Теми практичних, семінарських занятьМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Теми практичних, семінарських занять№ з/п Назви тем Вид заняття Кількість годин
1. Музичний образ. Аналіз будови музичного твору практичне
2. Основні рухи, їх координація та погодження з характером музики. Виконання простих комплексів ритмічних вправ практичне
3. Основи танцювального руху. Позиції і положення в народному танці. практичне
Показ та вивчення основних танцювальних рухів народного танцю. Самостійне складання та розучування. практичне
5. Складання танцювального етюду, самостійний запис та розшифровка з постановою практичне
6. Танцювальний музичний костюм. Хореографія різних національних культур. практичне
7. Положення рук, корпусу партнерів у російських, білоруських, молдовських народних танців та танців народів Прибалтики. практичне
8. Народна основа сучасної хореографії, музичний розмір, ритм, особливості естрадно – спортивних та бальних танців. практичне
9. Особливості танцю «Полька». Розучування основних рухів. практичне
10. Історія виникнення, показ та розучування танцю «Вальс». практичне
11. «Рок-н-рол». Розучування основних рухів. практичне
12. Танцювальна творчість. Композиція власного танцю. практичне

Самостійна робота

№ з/п Назви тем Кількість годин
1. Значення метра і ритму в музиці. Музично – ритмічні вправи та рухи, їх зв’язок з музикою.
2. Основні рухи, їх координація та погодження з характером музики. Виконання простих комплексів ритмічних вправ
3. Класифікація народного танцю (хороводні, побутові, сюжетні), їх характеристика та різновиди, взаємозв’язку тексту та мелодії.
4. Основи танцювального руху. Позиції і положення в народному танці.
5. Основні терміни та умовні позначення, позиції та положення корпусу, рук, ніг. Термінологія народного танцю.
6. Показ та вивчення основних танцювальних рухів народного танцю. Самостійне складання та розучування.
7. Складання танцювального етюду, самостійний запис та розшифровка з постановою.
8. Танцювальний музичний костюм. Хореографія різних національних культур.
9. Народна основа сучасної хореографії, музичний розмір, ритм, особливості естрадно – спортивних та бальних танців.
10. Історія виникнення, показ та розучування танцю «Вальс».

 

Теми практичних, семінарських занять

№ з/п Назви тем Вид заняття Кількість годин
1. Значення метра і ритму в музиці. Музично – ритмічні вправи та рухи, їх зв’язок з музикою. Основні рухи, їх координація та погодження з характером музики. Виконання простих комплексів ритмічних вправ практичне
2. Класифікація народного танцю (хороводні, побутові, сюжетні), їх характеристика та різновиди, взаємозв’язку тексту та мелодії. Основи танцювального руху. Позиції і положення в народному танці. практичне
3. Основні терміни та умовні позначення, позиції та положення корпусу, рук, ніг. Термінологія народного танцю. Показ та вивчення основних танцювальних рухів народного танцю. Самостійне складання та розучування. практичне
Складання танцювального етюду, самостійний запис та розшифровка з постановою практичне
5. Танцювальний музичний костюм. Хореографія різних національних культур Положення рук, корпусу партнерів у російських, білоруських, молдовських народних танців та танців народів Прибалтики.. практичне
6. Народна основа сучасної хореографії, музичний розмір, ритм, особливості естрадно – спортивних та бальних танців. Особливості танцю «Полька». Розучування основних рухів. практичне
7. Історія виникнення, показ та розучування танцю «Вальс». «Рок-н-рол». Розучування основних рухів. практичне

Самостійна робота

№ з/п Назви тем Кількість годин
1. Характеристика музичного твору та його будова. Музичний образ. Аналіз будови музичного твору.
2. Значення метра і ритму в музиці. Музично – ритмічні вправи та рухи, їх зв’язок з музикою. Основні рухи, їх координація та погодження з характером музики. Виконання простих комплексів ритмічних вправ
2. Класифікація народного танцю (хороводні, побутові, сюжетні), їх характеристика та різновиди, взаємозв’язку тексту та мелодії. Основи танцювального руху. Позиції і положення в народному танці.
3. Основні терміни та умовні позначення, позиції та положення корпусу, рук, ніг. Термінологія народного танцю. Показ та вивчення основних танцювальних рухів народного танцю. Самостійне складання та розучування.
4. Складання танцювального етюду, самостійний запис та розшифровка з постановою.
5. Танцювальний музичний костюм. Хореографія різних національних культур. Положення рук, корпусу партнерів у російських, білоруських, молдовських народних танців та танців народів Прибалтики.
6. Народна основа сучасної хореографії, музичний розмір, ритм, особливості естрадно – спортивних та бальних танців.Особливості танцю «Полька». Розучування основних рухів.
7. Історія виникнення, показ та розучування танцю «Вальс».

 

 

Форма підсумкового контролю успішності студентів

Залік

Питання до заліку

1. Назвіть, що таке ритміка.

2. Охарактеризуйте термін «хореографія».

3. Мета та завдання курсу «Основи ритміки та хореографії».

4. Назвіть особливості проведення занять ритміки та хореографії з дітьми молодшого шкільного віку.

5. Важливий елемент музично-ритмічної вправи.

6. Вкажіть основи навчання ритміки і хореографії.

7. Система рухів, що створені на основі музики, для розвитку почуття ритму.

8. Розташування та переміщування виконавців по майданчику.

9. Сучасна назва танців, призначених для масового виконання на вечорах відпочинку, танцювальних майданчиках та вечірках тощо.

10. Хто створив систему музично-ритмічного виховання.

11. Засновник системи музично-ритмічного виховання.

12. Яка кількість основних музичних розмірів.

13. В чому виражається взаємозв’язок музики і рухів.

14. Вид народної творчості, що поєднує спів, інструментальну гру і танець.

15. Українська народна пісня – танець зі зміною фігур і різноманітними обертаннями.

16. Що виступає предметом музично-ритмічного виховання.

17. Що потрібно врахувати вчителеві при підборі музичного матеріалу з дітьми початкової школи.

18. Значення музики в хореографічному мистецтві.

19. Взаємозв’язок музики і хореографії.

20. Розкрити складові основи музичного аналізу.

21. Драматургія музичного твору та її вплив на драматургію хореографічного твору.

22. Створення та виконання етюду на основі елементів народно-сценічного танцю (український характер).

23. Малюнок танцю, хореографічний «текст», як складові композиції танцю.

24. Створення та виконання етюду на основі елементів народно-сценічного танцю (білоруський характер).

25. Балетмейстер та сфера його творчої діяльності.

26. Створення та виконання етюду на основі елементів народно-сценічного танцю (молдавський характер).

27. Сценічна обробка фольклорного танцю.

28. Створення та виконання етюду на основі елементів сучасного танцю.

29. Естетичне виховання школярів засобами хореографії.

30. Створення та виконання етюду на основі елементів бального танцю.

31. Основні поняття класичного танцю.

32. Назвіть та опишіть основні позиції рук класичного танцю.

33. Назвіть та опишіть основні позиції ніг класичного танцю.

34. Вкажіть послідовність вправ класичного екзерсису.

35. Визначте та охарактеризуйте виразні засоби класичного танцю.

36. Назвіть основні терміни класичного танцю.

37. Обґрунтуйте значення вправ класичного екзерсису в системі підготовки танцівника.

38. Екзерсис біля станка, як комплекс вправ для розвитку різних груп м`язів.

39. Allegro, як найскладніша частина уроку класичного танцю.

40. Основні вимоги до стрибків, їх класифікація.

41. Вклад видатних діячів у розвиток системи класичного танцю

42. Дайте характеристику основним вуличним напрямкам сучасного танцю.

43. Вкажіть характерні особливості сучасного танцювального напрямку джаз (модерн, контемпорарі, хіп-хоп, фанк, диско та інших).

44. Розкрийте класифікацію латиноамериканської програми сучасного спортивного бального танцю.

45. Розкрийте класифікацію європейської програми сучасного спортивного бального танцю.

46. Назвіть базові фігури повільного вальсу.

47. Дайте характеристикуєвропейській групі танців (повільний вальс, танго, віденський вальс, повільний фокстрот, квік степ).

48. Дайте характеристику латиноамериканській групі танців (самба, ча чача, румба, пасодобль, джайв).

49. Наведіть приклади опису кількох фігур бальної танцю, використовуючи відповідну термінологію.

 

Рекомендована література

Основна

1. Бюзин О.І. Гімнастична термінологія. – Луцьк: «Надстир’я», 1995. - 97 с.

2. Ваганова А. Основи классическоготанца. -Л. - М.: Искусство, 1999. – С. 35-30.

3. Василенко К.Лексика українського народно-сценічного танцю. - К.: Мистецтво, 1971 (І вид.); 1990 (II вид.); 1996 (Ш вид.)

4. Верховинець В. Теорія українського народного танцю. - К.: Мистецтво 1991. - 268 с.

5. Звёздочкин В. Л. «Классическийтанец» г. Ростов на Дону 2003. - С. 21-28.

6. Ионова И.И. Программа для уроковритмики в начальныхклассахвсейтиповшкол. Казань, 2003. – С. 11-18.

7. Костровицкая В., Писарев А. Школа классическоготанца. - Л.: Искусство, 2000. – 37 с.

8. Петров П.К. Методика преподаваниягимнастики в школе. - М.: Владос, 2000. – С. 4-19.

9. Пуртонова Т.В, Беликова А.Н.,Кветная О.В. Учите детейтанцевать. Москва, 2003. – 187 с.

10. Пинаева Е. А. Методическоепособие по «Ритмике и танцу» г. Москва, 2006. – 23 с.

11. ПинаеваЕ. Польки, вальсы, марши для детей. Учебно-методическоепособие. г. Пермь ОЦХТУ «Росток» 2005. – 72 с.

12. Пинаева Е. Массовыекомпозиции для детей. Учебно-методическоепособие г. Пермь ОЦХТУ «Росток» 2005. – 90 с.

13. Сверловская Н.Н. Об интеграциикакметодическомявлении и еевозможностях в начальномобучении // Нач. Шк . – 1990. - № 5. – С. 26-43.

14. Синьова Є.П. Тифлопсихологія. – К.:НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2003. – С. 12-15.

15. Тарасова Н.Б. «Теория и методика преподаваниянародно-сценическоготанца» г. С.-Петербург 1996. – 235 с.

16. Цвєткова Л.Ю. Методика викладання класичного танцю. - К.: Альтерпрес, 2005. – 170 с.

Додаткова

1. Дичко В. Оптимізація корекційного навчання рухових дій на основі цілеспрямованого розвитку у школярів з порушенням зору точності рухів, контролю і самоконтролю. - Одеса: ПНЦ АПН України — СВД. 2010. - С. 17-21.

2. Барышникова Т. Азбука хореографии. - Москва 2000. – 145 с.

3. Зайцев Е. Основи народно-сценічного танцю. - Вінниця, 2007. - 45 с.

4. Колягин Ю.М., Алексеенко О.Л. Интеграцияшкольногообучения // Нач. шк. – 1990. - № 9. – 15 с.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.227.235.216 (0.025 с.)