Забруднення питної води в містахМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Забруднення питної води в містахПитна вода найважливіший фактор здоров'я людини. В крани міських квартир питна вода потрапляє з річок, водосховищ, озер, з підземних глибин. Найчистіша підземна (особливо глибинна, артезіанська) вода. Але для великих міст цієї води не вистачає.

За даними ВООЗ, вода може містити 13 тисяч токсичних речовин, водою передається до 80% усіх захворювань, від яких у світі щорічно вмирає 25 млн. осіб.

У реальних умовах вода містить органічні й мінеральні сполуки, мікро- і макроелементи, гази, колоїдні частинки та живі мікроорганізми. Основні компоненти питної води незмінні — гідрокарбонатні, сульфатні та солі кальцію, магнію та натрію. З мінералів у воді є кремній, фтор, стронцій, цинк, з макроелементів — залізо і калій. Вміст цих речовин не повинен перевищувати ГДК.

Частки грунту і все, що може гнити, вносить у воду органічні сполуки. їх різноманіття величезне.

Щоб природна вода була придатна для вживання, вона проходить декілька стадій очищення та знезараження на водопровідних станціях. Способи очищення забруднених вод можна об'єднати в наступні групи:

* механічні, * фізичні, * фізико-механічні, * хімічні, * фізико-хімічні,

* біологічні, * комплексні.

Після механічних, хімічних та фізико-хімічних методів очищення стічні води підлягають біологічному очищенню (мікроорганізми) для остаточної очистки стоків від органічної речовини. Біологічне очищення здійснюється в біофільтрах, в аеротенках, в біотенках тощо.

Після визначених методів очищення у воді можуть знаходитись різноманітні віруси та бактерії (дизентерійні бактерії, холерний вібріон, збудники черевного тифу, вірус поліомієліту, вірус гепатиті та ін.). Знешкодити мікроорганізми, які залишились, можна чотирма способами:

термічно (скип ятити);

за допомогою сильних окисників (наприклад, хлору, озону, марганцевокислого калію);

впливом іонів благородних металів (зазвичай використовується срібло);

фізичними методами (за допомогою ультрафіолетових променів або ультразвуку).

4. НЕБЕЗПЕКИ, ЩО ПРИЗВОДЯТЬ ДО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА ЗАХОДИ ЗНИЖЕННЯ ЇХ НАСЛІДКІВ 243


Проблема забезпечення населення України якісною питною водою з кожним роком ускладнюється, стає більш гострою. Склалася ситуація, коли практично всі поверхневі, а в окремих регіонах і підземні води за рівнем забруднення не відповідають вимогам стандарту до джерел водопостачання. Питна вода стає активним чинником шкідливого впливу на здоров'я і першопричин виникнення багатьох небезпечних масових інфекційних захворювань, зокрема вірусного гепатиту А. А внаслідок хлорування в питній воді утворюються хлорорганічні сполуки, наприклад, кількість хлороформу перевищує в 1,5-2 рази норми, рекомендовані ВООЗ. Окрім того, в питну воду можуть потрапити інші токсичні речовини: іони важких металів, сполуки фосфору і сірки, пестициди, нітрати, нітрити. Про недостатню ефективність існуючої технології очистки води свідчить високий рівень захворюваності населення кишковими інфекціями. Взагалі ж на сьогодні відомо близько 100 хвороб, які «дарує» нам питна вода.

Яку ж воду треба пити, щоб бути здоровим? Одні спеціалісти радять пити воду кип'ячену та відстояну, інші наполягають на воді «срібній», через те що срібло вбиває мікроорганізми. Але срібло — це метал, який здатний накопичуватись в організмі людини, зокрема, в нирках. Сьогодні можна сказати, що «срібна» вода є лікувальним засобом, який може допомогти при лікуванні деяких хвороб тільки у випадку її вживання в певних дозах і нетривалий час. Як альтернативу питній воді використовувати її просто недопустимо.

Згідно з розпорядженням Київської міської держадміністрації, в місті збудовано та введено в експлуатацію 25 павільйонів бюветної роздачі артезіанської води. Вода в них чиста, доброякісна, радіонукліди та важкі метали на таку глибину не потрапили. Але приблизно в 66% свердловин вода містить підвищену кількість заліза, марганцю, сірководню, сульфідів, сульфатів, хлоридів, карбонатів та інших домішок, що звичайно вимагає додаткового очищення цієї води. Нерідко артезіанська вода не відповідає вимогам щодо бактеріологічних показників. Наслідком неконтрольо-ваного й довгострокового використання таких вод як питних можуть бути різні захворювання у людей — отруєння важкими металами, нітратами та ін. Як правило, артезіанська вода є умовно питною й може служити лише додатковим джерелом водопостачання.

У торговельних закладах можна придбати різноманітні індивідуальні та колективні фільтри для водопровідної води, але лише деякі з них здатні зробити воду максимально безпечною. Універсальних фільтрів, здатних повністю очистити воду від усіх шкідливих домішок, просто не існує. Але в наш час фільтри стали предметом першої необхідності.

244 4. небезпеки, що призводять до надзвичайних ситуацій та заходи зниження їх наслідків


4.5.4. Шумове, вібраційне та електромагнітне забруднення міст

Для мешканців міста шум — справа звичайна. Досить часто людина навіть не замислюється над його протиприродністю. В будь-якому регіоні міста шумить автотранспорт, гуркоче трамвай, з певним шумом працює підприємство, поблизу злітають з аеродрому літаки. В квартирах шумлять холодильники і пральні машини, в під'їздах — ліфти. Цей перелік можна продовжити. Якщо шуму так багато в нашому житті, може здатися, що він не шкідливий. Однак за своїм впливом на організм людини шум більше шкідливий, ніж хімічне забруднення. За останні ЗО років у всіх великих містах шум збільшився на 12-15 дБ, а суб'єктивна гучність виросла в 3-4 рази. Шум знизив продуктивність праці на 15-20%, суттєво підвищив ріст захворюваності. Експерти вважають, що в великих містах шум скорочує життя людини на 8-12 років.

Частота захворювань серцево-судинної системи у людей, які живуть у за-шумлених районах, у кілька разів вища, а ішемічна хвороба серця у них трапляється утричі частіше. Зростає також загальна захворюваність.

Особливо вражає вплив шуму на міських жителів. Якщо на 100 тисяч сільських мешканців припадає 20-30 тих, хто погано чує, то в містах ця цифра виростає в 5разів. За даними статистики, жителі великих міст втрачають гостроту слуху вже з ЗО років (в нормі — в 2 рази пізніше). Під впливом шуму погіршується сон та сприйнятливість до навчання. Діти стають більш агресивними та вередливими.

Для позначення комплексного впливу шуму на людину медики ввели термін — «шумова хвороба». Симптомами цієї хвороби є головний біль, нудота, дратівливість, які досить часто супроводжуються тимчасовим зниженням слуху. До шумової хвороби схильні більшість мешканців великих міст, які постійно отримують шумові навантаження. Наприклад, нормативні рівні звуку в дБ для мешканців житлових кварталів повинні становить 55 вдень і 45 вночі. Однак різні джерела техногенного шуму вносять вагомий внесок у звукове середовище міста. У сучасних міських районах зі значним рухом транспорту рівень шуму близький до небезпечної межі в 80 дБ.

Шум діє на організм людини не тільки прямо й опосередковано. Шум має й інші можливості впливу. Так, у міських умовах тривалість життя дерев коротша, ніж у сільській місцевості. Головною причиною цього є вплив інтенсивного шуму. При дії шуму в 100 дБ рослини виживають 10 днів. При цьому швидко гинуть квіти і уповільнюється ріст рослин.

Отже, шум шкідливий, але чи можна зменшити його вплив на живі організми, включаючи людину. Виявляється, можливо, і таких заходів багато. Насамперед, необхідно суворо дотримуватись чинних нормативів. На сьогодні на вулицях великих міст шум не спускається нижче 80 дБ. Для того щоб зменшити цей рівень, докладаються значні зусилля, насамперед, з удосконалення самої техніки. Конструктори працюють над

1- НЕБЕЗПЕКИ. ЩО ПРИЗВОДЯТЬ ДО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА ЗАХОДИ ЗНИЖЕННЯ ЇХ НАСЛІДКІВ 245


Поради щодо зменшення шуму в квартирі І МШТОШуМНИМИ ДВИГу-

нами и транспортними засобами, житлові забудови віддаляють від вуличних магістралей, останні відокремлюють від будинків бетонними екранами, поліпшують покриття. Ефективним заходом боротьби з шумом в містах є озеленення. Дерева, які посаджені близько одне від одного, оточені густими кущами, значно знижують рівень техногенного шуму і покращують міське середовище. До негативних фізичних чинників міста належить також вібрація. Джерелами вібрації в містах є: * рейковий транспорт, * автомобільний транспорт, * будівельна техніка, * промислові установки.

Зазвичай вібрація розповсюджується від її джерела на відстань до 100 м. Найбільш потужне джерело вібрації — залізничний транспорт. Коливання грунту поблизу залізниці перевищує землетрус силою 6-7 балів. В метро інтенсивна вібрація розповсюджується на 50-70 м.

Несприятливо впливають на організм людини і електромагнітні випромінювання промислової частоти (50 герц) та частот радіохвильового діапазону. В помешканнях електромагнітні поля створюють: радіоапаратура, телевізори, холодильники тощо, що становить певну небезпеку. Якщо поруч знаходиться постійне джерело електромагнітного випромінювання, яке працює на аналогічній (чи є кратною) частоті, що може призвести до збільшення або зменшення нормальної частоти роботи людського органа, то наслідком цього можуть бути головний біль, порушення сну, перевтома, навіть загроза виникнення стенокардії. Найбільш небезпечним випромінювання є тоді, коли людина (а особливо дитина) спить. Безперечно, обійтися без електропобутових приладів неможливо, та й не потрібно. Головне — дотримуватись певних правил:

у спальні не варто встановлювати комп 'ютер, «базу» для радіотелефони, а також вмикати на ніч пристрої для підзарядки батарейок' та акумуляторів;

телевізор, музичний центр, відеомагнітофон на ніч треба вимикати з електромережі;

електронний будильник не повинен стояти в головах;

потужність мікрохвильових печей може змінюватись, тому час від часу треба звертатися до майстра, щоб контролювати рівень випромінювання.

246 4. НЕБЕЗПЕКИ. ЩО ПРИЗВОДЯТЬ ДО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА ЗАХОДИ ЗНИЖЕННЯ ЇХ НАСЛІДКІВ


КІР ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ

Тема «Природні небезпеки»

1. Що є причиною виверження вулканів та землетрусів?

2. Яке стихійне лихо завдає найбільших матеріальних збитків?

3. Які види стихійних лих викликають найбільшу кількість людських жертв?

4. Появу яких стихійних лих можна прогнозувати?

5. Які стихійні лиха вважаються непередбачуваними?

Тема «Небезпеки техногенного характеру»

1. Чим відрізняються аварії від катастроф?

2. Визначте основні джерела антропогенного забруднення навколишнього середовища та дайте їх характеристику.

3. Охарактеризуйте основні принципи радіозахисного харчування. Наведіть приклади радіопротекторів та антимутагенів.

4. До найголовніших джерел хімічних аварій та катастроф можна віднести:

 

• викиди та витоки небезпечних хімічних речовин;

• загорання різних матеріалів, обладнання, будівельних конструкцій, яке супроводжується забрудненням навколишнього середовища;

• аварії на транспорті при перевезенні небезпечних хімічних речовин, вибухових та пожежонебезпечних вантажів.

Дайте характеристику та визначте наслідки цих аварій і катастроф.

5. Визначте основні причини дорожньо-транспортних пригод. Які заходи
запобігання аваріям на автотранспорті ви знаєте?

Тема «Соціально-політичні небезпеки»

1. Поясніть поняття «конфлікт» та спробуйте дати власне визначення.

2. Що є формою насильства, яка застосовується окремими групами людей для боротьби проти держави?

3. Який вид тероризму найбільше поширений в Україні?

4. Як уникнути небезпечних ситуацій криміногенного характеру?

5. Дайте оцінку соціальним аспектам алкоголізму.

6. Визначте хвороби, викликані курінням.

Тема «Комбіновані небезпеки»

1. Дайте оцінку основним причинам виникнення екологічної кризи.

2. Визначте екологічні проблеми, які мають глобальний характер, та дайте їм характеристику.

3. Які шляхи виходу з глобальної екологічної кризи, на Ваш погляд, найбільш ефективні?

4. Які хвороби викликають віруси, бактерії, які захворювання передаються кишковим шляхом?

5. Які клітини організму найбільш чутливі до дії ВІЛ, який найпоширеніший шлях передачі ВІЛ-інфекції в Україні?

6. З'ясуйте причини вживання наркотиків. Які наслідки наркоманії?
Чи можна позбутися наркотичної залежності?

Тема «Небезпеки в сучасному урбанізованому середовищі»

1. Що таке урбанізація? Визначте етапи й стадії розвитку урбанізації. Які особливості сучасного етапу урбанізації?

4. НЕБЕЗПЕКИ, ЩО ПРИЗВОДЯТЬ ДО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА ЗАХОДИ ЗНИЖЕННЯ ЇХ НАСЛІДКІВ 247


2. В чому полягає привабливість міського способу життя?

3. Порівняйте якість повітря в приміщенні та зовні. Де повітря чистіше? Аргументуйте свою точку зору.

4. Що є основними джерелами забруднення атмосфери міста?

5. Порівняйте переваги та недоліки проживання в місті та селі.

6. Визначте основні шляхи поліпшення екологічного стану міст.

ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ НА СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТТЯХ

Тема «Природні небезпеки»

1. Загальні причини виникнення природних небезпек.

2. Характеристика літосферних стихійних лих.

3. Гідросферні стихійні лиха.

4. Атмосферні стихійні лиха.

5. Правила поведінки та дії людей при землетрусах та повенях.

6. Правила поведінки людей в лавинонебезпечних регіонах та при ураганах.

7. Заходи захисту людей від шкідливих факторів пожежі.

Тема «Небезпеки техногенного характеру»

1. Види аварій, їх характеристика.

2. Антропогенні чинники виникнення несприятливих екологічних ситуацій.

3. Наслідки аварії на ЧАЕС.

4. Вплип малих доз іонізуючого випромінювання на здоров'я людей.

5. Шляхи підвищення життєдіяльності в умовах радіаційної небезпеки.

6. Хімічно небезпечні виробництва. Аварії з витоком сильнодіючих отруйних речовин.

7. Правила поведінки людей при аваріях на транспорті (автомобільному, залізничному, повітряному тощо).

8. Пожежі та вибухи на підприємствах, причини й наслідки цих аварій й катастроф.

Тема «Соціально-політичні небезпеки»

1. Соціально-політичні конфлікти. Види та форми перебігу конфліктів.

2. Війна як крайній прояв політичного конфлікту. Причини та наслідки війн.

3. Тероризм. Види терактів (навести приклади).

4. Криміногенна обстановка в Україні. Правила поведінки в умовах власної небезпеки.

5. Соціальна небезпека: алкоголізм. Алкоголь і здоров'я.

6. Тютюнокуріння та його шкідливі наслідки.

Тема «Комбіновані небезпеки»

1. Природно-техногенні небезпеки.

2. Екологічні наслідки антропогенного впливу на біосферу.

3. Природно-соціальні небезпеки: причини їх виникнення та наслідки.

4. Інфекційні захворювання. Профілактика інфекційних захворювань.

5. Соціальні хвороби (туберкульоз, венеричні захворювання, СНІД), їх причини та наслідки. Шляхи профілактики цих захворювань.

6. Харчові отруєння та інфекції, шляхи запобігання.

7. Фактори ризику при захворюванні на рак.

8. Наркотики. Види наркотиків. Небезпека наркоманії.

248 4. НЕБЕЗПЕКИ. ЩО ПРИЗВОДЯТЬ ДО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА ЗАХОДИ ЗНИЖЕННЯ ЇХ НАСЛІДКІВ


Тема «Небезпеки в сучасному урбанізованому середовищі»

1. Урбанізація та її негативні наслідки.

2. Екологічне середовище в містах.

3. Джерела забруднення атмосфери міст. Наслідки забруднення.

4. Забруднення міських приміщень.

5. Якість питної води в містах. Очищення питної води.

6. Шумове, вібраційне та електромагнітне забруднення міст.

7. Людина та її здоров'я в урбанізованому середовищі.

\{^Щ ТЕМИ ДЛЯ ДОПОВІДЕЙ, РЕФЕРАТІВ І КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

Тема «Природні небезпеки»

1. Стихійні лиха, які завдають шкоди сільському господарству.

2. Загальні закономірности прояву природних стихійних лих.

3. Стихійні лиха, які найчастіше трапляються в Україні.

4. Характеристика найбільш руйнівних стихійних лих в історії людства.

Тема «Небезпеки техногенного характеру»

1. Вплив техносфери на навколишнє середовище.

2. Найнебезпечніші аварії на підприємствах атомної енергетики.

3. Порівняльна оцінка впливу на людину природних та техногенних випромінювань.

4. Характеристика сильнодіючих отруйних речовин та їх влив на організм людини.

5. Найвідоміші техногенні катастрофи на території України.

6. Аварія на ЧАЕС: причини та наслідки.

7. Медичні аспекти можливих наслідків промислових аварій та катастроф.

Тема «Соціально-політичні небезпеки»

1. Політичні конфлікти в Україні: причини виникнення та способи розв'язання.

2. Політико-правове виховання молоді як засіб запобігання політичним конфліктам.

3. Екологічні наслідки військових дій.

4. Соціально-політичні проблеми тероризму.

5. Злочинність - соціальна проблема сучасності.

6. Соціальні небезпеки: алкоголізм, куріння.

Тема «Комбіновані небезпеки»

1. Екологічні проблеми в Україні.

2. Фактори, які становлять загрозу для генофонду української нації.

3. Соціальні хвороби.

4. СНІД - чума XXI століття.

5. Наркоманія - шлях у безодню.

Тема «Небезпеки в сучасному урбанізованому середовищі»

1. Урбанізація в Україні.

2. Демографічні проблеми України.

3. Людина в міському середовищі.

4. Фактори ризику життя в урбанізованому середовищі.

5. Міста майбутнього.

■». НЕБЕЗПЕКИ, ЩО ПРИЗВОДЯТЬ ДО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА ЗАХОДИ ЗНИЖЕННЯ ЇХ НАСЛІДКІВ 249БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ


В результаті вивчення цього розділу Ви повинні знати:

*h причини виникнення, загальну характеристику та класифікацію

надзвичайних ситуацій; ч» принципи та засоби захисту населення в умовах надзвичайних

ситуацій; Ь основні положення Єдиної державної системи запобігання

і реагування на надзвичайні ситуації техногенного і природного

характеру; Ч> порядок дії адміністрації, персоналу та населення при виникненні

надзвичайних ситуацій; ч» правовий режим надзвичайного стану; Ь порядок організації ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій; Ч» види уражень організму людини;

Ь послідовність дій при наданні першої долікарської допомоги; ч> комплектацію аптечки першої допомоги; Ь підручні засоби для надання першої допомоги; ч> правила зупинення кровотечі та обробки ран; "Ь правила і порядок дій при виведенні людини з непритомного стану

та стану клінічної смерті.

(ЗЛЕІ! HQ основ' набутих знань Ви повинні вміти:

Ь ідентифікувати тип ситуації та оцінити рівень небезпеки; Ь визначати профілактичні заходи запобігання надзвичайним

ситуаціям; ч> обґрунтовувати ймовірність прояву небезпечних факторів у разі

виникнення надзвичайних ситуацій; Ч> застосовувати засоби індивідуального захисту; "*» звільняти потерпілого від дії електричного струму, вогню

та з-під обвалів; ч> рятувати утопаючих та надавати їм першу допомогу; ч» зупиняти кровотечі та здійснювати обробку ран; ч> накладати шини при переломах;

"Ь виводити людину з непритомного стану та стану клінічної смерті; ч> здійснювати штучне дихання та проводити непрямий масаж серця.5. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ


D План

(логіка викладу і засвоєння матеріалу)

5.1. Запобігання надзвичайним ситуаціям та організація усунення їх
негативних наслідків
................................................................................................. 252

5.1.1. Причини виникнення та класифікація надзвичайних ситуацій................. 252

5.1.2. Запобігання виникненню надзвичайних ситуацій......................................... 256

5.1.3. Визначення рівня надзвичайних ситуацій, регламент

подання інформації про їх загрозу або виникнення............................................. 262

5.1.4. Організація життєзабезпечення населення

в надзвичайних ситуаціях............................................................................................. 266

5.1.5. Ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій.................................................... 269

5.2. Надання першої долікарської допомоги потерпілому............................ 271

5.2.1. Призначення першої долікарської допомоги та загальні

принципи її надання......................................................................................................... 271

5.2.2. Надання першої допомоги при враженні діяльності мозку,

зупинці дихання та серцевої діяльності................................................................... 273

5.2.3. Перша допомога при кровотечах та ушкодженнях

м'яких тканин.................................................................................................................... 278

5.2.4. Перша допомога при вивихах, розтягуваннях і розривах

зв'язок та при переломах кісток................................................................................... 281

5.2.5. Долікарська допомога при термічних впливах та хімічних

опіках................................................................................................................................... 285

5.2.6. Допомога при отруєннях...................................................................................... 288

5.2.7. Допомога при ураженні електричним струмом та блискавкою................. 290

5.2.8. Надання першої допомоги при утопленні....................................................... 291

КІП; ' ' ~ ~~г~_ ~ ~

і,....,.,.,.і І.'., .'•■'■.,..; ;;.,,... -з»,- =<■-,'..-.... -■ . ■ .,,..' , . • ■•-•; .-.■<; Аг

* надзвичайні ситуації (НС) * сили постійної готовності

* небезпечні природні явища * режими функціонування ЄДСЗР*

* стихійне лихо * надзвичайний стан

* рівні НС * мобілізація

* НС за характером походження * класифікатор НС

* моніторинг НС * евакуація

* завдання ЄДСЗР* * перша долікарська допомога

* рівні ЄДСЗР* * клінічна смерть

* координуючі органи ЄДСЗР*______ * допомога при опіках та отруєннях

ЄДСЗР — Єдина державна система запобігання надзвичайним ситуаціям техногенного і природного характеру і реагування на них


5. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.16.13 (0.013 с.)