Яка взаємодія описана даною системою рівнянь? 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Яка взаємодія описана даною системою рівнянь?Даною системою рівнянь описана позитивна взаємодія. А саме -протокооперація (Взаємодія сприятлива для обох видів, але не обов'язкова. Класичний приклад протокооперації – взаємодія крабів і кишковопорожнинних, які, сидячи на спині краба, маскують його, оберігаючи таким чином від ворогів. Яка ж їм вигода від крабів? вони використовують крабів як транспортний засіб, а головне – їм потрапляє чимало об'їдків від столу партнера. Однак ні краб, ні кишковопорожнинні не перебувають у повній залежності один від одного.) або Мутуалізм (Взаємодія сприятлива для обох видів і обов'язкова. класичний приклад мутуалізму -Лишайники - Зовні лишайник справляє враження однієї рослини; насправді ж кожен лишайник складається з водорості й гриба)

20.2. Позитивні наслідки хижацтва для популяції жертви.

По перше це еволюція жертви для захисту від хижака, по друге це контролювання кількості осіб в популяції. Також це розвинення материнських інстинктів у популяції жертви.

Якщо личинкові і дорослі стадії тварини існують живуть в різних екосистемах (наприклад, личинка в озері, доросла тварина на суходолі), то чи правомірно розглядати це озеро як біоценоз, окремий від приозерних ділянок суходолу?

Дане озеро можна правомірно розглядати як окремий біоценоз. Це пояснюється сезонною динамікою представників біоценозу. Сезонна динаміка тварин представників біоценозу пов'язана з їх розмноженням, життєвою активністю і міграціями. Весняний приліт і осінній відліт птахів, нерест риб, поява молодняку​​, активність комах-запилювачів на луках, зимова сплячка ведмедя тільки мізерно мала частина прикладів сезонної динаміки тваринного населення біоценозу.

20.4 Класичні приклади мутуалістичних відносин - мікориза, лишайники і симбіоз бобових рослин з бульбочкових бактерій Rhizobium, здатними засвоювати атмосферний азот. У вільному стані ці бактерії живуть у грунті і розмножуються, якщо до них наближаються кореневі волоски рослини господаря. На кореневому волоску розвивається колонія бактерій, потім утворюється клубень. У рослини господаря розвивається спеціальна провідна система, по якій до тканин бульбочок доставляються продукти фотосинтезу, а рослина отримує фіксований азот, в основному у вигляді аспарагіну.

Білет№21

Наведіть приклади монодомінантних угрупувань.

До них відносять: Очеретяні угруповання, що сформувалися в результаті одночасного і дружного проростання діаспор, інтенсивного розвитку бруньок відновлення кореневищ. За цих умов утворюються густі однорідні зарості;бородач звичайний, пирій повзучий, стоколоса безостого, куничник наземний та інші рослини;бук; осока гостра та лепешняк великий.Гостроосокові угруповання є монодомінантними, вони поширені вздовж всієї берегової лінії у вигляді смуги. Будова цих угруповань досить проста, одноярусна, до 80% проективного покриття припадає на домінант.

Білет №22.

Про шо свідчить зменшення відношення біомаса/дихання в угрупуванні.

Співвідношення загальної біомаси до дихання, останнім часом використовують як індекс розвитку екосистем. Отже, це приведе до зменшення росту популяцій, ефективність трансформації енергії, співвідношення продукційно-деструкційних процесів у біосистем різного рівня тощо.

Назвіть якомога більше факторів які визначають екологічну смертність.

Екологічна смертність – це загибель особин в даних умовах середовища.

Абіотичні фактори - температура, світло, радіоактивне випромінювання, тиск, вологість повітря, сольовий склад води, вітер, течії, рельєф місцевості - це все властивості неживої природи, які прямо чи опосередковано впливають на живі організми.

Біотичні фактори - це форми впливу живих істот одна на одну. Кожен організм постійно відчуває на собі прямий або опосередкований вплив інших істот, набуває у зв'язку з представниками свого виду і інших видів, залежить від них і сам чинить на них вплив.

 

Білет 23.

1. Побудуйте піраміду енергії для екосистеми озера або ставка.

2. Яка взаємодія описана даною системою рівнянь?

 

 

Даною системою рівнянь описується взаємодія «хижак-жертва», тобто конкуренція. Рівняння Лоткі-Вольтера описує конкретний ріст 2-х популяцій, що конкурують.

3. ТРОФІЧНИЙ ЛАНЦЮГ – перенесення енергії, яке відбувається шляхом поїдання одних організмів іншими. При передаванні енергії з попередньої ланки до наступної, більша її частина (80-90%) втрачається для організмів у вигляді тепла.

Прикладом детритного Т.л. є: мертва тварина – мікроорганізмів, які нею живляться – детритофаги – їх хижаків. Зникнення будь-якої ланки у Т.л. призводить до зникнення всіх попередніх ланок, наприклад знищення рослин призводить до загибелі пов’язаних із ними фітофагів, далі по ланцюгу хижаків, паразитів і редуцентів. Відносини між організмами у Т.л. регулюють потік енергії в екосистемі.

4. Коменсалізм — це така форма взаємовідносин між двома видами, коли діяльність одного з них дає корм або надає притулку іншому (коменсалу). В системі знаків це 0+. В екології коменсалізм ще інакше називають нахлібництвом.

Приклади таких взаємовідносин:
- леви й гієни, які підбирають залишки здобичі, що залишилась;
- великі акули й риби-прилипали, що супроводжують їх;
- молодь риб, що ховається під парасольками захищених жалкими нитками медуз;
- поселення рослин-епіфітів на корі дерев.

Відносини типу коменсалізму дуже важливі в природі. Вони сприяють повнішому освоєнню середовища й використанню ресурсів. Інколи коменсалізм переходить в інші типи відносин, наприклад у паразитизм.

Білет № 24

№3 До якої групи екофакторів буде належати т.з. рекреаційне навантаження на заповідні території?( сама придумала, не точно)
Належить до антропогенних факторів,аНТРОПОГЕННІ ФАКТОРИ -комплекс змін, внесених в природу господарською діяльністю людини, що впливають на органічний світ, зокрема тварин. Цей вплив може бути прямим і непрямим, позитивним і негативним.

 

№4 Чи властиве калюжі структурне біорізноманіття?

Біорізноманіття визначається як різноманітність живих організмів з усіх джерел, включаючи, серед іншого, наземні, морські та інші водні екосистеми і екологічні комплекси, частиною яких вони є: це поняття включає у себе різноманітність у рамках виду, між видами і різноманітність екосистем. Виділяють наступні типи біорізноманіття:

1.Видове(Слово “біорізноманіття” означає, насамперед, величезне різноманіття видів тварин, рослин і мікроорганізмів.)

2.Генетичне.

3.Різноманіття екосистем.

Калюжі властиве структурне біорізноманіття.. в ній безліч мікроорганізмів, бактерій і одноклітинних, різних видів, які живуть в ній. Морфологічна флора калюж сильно різноманітна. У калюжах зустрічаються різні форми планктонних водоростей, спорові рослини та ін.

 

 

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-20; просмотров: 161; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.83.14 (0.008 с.)