Екологічні вимоги до експлуатації апаратуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Екологічні вимоги до експлуатації апарату 

Виробництво, яке проектується, будується або реконструюється повинно бути науково обґрунтованим у відношенні якості оточуючого природного середовища та екологічної безпеки. Підприємство обов’язково повинно вести господарську діяльність у відповідності з законами України: « Охорона оточуючого середовища» та « екологічна експертиза », а також з іншими законодавчими актами України та галузевими нормативними документами. Забороняється будь-яке порушення екологічних стандартів, приховування екологічної інформації. Підприємства повинні забезпечувати екологічну безпеку на основі комплексу таких заходів.

1. всебічної екологічно-економічної оцінки впливу підприємства на оточуючі середовища, на використання і поновлення природних резервів, здоров’я населення.

2. науково-обгрунтовані впровадження сучасних досконалих не енергоємних технологічних процесів, які передбачають раціональне використання природніх ресурсів.

3. економія водних ресурсів, очистка вод.

4. забезпечення охорони рослинного і та тваринного світу та ін.

Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.
КУРСОВИЙ ПРОЕКТ
5. Техніка безпеки. Вимоги до території підприємства.

Створення здорових і безпечних умов праці починається з правильноговибору території для розміщення підприємства та раціонального розташування на цій території виробничих і допоміжних будівель і споруд.

Особливо важливо передбачити вимоги до чистоти повітря в місцях, що прилягають до харчових та переробних підприємств, які мають великі об'ємі газопилових викидів у повітря. Планування будівель і споруд на території підприємств, належна їх вогнестійкість, наявність достатньої кількості протипожежних ровів і перепон, забезпечення безпечної евакуації людей, наявність інших допоміжних пристроїв рекомендуються відповідно до вимог санітарних норм СН245-71, СНиШ.01.02-85, СНиП2.10.05-85 і СНиПП-89-80. Територія підприємства повинна бути рівною, мати каналізацію, штучне освітлення, належне покриття транспортних шляхів і достатньо широкі проходи і проїзди.

Основні шляхи руху працівників, як правило, не перетинаються із залізничною колією або з іншим механізованим транспортом.

Охорона праці та протипожежні заходи

В України розробляються державні стандарти України (ДСТУ). В галузі охорони праці вже діють такі стандарти: ДСТУ 2293-99 «Охорона праці. Терміни та визначення основних понять»; ДСТУ 2272-93 «Пожежна безпека. Терміни та визначення»; ДСТУ 3038-95 «Гігієна. Терміни та визначення основних понять» та деякі інші.

Відповідно до цих нормативних актів у кожному цеху та відділені

х
Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.
КУРСОВИЙ ПРОЕКТ
арчових виробництв є конкретні правила та інструкції щодо охорони праці, техніки безпеки, санітарних вимог до промислових приміщень й обладнання, а також протипожежних заходів.

Для створення безпечних умов праці всі частини обладнання, що мають гарячу поверхню - термоізолюють. Машини і апарати повинні мати механічне та електричне блокування, бути заземлені, а також обладнані сигналізацією, яка при пуску і зупинці машини автоматично приводиться у дію.

Особливу увагу слід приділяти охороні ізоляції електромережі від руйнування та вологи. На цих ділянках дозволяється користуватися лише низьковольтною напругою.

Теплообмінники належать до обладнання, що працює під тиском. їх головна небезпека при експлуатації заклечається в можливому раптовому руйнуванні, що супроводжується вибухом, при якому потенційна енергія стисненого середовища в короткий проміжок часу за рахунок його адіабатичного розширення переходить в кінетичну енергію осколків зруйнованого обладнання, що розлітаються, тому особливу увагу слід приділяти протипожежній безпеці. Головними причинами аварії цих апаратів є дефекти виготовлення, корозійне руйнування та інші види пошкоджень, порушення технологічного режиму і правил експлуатації, несправність арматури і приборів. З ціллю попередження аварії правила устрою та експлуатації ємкостей, що працюють під тиском, визначають, щоб матеріли призначені для їх виготовлення і ремонту мали сертифікати, що підтверджують їх відповідність призначенню і спеціальним технічним умовам. Конструкція ємностей повинна бути надійною, забезпечувати надійність при експлуатації, можливість їх внутрішнього огляду, очистки і ремонту. Зварні шви повинні бути тільки стиковими і доступними для контролю при виготовленні, монтажі і експлуатації ємкості.

Для попередження аварій через порушення технологічного режиму і правил експлуатації, крім допуску до обслуговування спеціально навченого

Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.
КУРСОВИЙ ПРОЕКТ
персоналу і періодичної перевірки знань, стаціонарні ємкості в залежності від їх конструкції і призначення обов'язково постачаються відповідними контрольно-вимірювальними приборами, запобіжними пристроями, засобами автоматики, запірною та іншою арматурою.

Для забезпечення уникнення пожежі необхідно мати протипожежні засоби: сухий пісок, листовий азбест, достатня кількість вогнегасників і пожежні рукава.

 

Висновок

Процес теплообміну займає провідне місце на підприємствах харчової промисловості, тому інженер-технолог повинен для кращого розуміння процесів, що відбуваються з продукцією, знати принцип роботи та вміти робити розрахунки теплообмінних апаратів. В дані в курсовій роботі було проведено комплексну роботу по розробці кожухотрубного теплообмінного апарату.

Розрахунок і підбір конструкції теплообмінника посідає важливе місце при проектуванні апаратів.

Дана курсова робота направлена на розрахунок оптимального варіанта кожухотрубного теплообмінника, який повинен забезпечити нагрівання дифузійного соку до певної температури та з певною продуктивністю, з найменшими затратами на виготовлення теплообмінника та на його експлуатацію.

Здобуті знання можуть бути використанні в подальшій науковій та практичній роботі.

Характерною особливістю для виробництв, що застосовують дане обладнання, є значна кількість утворень в повітрі робочих зон надлишкової теплоти, вологи, СО2. Шкідлива дія СО2 може проявитися при не вірному використанні робіт в середині резервуарів. У виробничих приміщеннях TT BC0OPCRjghYveADolHWIlvANW3TYgj8kJFPFumyhmbVftsAIAq77eohiC+SJxZHRQ8QjdYYt3pkt dEqFYYsuW4AzPmULzaw9sEUYIpW6hz1IhdolC5D3YScPWyA57TBsYdjipQ8XnzK30Cku58IW4vl4 eMuAUIfVGxH4awy6Zdjuvrfh6h8AAAD//wMAUEsDBBQABgAIAAAAIQDquStr4AAAAAwBAAAPAAAA ZHJzL2Rvd25yZXYueG1sTI9NS8NAEIbvgv9hGcGb3Xxo0JhNKUU9FcFWEG/b7DQJzc6G7DZJ/73T k73Nyzy8H8Vytp0YcfCtIwXxIgKBVDnTUq3ge/f+8AzCB01Gd45QwRk9LMvbm0Lnxk30heM21IJN yOdaQRNCn0vpqwat9gvXI/Hv4AarA8uhlmbQE5vbTiZRlEmrW+KERve4brA6bk9Wwcekp1Uav42b 42F9/t09ff5sYlTq/m5evYIIOId/GC71uTqU3GnvTmS86FgnScaogvSFN12AOIsSEHu+ssc0A1kW 8npE+QcAAP//AwBQSwECLQAUAAYACAAAACEAtoM4kv4AAADhAQAAEwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA W0NvbnRlbnRfVHlwZXNdLnhtbFBLAQItABQABgAIAAAAIQA4/SH/1gAAAJQBAAALAAAAAAAAAAAA AAAAAC8BAABfcmVscy8ucmVsc1BLAQItABQABgAIAAAAIQDk9xq3NwYAAP9BAAAOAAAAAAAAAAAA AAAAAC4CAABkcnMvZTJvRG9jLnhtbFBLAQItABQABgAIAAAAIQDquStr4AAAAAwBAAAPAAAAAAAA AAAAAAAAAJEIAABkcnMvZG93bnJldi54bWxQSwUGAAAAAAQABADzAAAAngkAAAAA " o:allowincell="f">
Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.
КУРСОВИЙ ПРОЕКТ
шкідливі гази проникають при розгерметизації обладнання. Апарати обладнують манометрами і запобіжними клапанами.

Для забезпечення безпеки перед мийкою, чисткою, дизинфікацією обладнання спочатку вентилюють. Мийка відбувається спеціальними стриями води або за допомогою стаціонарних мийок різної конструкції. Приміщення для мийки оснащують повітря-теплою завісою, що запобігає проникненню холодного повітря в зимовий період. Підлога роблять водо-непроникаючою з нахилом для видалення промивних вод. Для пропарювання застосовується пара під тиском до 0,05м Па.

Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.
КУРСОВИЙ ПРОЕКТ
Список використаної літератури

1. Проектирование процессов и аппаратов пищевых производств. Под. ред. В. Н. Стабникова. – Киев: Вища школа. Головное изд-во, 1982.-199с.

2. Проектирование процессов и аппаратов химической технологии: Учебник для техникумов. Иоффе И.Л. – Л.: Химия, 1991. – 352 с.,

3. Процессы и аппараты пищевых производств. Стабников В.Н., Попов В.Д.- М.: Агропромиздат, 1985.-503 с.

4. Кувшинский М.Н., Соболева А.П., Курсовое проектирование по предмету « Процессы и аппараты химической промышленности»: Учеб. пособие для учащихся техникумов. –2- е изд., перераб. и доп.- М.: Высш. школа,1980.-223с.

5. Процеси і апарати харчових виробництв: Підручник / За ред.. проф.. І.Ф. Манежика. – К.: НУХТ, 2003. – 400 с.

6. И.А. Чубик. Справочник по теплофизическим константам пищевых продуктов и полуфабрикатов. М.: изд. « Пищевая промышленность», 1965. – 155 с.

 

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.217.174 (0.011 с.)