ТОП 10:

Тема: Виборчий та референдний процеси в Україні1. Значення виборів у демократичній державі.

2. Виборчі системи та проблеми їх вибору.

3. Гарантії діяльності кандидатів на пост Президента України.

4. Виборчі бюлетені: порядок виготовлення, передачі виборчим комісіям.

5. Гарантії діяльності партій (блоків), кандидатів у народні депутати, офіційних спостерігачів.

6. Організаційно-правові заходи по підготовці і проведенню місцевих виборів.

7. Особливості проведення позачергових, повторних, проміжних та перших місцевих виборів.

8. Класифікація референдумів.

9. Демократичні засади підготовки і проведення референдумів.

Питання для самоконтролю

1. Які є види виборчих систем?

2. Якими нормативно-правовими актами регулюється порядок проведення виборів в Україні?

3. Які можна виділити критерії класифікації виборів?

4. Чи збільшилася роль політичних партій у виборчому процесі із здійсненням конституційної реформи?

5. Перерахуйте принципи виборчого процесу.

6. В чому полягає підготовча стадія виборчого процесу?

7. Як призначаються вибори?

8. В чому полягає різниця між повторними виборами та повторним голосуванням?

9. У яких випадках повертається грошова застава?

10. Які підстави для скасування реєстрації кандидата на пост Президента України?

11. В чому полягає різниця у правовому статусі офіційних спостерігачів від кандидатів на пост Президента України та офіційних спостерігачів від міжнародних організацій?

12. Хто визнає голосування на виборчій дільниці недійсним?

13. Назвіть види виборів народних депутатів України?

14. Що таке виборча квота?

15. Назвіть види виборчих дільниць?

16. Чи є обмеження щодо розміру виборчого фонду політичної партії (блоку).

17. В чому полягають особливості проведення перших місцевих виборів?

18. Встановіть, за якими виборчими системами відбуваються вибори депутатів сільських, селищних, міських, районних, обласних рад?

19. Чи вноситься грошова застава при місцевих виборах?

20. Як встановлюються результати місцевих виборів?

21. Які є особливості проведення проміжних місцевих виборів?

22. Коли може бути проведено новий всеукраїнський (місцевий) референдум з питань, що раніше виносилися на відповідний референдум?

23. Хто організовує проведення всеукраїнського референдуму?

24. Скільки необхідно підписів громадян для призначення всеукраїнського та місцевого референдумів?

25. Яка особливість рішень, прийнятих на референдумі?

26. Коли референдум вважається таким, що відбувся?

27. З якого моменту вступає в силу рішення, прийняте на референдумі?

Практичні завдання

Складіть позовну заяву про уточнення списку виборців, позовну заяву щодо рішень, дій чи бездіяльності виборчої комісії (відповідно до статей 172, 173 Кодексу адміністративного судочинства України)

Задачі

1. Центральна виборча комісія відмовилась зареєструвати як кандидата у народні депутати від виборчого списку партії гр-на Н. з мотивів, що він займає посаду сільського голови, а чинне виборче законодавство виключає можливість бути одночасно депутатами двох представницьких органів.

Чи законне це рішення?

2. Центральна виборча комісія за 9 днів до виборів вирішила скасувати реєстрацію всіх кандидатів у депутати, включених до виборчого списку партії А., мотивуючи тим, що дана політична партія значно перевищила встановлені законом розміри власного виборчого фонду.

Чи відповідає закону це рішення?

 

Тема: Процесуальні основи роботи Верховної Ради України

1. Розгляд і прийняття рішень Верховною Радою України за спеціальними процедурами.

2. Співвідношення понять „правотворчість”, „нормотворчість” і „законотворчість”

Питання для самоконтролю

1. Що означає поняття “ad hoc”?

2. Хто відкриває першу сесію новообраної Верховної Ради України?

3. Коли проводиться поіменне голосування?

4. З якою метою парламентом створюється тимчасова слідча комісія?

5. На який термін обирається суддя Верховною Радою України?

6. Хто має право виступити з ініціативою про порушення процедури імпічменту?

7. Кому належить право законодавчої ініціативи?

8. Яка відмінність між поправкою і пропозицією?

9. В чому полягає суть трьох читань у Верховній Раді Україні?

10. Протягом якого терміну Президент України має підписати прийнятий закон?

11. Які рішення може прийняти Верховна Рада України за наслідками відкладального вето Президента України?

12. Які є винятки щодо набрання чинності законами України? Що означає поняття “ad hoc”?

13. Хто відкриває першу сесію новообраної Верховної Ради України?

14. Коли проводиться поіменне голосування?

15. З якою метою парламентом створюється тимчасова слідча комісія?

16. На який термін обирається суддя Верховною Радою України?

17. Хто має право виступити з ініціативою про порушення процедури імпічменту?

18. Кому належить право законодавчої ініціативи?

19. Яка відмінність між поправкою і пропозицією?

20. В чому полягає суть трьох читань у Верховній Раді Україні?

21. Протягом якого терміну Президент України має підписати прийнятий закон?

22. Які рішення може прийняти Верховна Рада України за наслідками відкладального вето Президента України?

23. Які є винятки щодо набрання чинності законами України?

Задачі

1. Перша сесія Верховної Ради України нового скликання, яка розпочала свою роботу 12 грудня 2007 року, протягом майже двох місяців не могла обрати Голову Верховної Ради. При цьому частина депутатів наполягала на тому, щоб голосування по кандидатурах Голови Верховної Ради, його першого заступника і заступника проводилось одним бюлетенем, куди б були внесені всі три заздалегідь погоджені кандидатури.

Чи відповідали ці пропозиції вимогам регламенту Верховної Ради?

2. Деякі політики та юристи висловлювали думку про те, що Президент України може розпустити Верховну Раду, якщо вона протягом тривалого часу не зможе сформувати свої керівні органи.

Чи відповідають закону ці пропозиції?

3. Заступник Голови Верховної Ради України, який вів засідання, коментуючи виступи деяких депутатів, стверджував, що їх позиція є хибною, суперечить інтересам України та її народу.

Які порушення регламенту допущені з його боку?

В яких випадках Голова Верховної Ради чи його заступник, який веде засідання, може коментувати виступи депутатів?

4. На деяких засіданнях Верховної Ради України частина депутатів, будучи присутньою у залі засідань, не реєструється. У зв'язку з цим Верховна Рада не може розпочати обговорення через відсутність кворуму. Свої дії депутати пояснюють тим, що вони не згідні з рішенням, які Верховна Рада прийняла напередодні, або заперечують проти включення до порядку денного окремих питань.

Наскільки законною є така позиція? Які заходи впливу може бути вжито до цих депутатів?

5. Під час обговорення Верховною Радою України питання про дострокове звільнення з посади Голови Верховної Ради, один з депутатів запропонував винести його на поіменне голосування.

Чи є правомірною ця пропозиція? Яким у даному разі має бути порядок голосування?

6. Під час виступу одного з депутатів головуючий декілька разів переривав його через відхилення від теми обговорення і вживання депутатом непристойних виразів. Коли він нагадав про те, що час для виступу вичерпано, депутат зажадав продовжити цей час, мотивуючи свою вимогу тим, що йому заважали виступати як головуючий, так і деякі депутатські групи, які шуміли і сканували «Ганьба!»

Чи є обґрунтованими заперечення депутата?

Які заходи впливу можна застосувати за порушення порядку на засіданні Верховної Ради?

7. Одна з постанов Верховної Ради України з важливого питання державного життя була прийнята більшістю 226 голосів. Проте наступного дня перевіркою, проведеною за наполяганням окремих депутатів, було встановлено, що 3 депутати, які проголосували «за», в день, коли відбувалося голосування, перебували у закордонному відрядженні, а за них проголосували їх колеги, яким вони залишили свої картки.

Які заходи у зв'язку з цим можуть бути вжиті?

8. Депутат Верховної Ради України звернувся з двома депутатськими запитами одночасно: до Міністра юстиції та до Генерального прокурора. Відповіді, надіслані Секретаріатом Верховної Ради цим посадовим особам, були отримані відповідно через місяць і через півтора місяці. Не погоджуючись з їх змістом, депутат зажадав оголосити їх на засіданні Верховної Ради і надати йому слово для заперечень. Головуючий відмовив у цьому, посилаючись на перевантаження порядку денного іншими питаннями.

Які порушення Регламенту були допущені в цьому випадку?

9. Генеральний прокурор України звернувся з поданням до Верховної Ради про дачу згоди на притягнення до кримінальної відповідальності депутата А. за вчинення службових злочинів. Обговорення цього питання відбулося у відсутності А., який не повернувся з відрядження і залишився проживати в одній з зарубіжних країн. За притягнення до кримінальної відповідальності проголосувало 280 депутатів з 450.

Які в цьому разі допущено порушення процедури?

10. Верховна Рада України в останній місяць своїх повноважень прийняла у другому читанні закон, що стосувався регулювання деяких питань податкових відносин. Перешкодою для прийняття закону у третьому читанні послужило неоднакове тлумачення різними депутатськими групами уже проголосованих статей Закону.

Як повинно бути вирішено це процедурне питання?

11. Кабінет Міністрів України в порядку законодавчої ініціативи вніс до Верховної Ради законопроект з питань регулювання земельних відносин. Законопроект був включений до порядку денного сесії, після чого уряд пішов у відставку, у зв'язку з прийняттям Верховною Радою резолюції недовіри.

Як повинен бути організований розгляд цього законопроекту?

12. За схвалення законопроекту в першому читанні проголосувало 210 депутатів Верховної Ради України з 413 присутніх на пленарному засіданні.

Чи може вважатись законопроект прийнятим у першому читанні?

13. 15 народних депутатів України внесли до Верховної Ради законопроект про внесення змін і доповнень до статті 10 Конституції України.

Чи може бути цей законопроект прийнятий до розгляду?

14.Після закінчення обговорення законопроекту у першому читанні група народних депутатів України запропонувала прийняти його у цілому, мотивуючи це відсутністю будь-яких зауважень.

Висловіть свою думку щодо цієї пропозиції.

15. Під час розгляду Верховною Радою законопроекту у третьому читанні окремі депутати внесли до нього доповнення і поправки. У зв'язку з цим головуючий заявив, що третє читання проводиться лише для внесення редакційних правок, узгодження структурних частин законопроекту, а також його змісту з іншими законами.

Чи можна з цим погодитись?

16. Президент України, використовуючи право відкладального вето, повернув закон, прийнятий Верховною Радою України, на повторний розгляд. Верховна Рада погодилась з пропозиціями Президента по двох статтях і прийняла їх у запропонованій ним редакції, а інші пропозиції відхилила кваліфікованою більшістю голосів. Не погодившись з цим, Президент знову повернув закон для повторного розгляду.

Чи відповідають закону ці дії Президента?

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.234.140.184 (0.006 с.)