Дипломна магістерська роботаМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Дипломна магістерська роботаУдосконалення системи інноваційного менеджменту

(на прикладі підприємства…)

(представлена на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр», кваліфікації «магістр з менеджменту організацій і адміністрування» галузі знань

0306 «Менеджмент і адміністрування» спеціальності 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)»

 

Допущено до захисту Науковий керівник

протокол №_____ к.е.н., доц. Осовський О.А.

від _________________ ___________________

зав. кафедри менеджменту

д.е.н., проф. Тарасюк Г.М.

____________________ ___________________

Рецензент

д.е.н., проф. Данилко В.К. ___________________

 

Житомир – 20_


Додаток В

Методичні вказівки до виконання розділу ІІ

Дипломної магістерської роботи

 

До пункту 2.1. Основні тенденції розвитку галузі та визначення місця підприємства в бізнес-просторі (включаючи ситуаційний аналіз)

Примітка: підприємство та організація, фірма, компанія буде розглядатися в одному розумінні.

Даний підрозділ розпочинається із короткої характеристики досліджуваного підприємства.

 

Приклад:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Андрушівський маслосирзавод» було створено відповідно до Установчого договору, підписаного 11 липня 2000 року між трьома фізичними особами, які створили, 85%, 10% та 5% Статутного фонду підприємства (табл. 2.1). Резервний фонд у розмірі 25% від Статутного формують за рахунок щорічних відрахувань від суми чистого прибутку до досягнення фондом вказаного розміру.

Таблиця 2.1

Характеристика засновників ТОВ «Андрушівський маслосирзавод» за статутним капіталом станом на 31.12.2011 р.

Засновники підприємства Статутний капітал
Сума, грн. Питома вага, %
Фізичні особи
Мелікян Армен Карлосович
Демидюк Микола Павлович
Романіка Ірина Олександрівна
Разом

 

Товариство є юридичною особою згідно з законодавством України і є колективною власністю учасників.

Товариство відповідає за своїми зобов’язаннями всім своїм майном, а засновники (учасники) зазнають збитків у межах своїх вкладів.

Адреса підприємства: Україна, Житомирська область, місто Андрушівка, вулиця Лисенка, 10 (завод займає земельну ділянку площею близько трьох гектарів).

Товариство має самостійний баланс, включаючи валютний, рахунки в установах банку, печатку зі своїм власним найменуванням і символікою, штампи, фірмовий та товарний знак.

ТОВ «Андрушівський маслосирзавод» здійснює бухгалтерський облік результатів своєї роботи, веде статистичну звітність і відповідає за її достовірність.

Метою Товариства є здійснення виробничої, торгівельної, комерційної та іншої не забороненої законом господарської та підприємницької діяльності для одержання прибутку.

Згідно Статуту, предметом діяльності ТОВ «Андрушівський маслосирзавод» є здійснення таких видів діяльності:

- виробництво, заготівля, збереження і переробка молока;

- посередницька діяльність, оптова та роздрібна торгівля, виробництво та реалізація товарів народного споживання, продукції виробничо-технічного призначення, с/г продукції;

- торговельні та посередницькі операції з товарно-матеріальними цінностями, цінними паперами, кредитними коштами, в тому числі на товарних, фондових біржах у відповідності з кон’юнктурою;

- маркетинг та консультації з виробництва;

- інформаційні та рекламні послуги, створення комерційно-комісійних магазинів для реалізації товарів і матеріалів, як особистого виробництва так і придбаних по договорах;

- виконання будівельних, ремонтних, монтажних робіт, виготовлення і реалізація будівельних матеріалів;

- організація громадського харчування, відкриття барів, буфетів, шашличних, ресторанів, кафе, фірмових магазинів та інше;

- продаж, обслуговування та ремонт технологічного обладнання вітчизняного та імпортного виробництва організаціям і приватним особам;

- торгово-закупівельна та посередницька діяльність;

- інвестиційна діяльність для вирішення завдань, які стоять перед товариством;

- ведення зовнішньоекономічної діяльності в порядку, встановленому законодавством України.

Основними цілями діяльності товариства є розширення ринку робіт та послуг населенню та юридичним особам, знаходження нових робочих місць для працевлаштування населення району, а також вирішення питань соціального розвитку трудового колективу товариства.

ТОВ «Андрушівський маслосирзавод» працює на ринку нашої країни з третього кварталу 2000 року. Діяльність до серпня 2002 року обмежувалася лише випуском масла та сухого знежиреного молока. З вересня 2002 року почали вироблятися сичужні сири, суха сироватка, фасована цільномолочна продукція тощо.

На даний час завод випускає такий асортимент продукції:

– масло: „Селянське”, „Столичне”, „Золотава”, „Попільнянське”:

фасовкою 100 та 200 грам в ящики по 4 та 8 кг.;

монолітом в ящики по 12 та 20 кг.;

– сир: „Буковинський”, „Голландський”, „Мисливський”:

головки сиру по 4 – 5 кілограм в ящики по 4 штуки;

„Едам”, „Гауда”, „Радомер”, „Дуплет”, „Мраморний”, „Мимоліт”, „Шахматний”, „Янтарний”:

головки сиру по 2 – 2,5 кілограм в ящики по 8 штук;

„Пікантний”, „Гном”:

головки сиру по 0,8 – 1 кілограм в ящики по 20 штук;

– молоко – в пакетах по 1 л.;

– суха сироватка, сухе знежирене молоко – в мішках по 25 кг.

Далі проводиться ситуаційний аналіз.

Ситуаційний аналіз стосується ближнього оточення підприємства (мікрооточення) і передбачений для визначення ситуації, в якій знаходиться підприємство, тобто місця, яке воно займає в загальному бізнес-просторі, основних факторів, які впливають на функціонування підприємства, а також його укрупнених характеристик в цілому.

Ситуаційний аналіз складається із:

- аналізу сильних та слабких сторін підприємства в їх взаємодії з загрозами та можливостями зовнішнього середовища (SWOT- аналіз);

- аналіз стратегічної позиції, яку займає підприємство;

- аналіз сегментів ринку;

- аналіз конкуренції;

- аналіз позиціонування.

Результати ситуаційного аналізу є основними вхідними даними для розробки стратегії розвитку компанії.

Загальна схема проведення ситуаційного аналізу представлена в таблиці 1.

Таблиця1

Схема проведення ситуаційного аналізу підприємства

Напрямок аналізу Зміст Джерела інформації
1. (SWOT-аналіз) Виявлення, аналіз та оцінка сильних та слабких сторін підприємства, його можливостей та загроз виходячи із стану зовнішнього середовища Інформація про зовнішнє середовище, відомості про виробничу структуру підприємства та інше
2.Аналіз стратегічної позиції Виявлення та аналіз стратегічних господарських зон господарювання і стратегічного портфеля в цілому Інформація про зовнішнє середовище, виробничі показники діяльності підприємства, організаційна структура
3.Аналіз сегментів ринку Визначення та аналіз ринкових сегментів, на яких функціонує підприємство; аналіз купівельної спроможності Зовнішня ринкова інформація (маркетингові дослідження)
4.Аналіз конкуренції Визначення та аналіз видів та основних факторів конкуренції, основних конкурентів (складання матриці аналізу конкурентів) Зовнішня ринкова інформація (маркетингові дослідження)
5.Аналіз позиціонування Визначення та аналіз місця, яке займає підприємство, його продукція, окремі торгові марки і товари по відношенню до інших підприємств, торгових марок, товарів Зовнішня ринкова інформація (маркетингові дослідження), аналіз власної продукції

До пункту 2.2. Організаційно-управлінський аналіз підприємства та оцінка ефективності менеджменту

Організаційно-управлінський аналіз направлений на дослідження системи управління в поточному його стані.

В цілях аналізу систему управління доцільно розглядати як сукупність наступних елементів:

- система цілей підприємства та стратегій їх досягнення;

- організаційна структура управління;

- системи процесів управління і структури інформації, яка циркулює по цих процесах;

- організаційна культура.

Організаційно-управлінський аналізявляє собою дослідження, направлене на вивчення системи цілей підприємства та стратегій їх досягнення, організаційної структури управління, управлінських процесів та організаційної культури. Схема проведення даного аналізу представлена в таблиці 2.

Таблиця 2Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.229.142.91 (0.021 с.)