ОДЕСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ХОЛОДУМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ОДЕСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ХОЛОДУ 

 

 
 

 


Денисова О.В.

Англійська мова

(за професійним спрямуванням)

(посібник для студентів І курсу

напрямів підготовки:

Комп’ютерні науки»

Та 050102 «Комп’ютерна інженерія»)

 

посібник до самостійної

та індивідуальної роботи

 

Одеса 2011

Денисова О.В. Англійська мова за професійним спрямуванням. Посібник для самостійної та індивідуальної роботи для студентів І курсу напрямів підготовки 050101 «Комп’ютерні науки» та 050102 «Комп’ютерна інженерія».

Посібник до самостійної та індивідуальної роботи. Одеса. Державна академія холоду, 2010 р. – 53 с.

 

 

Посібник англійською мовою за професійним спрямуванням для самостійної та індивідуальної роботи для студентів комп’ютерних спеціальностей для виконання самостійної та індивідуальної роботи студентами І курсу денної форми навчання.

Метою посібника є навчання студентів читанню та перекладу літератури за спеціальністю.

 

 

Розглянуто на засіданні кафедри

Протокол №12 від 30.06.2010 року

 

 

Завідувач кафедри іноземних мов,

доцент Л.Й. Олійник

 

Рецензент: Молодіт О.В., ст. викладач кафедри іноземних мов Одеської державної академії холоду.

 

Посібник до самостійної та індивідуальної роботи схвалений методичною радою факультету інформаційних технологій ОДАХ

Протокол №___ від _______________

 

Голова методичної ради Ю.К. Корнієнко


Contents

Unit One  
Unit TWO  
UNIT THREE  
UNIT FOUR  
UNIT FIVE  
UNIT SIX  
UNIT SEVEN  
UNIT EIGHT  
UNIT NINE  
UNIT TEN  
UNIT ELEVEN  
UNIT TWELVE  
UNIT THIRTEEN  
UNIT FOURTEEN  
UNIT FIFTEEN  
glossary  

Передмова

Для успішного навчання вмінь вільно читати, розуміти та правильно перекладати науково-технічну літературу необхідні практичні посібники з перекладу технічних текстів з певної спеціальності.

Мета цього посібника – розвиток вмінь та навичок читання та перекладу технічних текстів за напрямами підготовки «комп’ютерні науки» та «комп’ютерна інженерія» у студентів першого курсу, а також вміння здобувати та використовувати корисну інформацію на практиці.

Посібник збудовано згідно із навчальною програмою для першого курсу.

Посібник складається із 15 розділів (Units). В першому семестрі студенти вивчають з 1 по 6 Units, а в другому семестрі – з 7 по 12 Units. Units 13-15 призначено для індивідуальної роботи. В цьому виді робіт викладач сам призначає студентові завдання. Вони можуть бути наступними: ситуативні (наприклад, у вашому комп’ютері з’явився вірус – ваші дії, або написання невеликого есе чи доповіді) Наприкінці посібника подано алфавітний англо-англійській словник-глосарій.

У посібнику реалізована від уроку до уроку, послідовність слів та їх багатократне повторення у різних текстах. Кількість нових слів «суворо дозовано» та обумовлено закономірностями пам’яті людини. Словниковий запас який при цьому формується, використовується для досягнення учбової мети – розвиток умінь усного мовлення. Крім того, він допомагає також і в створенні словника, що є необхідною частиною такого розділу вивчення іноземної мови, як словотворення, а лексичний мінімум є основою для читання та обговорення текстових матеріалів та завдань на витягування з них інформації і подальше їх обговорення.

Текстові матеріали побудовано на широко використовуваній лексиці – популярної термінології галузі та частотних словах загальнотехнічного значення.

Підбір текстів, розробка завдань виконані з врахуванням навичок і знань з іноземної мови, набуті студентами в школі, а також з врахуванням знань з комп’ютерних наук та систем.

 


UNIT 1

The computer age

In the nineteenth century, machines changed the world. Suddenly, people could travel more easily and communicate more quickly. Work changed, too, and many people got jobs in factories. It was the start of the Industrial Age – the age of machines and factories.

The second half of the twentieth century saw the start of the Computer Age. At first, computers were very difficult to use, and only a few people understood them. But soon, computers began to appear in offices and then homes. Today, they are everywhere. Some people still say that they have never used a computer, but they probably use computers every day – they just do not realize it. This is because there are computers in so many ordinary things: cars, televisions, CD-players, washing machines . . .

When the first computers were built in the 1940s and 1950s, they were enormous. In fact, they were as big as a room. In 1949, the magazine Popular Mechanics made a prediction: “One day,” they said, “computers will be really small; in fact, they will weigh less than 1.5 tonnes.” Now, computer chips can be smaller then the full stop at the end of this sentence. Over the past fifty or sixty years, computers have changed much more than people thought possible.

A computer chip

An early computer


TasksПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.173.234.169 (0.017 с.)