На ній розміщений кінетохор (гр. kinesis — рух, phoros — той, що несе), до якого під час поділу клітини кріпляться нитки веретена поділу.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

На ній розміщений кінетохор (гр. kinesis — рух, phoros — той, що несе), до якого під час поділу клітини кріпляться нитки веретена поділу.Місце розташування центромери в кожної пари хромосом постійне, воно обумовлює їхню форму.

В залежності від розташування центромери виділяють три типи хромосом: Метацентричні, субметацентричні і акроцентричні.Метацентричні хромосоми мають плечі майже однакової довжини; в субметацентричних плечі нерівні; акроцентричні хромосоми мають палочковидну форму з дуже коротким, майже непомітним другим плечем.

Можуть виникати і телоцентричні хромосоми — як результат відриву одного плеча, коли центромера розташована на кінці хромосоми. В нормальному каріотипі такі хромосоми не зустрічаються.

Теломери

Кінці плечей хромосоми називають теломерами, це спеціалізовані ділянки, які перешкоджають з'єднанню хромосом між собою або з їхніми фрагментами. Кінець хромосоми, який не має теломери, стає «ненасиченим», «липким», і легко приєднує фрагменти хромосом або з'єднується з подібними ділянками. У нормі ж теломери зберігають хромосому як дискретну індивідуальну одиницю.

Супутники Деякі хромосоми мають глибокі вторинні перетяжки, що відділяють окремі ділянки хромосоми — супутники. Такі хромосоми можуть зближуватись і утворюватиасоціації, а тонкі нитки, які з"єднують супутники з плечами хромосом, при цьому беруть участь в утворенні ядерець. Саме ці ділянки в хромосомах людини є організаторами ядерець. У людини вторинні перетяжки є на довгому плечі 1, 9 та 16 хромосом та на кінцевих ділянках коротких плечей 13, 14, 15, 21, 22 хромосом.

Хромомери

В плечах хромосом видно товстіші та інтенсивніше забарвлені ділянки — хромомери, які чергуються із міжхромомерними нитками. Внаслідок цього хромосома може нагадувати низку нерівномірно нанизаного намиста.

Що таке політенні хромосоми?

А.Політенні(від грец.poly— багато іtenia— нитка), абобагатониткові(гігантські) хромосоми, які мають по декілька сотень хромонем, що виникли внаслідок ендомітозної поліплоїдії, коли число хромосом (і відповідно ДНК) збільшується, а хроматиди (дочірні хромосоми) не розщеплюються і, значно потовщуючись, набувають гігантських розмірів (довжина 100–250 мкм і ширина 15–25 мкм). Наприклад, хромосоми в клітинах слинних залоз деяких двокрилих.

 

Розкрийте поняття “ідіограма” та “хромосомна карта”.

А. Ідіограма є схематичним графічним засобом зображенням хромосом та позначення їх ділянок (комплексу поперечних міток). Термін ідіограма не слід плутати з терміном ідеограма, яким позначають символи, що представляють собою конкретний об'єкт (наприклад ієрогліфи)

Ідіограма демонструє темні та світлі ділянки, якими позначають, відповідно, G- та R-комплекси поперечних міток в хромосомі (англ. G-banding, R-Banding). Ідіограмми забезпечють стандартизовані назви для ділянок хромосом. У людини цей термін складається з наступних елементів: р для короткого плеча, q — для дового, цифрами позначають позицию, рахуючи від центромери.

Б. Хромосомна карта - (син. генетична карта) - зображення розташування генів або їх ділянок по довжині хромосоми із вказівкою їх взаємного розташування й відстані між ними.

Яке значення для клітини має фермент теломераза?

А. Мікробіологи з Каліфорнійського університету вперше визначили тривимірну структуру теломерази. Цей ензим, забезпечує збереження решт хромосом при діленні клітин. При кожному діленні звичайних клітин хромосоми трохи коротшають, і, врешті-решт, клітини гинуть.

Проте в стовбурових і в ракових клітинах теломераза забезпечує точне копіювання кінцевих ділянок хромосом. Такі клітини можуть розмножуватися необмежено. Розуміння роботи теломерази має велике значення для лікування раку та вивчення причин старіння. Несподіванкою для вчених стало виявлення всередині білка теломерази молекули РНК, сплетеної в потрійну спіраль. Причому, як показав аналіз, ці РНК однакові у всіх хребетних тварин від риб до людини. Знання тривимірної структури теломерази дозволить краще зрозуміти, як вона працює.

Яку будову мають ядерні пори?

А. Я́дерна по́ра, або нуклеопо́ра — великий білковий комплекс, що проходить крізь нуклеолему(подвійна мембрана, що огортає ядро в клітині еукаріотів), і формує в ній проникний канал. Звичайно на поверхні ядра хребетних знаходиться близько 2000 нуклеопор, але ця кількість може варіювати в широких межах залежно від кількості транскрипцій, що відбулись з клітиною. Білки, що формують ядерну пору, мають назву нуклеопорінів. Близько половини нуклеопорінів містять в своєму складі такі типи складчастої третинної структури, як альфа-соленоїд та бета-пропелер, а в деяких випадках — їх обох. Інша частина нуклеопорінів в своєму складі складчастих структур не мають, тому їм притаманна значна мінливість структури (з огляду на відсутність жорсткої вторинної структури). Ці неупорядковані протеїни мають назву FG-нуклеопорінів, з огляду на часту повторюванність в їхній первинній структурі пари амінокислот фенілаланін-гліцин (F — однолітерове позначення фенілаланіну, G — гліцину).

 

Схема будови ядра еукаріотів
1. Ядерна мембрана. 1.a. Зовнішня мембрана. 1.b. Внутрішня мембрана.
2. Ядерце.
3. Нуклеоплазма.
4. Хроматин. 4.a. Гетерохроматін. 4.b. Еухроматін.
5. Рибосоми.
6. Ядерна пора.

Дайте визначення поняття клітинного циклу.

А. Проміжок життя клітини від її виникнення до ділення на дві дочірні називають клітинним циклом. У різних організмів і в різних тканинах тривалість клітинних циклів різна.

Усі нові клітини виникають в результаті ділення надвоє вже існуючих. Багатоклітинний організм також починає свій розвиток гущавині усього з однієї єдиної клітини. Шляхом багатократних ділень утворюється величезна кількість клітин, які і складають організм.

У багатоклітинних організмах не усі клітини здатні до ділення унаслідок їх високої спеціалізації. Саме такими є клітини, що мають різну тривалість життя. Наприклад, нервові і м'язові клітини після завершення ембріонального періоду розвитку організму перестають ділитися і функціонують упродовж усього подальшого життя організму. Сукупність послідовних і взаємозв'язаних процесів в період підготовки клітини до ділення і в період ділення називається мітотичним циклом (від назви основного типу ділення - мітоза).

У безперервно тканинних клітинах, що розмножуються, клітинний цикл співпадає з мітотичним циклом і складається з чотирьох періодів із строгою послідовністю змін один одного : постмітотичного (G1), синтетичного (S - синтез), премітотичного (G2) амітозу . Перші три періоди - це інтерфаза. За тривалістю вона складає велику частину мітотичного циклу клітини.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.10.166 (0.005 с.)