ОСНОВНІ ПРАВИЛА ПОВОДЖЕННЯ З ГЕОДЕЗИЧНИМИ ІНСТРУМЕНТАМИ ТА ПРИЛАДАМИМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ОСНОВНІ ПРАВИЛА ПОВОДЖЕННЯ З ГЕОДЕЗИЧНИМИ ІНСТРУМЕНТАМИ ТА ПРИЛАДАМИ1. На навчальній практиці геодезичні прилади, інструменти, навчальні посібники та матеріали видаються .на бригаду під розписку бригадира.

2. Одержані прилади повинні бути оглянуті для встановлення наявності всіх вказаних в опису до нього приладь.

Під час огляду теодоліта встановлюють наявність механічних пошкоджень на кожусі, рівні та оптичних деталях; рівномірність освітлення та чистоту поля зору труби і відлікового мікроскопа; комплектність.

При випробуванні приладів перевіряють: плавність обертання всіх рухомих частин геодезичного приладу, лімба, алідади горизонтального та вертикальних кругів, зорової труби, кремальєри або трубки фокусуючої лінзи; справність циліндричних рівнів (повільним обертанням відповідного підіймального гвинта) та справність сітки ниток і компенсатора, при його наявності у приладі; працездатність закріплювальних, навідних, підіймальних та станового гвинтів; надійність закривання футляра та закріплення головки та ніжок штатива.

3. Мірна стрічка та рулетка повинні бути оглянуті по всій їх довжині і перевірені шпильки. На рейках перевіряється правильність нанесення та оцифрування поділок.

4. При одержанні таблиць, інструкцій, умовних знаків тощо, повинні бути звірені їх інвентарні номери із записаними в розписці бригадира та перевірено кількість сторінок в них.

5. Не дозволяється геодезичні прилади брати на роботу без футлярів та користуватись останніми для зберігання в них чого-небудь, окрім відповідного приладу.

6. Студентам не дозволяється розбирати геодезичні прилади та виправляти їх, крім юстувань, що відносяться до перевірки цих приладів.

7. Не дозволяється залишати геодезичні прилади без нагляду або не закріплені на головці штатива становім гвинтом. Ніжки штатива, із закріпленим на ньому приладом, повинні бути завжди втиснутими в землю.

8. При перевірках геодезичних приладів в приміщеннях або на майданчиках з дерев'яним, бетонним та асфальтовим покриттям ніжки штатива повинні впиратися у вершини, підкладених під них дерев'яних трикутників.

9. При роботі, геодезичні прилади (крім тих, що мають компенсатори) з однієї точки на іншу можна переносити міцно закріпленими на головках штативів так, щоб ніжки штативів були тільки у вертикальному положенні, складеними разом і закріпленими, при цьому закріплювальні гвинти приладів повинні бути затягнуті. Прилади з компенсаторами на короткі віддалі слід переносити в руках, знятими із штатива. У всіх інших випадках есі геодезичні прилади повинні переноситися тільки вкладеними і належно закріпленими у своїх футлярах. При наявності у футлярів відповідних ременів такі футляри з приладами рекомендується переносити на плечах, користуючись цими ременями.

Студенту, який несе геодезичний прилад на штативі, категорично забороняється одночасно нести щось інше. Не дозволяється перескакувати або перелізати з приладом через перепони, що зустрічаються.

10. Не дозволяється для перенесення геодезичних приладів у футлярах користуватися віхами, рейками або іншими предметами.

11. Вкладання геодезичного приладу у футляр та виймати його із футляра проводиться без особливих зусиль. Після вкладання приладу у футляр слід затягнути всі закріплювальні гвинти приладу.

12. Зберігання геодезичних приладів на штативах не дозволяється.

13. Теодоліти і нівеліри слід брати тільки за підставку, а кіпрегелі за ручку або колонку.

14. Під час роботи не слід дуже сильно затягувати закріплювальні і становий гвинти, а також гвинти ніжок штатива. Підіймальні гвинти повинні мати вільне обертання, що досягається відповідним їх регулюванням; при роботі слід користуватися їх середніми частинами.

15. Перед повертанням будь-якої частини геодезичного приладу необхідно попередньо ослабити відповідний закріплюючий гвинт, а навідними гвинтами слід користуватися тільки при закручених відповідних закріплювальних гвинтах.

16. При роботі з геодезичними приладами не дозволяється застосовувати великих зусиль та різких рухів для повертання їх частин.

17. При роботі кожний геодезичний прилад необхідно захищати від вологи, пилюки та сонячних променів. Для цього слід користуватись спеціальними чохлами або парасолями, а при вітрі особливо слідкувати за міцним кріпленням парасоль.

18. Не дозволяється залишати на планшеті кіпрегель в робочому положенні під час вітру.

19. Після відліків по бусолі стрілка її обов'язково повинна бути зафіксована.

20. При візуванні зоровою трубою теодоліта, нівеліра або кіпрегеля проти сонця на зорову трубу необхідно встановити бленду або фільтр.

21. Сталеву стрічку (рулетку) дозволяється переносити в розгорнутому вигляді тільки при вимірюванні нею віддалей. Стрічка не повинна попадати під колеса транспорту; її не можна залишати на проїжджій частині дороги. Переносити стрічку до місця роботи і по її закінченні тільки закріпленою на кільці.

22. Розмотувати стальну стрічку перед роботою дозволяється тільки двом студентам, слідкуючи при цьому за тим, щоб не утворювалось петель; за цим треба слідкувати і під час роботи із стрічкою.

23. При здачі стрічки в геокамеру вона повинна бути протерта ганчіркою, яка змочена в мастилі.

24. Рейку при роботі забороняється укладати на поверхню землі поділками. Зберігати рейки слід в сухих приміщеннях поклавши їх поділками догори, а двосторонні - на ребро. Перед зберіганням кожна рейка повинна бути протерта сухою ганчіркою.

25. Віхи, нівелірні та віддалемірні рейки забороняється використовувати не по призначенню.

26. На час перерви в роботі теодоліти та нівеліри необхідно знімати із штативів, а кіпрегель в мензульного планшета і вкладати їх у відповідні футляри; стрічку намотувати на кільце і закріпляти гвинтом; ніжки штативів складати, закріпляти гвинти та защіпнути ремені; складувані рейки скласти та закріпити гвинтами.

27. Користуватися таблицями, інструментами, умовними знаками та іншими посібниками необхідно акуратно; не дозволяється робити в них будь-яких записів, позначок тощо.

28. Кожний інструмент (прилад), що здається в геокамеру, повинен бути очищений від бруду; частини приладу, що взаємотруться повинні бути змазані мастилом, а дерев'яні частини протерті ганчіркою.. Наліт пилу на лінзах геодезичних приладів можна видаляти тільки чистим м'яким пензликом. Помічені дефекти і некомплектність приладу повинні бути вказані в картці, яка вкладається у футляр.

29. Обмін одного приладу на інший в період практики бригадир проводить тільки в дозволу керівника практики і через геокамеру.

ПРИМІТКА. Матеріальну відповідальність за загублені або пошкоджені геодезичні прилади та навчальні посібники, якщо не виявлено винуватця, несуть всі члени бригади.

Про кожний випадок втрати або пошкодження геодезичного інструменту, приладу, або приладдя бригадир повинен доповісти керівнику групи і скласти акт, в якому вказати винуватих осіб щодо втрати, або пошкодження відповідного майна. Акт з візою керівника групи передається начальнику практики для прийняття відповідного рішення.

 

Навчальні посібники

 

1. Гиршберг М.А. Геодезия. М., Недра, ч. І. 1967.

2. Інструкція з топографічного знімання у масштабах 1:5000 - 1:500. – К, 1999.

3. Умовні знаки для топографічних планів масштабів 1:5000 - 1:500. – К, 2001.

4. Баканова В.В. Геодезия. М., Недра, 1986.

5. Шевченко Т.Г., Мороз О.Г., Тревого І.С. Геодезичні прилади Львів. Львівська політехніка, 2006.

6. В.Ващенко, В.Літинський, С.Перій «Геодезичні прилади та приладдя» Львів, Євросвіт 2006.

7. Шевченко Т.Г. «Геодезичні прилади» Львів. Львівська політехніка, 2010.

8. Могильний С.Г., Войтенко С.П. «Геодезія», ч.1. – Чернігів, 2002.

9. Геодезичний енциклопедичний словник. – Львів, 2001.

10. Островський Л.А. Геодезія. Частина перша. Топографія: навч. посібник/ Островський Л.А., Мороз О.І., Тартачинська З.Р., Гарасимчук І.Ф. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. – 440с.

11. Тревого І.С. Геодезичні прилади.Практикум: навч.посібник / І.С.Тревого, Т.Г.Шевчнко, О.І.Мороз. – 3-тє вид., перероб. Та доп. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 240с.

12. Таблицы прямоугольных координат углов рамок, размеров рамок и площадей трапеции топографических съемок масштаба 1:5000. М., Геодезиздат,1953.

13. Таблицы координат Гаусса-Крюгера й таблицы размеров рамок и площадей трапеции топографических сьемок. М., Недра, 1963.

14. Ганьшин В.Н., Хренов Л.С. Таблицы для разбивки круговых кривых и переходных кривых. М., Недра, 1985.

15. Баканова В.В., Фокин Н.И. Таблицы приращений координат. М., Недра, 1976.

 

Методичні рекомендаціїПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.226.244.254 (0.029 с.)