КИЇВСЬКИЙ КОЛЕДЖ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА ДИЗАЙНУМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

КИЇВСЬКИЙ КОЛЕДЖ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА ДИЗАЙНУКИЇВСЬКИЙ КОЛЕДЖ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА ДИЗАЙНУ

Освітньо-кваліфікаційний рівень - молодший спеціаліст

Напрям підготовки - 060102 Архітектура

Спеціальність-5.06010201 Архітектурне проектування та внутрішній інтер’єр ; Семестр-5

Навчальна дисципліна - «Українська мова за професійним спрямуванням»

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №_

Поясніть орфограми та пунктограми в поданому тексті.

Стаття 24. Укладення трудового договору

Особі,запрошеній на роботу в порядку переведення іншого підприємства, установи, організації за погодженням між керівниками підприємств, установ, організацій,не може бути в укладенні трудового договору.

Забороняється укладення трудового договору з громадянином,якому за медичним висновком запропонована робота протипоказана за станом здоров’я (Кодекс законів про працю Украйни)

Напишіть телеграму. Визначте її основні реквізити.

3. Перелік,зведення статичних даних або інших відомостей, розташованих у певному порядку й за графами називається…

4. Перекладіть слова чи словосполучення:

Бессрочные обязательство, эксперт по маркетингу, банковская экспертиза

Запишіть текст поданого документа без помилок.

Довіреність

Я, Вальчук К. О., даю згоду Слободанюк Оксана Вікторівна отримала належну студентам ФЕМ – 11 групи факультету «Економіка і менеджмент стипендію за жовтень 2000року.

Довіреність важна до 15 січня 2001р.

3.11.2000 (підпис) К.О. Вальчук

 

Підпис студентки Вальчук К.О. посвідчую:

Декан факультету «Економіка і менеджмент»

Львівського національного університету ім.

І.Франка (підпис) Петренко З.М.

03 листопада 2000р.

 

Затверджено на засіданні циклової комісії гуманітарних дисциплін

Протокол №__від «___»__________2012р.

Голова циклової комісії _________О.Г.Швед

Екзаменатор__________________О.В.Зінченко

 

КИЇВСЬКИЙ КОЛЕДЖ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА ДИЗАЙНУ

Освітньо-кваліфікаційний рівень - молодший спеціаліст

Напрям підготовки - 060102 Архітектура

Спеціальність-5.06010201 Архітектурне проектування та внутрішній інтер’єр ; Семестр-5

Навчальна дисципліна - «Українська мова за професійним спрямуванням»

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №_

 

Найважливіші риси,що визначають офіційно-діловий стиль.

Напишіть автобіографію. Реквізит документа.

3. Напишіть відповідники стійких виразів:

Приступить к выполнению обязанностей, приходить к убеждению, причитается к оплате, пришло на ум, пуститься на хитрость, работа по силам, разрушить до основания, речь особая, с вашего согласия

4. Реєстрація предметів,осіб,документів, що оформляються в певному порядку називається…

5. Запишіть текст поданого документа без помилок:

Доручення

Я, Вальчук К.О. не заперечую,щоб Слободянюк Оксана Вікторівна отримала належну студентам ФЕМ-11 групи факультету « Економіка і менеджмент» стипендію.

Доручення важне з 15 січня 2001р.

 

3.11.2000 (підпис) К.О. Вальчук

Підпис студентки Вальчук К.О. посвідчую:

Декан факультету «Економіка і менеджмент»

Львівського університету ім. І.Франка (підпис) Петренко З.М.

 

03 листопада 2000р.

 

Затверджено на засіданні циклової комісії гуманітарних дисциплін

Протокол №__від «___»__________2012р.

Голова циклової комісії _________О.Г.Швед

Екзаменатор__________________О.В.Зінченко

 

 

КИЇВСЬКИЙ КОЛЕДЖ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА ДИЗАЙНУ

Освітньо-кваліфікаційний рівень - молодший спеціаліст

Напрям підготовки - 060102 Архітектура

Спеціальність-5.06010201 Архітектурне проектування та внутрішній інтер’єр ; Семестр-5

Навчальна дисципліна - «Українська мова за професійним спрямуванням»

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №_

Запишіть основні ознаки усного мовлення.

Напишіть оголошення про роботу гуртка,який ви відвідуєте.

Запишіть разом чи через дефіс.

Геолого/мінеральний, двадцяти/дюймовий,багато/кольоровий,біло/чорний, верхньо/волзький , жовто/зелений, моторно/парусний, навколо/планетний, мало/знайомий,класико/романтичний, нижче/наведений, серцево/судинний, сімдесяти/ літній, середньо/вічний, електро/вимірювальний.

4. Перерахування предметів, осіб і об’єктів, на які поширюються певні норми і вимоги називається…

5. Запишіть текст поданого документа без помилок:

Проректорові з навчальної роботи

 

Доповідна записка

Про збільшення кількості годин

Мовна культура – один з найважливіших показників нашої духовної культури. Усне й писемне мовлення кожної людини свідчить про рівень її освіченості, інтелігентності.

Щоб грамотно говорити й писати, потрібно передусім вивчати рідну мову, вдосконалювати знання набуті в школі. Писемне мовлення студентів університету хибує численними відхиленнями від норм української мови. Заняття з практичного курсу допомагають повторити й удосконалити знання студентів. На жаль, таких занять лише дві години в тиждень. Просимо розглянути це питання й посприяти збільшенню кількості тижневих годин на вивчення рідної мови. Адже мова – генетичний код нації, який поєднує минуле з сучасним, програмує майбутнє й забезпечує буття нації у вічності.

12.01.01

 

Викладач ДУМ (підпис) Я.Я. Чорненький

 

Затверджено на засіданні циклової комісії гуманітарних дисциплін

Протокол №__від «___»__________2012р.

Голова циклової комісії _________О.Г.Швед

Екзаменатор__________________О.В.Зінченко

КИЇВСЬКИЙ КОЛЕДЖ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА ДИЗАЙНУ

Освітньо-кваліфікаційний рівень - молодший спеціаліст

Напрям підготовки - 060102 Архітектура

Спеціальність-5.06010201 Архітектурне проектування та внутрішній інтер’єр ; Семестр-5

Навчальна дисципліна - «Українська мова за професійним спрямуванням»

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №_

 

Книжні і іншомовні слова в документах

Протокол. Реквізити. Написати зразок протоколу.

Пояснити значення слів.

Штамп, закінчити, завершити, добиватися, досягати.

4. Обліковий документ, який дає право на отримання, відправлення, вантажів чи матеріальних цінностей називається …

Запишіть текст поданого документа без помилок.

Директорові

Львівського

Відокремленого підрозділу

Європейського

Університету фінансів

Інформаційних систем,

Менеджменту і бізнесу

д. Присяжнюку І.Т.

Доповідна записка

Про збільшення кількості годин

Мовна культура – один з найважливіших показників нашої духовної культури. Усне й писемне мовлення кожної людини свідчить про рівень її освіченості, інтелігентності.

Щоб грамотно говорити й писати, потрібно передусім вивчати рідну мову, вдосконалювати знання набуті в школі. Писемне мовлення студентів університету хибує численними відхиленнями від норм української мови. Заняття з практичного курсу допомагають повторити й удосконалити знання студентів. На жаль, таких занять лише дві години в тиждень. Просимо розглянути це питання й посприяти збільшенню кількості тижневих годин на вивчення рідної мови. Адже мова – генетичний код нації, який поєднує минуле з сучасним, програмує майбутнє й забезпечує буття нації у вічності.

12.01.01

 

Викладач ДУМ (підпис) Я.Я. Чорненький

 

Затверджено на засіданні циклової комісії гуманітарних дисциплін

Протокол №__від «___»__________2012р.

Голова циклової комісії _________О.Г.Швед

Екзаменатор__________________О.В.Зінченко

 

КИЇВСЬКИЙ КОЛЕДЖ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА ДИЗАЙНУ

Освітньо-кваліфікаційний рівень - молодший спеціаліст

Напрям підготовки - 060102 Архітектура

Спеціальність-5.06010201 Архітектурне проектування та внутрішній інтер’єр ; Семестр-5

Навчальна дисципліна - «Українська мова за професійним спрямуванням»

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №_

Терміни і їхнє місце в діловому мовленні.

Витяг з протоколу. Реквізити документа. Написати зразок.

3. Написати не зі словами разом чи окремо.

Не /вблаганний, не/густо, не/в'янучий, не/краще, не/врожай, не/жить, не/мічний, не/знаний, не/забутий усіма вчинок, не/мовби, не/йти,не/досушити, не/зважаючи, не/здужаючи,не/привітний,не/далеко,не/спроста.

4. Офіційний документ, який підтверджує факти, подiї, вчинки, пов'язані з діяльністю установ, підприємств, організацій та окремих осіб називається…

КИЇВСЬКИЙ КОЛЕДЖ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА ДИЗАЙНУ

Освітньо-кваліфікаційний рівень - молодший спеціаліст

Напрям підготовки - 060102 Архітектура

Спеціальність-5.06010201 Архітектурне проектування та внутрішній інтер’єр ; Семестр-5

Навчальна дисципліна - «Українська мова за професійним спрямуванням»

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №_

Синтаксичні структури у діловому мовленні.

КИЇВСЬКИЙ КОЛЕДЖ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА ДИЗАЙНУ

Інформаційні документи.

Напишіть текст вибачення.

Вибачте мені. Даруйте, що я завдав Вам стільки клопоту. Забудьте про ту подію. Я повинен просити вибачення. Перепрошую. Мені дуже шкода, що я засмутив Вас. Пробач, я був несправедливий до тебе. Я розумію, що помилився. Прошу пробачення.

4. Офіційне повідомлення в усній або писемній формі, в якому викладається певне прохання, називається...

КИЇВСЬКИЙ КОЛЕДЖ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА ДИЗАЙНУПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.227.235.216 (0.012 с.)