Скільки існує визначень культури?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Скільки існує визначень культури?І варіант

1.Термін “культурологія” походження:

A. Німецького

B. Англійського

C. Латинського.

D. Грецького

E. Італійського

 

Скільки існує визначень культури?

A. 400

B. 500.

C. 800

D. 900

E. 950

 

3. Автор праці “Націоналізм”:

A. Шевченко

B. Донцов.

C. Винниченко

D. Хвильовий

E. Сковорода

 

4.Культурологія, як наука, сформувалася у:

A. XVII ст.

B. XVIII ст.

C. XIX ст.

D. XX ст..

E. XXI ст.

 

5.Автор роману “Солонський яр”:

A. Грушевський

B. Хвильовий.

C. Донцов

D. Винниченко

E. Стус

 

6.Термін “культура” у перекладі означає:

A. Розсаджувати, зрізати

B. Поливати, збирати

C. Садити, доглядати

D. Вирощувати, обробляти.

E. Сіяти, збирати

 

Яку функцію виконує культура?

A. Початкову

B. Колективну

C. Поведінкову

D. Дружелюбну

E. Інформативну.

8.Концепція Сковороди ґрунтується на теорії:

A. Чотирьох світів

B. Багатьох світів

C. Одного світу

D. Двох світів

E. Трьох світів.

 

9.“Термін” культура вперше ужив:

A. Сковорода

B. Арістотель

C. Сократ

D. Гердер

E. Цицерон.

 

Яку функцію виконує культура?

A. Кінцеву

B. Споглядальну

C. Нормативну

D. Комунікативну.

E. Об’єктивну

 

11.Представником революційно-демократичної концепції XIX ст. був:

A. Хвильовий

B. Грушевський

C. Шевченко.

D. Винниченко

E. Зеров

 

В якому столітті було створено єдину систему офіційної релігії?

A. Кінець IX ст.

B. Кінець X ст..

C. Кінець XI ст.

D. Кінець XII ст.

E. Кінець XIII ст.

 

13.Після прийняття християнства культура на Русі:

A. Опустилася на нижчий щабель

B. Залишилася на тому самому рівні розвитку

C. Стала провідною серед культур світу

D. Перестала розвиватися

E. Піднялася на новий щабель розвитку.

 

14.Історія культури зберегла таку релігійну пам'ятку:

A. “Біблія”.

B. “Книга пісень”

C. “Енеїда”

D. “Літописи”

E. “Сказання”

15.Однією з ранніх форм релігії на Русі був:

A. Буддизм

B. Іслам

C. Індуїзм

D. Брахманізм

E. Фетишизм..

 

16.Відомий медик Стародавнього Світу:

A. Ібн Рушд

B. Ібн Сіна (Авіценна) .

C. Демокріт

D. Сократ

E. Арістотель

 

17. У богословському трактуванні слово “культура” означає:

A. Вирощувати

B. Поклонятися.

C. Доглядати

D. Обробляти

E. Збирати

 

18.Український філософ, який уперше поставив питання про культуру як символічний світ:

A. Шевченко

B. Франко

C. Куліш

D. Костомаров

E. Сковорода .

 

Кому належить праця “Канон лікарської науки”?

A. Нестору-Літописцю

B. Авіценні

C. Галену

D. Імготепу

E. Гіппократу .

20.Праця “Націоналізм” належить:

A. Сковороді

B. Донцову.

C. Гіппократу

D. Галену

E. Хвильовому

 

21.Найвідоміша поема індійського епосу – це:

A. Рігвед

B. Пісні

C. Поема “Море”

D. Поема “Аджанта”

E. Поема “Рамаяна”.

 

Яким століттям датується “Книга пісень”?

A. IX ст.

B. XI ст.

C. XI – VI ст. до н. е..

D. VIII ст. до н. е.

E. VII ст. н. е.

 

23.Найбільш грандіозною за параметрами та площею в Гізі вважалася піраміда:

A. Хеопса.

B. Джосера

C. Хефрена

D. Тутанхамона

E. Мікеріна

 

24.Першими навчилися виготовляти кольорове скло, бронзу, добувати золото:

A. Скіфи

B. Сармати

C. Шумери.

D. Анти

E. Римляни

 

25.Одним із чудес світу є храм:

A. Ашока

B. Кайласа.

C. Кама

D. Сінах араба

E. Анушартана

 

Де вперше було написано фармакологію?

A. Індії

B. Греції

C. Китаї.

D. Римі

E. Єгипті

 

27. Особливу роль в архітектурному стилі Єгипту відігравали:

A. Стіни

B. Колонади.

C. Брами

D. Зали

E. Вікна

 

28. “Золотим віком” в історії називають панування:

A. Грецької цивілізації

B. Єгипетської цивілізації

C. Шумерської цивілізації.

D. Римської цивілізації

E. Індійської цивілізації

 

29.Протягом двох тисяч років у Китаї будували:

A. Пам'ятники

B. Піраміди

C. Храми

D. Великий канал.

E. Мости

 

30.В історії Єгипту особливу роль відіграв фараон:

A. Мемфіс

B. Яхмус

C. Асклепій

D. Атон

E. Аменхотеп IV.

 

Чия із гробниць залишилася непограбованою до наших днів?

A. Ехнатона

B. Мікеріна

C. Хеопса

D. Тутанхамона.

E. Хефрена

 

32.Перші відомі центри індійської культури існували на берегах:

A. Нілу

B. Інду.

C. Тигру

D. Єфрату

E. Нітру

 

Яка друга видатна споруда періоду династії Цінь?

A. Храми

B. Канали

C. Штучні озера

D. Палаци

E. Великий китайський мур.

 

34.Дружину Аменхотепа IV звали:

A. Сенмута

B. Ехнатона

C. Луксора

D. Нефертіті.

E. Неона

 

35.“Висячі сади Семіраміди” були збудовані в:

A. Греції

B. Вавилоні.

C. Римі

D. Єгипті

E. Лаваші

 

36.Античний” – слово:

A. Англійське

B.Грецьке

C. Польське

D. Латинське.

E. Німецьке

 

37.Олімпійські ігри розпочалися в:

A. 125 р. до н. е.

B. 500 р. до н. е.

C. 770 р. до н. е.

D. 776 р. до н. е..

E. 1020 р. до н. е.

 

38.Головним об'єктом і змістом культури у Греції була:

A. Природа

B. Людина.

C. Тварина

D. Міфи

E. Боги

39.“Античний” – означає:

A. Минулий

B. Сучасний

C. Давній.

D. Теперішній

E. Колишній

 

40.Олімпійські ігри проводилися на честь:

A. Афродіти

B. Геракла

C. Зевса.

D. Гермеса

E. Аполлона

 

41.Батьком історії” вважають:

A. Демокріта

B. Сократа

C. Гппократа

D. Імготепа

E. Геродота.

 

42.Основою суспільного життя в античних державах були:

A. Місто

B. Поліс.

C. Держава

D. Країна

E. Республіка

 

43.Олімпійські ігри проводилися раз у:

A. 6 років

B. 8 років

C. 10 років

D. 2 роки

E. 4 роки.

 

44.Перші згадки про надання меддопомоги знаходимо в:

A. “Енеїді”

B. “Книзі пісень”

C. “Ілліаді” й “Одіссеї”.

D. “Прогностиці”

E. Літописах

 

45.Тіфійські музичні ігри проводилися на честь бога:

A. Аполлона.

B. Посейдона

C. Гомера

D. Фідія

E. Зевса

 

46.Найбільш відомі медичні школи:

A. Кнідоська і Коська.

B. Троянська

C. Римська

D. Греко-римська

E. Еллінська

 

47.Найвидатнішим лікарем Греції був:

А. Гален

В. Авіценна

С. Архімед

D. Гіппократ

Е. Демокріт

 

48.Братами Ромулом і Ремом було засновано:

А. Грецію

В. Індію

С. Китай

D. Рим.

Е. Єгипет

 

49.Верлігій – це поет:

А. Грецький

В. Китайський

С. Індійський

D. Римський.

Е. Німецький

Яку назву носили спортивні і музичні ігри на честь Аполлона (бога поезії)?

А. Олімпійські

В. Тіфійські.

С. Грецькі

D. Римські

Е. Полонезькі

 

51.Центрами грецької культури стали:

A. Афіни і Спарта

B. Корінф і Сикіон

C. Кліофен і Крит

D. Фест і Тіліс

 

E. Кос і Кносс

Хто заклав підвалини для розвитку еллінізму?

A. Софокл

B. Гомер

C. Сковорода

D. Македонський.

E. Могила

53.З часів Гіппократа до нас дійшла книга:

A. “Збірник пісень”

B. “Фармакопея”

C. “Махабхарата”

D. “Гіппократів збірник”.

E. “Рамяна”

54.Римська держава виникла на території:

A. Грецького острова

B. Егейського острова

C. Апеннінського півострова

D. Македонії

E. Острові Кос

 

В якому році в Римі був збудований знаменитий Колізей?

А. 50 – 60 рр. н. е.

В. 75 – 80 рр. н. е..

С. 70 – 80 рр. н. е.

D. 40 – 50 рр. н. е.

Е. 30 – 40 рр. н. е.

 

56.Кодекс лікарської етики висвітлено у:

A. “Прогностиці”

B. “Клятві Гіппократа”.

C. Фармакології

D. Медичному збірнику

E. Переказах

 

57.Ораторське мистецтво у Римі розвинув:

A. Геродот

B. Арістофан

C. Софокл

D. Сократ

E. Цицерон.

 

У яких літературних пам'ятках описані приклади надання медичної допомоги пораненим під час Троянської війни?

А. “Енеїда”

В. “Книга пісень”

С. “Рамаяна”

D. “Ізборник Святослава”

Е. “Іліада” й “Одіссея”.

 

59.Назва “Італія” походить від латинського слова “вітеллюс”, що означає:

А. Великий

В. Пишний

С. Визначний

D. Бичок, телятко.

Е. Войовничий

 

Кого у Греції називали “батьком історії”?

А. Сократа

В. Платона

С. Демокріта

D. Геродота.

Е. Евкліда

 

61.Найвидатніший витвір античного будівництва:

A. Храм Ерехтейон

B. Акрополь.

C. Статуя Афіни

D. Храм Парфенон

E. Колізей

 

На чию честь окремі препарати отримали назву галенових?

A. Асклепіада

B. Цельса

C. Ібн Сіни

D. Орибазія

E. Галена.

 

63.У 79 р. н. е. внаслідок виверження вулкану Везувію загинула:

A. Лабдакідія

B. Евріпіда

C. Помпея

D. Спарта

E. Олімпія.

64.Антична культура – це культура:

А. Стародавньої Індії та Китаю

В. Стародавнього Риму та Греції.

С. Стародавньої України

D. Стародавньої Англії і Франції

Е.Стародавньої Еллади

65.Основоположник грецької драматургії:

A. Цицерон

B. Арістотель

C. Есхіл.

D. Геродот

E. Гердер

 

66.Кому належать слова “полонена Греція перемогла некультурного переможця”:

A. Галену

B. Горацію.

C. Гіппократу

D. Асклепіаду

E. Сократу

 

67.Знаменитий пам'ятник римської культури:

A. Амфітеатр.

B. Пантеон

C. Храм

D. Скульптура

E. Арка

 

68.Державною мовою у Візантії до VIIст. була:

А. Грецька

В. Англійська

С. Македонська

Д. Латинська.

Е. Старослов’янська

Скільки університетів налічувалося в Західній Європі в кінці XV ст.?

А. 50

В. 100

С. 200

Д. 65.

Е. 80

 

70.Лікар візантійського імператора Юліана Відступника – це:

А. Амідський

В. Гален

С. Гіппократ

Д. Егінський

Е. Орибазій.

 

Як називалися заклади для лікування хворих на проказу?

А. Шпиталі

В. Лікарні

С. Лазарети.

Д. Богадільні

Е. Госпіталі

 

81.Видатною пам’яткою німецького героїчного епосу є:

А. „ Енеїда”

В. „Пісна про Нібелунгів”.

С. „Іліада” й „Одіссея”

Д. „ Ромео і Джульєтта”

Е. „Пісня про Роланда”

Як називався перехідний період у розвитку культури від середньовіччя до Нового часу?

A .Ренесанс.

B. Еллінізм

C. Буддизм

D. Романтизм

E. Прогрес

 

104.Спадщина якого драматурга і поета вважається вершиною світового мистецтва епохи Відродження:

A. Шіллера

B. Шекспіра.

C. Гете

D. Бокаччо

E. Гюго

І варіант

1.Термін “культурологія” походження:

A. Німецького

B. Англійського

C. Латинського.

D. Грецького

E. Італійського

 

Скільки існує визначень культури?

A. 400

B. 500.

C. 800

D. 900

E. 950

 

3. Автор праці “Націоналізм”:

A. Шевченко

B. Донцов.

C. Винниченко

D. Хвильовий

E. Сковорода

 

4.Культурологія, як наука, сформувалася у:

A. XVII ст.

B. XVIII ст.

C. XIX ст.

D. XX ст..

E. XXI ст.

 

5.Автор роману “Солонський яр”:

A. Грушевський

B. Хвильовий.

C. Донцов

D. Винниченко

E. Стус

 

6.Термін “культура” у перекладі означає:

A. Розсаджувати, зрізати

B. Поливати, збирати

C. Садити, доглядати

D. Вирощувати, обробляти.

E. Сіяти, збирати

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.80.6.131 (0.044 с.)