Про аварійні ситуації та нещасні випадки необхідно терміново повідомити виконроба.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Про аварійні ситуації та нещасні випадки необхідно терміново повідомити виконроба.Вим .  
Арк..
№ докум.
Підпис
Дата
АркушЛист
 
5.06010101 ДП. 0104 204 ПЗ    
5.4. Визначення небезпечної зони на будівельному майданчику

Для розвантаження більщості будівельних конструкцій, виробів, матеріалів, а також подачі їх на робочі місця, монтажу будівельних конструкцій – підібраний кран КС-4561. Місце виконання цих робіт є небезпечною зоною на будівельному майданчику. Для її визначення складаю схему визначення небезпечної зони.

Вим .  
Арк..
№ докум.
Підпис
Дата
АркушЛист
 
5.06010101 ДП. 0104 204 ПЗ    

 


Визначаю радіус небезпечної зони за формулою:

Rнз=Rmax + L + S = 6.5+8.2+6.5=21.2 м, де

Rнз – радіус небезпечної зони

Rmax – максимальний виліт стріли крану,

L – максимальний габарит вантажу,

S – можливий відліт вантажу,

Нбуд – висота будівлі,

hз – відстань вантажу над конструкціями,

hстр – висота вантажозахватних пристроїв,

hп – мінімальна висота поліспаста.

Приймаємо радіус небезпечної зони: Rнз=21 м

 

Рішення з охорони праці та пожежної безпеки на будівельному майданчику

Загальні вимоги(облаштування, знаки безпеки, тощо)

До початку будівництва зносять усі споруди, розміщені в протипожежних розривах між будівлями, що зводяться. Відповідно до ПВР на будівельному майданчику до по­чатку основних будівельних робіт влаштовують під'їзні і внутрішні дороги завширшки не менш як 3,5 м для одно і 6 м - для двостороннього руху. При наявності тупико­вих доріг влаштовують петльові об'їзди чи майданчики 12 х 12 м. для розвороту пожежних автомобілів. До всіх об'єктів, що будуються і експлуатуються, в тому числі й до тимчасових, влаштовують вільні під'їзди.

Правила безпечного складування будівельних матеріалів

Складуючи матеріали і збірні конструкції, слід додержуватись встановлених норм і правил укладання їх. Підкладки і прокладки в штабелях матеріалів і конструкцій розміщують в одній вертикальній площині, їхня товщина при укладанні панелей, блоків та інших конструкцій повинна бути більшою за висоту монтажних петель не менш ніж на 20мм. Між штабелями на складах передбачають проходи завширшки не менш як 1м і проїзди, ширина яких залежить від габаритних розмірів транспортних засобів і вантажно–розвантажувальних механізмів. Відстань від штабелів матеріалів та обладнання до бровок котлованів і траншей визначають для кожного виду розрахунком, при цьому вона має бути не меншою ніж 1м.

Основні правила безпеки під час експлуатації будівельних машин та механізмів

Вим .  
Арк..
№ докум.
Підпис
Дата
АркушЛист
 
5.06010101 ДП. 0104 204 ПЗ    
Будівельні машини повинні бути укомплектовані експлуатаційною документацією, відповідати вимогам нормативних документів, мати сертифікат відповідності вимогам безпеки праці. Забороняється експлуатація засобів механізації без передбачених їхньою конструкцією огороджувальних улаштувань, блокіровок, систем сигналізації та інших засобів колективного захисту працюючих. Засоби механізації, незареєстровані в органах державного нагляду (нові, орендовані, після капітального ремонту), допускаються до експлуатації після огляду і випробування особою, відповідальною за їхню безпечну експлуатацію.

Небезпечні зони на будівельному майданчику

До зон постійно діючих небезпечних виробничих фак­торів належать такі: поблизу неізольованих струмопровідних частин електроустановок; поблизу не обгороджених перепадів заввишки 1,3 м і більше; у місцях переміщення машин і обладнання або їхніх частин і робочих органів; у місцях, де є шкідливі речовини, що перевищують гранично допустимі концентрації або діє шум, що перевищує гранично допустиму інтенсивність; у місцях, над якими переміщують вантажі вантажопідіймальними кранами.

Роботи за нарядом-допуском

Наряд-допуск видається безпосередньому керівнику робіт (виконробу, майстру і т.п.) або інженерно-технічному працівнику з числа осіб, уповноважених на це наказом керівника будівельно-монтажної організації. Перед початком робіт керівник роботи зобов'язаний ознайомити працівників із заходами з безпечного ведення робіт і провести цільовий інструктаж із записом у наряді-допуску. Особа, яка видала наряд-допуск, зобов'язана здійснювати контроль за виконанням передбачених у ньому заходів щодо забезпечення безпеки виконання робіт.

Правила безпеки під час експлуатації систем під тиском

Адміністрація підприємства зобов’язана утримувати системи, що працюють під тиском у справному стані; по­винні бути розроблені, затверджені, вивішені на робочих місцях та видані під розписку обслуговуючому персоналу інструкцій щодо безпечного обслуговування таких систем; назначається особа, на яку покладається відповідаль­ність за справний стан та безпечну експлуатацію систем, що працюють під тиском.

Основні правила безпеки під час влаштування та експлуатації засобів підмощування

Засоби підмощування повинні мати рівні робочі настили з зазором між дошками не більше 5 мм, а при розміщенні настилу на висоті 1,3 м та більше — огородження та бортові елементи. Висота огородження повинна бути не менше 1,1 м, бортового елементу — не менше 0,15 м, відстань між горизонтальними елементами огородження — не більше 0,5 м. Засоби підмощування, що використовуються при штукатурних або малярних роботах, в місцях, під якими виконуються інші роботи або є прохід, повинні мати настил без зазорів.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.215.177.171 (0.012 с.)