Соціально-історичні концепції походження моралі.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Соціально-історичні концепції походження моралі. 

13.Спосіб обґрунтування моралі, який зводить зміст моральних вимог до одержання

насолод – це

1) утилітаризм;

2) аморалізм;

3) гедонізм;

4) евдемонізм;

5) перфекціонізм;

6) протекціонізм.

14. Спосіб обґрунтування моралі, за якого досягнення щастя вважається головною метою

життя і основою моральних вчинків – це

1) утилітаризм;

2) аморалізм;

3) гедонізм;

4) евдемонізм;

5) перфекціонізм;

6) протекціонізм.

 

15. Система правил поведінки і відповідних ритуалізованих дій, призначення якої –

впорядкувати зовнішньо людські взаємини через суворе узгодження форм поведінки з тією чи

іншою ситуацією спілкування, – це

1) мораль;

2) моральна норма;

3) моральна цінність;

4) моральна вимога;

5) етика;

6) етикет.

 

16. Виберіть з нижченаведеного переліку завдання даного курсу:

1) сприяти розвитку логічних здібностей студента;

2) сприяти формуванню студента як особистості;

3) підвищити рівень прикладних знань студента;

4) вироблення навичок юридичної кваліфікації нестандартних з точки зору права ситуацій.

 

17. Виберіть з нижченаведеного переліку завдання даного курсу:

1) формування засад професійної етики юриста;

2) сприяти інтелектуальному розвитку студента;

3) осмислення сенсу та призначення юридичної професії;

4) навчити студента основ юридичної грамотності.

 

18. Виберіть з нижченаведеного переліку завдання даного курсу:

1) сприяти формуванню студента як особистості;

2) допомогти студенту розвинути свій творчий потенціал;

3) осмислення сенсу та призначення юридичної професії;

4) навчитися обгрунтовувати свою точку зору на те, що є справедливо

і що несправедливо.

 

 

19. Виберіть з нижченаведеного переліку завдання даного курсу:

1) навчити студента знаходити позитивні уроки в життєвих

труднощах;

2) формування системи знань про суспільство, а саме про взаємодію

юридичних та моральних норм;

3) допомогти студенту розвинути свій творчий потенціал;

Вироблення навичок юридичної кваліфікації нестандартних з точки зору права ситуацій.

 

20. Виберіть з нижченаведеного переліку пункти, в яких зазначено практичне значення даного

курсу:

1) розуміння того, що існує безліч теорій права та держави;

2) осмислення цілісності системи регуляторів поведінки у суспільстві;

3) вироблення навичок прослідковувати зв’язок між моральними та правовими нормами;

4) удосконалення естетичного сприйняття світу.

 

21. Виберіть з нижченаведеного переліку пункти, в яких зазначено практичне значення даного

курсу:

1) осмислення складності діяльності юриста;

2) удосконалення системи знань про принципи побудови державного апарату;

3) розуміння регулятивних меж дії права;

Вироблення навичок прослідковувати зв’язок між моральними та правовими нормами.

 

22. Виберіть з нижченаведеного переліку пункти, в яких зазначено практичне значення

даного курсу:

1) адміністративне право - галузь системи права сучасної України;

2)осмислення цілісності системи регуляторів поведінки у суспільстві;

3) держава і право – це два взаємозв’язані феномени;

Вироблення навичок прослідковувати зв’язок між моральними та правовими нормами.

 

23. Вкажіть ознаки соціальної норми:

1) це правило поводження з тваринами;

2) це правило фізичної поведінки;

3) носить загальний характер;

4) зумовлене особливостями настрою людей.

 

24. Вкажіть ознаки соціальної норми:

1) це правило фізичної поведінки;

2) це правила водіння автомобіля;

3) забезпечуються засобами соціального та позасоціального впливу;

4) зумовлені географічними особливостями країни, де використовуються.

 

25. Які види соціальних норм ви знаєте залежно від джерела походження:

1) технічні норми;

2) погодні умови;

Правові норми;

Моральні норми.

 

26.Які види соціальних норм ви знаєте залежно від джерела походження:

1) екологічні норми;

2) агротехнічні норми;

Правові норми;

Моральні норми.

 

27. Які види соціальних норм ви знаєте залежно від джерела походження:

Корпоративні норми;

2) правила психотренінгу; 5

3) моральні норми;

4) правила вирощування картоплі.

 

28. Які види соціальних норм ви знаєте залежно від джерела походження:

Корпоративні норми;

2) правила психотренінгу;

3) моральні норми;

4) норми по догляду за тваринами.

 

29. Які види соціальних норм ви знаєте залежно від джерела походження:

1) правові норми;

2) правила медитації;

3) логічні норми;

4) культурні норми.

 

30. Які різновиди моральних норм Вам відомі:

1) соціальні;

2) буржуазні;

Релігійні;

4) пролетарські.

 

31. Які різновиди моральних норм Вам відомі:

1) студентські;

Соціальні;

3) викладацькі;

4) релігійні.

 

32. Які є види соціальних норм за сферою суспільного життя:

1) економічні;

2) фізіологічні;

Сімейні;

4) риболовні;

 

33. За способом забезпечення соціальні норми поділяються на:

1) забезпечені національною одиницею України;

2) забезпечені заходами державного примусу;

3) забезпечені можливістю застосування Збройних Сил України;

Забезпечені заходами соціального примусу.

 

34.За способом забезпечення соціальні норми поділяються на:

Забезпечені заходами індивідуального примусу;

2) забезпечені Національною Гвардією України;

3) забезпечені дією органів світового співтовариства;

Забезпечені заходами соціального примусу.

 

35. За способом забезпечення соціальні норми поділяються на:

1) забезпечені національною одиницею України;

Забезпечені заходами державного примусу;

3) забезпечені дією органів світового співтовариства;

Забезпечені заходами соціального примусу.

 

36. Виберіть ознаки моральних норм:

1) забезпечуються заходами державного примусу;

2) регулюють засади діяльності комерційних організацій;

Забезпечуються внутрішніми переконаннями особи;

Регулюють поведінку людини з огляду на категорії добра і зла.6

 

37. Виберіть ознаки моральних норм:

1) носять практично-перетворювальний характер;

2) регулюють відносини між суб’єктами права;

3) вкорінені у певну світоглядну картину дійсності;

4) оперують категоріями ―заборонене‖ і ―незаборонене‖.

 

38. Виберіть ознаки моральних норм:

1) регулюють поведінку людини з огляду на категорії добра і зла;

2) забезпечуються дією органів світового співтовариства;

Становлять основу життєдіяльності людини в напрямку реалізації смисложиттєвих

Цінностей;

4) носять обов’язковий з точки зору держави характер.

 

39. Виберіть ознаки моральних норм:

1) забезпечуються заходами державного примусу;

2) регулюють засади діяльності комерційних організацій;

3) вкорінені у певну світоглядну картину дійсності;

Регулюють поведінку людини з огляду на категорії добра і зла.

 

40. Виберіть ознаки моральних норм:

1) носять обов’язковий з точки зору держави характер;

Регулюють поведінку людини з огляду на категорії добра і зла;

3) забезпечуються дією органів світового співтовариства;

Вкорінені у певну світоглядну картину дійсності.

41. На основі порівняння правових та моральних норм вкажіть ознаки моральних норм:

1) встановлюються державою;

2) носять кодифікований характер;

3) їх виконання є особистою справою суб’єкта;

Адресатом цих норм є людина взагалі.

 

42.На основі порівняння правових та моральних норм вкажіть ознаки моральних норм:

1) їхня примусовість випливає із сили та авторитету держави;

2) контроль за їх виконанням здійснюють спеціально уповноважені суб’єкти;

Їхня обов’язковість випливає з людського сумління;

Їх не можна звести до певної скінченної множини.

 

43. На основі порівняння правових та моральних норм вкажіть ознаки моральних норм:

1) встановлюються державою;

2) носять кодифікований характер;

3) контроль за їх виконанням здійснюють спеціально уповноважені суб’єкти;

Їхня обов’язковість випливає з людського сумління;

Їх не можна звести до певної скінченної множини.

 

44. Що становить основні проблеми моралі:

Відносний або абсолютний характер норм;

2) проблема кодифікації моральних норм;

Забезпечення дії моральних норм (мотивація виконання);

4) доцільність існування моральних норм як таких.

 

45. Що становить основні проблеми моралі:

1) відносний або абсолютний характер норм;

2) проблема кодифікації моральних норм;

3) забезпечення дії моральних норм (мотивація виконання);

4) відсталість моралі від потреб сучасного суспільства.7

 

46. Що становить основні проблеми моралі:

1) відсталість моралі від потреб сучасного суспільства;Последнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.230.144.31 (0.018 с.)