Установа може створюватись на підставіМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Установа може створюватись на підставіЕмансипація - це

в) набуття неповнолітньою особою дієздатності в повному обсязі;

.2. Залежно від економічного змісту цивільно-правові відносини систематизуються на:;

в) немайнові ;

3. Право на регрес ;

в) має гарант до боржника в межах суми сплаченої ним за гарантією;

Установа може створюватись на підставі

а) індивідуального установчого акта; .

Сервітут може бути встановлений

б) щодо земельної ділянки для задоволення потреб інших осіб;.

6. Шкода, завдана фізичній особі каліцтвом, відшкодовується винною особою;

г) без урахуванням пенсії, призначеної у зв’язку з втратою здоров’я, або пенсії, які вона одержувала до цього, а також інших доходів.

7. Авторське право охороняється

в) протягом усього життя автора і 70 років після його смерті;

8. Основним актом цивільного законодавства України є:

б) Цивільний кодекс України;

За договором найму будівлі або іншої капітальної споруди

в) передання наймачеві майна оформляється актом, який підписується сторонами;

За договором підряду зміни до твердого кошторису

в) можуть вноситися лише за погодженням сторін;

Правочин, який вчинено без наміру створення правових наслідків, що обумовлювалися правочином, називається

а) фіктивним;.

12. Цивільне представництво виникає на підставі:

в) закону;

13. Заповіт, який відчужувач склав щодо майна, вказаного у спадковому договорі, є:

а) нікчемним;.

Участь декількох осіб на стороні кредитора називається

г) активною множинністю осіб у зобов’язанні.

15. Принципал за банківською гарантією – це:

б) кредитор, якому надається гарантія;

Юридична особа повинна мати своє найменування, яке містить інформацію про

г) організаційно-правову форму.

За договором прокату

г) наймач не має права на укладення договору піднайму.

18. Правовий режим речей як об’єктів цивільного права ЦК України поширює на:

а) тварин, крім випадків, встановлених законом;

19. Заповіт, який відчужувач склав щодо майна, вказаного у спадковому договорі, є:

а) нікчемним;.

20. Термін може визначатися:

а)вказівкою на подію, яка має неминуче настати;.

Сервітут може належати

б) власникові (володільцеві) сусідньої земельної ділянки;

22. Концепція цивільного права України – це:

б) провідна ідея щодо визначення сутності та змісту цивільного права;

23. Безвісно відсутньою визнається особа, яка:

г) безвісти зникла і протягом року в місці її проживання нема вістей.

Договір лізингу, за яким лізингодавець передає лізингоотримувачеві власне майно у користування, називається

а) прямим лізинговою

Вимога покупця про заміну товару неналежної якості

г) у разі відсутності необхідного товару підлягає задоволенню у двомісячний строк.

Правочин, вчинений обмежено дієздатною особою за межами її цивільної дієздатності, без згоди піклувальника

а) може бути згодом схвалений її піклувальником;

27. Залежно від економічного змісту цивільно-правові відносини систематизуються на:

в) немайнові ;

Якщо строк чинності поруки в договорі не встановлений,

в) порука припиняється, якщо кредитор протягом шести місяців від дня настання строку виконання зобов’язання не пред’явить вимоги до поручителя;

29. До четвертої черги спадкоємців за законом належать:

а) особи, які проживали зі спадкодавцем однією сім’єю не менш як 5 років до часу відкриття спадщини;

30. До речових видів забезпечення виконання зобов’язання належать:

б) завдаток;.

31. Свідоцтво про право на спадщину видається спадкоємцям;

в) після закінчення шести місяців з часу відкриття спадщини;

Правовий статус юридичних осіб публічного права встановлюється

г) Конституцією України та законом.

33. Заповідач має право ;

б) позбавити спадкоємця за законом права на спадкування;

За загальним правилом, шкода, завдана особою, яка не усвідомлювала значення свої дій

г) не відшкодовується потерпілому.

35. Свідоцтво про право на спадщину видається спадкоємцям;

в) після закінчення шести місяців з часу відкриття спадщини;.

36. Залежно від цільового спрямування цивільні відносини поділяються на:

в) регулятивні;

Прострочений акцепт як з вини акцептанта, так і без його вини

г) є новою офертою.

38. Речі, визначені індивідуальними ознаками, згідно ЦК України, є;

г) незамінними.

39. До пайових цінних паперів належать наступні види:

г) акції.

Нотаріальне посвідчення правочину здійснюється нотаріусом

а) шляхом вчинення на документі, в якому викладено текст правочину, посвідчувального напису;

У разі відсутності схвалення батьками (усиновлювачами) правочину, вчиненого малолітньою особою за межами її цивільної дієздатності,

г) такий правочин є нікчемним.

42. Цивільна правоздатність фізичної особи – це здатність:

в) мати цивільні права і обов’язки;

43. Фізична особа, яка не досягла 14 років, має право:

а) здійснювати особисті немайнові права на результати творчої діяльності, що охороняються законом;

За договором найму будівлі або іншої капітальної споруди

в) наймачем сплачується плата за користування нею і плата за користування земельною ділянкою;

45. Цивільна правоздатність фізичної особи – це здатність:;

в) мати цивільні права і обов’язки;

Договором ренти може бути встановлено, що одержувач ренти

б) передає другій стороні майно у власність безоплатно;

Переважне право на виділ спадкового майна в натурі мають спадкоємці,

в) які протягом не менш одного року до відкриття спадщини проживали разом із спадкодавцем однією сім’єю;

Договір дарування з обов’язком передати дарунок у майбутньому

б) укладається у письмовій формі;.

За договором найму будівлі або іншої капітальної споруди

в) повернення наймачем майна оформляється актом, який підписується сторонами;

50. До четвертої черги спадкоємців за законом належать:

а) особи, які проживали зі спадкодавцем однією сім’єю не менш як 5 років до часу відкриття спадщини;

Якщо кредитор спадкодавця не знав і не міг знати про відкриття спадщини, він має право пред’явити свої вимоги до спадкоємців, які прийняли спадщину,

б) протягом одного року від настання строку вимоги.

У разі передання під виплату ренти нерухомого майна

а) одержувач ренти набуває право застави на це майно

З моменту передання продавцем непродовольчого товару неналежної якості

в) покупець має право протягом 14 днів обміняти його на товар належної якості;

54. Заповіт, який відчужувач склав щодо майна, вказаного у спадковому договорі, є:

а) нікчемним;.

Відповідно до ЦК України пасажир має право

б) провозити з собою безоплатно одну дитину віком до шести років без права зайняття нею окремого місця;.

56. Основними функціями цивільного права є:

в) охоронна функція;

Фізична особа вільно обирає собі місце проживання по досягненню

а) 14 років;.

Винна сторона, яка застосувала фізичний або психічний тиск до другої сторони для вчинення правочину проти її справжньої волі,

в) зобов’язана відшкодувати другій стороні завдані їй збитки у подвійному розмірі;

Одночасна участь декількох осіб на стороні кредитора і на стороні боржника називається

а) взаємною множинністю осіб у зобов’язанні;

60. Якщо спадкоємець за заповітом або за законом помер після відкриття спадщини і не встиг її прийняти, право на прийняття належної йому частки спадщин

в) переходить до його спадкоємців за спадковою трансмісією;.

61. Основу цивільного законодавства України становить:

в) Конституція України;.

62. Кредитор, який одержав виконання обов’язку не в повному обсязі від одного із солідарних боржників,;

г) має право вимагати недоодержане від решти солідарних боржників.

63. Відумерлість спадщини – це:

в) повна відсутність спадкоємців за заповітом і за законом;

64. Систематизація цивільного законодавства поділяється на:

г) офіційну.

65. Держава Україна у цивільних правовідносинах

в) виступає на рівних правах з іншими учасниками цих відносин; .

Спадкоємець, який прийняв спадщину, у складі якого є нерухоме майно, зобов’язаний звернутися до нотаріуса за видачею йому

в) свідоцтва про право на спадщину;.

67. Залежно від підстав розрізняють наступні види цивільного представництва:

а) добровільне;

68. Сервітут

б) не підлягає відчуженню;

Які види цивільних правовідносин залежать від суб’єктного складу?

б) абсолютні;

Емансипація - це

в) набуття неповнолітньою особою дієздатності в повному обсязі;

.2. Залежно від економічного змісту цивільно-правові відносини систематизуються на:;

в) немайнові ;

3. Право на регрес ;

в) має гарант до боржника в межах суми сплаченої ним за гарантією;

Установа може створюватись на підставі

а) індивідуального установчого акта; .Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.16.13 (0.009 с.)