Органи місцевого самоврядуванняМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Органи місцевого самоврядуванняУ К Р А Ї Н А

Чернівецька міська рада

ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ

Центральна площа, 1, м. Чернівці, 58000, тел./факс (0372) 55-08-34, E-mail: mfu@rada.cv.ua, Код ЄДРПОУ № 02317445

30.04. 2010 р.№ 02-11/379

на № _________________

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту міського бюджету на 2010 рік

 

ФОРМУВАННЯ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ НА 2010 РІК

 

Законодавчою основою формування місцевих бюджетів та їх взаємовідносин з Державним бюджетом України на 2010 рік є Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України “Про Державний бюджет України на 2010 рік”, Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

ДОХОДИ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ

 

Відповідно до Бюджетного Кодексу України бюджет міста Чернівців на 2010 рік сформований за формульною системою.

Доходи загального фонду поділяються на два кошики: доходи, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів (на виконання делегованих повноважень) і доходи, що не враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів (на виконання власних повноважень).

Обсяг кошику доходів бюджету м. Чернівців визначається із застосуванням індексу відносної податкоспроможності бюджету міста на основі даних про фактичне його виконання за три останні бюджетні періоди.

До доходів, що закріплюються за бюджетами місцевого самоврядування та враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів, належать наступні податки і збори:

1) податок з доходів фізичних осіб (75%);

2) державне мито в частині, що належить відповідним бюджетам;

3) плата за державну реєстрацію суб’єктів підприємницької діяльності, що справляється виконавчими органами відповідних рад;

4) плата за торговий патент на здійснення деяких видів підприємницької діяльності (за винятком плати за придбання торгових патентів пунктами продажу нафтопродуктів (автозаправними станціями, заправними пунктами), що справляється виконавчими органами відповідних рад;

5) надходження адміністративних штрафів, що накладаються виконавчими органами відповідних рад або утвореними ними в установленому порядку адміністративними комісіями;

6) 50 відсотків надходження адміністративних штрафів у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, що накладаються уповноваженими органами (посадовими особами);

7) єдиний податок для суб’єктів малого підприємництва у частині, що належить відповідним бюджетам.

Загальний обсяг цих доходів по м. Чернівці пропонується до затвердження в межах показників, доведених Міністерством фінансів України в сумі 248676,5 тис. грн., в т.ч. по міському бюджету – 245314,5 тис. грн.

До доходів місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів на 2010 рік, належать:

1) місцеві податки і збори;

2) 75 відсотків плати за землю;

3) податок на промисел;

4) фіксований сільськогосподарський податок;

5) платежі за спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення;

6) плата за оренду майнових комплексів, що знаходяться у комунальній власності;

7) кошти від реалізації безхазяйного майна (у тому числі такого, від якого відмовився власник або отримувач), знахідок, спадкового майна (у разі відсутності спадкоємців за заповітом і за законом, усунення їх від права на спадкування, неприйняття ними спадщини, а також відмови від її прийняття), майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютних цінностей і грошових коштів власники яких невідомі;

8) податок на прибуток підприємств комунальної власності;

9) частина чистого прибутку (доходу) комунальних, унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до бюджету, у порядку, визначеному відповідною місцевою радою;

10) штрафні санкції за порушення законодавства про патентування;

11) надходження сум відсотків за користування тимчасово вільними бюджетними коштами;

12) власні надходження бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштів відповідного бюджету;

13) податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів у частині, що зараховується до міського бюджету;

14) плата за забруднення навколишнього природного середовища у частині, що зараховується до міського бюджету;

15) кошти від відчуження майна, яке знаходиться у комунальній власності, в тому числі від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у комунальній власності.

Обсяг доходів місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів (за платежами, визначеними підпунктами 1-11) по місту обрахований в сумі 86791,0 тис. грн., що на 9996,8 тис. грн. більше прогнозних показників, доведених Міністерством фінансів України на 2010 рік. До міського бюджету в поточному році планується отримати цих доходів на суму 80567,0 тис. грн.

Надходження платежів, передбачених підпунктами 12-15 зараховуються до спеціального фонду бюджету. Обсяг спеціального фонду міського бюджету обраховано в сумі 87402,7 тис. грн.

Обсяг бюджету розвитку визначено в сумі 28500 тис. грн. Він формується за рахунок коштів від відчуження майна комунальної власності в сумі
12500 тис. грн., коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення або права на них – 10500 тис. грн. та коштів, одержаних із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) – 5500 тис. грн.

Обсяг дотації вирівнювання, що одержується з державного бюджету на 2009 рік, доведено в сумі 95394,1 тис. грн., субвенцій з державного бюджету до загального фонду - 135267,3 тис. грн., спеціального фонду – 13421,1 тис. грн.

 

ВИДАТКИ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ

 

Видатки міського бюджету на 2010 рік визначені в розмірі 642431,8 тис. грн., в тому числі по загальному фонду – 555597,9 тис. грн. та по спеціальному фонду – 86833,9 тис. грн., обсяг надання кредитів із загального фонду міського бюджету - 945,0 тис. грн.

Законом України «Про Державний бюджет України на 2010 рік» з 1 січня 2010 року мінімальна заробітна плата працівникам бюджетних установ установлена 869 грн., з 1 квітня – 884 грн., з 1 липня – 888 грн., з 1 жовтня – 907 грн., з 1 грудня – 922 грн.

Разом з тим, розміри посадових окладів працівників бюджетних установ встановлюються виходячи з розміру посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС з 1 січня - 555 грн., з 1 квітня - 567 грн., з 1 липня - 570 грн., з 1 жовтня -586 грн., з 1 грудня - 600 грн.

 

Органи місцевого самоврядування

На утримання 268 посадових осібмісцевого самоврядування в міському бюджеті передбачаються видатки в сумі 22330,0 тис. грн., в тому числі: фонд оплати праці з нарахуваннями – 21147,0 тис. грн.; оплата комунальних послуг, енергоносіїв та поточні видатки – 2083,0 тис. грн.; капітальні видатки – 100,0 тис. грн.

На утримання 256 працівників районних в місті рад передбачаються видатки в сумі 17300,0 тис. грн.

 

Освіта

На 2010 рік видатки на освіту передбачені в сумі 193247,3 тис. грн., в тому числі:

- по загальному фонду 186125,5 тис. грн.;

- по спеціальному – 7121,8 тис. грн.

З міського бюджету фінансуються 49 загальноосвітніх шкіл, 52 дошкільні навчальні заклади, 1 вечірня школа, 1 військово-спортивний ліцей-інтернат, 6 позашкільних закладів.

В повному обсязі заплановані видатки на оплату праці з нарахуваннями з урахуванням матеріальної допомоги на оздоровлення педагогічним працівникам (без урахування щорічної винагороди).

Фонд оплати праці з нарахуваннями по загальному фонду бюджету – 146398,3 тис. грн.

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 25473,5 тис. грн.

По коду 070802 “Методична робота, інші заходи по народній освіті” передбачено 70,0 тис. грн. на навчання працівників міської ради.

Охорона здоров’я

На 2010 рік по галузі “Охорона здоров’я” передбачені видатки в сумі 121678,5 тис. грн.: по загальному фонду – 116260,3 тис. грн., по спеціальному фонду – 5418,2 тис. грн., з них: платні послуги – 4209,7 тис. грн., благодійні внески – 1208,5 тис. грн.

Кошти спрямовуються на фінансування 4 міських лікарень; 2 пологових будинків; 8 поліклінічних закладів; ЦБ при МТМО ”Стоматологія”, станції швидкої медичної допомоги; організаційно-методичного відділу управління охорони здоров’я.

Фонд оплати праці з нарахуваннями – 98618,0 тис. грн. В повному обсязі заплановані видатки на розрахунки за комунальні послуги та енергоносії
(6501,0 тис. грн.), послуги зв’язку.

 

Культура

Видатки на 2010 рік на культуру передбачені в сумі 19518,4 тис. грн., по загальному фонду – 17681,5 тис. грн., по спеціальному фонду – 1836,9 тис. грн. Фонд оплати праці з нарахуваннями – 14554,9 тис. грн. В повному обсязі заплановані видатки на розрахунки за комунальні послуги та енергоносії, послуги зв’язку.

З міського бюджету фінансуються 22 бібліотеки, 13 клубних закладів, 5 шкіл естетичного виховання; центр дозвілля дітей та юнацтва парку ім. Ю. Федьковича.

Засоби масової інформації

На фінансування редакції газети “Чернівці” передбачено – 415,0 тис. грн.

На фінансування ТРК “Місто” заплановано – 184,0 тис. грн.

На фінансування книговидання передбачено – 20,0 тис. грн.

Фізична культура і спорт

Видатки на фізичну культуру і спорт передбачені в сумі 4735,5 тис. грн.

На утримання 4 дитячо-юнацьких спортивних шкіл заплановано 4355,5 тис. грн.

В повному обсязі враховані видатки на оплату праці з нарахуваннями, розрахунки за комунальні послуги, енергоносії та послуги зв’язку.

Фонд оплати праці з нарахуваннями – 3717,2 тис. грн.

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 307,9 тис. грн.

На проведення навчально-тренувальних зборів і змагань заплановано 230,0 тис. грн., фінансову підтримку стадіону «Буковина» – 150 тис. грн.

Молодіжні програми

На виконання програм з питань сім’ї та молоді в проекті міського бюджету на 2010 рік передбачається 1752,3 тис. грн.

На утримання центру соціальних служб для молоді заплановано 985,7 тис. грн. Фонд оплати праці з нарахуваннями – 921,8 тис. грн.

На комунальні послуги та енергоносії – 25,4 тис. грн.

На проведення заходів стосовно сім’ї, жінок, молоді та дітей заплановано 166,6 тис. грн.

На оздоровлення дітей пільгових категорій влітку за КФКВ 091108 передбачено 600,0 тис. грн.

Інші видатки

На 2010 рік передбачені видатки в сумі 6927,1 тис. грн., з них:

- на утримання господарського управління(групи по транспортно-господарському обслуговуванню міськрайрад)передбачені видатки в сумі 6180,0 тис. грн., в тому числі: видатки на заробітну плату з нарахуваннями – 4710,6 тис. грн.; оплату комунальних послуг, енергоносіїв – 133,0 тис. грн.; поточне утримання – 1336,4 тис. грн.;

- на сплату членських внесків в Асоціацію міст України та в Асоціацію фінансистів України – 79,1 тис. грн.;

- на проведення інвентаризації та видатків, пов’язаних з приватизацією об’єктів комунальної власності – 270,0 тис. грн.;

- на оплату витрат, пов’язаних з приватизацією та продажем земельних ділянок – 200,0 тис. грн.;

- на утримання трудового архіву при виконавчому комітеті міської ради – 180,0 тис. грн., в тому числі: видатки заробітну плату з нарахуваннями – 133,1 тис. грн.; оплату комунальних послуг, енергоносіїв та поточне утримання – 46,9 тис. грн.;

- для оплати за оренду приміщень, наданих НКВФ «Граніт» – 18,0 тис. грн.

Резервний фонд

Резервний фонд визначений в сумі 1711,8 тис. грн.

 

Районів міста Чернівців

Визначений обсяг дотації вирівнювання з міського бюджету районним у місті бюджетам в сумі 23832,9 тис. грн.

Загальний обсяг субвенцій (див. додаток 9 до проекту рішення) в сумі 144830,9 тис. грн.

 

У К Р А Ї Н А

Чернівецька міська рада

ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ

Центральна площа, 1, м. Чернівці, 58000, тел./факс (0372) 55-08-34, E-mail: mfu@rada.cv.ua, Код ЄДРПОУ № 02317445

30.04. 2010 р.№ 02-11/379

на № _________________

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту міського бюджету на 2010 рік

 

ФОРМУВАННЯ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ НА 2010 РІК

 

Законодавчою основою формування місцевих бюджетів та їх взаємовідносин з Державним бюджетом України на 2010 рік є Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України “Про Державний бюджет України на 2010 рік”, Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

ДОХОДИ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ

 

Відповідно до Бюджетного Кодексу України бюджет міста Чернівців на 2010 рік сформований за формульною системою.

Доходи загального фонду поділяються на два кошики: доходи, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів (на виконання делегованих повноважень) і доходи, що не враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів (на виконання власних повноважень).

Обсяг кошику доходів бюджету м. Чернівців визначається із застосуванням індексу відносної податкоспроможності бюджету міста на основі даних про фактичне його виконання за три останні бюджетні періоди.

До доходів, що закріплюються за бюджетами місцевого самоврядування та враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів, належать наступні податки і збори:

1) податок з доходів фізичних осіб (75%);

2) державне мито в частині, що належить відповідним бюджетам;

3) плата за державну реєстрацію суб’єктів підприємницької діяльності, що справляється виконавчими органами відповідних рад;

4) плата за торговий патент на здійснення деяких видів підприємницької діяльності (за винятком плати за придбання торгових патентів пунктами продажу нафтопродуктів (автозаправними станціями, заправними пунктами), що справляється виконавчими органами відповідних рад;

5) надходження адміністративних штрафів, що накладаються виконавчими органами відповідних рад або утвореними ними в установленому порядку адміністративними комісіями;

6) 50 відсотків надходження адміністративних штрафів у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, що накладаються уповноваженими органами (посадовими особами);

7) єдиний податок для суб’єктів малого підприємництва у частині, що належить відповідним бюджетам.

Загальний обсяг цих доходів по м. Чернівці пропонується до затвердження в межах показників, доведених Міністерством фінансів України в сумі 248676,5 тис. грн., в т.ч. по міському бюджету – 245314,5 тис. грн.

До доходів місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів на 2010 рік, належать:

1) місцеві податки і збори;

2) 75 відсотків плати за землю;

3) податок на промисел;

4) фіксований сільськогосподарський податок;

5) платежі за спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення;

6) плата за оренду майнових комплексів, що знаходяться у комунальній власності;

7) кошти від реалізації безхазяйного майна (у тому числі такого, від якого відмовився власник або отримувач), знахідок, спадкового майна (у разі відсутності спадкоємців за заповітом і за законом, усунення їх від права на спадкування, неприйняття ними спадщини, а також відмови від її прийняття), майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютних цінностей і грошових коштів власники яких невідомі;

8) податок на прибуток підприємств комунальної власності;

9) частина чистого прибутку (доходу) комунальних, унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до бюджету, у порядку, визначеному відповідною місцевою радою;

10) штрафні санкції за порушення законодавства про патентування;

11) надходження сум відсотків за користування тимчасово вільними бюджетними коштами;

12) власні надходження бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштів відповідного бюджету;

13) податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів у частині, що зараховується до міського бюджету;

14) плата за забруднення навколишнього природного середовища у частині, що зараховується до міського бюджету;

15) кошти від відчуження майна, яке знаходиться у комунальній власності, в тому числі від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у комунальній власності.

Обсяг доходів місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів (за платежами, визначеними підпунктами 1-11) по місту обрахований в сумі 86791,0 тис. грн., що на 9996,8 тис. грн. більше прогнозних показників, доведених Міністерством фінансів України на 2010 рік. До міського бюджету в поточному році планується отримати цих доходів на суму 80567,0 тис. грн.

Надходження платежів, передбачених підпунктами 12-15 зараховуються до спеціального фонду бюджету. Обсяг спеціального фонду міського бюджету обраховано в сумі 87402,7 тис. грн.

Обсяг бюджету розвитку визначено в сумі 28500 тис. грн. Він формується за рахунок коштів від відчуження майна комунальної власності в сумі
12500 тис. грн., коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення або права на них – 10500 тис. грн. та коштів, одержаних із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) – 5500 тис. грн.

Обсяг дотації вирівнювання, що одержується з державного бюджету на 2009 рік, доведено в сумі 95394,1 тис. грн., субвенцій з державного бюджету до загального фонду - 135267,3 тис. грн., спеціального фонду – 13421,1 тис. грн.

 

ВИДАТКИ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ

 

Видатки міського бюджету на 2010 рік визначені в розмірі 642431,8 тис. грн., в тому числі по загальному фонду – 555597,9 тис. грн. та по спеціальному фонду – 86833,9 тис. грн., обсяг надання кредитів із загального фонду міського бюджету - 945,0 тис. грн.

Законом України «Про Державний бюджет України на 2010 рік» з 1 січня 2010 року мінімальна заробітна плата працівникам бюджетних установ установлена 869 грн., з 1 квітня – 884 грн., з 1 липня – 888 грн., з 1 жовтня – 907 грн., з 1 грудня – 922 грн.

Разом з тим, розміри посадових окладів працівників бюджетних установ встановлюються виходячи з розміру посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС з 1 січня - 555 грн., з 1 квітня - 567 грн., з 1 липня - 570 грн., з 1 жовтня -586 грн., з 1 грудня - 600 грн.

 

Органи місцевого самоврядування

На утримання 268 посадових осібмісцевого самоврядування в міському бюджеті передбачаються видатки в сумі 22330,0 тис. грн., в тому числі: фонд оплати праці з нарахуваннями – 21147,0 тис. грн.; оплата комунальних послуг, енергоносіїв та поточні видатки – 2083,0 тис. грн.; капітальні видатки – 100,0 тис. грн.

На утримання 256 працівників районних в місті рад передбачаються видатки в сумі 17300,0 тис. грн.

 

Освіта

На 2010 рік видатки на освіту передбачені в сумі 193247,3 тис. грн., в тому числі:

- по загальному фонду 186125,5 тис. грн.;

- по спеціальному – 7121,8 тис. грн.

З міського бюджету фінансуються 49 загальноосвітніх шкіл, 52 дошкільні навчальні заклади, 1 вечірня школа, 1 військово-спортивний ліцей-інтернат, 6 позашкільних закладів.

В повному обсязі заплановані видатки на оплату праці з нарахуваннями з урахуванням матеріальної допомоги на оздоровлення педагогічним працівникам (без урахування щорічної винагороди).

Фонд оплати праці з нарахуваннями по загальному фонду бюджету – 146398,3 тис. грн.

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 25473,5 тис. грн.

По коду 070802 “Методична робота, інші заходи по народній освіті” передбачено 70,0 тис. грн. на навчання працівників міської ради.

Охорона здоров’я

На 2010 рік по галузі “Охорона здоров’я” передбачені видатки в сумі 121678,5 тис. грн.: по загальному фонду – 116260,3 тис. грн., по спеціальному фонду – 5418,2 тис. грн., з них: платні послуги – 4209,7 тис. грн., благодійні внески – 1208,5 тис. грн.

Кошти спрямовуються на фінансування 4 міських лікарень; 2 пологових будинків; 8 поліклінічних закладів; ЦБ при МТМО ”Стоматологія”, станції швидкої медичної допомоги; організаційно-методичного відділу управління охорони здоров’я.

Фонд оплати праці з нарахуваннями – 98618,0 тис. грн. В повному обсязі заплановані видатки на розрахунки за комунальні послуги та енергоносії
(6501,0 тис. грн.), послуги зв’язку.

 

Культура

Видатки на 2010 рік на культуру передбачені в сумі 19518,4 тис. грн., по загальному фонду – 17681,5 тис. грн., по спеціальному фонду – 1836,9 тис. грн. Фонд оплати праці з нарахуваннями – 14554,9 тис. грн. В повному обсязі заплановані видатки на розрахунки за комунальні послуги та енергоносії, послуги зв’язку.

З міського бюджету фінансуються 22 бібліотеки, 13 клубних закладів, 5 шкіл естетичного виховання; центр дозвілля дітей та юнацтва парку ім. Ю. Федьковича.

Засоби масової інформації

На фінансування редакції газети “Чернівці” передбачено – 415,0 тис. грн.

На фінансування ТРК “Місто” заплановано – 184,0 тис. грн.

На фінансування книговидання передбачено – 20,0 тис. грн.

Фізична культура і спорт

Видатки на фізичну культуру і спорт передбачені в сумі 4735,5 тис. грн.

На утримання 4 дитячо-юнацьких спортивних шкіл заплановано 4355,5 тис. грн.

В повному обсязі враховані видатки на оплату праці з нарахуваннями, розрахунки за комунальні послуги, енергоносії та послуги зв’язку.

Фонд оплати праці з нарахуваннями – 3717,2 тис. грн.

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 307,9 тис. грн.

На проведення навчально-тренувальних зборів і змагань заплановано 230,0 тис. грн., фінансову підтримку стадіону «Буковина» – 150 тис. грн.

Молодіжні програми

На виконання програм з питань сім’ї та молоді в проекті міського бюджету на 2010 рік передбачається 1752,3 тис. грн.

На утримання центру соціальних служб для молоді заплановано 985,7 тис. грн. Фонд оплати праці з нарахуваннями – 921,8 тис. грн.

На комунальні послуги та енергоносії – 25,4 тис. грн.

На проведення заходів стосовно сім’ї, жінок, молоді та дітей заплановано 166,6 тис. грн.

На оздоровлення дітей пільгових категорій влітку за КФКВ 091108 передбачено 600,0 тис. грн.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.234.211.61 (0.011 с.)