IV. Електродинамічні приладиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

IV. Електродинамічні приладиПринцип дії приладів електро­динамічної системи — це взаємодія провідників зі струмом. Такий прилад (Рис. 5.4, б) складається з двох котушок 1, 2 у вигляді рамок, підвішених на спільній осі, одна — нерухомо, друга — на підшипниках. Обидві рамки зв'язані двома пружинами, якими до рамок підводиться струм. У результаті проходження струму рухома рамка повертається на осі тим більше, чим більша сила струму, і з'єднана з нею стрілка дає показання на нерухомій шкалі.

 

 

 

 

а б

Рис. 5.4

Електродинамічними приладами можна користуватися для вимірювань постійного і змінного струмів (сили струму і на­пруги). Шкала цих приладів нерівномірна.

На практиці часто використовують прилади з кількома ме­жами вимірювання сил струмів і напруг. Для цього у процесі вимірювання напруг послідовно з приладом вмикають додат­кові опори, а вимірюючи сили струмів, до приладу приєдну­ють паралельно опори-шунти.

V. Гучномовець

Дія магнітного поля на провідник зі струмом використову­ється в будові гучномовців — приладів для збудження звуко­вих хвиль під дією електричного струму, сила якого змінюється із звуковою частотою. В електродина­мічному гучномовці (динаміку) ви­користовують дію магнітного поля постійного магніту на змінний Рис. 5.5

струм у рухомій котушці. Звукова котушка 1 (Рис. 5.5) з мідного дроту, з'єднана з гнучкою мембра­ною 2 і конічним дифузором З, розміщена у зазорі сильного кіль­цевого постійного магніту 4.

Під час проходження змінного електричного струму котушка під дією змінної сили Ампера коливається з частотою коливань сили струму і змушує коливатися з такою самою частотою мембрану і дифузор. Ці коливання створюють коливання тис­ку повітря, тобто звукові хвилі.

Першокласні гучномовці відтворюють без значних спотво­рень звукові коливання в діапазоні 40—15 000Гц. Але такі пристрої дуже складні. Тому застосовують системи з кількох гучномовців, кожний з яких відтворює звук у певному неве­ликому інтервалі частот.

Загальним недоліком усіх гучномовців є малий ККД. Вони випромінюють лише 1—3 % усієї підведеної до них енергії.

Вплив магнітного поля на живі організми

Важливою біологічною дією на організм людини статичних магнітних полів, є зміна чутливості до болі, що приводить до ефекту обезболювання. При лікуванні статичним магнітним полем відмічається покращення стану хворих гіпертонічною хворобою: знижується артеріальний тиск, зменшуються головні болі та болі в ділянціі серця, покращується скорочувальна функція міокарда.

На життєдіяльність живих організмів впливають магнітні бурі. Дослідження показали залежність артеріального тиску, серцевого ритму та самопочуття від магнітних бурь Сонця, збільшення частоти інфекційних хвороб, нападів епілепсії тощо.

Існують особливо небезпечні техногенні магнітні поля, так магнітні поля з частотою 0,2 Гц збільшують час реакції людини, магнітні поля з частотою 1 Гц – негативно впливають на здібності до навчання, а поля з частотою 5 Гц – погіршують вербальну пам’ять. Це пояснюється тим, що слабкі магнітні поля знаходяться в інтервалі частот нормальної хвильової вольової активності мозку, котрі відповідають основним фізіологічним ритмам організму людини.

Практичне закріплення вивченого матеріалу

№ з/п Вид завдання Бали
 
 


Дати у зошиті відповіді на питання: 1.1 На якому явищі ґрунтується дія електрич- ного двигуна? Описати його. 1.2. Які ви знаєте системи електровимірюваль- них приладів? Їх основні позитивні та негативні сторони. 1.3 Назвіть позитивні та негативні прояви дії магнітного поля на живі організми. Розв’язати задачу: 2.1 Розрахувати обертальний момент, що діє на рамку площею 30 см2, яка складається з 10 витків, через яку проходить електричний струм 0,5 А. Індукція магнітного поля складає 15 мТл.          

Самостійна робота № 6

Тема: Інтерференція світла в природі і техніці.

Мета:

Знати - в чому полягає явище інтерференції світла.

Вміти - пояснити прояви явища інтерференції у природі та пріоритети у застосуванні цього явища у техніці.

План вивчення теми:

1. Інтерференції світла у природі.

2. Інтерференції світла у техніці.

 

Рекомендована література

Засєкіна Т.М., Засєкін Д.О. Фізика для 11 кл. Академічний рівень. Х.: Сиция, 2011.- с. 202-208Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.2.4 (0.009 с.)