Тема 2. Історія світової політичної думки та основні напрями дослідження політичної сфери суспільстваМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 2. Історія світової політичної думки та основні напрями дослідження політичної сфери суспільства1. Політична думка Стародавнього Сходу. Політико-етичні вчення Конфуція і Мао-цзи.

2. Ідеальна держава Платона. Арістотель про політику, державу і політичну справедливість.

3. Політична думка часів середньовіччя. Аврелій Августин. Фома Аквінський.

4. Н.Макіавеллі – засновник світської політології. "Государь". Н.Макіавеллі.

5. Політичні концепції Нового часу.

6. Політичні вчення кінця ХVІІІ-початку XX ст.

7. Політична думка XX ст.

Основні поняття і терміни: конфуціанство, даосизм, моїзм, легізм, дао, веди, поліс, тімократія, олігархія, демократія, тиранія, політика, політія, аристократія, християнська політична доктрина, макіавеллізм, концепція циклічності розвитку державних форм, мораль, договірний характер держави, соціологізація політичної думки, теорія раціональної бюрократії, лібералізм, ідеальна держава.

Література:1, 4, 16, 20, 31, 39, 55, 56, 62, 75, 98

Тема 3. Розвиток політичної думки в Україні: історія і сучасність

1. Політична думка Київської Русі.

2. Ідеї політичного і національного відродження України. (П. Могила, І. Вишенський, С. Яворський).

3. Українська політична думка козацько-гетьманської доби.

4. М. Драгоманов – основоположник політичної науки в Україні.

5. Політична думка в Україні в XX ст.

Основні поняття і терміни: князь, віче, звичаєве право, княжі з’їзди, “Руська правда”, боярська рада, сеньйорат, статути, козацька старшина, козацька держава, універсали, конституція, братства, федералізм, самостійність.

Література:23, 27, 34, 36, 37, 40, 42, 50, 53, 78, 82, 88, 94, 96, 97

Тема 5. Політична влада

1. Сутність політичної влади та її головні властивості.

2. Функції влади. Структура владних відносин.

3. Типологія влади. Специфіка політичної влади.

Основні поняття і терміни: влада, теологічна концепція влади, ресурси влади, типологія ресурсів влади, принцип легітимність, типи легітимності.

Література:24, 35, 47, 57, 80, 84, 92, 102, 104

Тема 6. Політична система суспільства

1. Класичне уявлення про політичні системи.

2. Сутність політичних систем.

3. Типи сучасних політичних систем.

4. Основні характеристики функціонування політичної системи.

Основні терміни і поняття: система, політична система, підсистеми політичної системи: організаційна (інституціональна), нормативна, комунікативна, культурна, функціональна підсистеми, типи політичних підсистем.

Література:14, 15, 46, 48, 52, 79, 85

Тема 7. Держава в політичній системі суспільства

1. Виникнення та еволюція держави. Ознаки і типи держави.

2. Форми правління і державного устрою.

3. Функції держави. Держава і право.

4. Місце і роль управлінського апарату у здійсненні державної політики.

Основні терміни і поняття: держава, теорії походження держави: теократична теорія, патріархальна теорія, договірна теорія, марксистська теорія, теорія насильства; ознаки держави, структура держави, форма держави: форма правління, форма державного устрою, політичний режим.

Література:22, 46, 48, 56, 85, 89, 94, 96

 

Тема 8. Громадське суспільство і правова держава

1. Поняття громадянського суспільства.

2. Історичні уявлення про громадянське суспільство.

3. Особливості формування громадянського суспільства в Україні.

4. Правова держава.

Основні терміни і поняття: громадянське суспільство, інститути громадянського суспільства, три рівні міжособистісних взаємозв’язків, структура громадянського суспільства, інститути громадянського суспільства, конституціоналізм.

Література:3,6, 10, 26, 45, 65, 70, 89, 90

Тема 9. Політична еліта і політичне лідерство

1. Концептуальні напрями тлумачення еліт.

2. Шляхиформування еліт.

3. Типологія еліт.

4. Природа і соціальна сутність політичного лідерства.

5. Типологія політичного лідерства. Класифікація. М.Вебера.

Основні поняття і терміни: еліта, політична стратифікація, політична еліта, політична роль, політичний клас, правляча еліта, контреліта, відкрита еліта, традиційна еліта, вища еліта, середня еліта, маргінальна еліта, адміністративна еліта, антрепренерська система, система гільдій, номенклатурна система, політичний лідер, політичний діяч, теорія рис, концепція психоаналізу, ситуаційна теорія лідерства, інтегративна теорія лідерства, авторитет, традиційне лідерство, харизматичне лідерство, раціонально-легальне лідерство.

Література:3, 7, 8, 18, 22, 41, 51, 53, 67, 69, 73, 76, 95

Тема 10. Політичні партії та партійні системи

1. Виникнення та еволюція політичних партій.

2. Класифікація політичних партій. Функції партій.

3. Поняття і типи партійних систем.

4. Проблема розвитку багатопартійності в Україні.

Основні терміни і поняття: партія, політичні сили, ознаки партії, типи партій, класифікація політичних партій, партійні системи, однопартійна система, двопартійна система, багатопартійна система, мажоритарна партія, партія з мажоритарним покликанням, домінуюча партія, міноритарна партія.

Література:5, 17, 43, 73, 74, 84, 92, 97

Тема 11. Політична свідомість і політична культура

1. Функції й структура політичної свідомості.

2. Типи політичної свідомості.

3. Ідеологія: її роль в політиці.

4. Структура політичної культури.

5. Динаміка політичної культури, її типи і особливості.

Основні терміни і поняття:політична культура, елементи політичної культури, громадянська культура, політична культура перехідного періоду, типи політичної культури: патріархальна, підданицька, культура участі.

Література: 11, 21, 28, 54, 59, 71, 72, 77, 83, 99

Тема 12. Політичні режими

1.Сутність політичного режиму.

2.Характерні ознаки демократичного, авторитарного та тоталітарного режимів.

3.Політичний режим сучасної України.

Основні терміни і поняття:політичний режим, демократія, принцип легітимності, структура інститутів, виборчі системи.

Література: 18,30,52, 79, 85.

Тема 13. Політика і засоби масової інформації

1. Поняття і політична спрямованість засобів масової інформації.

2. Роль та функції “четвертої влади” в політичному житті суспільства.

3. Форми та методи діяльності ЗМІ.

Основні терміни і поняття: інформація, комунікація, преса, засоби масової інформації, «четверта влада», інформаційний тоталітаризм, політичне маніпулювання.

Література: 10, 21, 58, 60, 72, 79, 80

Тема 14. Політична ідеологія. Основні ідейно-теоретичні течії сучасності

1. Поняття ідеології.

2. Доктрини лібералізму і консерватизму.

3. Марксизм і соціал-демократизм.

4. Християнсько-демократична ідеологія.

Основні терміни і поняття: ідея, ідеологія, політична ідеологія, типи ідеологій, лібералізм, консерватизм, соціал-демократизм, комунізм, фашизм, неолібералізм, неоконсерватизм, неофашизм.

Література:25, 29, 32, 50, 59, 75, 78, 87, 93

Тема 15. Політичний розвиток і модернізація

1. Поняття модернізації. Культура модерніті.

2. Механізми здійснення і типи модернізації.

3. Органічні та неорганічні модернізації.

4. Специфіка політичної модернізації.

Основні терміни і поняття: політичний процес, політичний розвиток, модернізація, культура модерніті, теорії модернізації, теорії постмодернізації, типи модернізації, органічна модернізація, неорганічна модернізація, модернізаторська еліта.

 

Література:33, 52, 61, 81, 100

Тема 16. Система міжнародних політичних відносин

1. Міжнародні відносини і місце в них політичних відносин.

2. Механізм формування і функціонування міжнародних політичних від­носин.

3. Теоретичне обгрунтування міжнародних політичних відносин.

Основні терміни і поняття: міжнародна політика, міжнародні відносини, національний інтерес, національна безпека, загальна безпека, типологія міжнародних відносин, політика мирного співіснування, політичний конфлікт, криза цивілізації, глобальні проблеми, світотовариство.

Література: 41, 52, 64, 85, 86, 96

Тема 17: Прикладна політологія.

Політичний маркетинг, політичний менеджмент

1. Поняття “політичний менеджмент” і “політичний маркетинг”.

2. Політичні технології або технології в політиці.

3. Вибори як технологія оновлення політичної системи.

4. Технологія лобістської діяльності.

Основні поняття і терміни: менеджмент, маркетинг, політичні рішення, політична діяльність, політичний менеджмент, політичний маркетинг, технології, виборчі технології, виборча інженерія, політичний імідж, політичне рекламування, лобізм.

Література: 7, 8, 9, 56, 57, 60, 84

 

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

Тема 8: Громадянське суспільство і правова держава

1. Поняття громадянського суспільства.

2. Історичні уявлення про громадянське суспільство.

3. Особливості формування громадянського суспільства в Україні.

4. Правова держава.

Основні поняття і терміни: громадянське суспільство, інститути громадянського суспільства, три рівні міжособистісних взаємозв’язків, структура громадянського суспільства, інститути громадянського суспільства, конституціоналізм.

Література:3,6, 10, 26, 45, 65, 70, 89, 90

Тема 9: Політична еліта, політичне лідерство

1. Еліта в політиці: поняття та еволюція.

2. Шляхи формування еліт.

3. Типологізація еліт.

4. Сутність і типологія політичних лідерів.

5. Сучасна українська політична еліта.

Основні поняття і терміни: еліта, політична стратифікація, політична еліта, політична роль, політичний клас, правляча еліта, контреліта, відкрита еліта, традиційна еліта, вища еліта, середня еліта, маргінальна еліта, адміністративна еліта, антрепренерська система, система гільдій, номенклатурна система, політичний лідер, політичний діяч, теорія рис, концепція психоаналізу, ситуаційна теорія лідерства, інтегративна теорія лідерства, авторитет, традиційне лідерство, харизматичне лідерство, раціонально-легальне лідерство.

Література: 3, 7, 8, 18, 22, 41, 51, 53, 67, 69, 73, 76, 95Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.229.142.91 (0.012 с.)