавчий процес.

Монарх. Порядок престолонаслідування. Прерогативи і реальна роль монарха в управлінні державою.

Уряд і кабінет. Порядок формування і відповідальності. Правовий статус і роль прем’єр-міністра. Урядовий апарат.

Політико-адміністративний устрій території. Статус Уельсу, Шотландії, Північної Ірландії та ін. Місцеве самоврядування.

 

 

Тема №6. Основи державного (конституційного) права Іспанії

В рамках цієї теми необхідно звернути увагу на наступні питання:

Прийняття Конституції 1978 року, її особливості. Конституційний статус людини і громадянина.

Юридичний і фактичний статус короля Іспанії. Система престолонаслідування.

Генеральні кортеси, їх структура, внутрішня організація і взаємовідносини палат. Законодавчий процес.

Уряд Іспанії. Порядок його формування, повноваження, акти, відповідальність. Роль прем'єр-міністра.

Судова система Іспанії. Верховний суд. Конституційний суд.

Особливості територіального устрою держави. Автономні співтовариства. Рівні автономії. Організація місцевого самоврядування і врядування.

 

Тема №7. Основи державного (конституційного) права Китайської Народної Республіки

В рамках цієї теми необхідно звернути увагу на наступні питання:

Конституційний розвиток Китаю після революції 1949 року. Конституція 1982 року, її характеристика. Конституційний статус людини і громадянина, його гарантія і реалізація.

Економічна система. Форма власності і її розвиток. Соціальна структура суспільства.

Політична система. Комуністична партія в політичній системі. Єдиний фронт та його організаційна форма. Народна політична консультативна рада Китаю. Профспілки і інші масові організації.

Характеристика виборчого права і виборчої системи. Порядок відклику депутатів. Всекитайські збори народних представників. їх внутрішня організація, порядок формування і обсяг повноважень. Законодавчий процес.

Постійний комітет Всекитайських зборів народних представників, його правовий статус. Центральна військова рада. Голова КНР. Порядок обрання, повноваження, відповідальність.

Державна Рада. Порядок формування, повноваження, відповідальність. Відомства та їх статус.

Районна національна автономія. Політико-адміністративний устрій території.

 

 

Тема №8. Основи державного (конституційного) права Польщі

В рамках цієї теми необхідно звернути увагу на наступні питання:

Перша Конституція Польщі 3 травня 1791 р. Конституційний розвиток Польщі після другої світової війни. Маніфест Польського Комітету Визволення. Відновлення демократичних принципів Конституції 1921 року. Конституційний закон про структуру і компетенцію вищих органів Польської республіки (Мала Конституція 1947 року). Конституція 1952 року в редакції 1990 р. Конституційний закон 1992 р. про взаємовідносини між законодавчою та виконавчою владою республіки Польща та про територіальне самоврядування в редакції 1995 р. із змінами 1996 р. (Мала Конституція). Конституційний закон 1992 р. про порядок підготовки і прийняття Конституції. Конституція 2 квітня 1997 р.

Конституційний статус людини і громадянина, його гарантія. Польське громадянство й режим іноземців.

Політична система і її конституційно-правове регулювання. Політичні партії і громадські організації. Профспілкові об'єднання і організації підприємців. Об'єднання Солідарність і його роль у суспільно-політичному і державному житті. Роль церкви в політичному житті. Символіка польської держави.

 

 

ВИМОГИ

ДО НАПИСАННЯ РЕФЕРАТІВ

У структурному відношенні реферат повинен мати наступні складові:

1) титульну сторінку (зразок подано нижче),

2) зміст з номером початкової сторінки кожної складової,

3) вступ,

4) основну частину,

5) заключну частину з висновками,

6) список першоджерел та іншої літератури (в алфавітному порядку), яку було використано при написанні реферату.

 

Цитати подаються в тексті наступним чином: [1, С. 22], (1, С. 22) або [1, 22], (1, 22). Наприклад: «Дій так, щоб максима твоєї волі завжди могла б водночас бути принципом загального законодавства» [1, С. 22]. Тут цифра «1» означає порядковий номер цитованого джерела у списку використаної літератури в кінці реферату, а цифра «22» - номер сторінки у цьому джерелі.

 

Обсяг реферату орієнтовно повинен складати 15-20 друкованих (кегль 14) АБО20-25 рукописних сторінок стандартного формату А4. Сторінки обов’язково мають бути пронумерованими та зшитими (скріпленими). На останній сторінці реферату студентам необхідно поставити дату написання реферату та власноручний підпис.

 

 

(Зразок титульної сторінки реферату)

 

Завдання

з дисципліни «Державне право зарубіжних країн» (ДПЗК)Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.227.235.216 (0.011 с.)