З дисципліни «Системи технологій»Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

З дисципліни «Системи технологій»ВАРІАНТ 1

 

1. Дайте письмову відповідь на питання

Охарактеризуйте класифікацію технологічних процесів. Хімічні технологічні процеси

 

2. Дайте письмову відповідь на питання

Проаналізуйте критерії робочих процесів високих технологій (ВТ) та охарактеризуйте їх новий рівень функціональних ознак.

 

3. Дайте відповідь на тестові запитання (лише одна відповідь правильна):

3.1.Системи технологій розподіляють:

1. за характером їх створення та складністю структур

2. за системою автоматизації

3. за групуванням

4. за економічною ефективністю

3.2.Методами декомпозиції складних систем є:

1. - впливання на досягнення кінцевого результату

2. логічність функціонального розвитку

3. необхідність функціонування зв'язку систем між собою

4. поведінка всіх елементів систем

 

3.3.Кожний технологічний процес з метою покращення якості потрібно:

1. вдосконалювати

2. автоматизувати

3. розвивати

4. механізувати

 

3.4.Особливістю розвитку технологічних систем є:

1. технічне переоснащення та модернізація системи

2. модернізація обладнання

3. прискорення росту безпеки

4. підвищення капіталовкладень

5. зниження енергоємності технологічного процесу

 

3.5.За характером створення системи технологій розподіляють на:

1. природні та штучні

2. автоматизовані

3. неавтоматизовані

4. соціально-економічні

Задача

Визначити економічний ефект і ефективність, забезпечені в період року від вибраного кращого варіанту інновацій в порівнянні з базовим при впровадженні інноваційних технологій на комерційному підприємстві при наступних показниках діяльності:

 

Заплановано випуск продукції (од.) Приведені економічні затрати на одиницю виробленої продукції з урахування вартості оцінки результатів відповідно базового та нового варіантів (гр. од.) 50,0
Факт випуску І періоду   49,1
ІІ періоду на 20% збільш.   47,0
ІІІ періоду   45,0
ІV періоду   41,5

 

 


КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

З дисципліни «Системи технологій»

ВАРІАНТ 2

 

1. Дайте письмову відповідь на питання

Проаналізуйте методологію класифікацій сучасних систем технології та комплекс технологічних задач, які вирішуються при формуванні системи технологій.

 

2. Дайте письмову відповідь на питання

Охарактеризуйте новітні інформаційні технології та обґрунтуйте їх економічну ефективність.

 

3. Дайте відповідь на тестові запитання (лише одна відповідь правильна):

 

3.1.В залежності від складності структури соціально-економічні системи розподіляють на:

1. гранично складні, досить складні та складні

2. економічні

3. госпрозрахункові

4. народногосподарські

 

3.2.Технологія органічно пов'язана з:

1. точними науками

2. математичними розрахунками

3. економічною ефективністю

4. економічними науками

3.3.Системними ознаками технологій є:

1. структурна автономність кожного елементу

2. різноманітна природа елементів

3. розміщення елементів

4. упорядкований взаємозв'язок елементів

 

3.4.Технологічним процесом називають:

1. послідовний набір операцій

2. паралельний набір операцій

3. окремий набір операцій

4. вибірковий набір операцій

 

3.5.Для виконання технологічного процесу необхідно:

1. обладнати місце праці

2. розрахувати економічну ефективність процесу

3. розрахувати прибутковість

4. забезпечити комп'ютеризацію

Задача

Визначити економічний ефект і ефективність, забезпечені в період року від вибраного кращого варіанту інновацій в порівнянні з базовим при впровадженні інноваційних технологій на комерційному підприємстві при наступних показниках діяльності:

 

Заплановано випуск продукції (од.) Приведені економічні затрати на одиницю виробленої продукції з урахування вартості оцінки результатів відповідно базового та нового варіантів (гр. од.) 38,0
Факт випуску І періоду 20%   37,5
ІІ періоду   36,0
ІІІ періоду   35,1
ІV періоду   33,0

 

 


КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

З дисципліни «Системи технологій»

ВАРІАНТ 3

 

1. Дайте письмову відповідь на питання

Охарактеризуйте технологічний процес та його структуру в системі технологій

 

2. Дайте письмову відповідь на питання

Охарактеризуйте технологічні процеси високих технологій (ВТ) та назвіть їх види. Обґрунтуйте економічну ефективність застосування ВТ.

 

3. Дайте відповідь на тестові запитання (лише одна відповідь правильна):

 

3.1.Технологічною операцією називають:

1. закінчену частину технологічного процесу

2. незакінчену частину технологічного процесу

3. наявність допоміжного технологічного переходу

4. роботу технологічного обладнання та виконавців

 

3.2.Технологічним переходом називають:

1. закінчену частину технологічного процесу

2. заміну технологічної оснастки та пристроїв

3. технічне переоснащення

4. перехід способу виконання технологічних операцій

 

3.3.Технологічні процеси класифікуються за:

1. властивостями сировини, агрегатним станом та тепловим ефектом

2. кількістю обробленої сировини

3. кількістю технологічних процесів

4. автоматизацією технологічних процесів

 

3.4.Технологічні процеси за властивостями сировини поділяють:

1. фізичні, механічні, хімічні

2. теплові, енергетичні, комбіновані

3. хімічні, продуктивні, економічні

4. ресурсозберігаючі, механізовані, автоматизовані

3.5.Хімічними називають технологічні процеси, в яких:

1. змінюється хімічний склад сировини

2. змінюється хімічний склад та внутрішня будова сировини

3. проходить хімічна реакція

4. змінюється внутрішня будова сировини

 

Задача

Визначити економічний ефект і ефективність, забезпечені в період року від вибраного кращого варіанту інновацій в порівнянні з базовим при впровадженні інноваційних технологій на комерційному підприємстві при наступних показниках діяльності:

 

Заплановано випуск продукції (од.) Приведені економічні затрати на одиницю виробленої продукції з урахування вартості оцінки результатів відповідно базового та нового варіантів (гр. од.) 115,0
Факт випуску І періоду   113,0
ІІ періоду   110,0
ІІІ періоду   107,0
ІV періоду   103,0

 


КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

З дисципліни «Системи технологій»

ВАРІАНТ 4

 

1. Дайте письмову відповідь на питання

Охарактеризуйте системи високих технологій (ВТ) та обґрунтуйте їх економічну ефективність.

 

2. Дайте письмову відповідь на питання

Сутність застосування систем автоматизованого управління (АСУ). (САУ).

 

3. Дайте відповідь на тестові запитання (лише одна відповідь правильна):

 

3.1.За агрегатним станом технологічні процеси поділяються на:

1. однорідні та неоднорідні

2. прості

3. складні

4. перехідні

 

3.2.За тепловим ефектом технологічні процеси класифікуються на:

1. реагуючі

2. вбираючі теплоту

3. теплові

4. екзота ендотермічні

 

3.3.За напрямком руху сировинних та теплових потоків технологічні процеси поділяються на:

1. однобічні, зустрічні, перехресні

2. безперервні

3. зовнішні

4. внутрішні

 

3.4.За способом організації технологічні процеси поділяються на:

1. періодичні

2. періодичні, безперервні, комбіновані

3. поточні, агрегатні, головні

4. автоматизовані, стабільні, внутрішні.

 

3.5.Основними технологічними рушіями технологічних процесів є:

1. теплота

2. тиск

3. світові та інші промені

4. теплота, тиск, каталізатор, мікроорганізми

 

Задача

Визначити економічний ефект і ефективність, забезпечені в період року від вибраного кращого варіанту інновацій в порівнянні з базовим при впровадженні інноваційних технологій на комерційному підприємстві при наступних показниках діяльності:

 

Заплановано випуск продукції (од.) Приведені економічні затрати на одиницю виробленої продукції з урахування вартості оцінки результатів відповідно базового та нового варіантів (гр. од.) 150,0
Факт випуску І періоду 20%   147,0
ІІ періоду збільшено на 30%   145,0
ІІІ періоду   141,50
ІV періоду   136,50

 


КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

З дисципліни «Системи технологій»

ВАРІАНТ 5

 

1. Дайте письмову відповідь на питання

Охарактеризуйте поняття техніки цифрового типу та дайте характеристику цифрових технологій.

 

2. Дайте письмову відповідь на питання

Економічна ефективність та соціально-корисні результати від впровадження інноваційних технологічних процесів, реконструкції та технологічного переоснащення підприємства.

 

3. Дайте відповідь на тестові запитання (лише одна відповідь правильна):

 

3.1.Для нормального ходу технологічного процесу необхідно:

1. дотримання технологічного режиму

2. наявність технологічної оснастки

3. висока продуктивність праці

4. послідовність технологічних операцій

 

3.2.Системи технологій за призначенням поділяють на:

1. точні та неточні

2. автоматизовані та неавтоматизовані

3. технологічні

4. прості та складні

 

3.3.Інноваційні технологічні процеси класифікуються на:

1. технічні, організаційні, соціальні, економічні

2. технологічні, економічні, госпрозрахункові

3. ресурсні, радикальні, комбіновані

4. прибуткові, енергоємні, ресурсні

 

3.4.За послідовністю системи технологій поділяють на:

1. абсолютні, відносні, умовні, приватні

2. інноваційні, корпоративні, регіональні

3. галузеві, державні, корпоративні

4. новітні, інноваційні, економічні

 

3.5.За рівнем розробки та розповсюдження ТС бувають:

1. державні, республіканські, регіональні, галузеві, корпоративні, фірмові

2. галузеві, сумісні, економічні, внутрішньо-організаційні, комбіновані

3. недержавні, відносні, абсолютні, торгово-посередницькі

4. галузеві, корпоративні, комерційні

Задача

Визначити економічний ефект і ефективність, забезпечені в період року від вибраного кращого варіанту інновацій в порівнянні з базовим при впровадженні інноваційних технологій на комерційному підприємстві при наступних показниках діяльності:

 

Заплановано випуск продукції (од.) Приведені економічні затрати на одиницю виробленої продукції з урахування вартості оцінки результатів відповідно базового та нового варіантів (гр. од.) 55,0
Факт випуску І періоду   зменш. на 5%
ІІ періоду   50,0
ІІІ періоду   45,0
ІV періоду   43,2

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.173.234.169 (0.036 с.)