Оцінка захисних споруд за місткістюМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Оцінка захисних споруд за місткістюВихідні дані:

На дільниці номер 1 машинобудівного заводу є такі захисні споруди з відповідними паспортними даними (Додаток Д):

  Площа приміщень, м2 Висота приміщень Аварі-йний вихід
Для людей з саніт. постом ФВП, сан. вузли Для продуктів Тамбур-шлюз
ПРУ-1 - - 2,4 є
Сховище-8 - 2,4 є
Сховище-12 2,4 є

 

2) Чисельність найбільшої працюючої зміни N=684 чол (КБ – З0 чол, воєнізована охорона - 4 чол., механічний цех - 300 чол., шліфувальний цех - 250 чол., столярний цех -100 чол.).

Розв’язання:

1. Виявляємо наявність основних і допоміжних приміщень, відповідність їх розмірів нормам об'ємно-планових рішень і визначаємо потрібні площі приміщень, яких не вистачає:

ПРУ - 1 - задовольняє;

Сховище-8 - немає приміщення для продуктів:

SПР = 8 м2 (норма 5 м2 на 150 чоловік + 3 м2 на кожні наступні 150 чол)

Сховище-12- задовольняє.

Примітка: Норма площі допоміжних приміщень (ФВП і санвузли) по 0,І2 м2/чол; 350 х 0,12 = 42 м2.

2. Визначаємо розрахункову місткість захисних споруд за площею до і після дообладнання їх:

ПРУ-1:

 

 

Сховище-8:

а) До дообладнання:

 

 

в) Після дообладнання:

 

 

Сховище-12:

 

 

Примітка:2 - на санпост; 8м2 на приміщення для продуктів.

 

3. Визначаємо розрахункову місткість за об'ємом приміщень:

 

Сховище-8:

 

 

Сховище-12:

 

 

Фактична розрахункова місткість приймається по площі приміщень (менше за значенням):

 

ПРУ - 1 – МПРУ = 40 чол; сховище 8 – М8 =334 чол; сховище 12 – М12 = 350 чол.

4. Визначаємо загальну розрахункову місткість (всіх захисних споруд):

 

М3 = МПРУ812 = 40+334+350 = 724 чол.

 

5. Визначаємо коефіцієнт місткості:

 

 

6. Визначаємо необхідну кількість нар в приміщеннях для людей. Висота приміщень (h=2,4 м) дозволяє встановити двох’ярусні нари (одні нари на 5 людей).

 

НПРУ = 40/5 = 8 нар

Н8 = 334/5 = 67 нар

 

Н12 = 350/5 = 70 нар

 

Всього необхідно двохярусних нар: Н=145.

Висновки:

1) Захисні споруди, що є на ділянці номер 1, при дообладнанні їх у відповідності з вимогами дозволяють укрити всіх робітників найбільшої зміни з наявністю резервних місць на 40 чоловік.

2) В сховищі номер 8 потрібно дообладнати приміщення для зберігання продуктів площею 8 м2 за рахунок площі приміщень для людей.

3) Придбати 145 двох’ярусних нар для всіх захисних споруд.

 

Оцінка захисних споруд за захисними властивостями

Віддаленість об'єкта від точки прицілювання Rм = 2,5 км.

Очікувана потужність ядерного боєприпасу q = 200 кт.

Вид вибуху – наземний.

Ймовірне відхилення боєприпасу від точки прицілювання rвідх = 0,5 км.

Швидкість середнього вітру Vсв = 100 км/год.

Напрямок середнього вітру - в сторону об'єкта.

Конструкції захисних споруд розраховані на надмірний тиск: ПРУ – 30 кПа; Сх.-8 – 200 кПа; Сх.-12 – 200 кПа.

Коефіцієнт ослаблення радіації ПРУ- 200; Сх.-8 і Сх.-12 -1000.

 

Розв’язання:

1. Визначаємо потрібні захисні властивості споруд:

а) За ударною хвилею розраховуємо ∆РФmax, що очікується на об'єкті під час ядерного вибуху.

 

Rmin = RM-rВІДХ = 2,5 - 0,5 = 2 км,

 

При Rmin = 2 км, q = 200 кг для наземного вибуху (з додатку 1) визначаємо ∆РФmax = ∆РФпотр = 60 кПа.

б) За іонізуючими випромінюваннями:

визначаємо потрібні коефіцієнти послаблення радіації за формулами:

 

P1max - максимальний рівень радіації, очікуваний на об'єкті (за додатком 2), при Rmin = 2 км, VСВ = 100 км/год Р1max = 10880 Р/год; tK = tП+96 = 97 год:

 

 

2. Визначаємо захисні властивості захисних споруд:

а) від ударної хвилі відповідно до вихідних даних:

 

∆РФ ЗАХ ПРУ = ЗО кПа,

∆РФ ЗАХ сх.8 = 200.кПа,

∆РФ ЗАХ сх. 12 = 200 кПa;

 

б) від радіоактивного зараження: відповідно до вихідних даних. КОСЛ. ПРУ = 200; коефіцієнт послаблення радіації сховищами КОСЛ.. сх-8 = 1000; КОСЛ.. сх-12 = 1000.

3. Порівнюємо захисні властивості захисних споруд з потрібними:

а) за ударною хвилею:

∆РФ ЗАХ ПРУ < ∆РФпотр;

∆РФ ЗАХ сх. >∆РФпотр;

 

б) за іонізуючим випромінюванням:

 

КОСЛ.ЗАХ ПРУ < КОСЛ.ПОТР;

КОСЛ.ЗАХ СХ. > КОСЛ.ПОТР.

 

4. Визначаємо показник, який характеризує інженерний захист робітників і службовців за захисними властивостями:

 

,

 

тобто забезпечується 100% захист найбільшої зміни.

Висновок: ПРУ не забезпечує потрібного захисту людей і з подальшої оцінки виключається; захисні властивості сховищ №8 і № 12 відповідають потрібним і забезпечують захист всіх робітники (100 %).

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.231.243.21 (0.011 с.)