Київський національний університет технологій та дизайнуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Київський національний університет технологій та дизайнуКиївський національний університет технологій та дизайну

КОЛЕДЖ

Циклова (предметна) комісія соціально – гуманітарних дисциплін

Дисципліна«Культурологія»

 

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Варіант 1

 

1. Визначити жанри, направлення та стилі мистецтва.

 

2. Доповніть тлумачення:

 

Модернізм - ...

 

Гуманізм - ...

 

Бароко - ...

 

Романтизм - ...

 

Мистецтво - ...

 

 

3. Що ви знаєте про сучасний період розвитку української національної культури?

 

 

Голова ПК (ЦК)

______________Жорняк Н.В.

«_____»____________________2009

Київський національний університет технологій та дизайну

КОЛЕДЖ

Циклова (предметна) комісія соціально – гуманітарних дисциплін

Дисципліна«Культурологія»

 

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Варіант 2

 

1. Схарактеризуйте основні риси давньогрецької культури.

 

 

2.Викресліть зайве:

 

Релігійна культура, пізньо-вавілонська культура, політична культура, ренесансна культура, художня культура, молодіжна культура, наукова культура, економічна культура.

 

3.У чому полягає актуальність культурного знання?

 

Голова ПК (ЦК)

______________Жорняк Н.В.

«_____»____________________2009

 

Київський національний університет технологій та дизайну

КОЛЕДЖ

Циклова (предметна) комісія соціально – гуманітарних дисциплін

Дисципліна«Культурологія»

 

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

 

 

Варіант 3

 

1. Культура як предмет культурологічного аналізу.

 

 

2. Доберіть приклади з творів мистецтва ( художньої літератури), в яких розкривається жіноча краса.

 

3. В чому, на вашу думку, полягає значення культури у формуванні особистості фахівця сфери побуту?

 

Голова ПК (ЦК)

______________Жорняк Н.В.

«_____»____________________2009

Київський національний університет технологій та дизайну

КОЛЕДЖ

Циклова (предметна) комісія соціально – гуманітарних дисциплін

Дисципліна«Культурологія»

 

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Варіант 4

 

1.Схарактеризуйте основні риси мистецтва Київської Русі.

 

 

2.Доповніть тлумачення:

 

Абстракціонізм - ...

 

Імпресіонізм - ...

 

Ментальність - ...

 

Символізм - ...

 

Сюрреалізм - ...

 

 

3. Вкажіть особливості української культури в добу національно-культурного відродження України.

 

Голова ПК (ЦК)

______________Жорняк Н.В.

«_____»____________________2009

Київський національний університет технологій та дизайну

КОЛЕДЖ

Циклова (предметна) комісія соціально – гуманітарних дисциплін

Дисципліна«Культурологія»

 

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Варіант 5

 

1. Назвіть та прокоментуйте основні завдання культурології.

 

 

2. За наведеними характерними рисами народів визначте їх належність до певної культури:

 

інтроверт, терплячий, рівний, зайнятий своїми справами, любить самостійність, систематично планує майбутнє, у певний час робить лише одну справу, пунктуальність, розбиває проект на етапи, працює в офісі, робить записи на пам’ять, у суперечці спирається на логіку, рідко перебиває.

 

 

3. У чому проявляється інтегрованість культурології?

 

 

Голова ПК (ЦК)

______________Жорняк Н.В.

«_____»____________________2009

Київський національний університет технологій та дизайну

КОЛЕДЖ

Циклова (предметна) комісія соціально – гуманітарних дисциплін

Дисципліна«Культурологія»

 

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Варіант 6

 

1.Схарактеризуйте основні риси культури Стародавнього Риму.

 

 

2. Поясніть на якому-небудь прикладі впливи процесу глобалізації на українську культуру.

 

3. В чому протиріччя між національною та етнічною культурою?

 

 

Голова ПК (ЦК)

______________Жорняк Н.В.

«_____»____________________2009

Київський національний університет технологій та дизайну

КОЛЕДЖ

Циклова (предметна) комісія соціально – гуманітарних дисциплін

Дисципліна«Культурологія»

 

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Варіант 7

 

1. Акцентуйте увагу на напрямках розвитку культури Західної Європи епохи Середньовіччя.

 

 

2. Розділіть на дві частини :

 

масовість, авторство, постмодернізм, критика абсурду, культура, лінійність, моностилістика, інформаційне суспільство, модернізм, елітарність, цитатність, не лінійність, дійсність, індустріальне суспільство, плюралізм, творіння абсурду.

 

3. Вкажіть риси національної своєрідності української культури.

 

 

 

Голова ПК (ЦК)

______________Жорняк Н.В.

«_____»____________________2009

Київський національний університет технологій та дизайну

КОЛЕДЖ

Циклова (предметна) комісія соціально – гуманітарних дисциплін

Дисципліна«Культурологія»

 

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Варіант 8

 

1. Доведіть, що релігія – це цілісний культурний комплекс. Проаналізуйте функції останньої.

 

 

2. Викресліть зайве :

 

Культурологія – наука про закони колективного існування людей;

Культурологія – наука про закони природи і суспільства;

Культурологія – наука про закони психічної діяльності людини;

Культурологія – наука про невідемні особливості культурного буття людей.

 

3. Чим відрізняється культура матеріальна від духовної?

 

 

Голова ПК (ЦК)

______________Жорняк Н.В.

«_____»____________________2009

Київський національний університет технологій та дизайну

КОЛЕДЖ

Циклова (предметна) комісія соціально – гуманітарних дисциплін

Дисципліна«Культурологія»

 

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Варіант 9

 

1. Назвіть та схарактеризуйте типи культур.

 

 

2. Продовжить ряд щодо функцій мистецтва, заповнюючи пусті клітини схеми.

 

Функції мистецтва

Творча   Компенсаторна
Естетична  
   

 

 

3. Як ви оцінюєте взаємовплив національної ідеї та національної культури?

 

 

 

Голова ПК (ЦК)

______________Жорняк Н.В.

«_____»____________________2009

Київський національний університет технологій та дизайну

КОЛЕДЖ

Циклова (предметна) комісія соціально – гуманітарних дисциплін

Дисципліна«Культурологія»

 

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Варіант 10

 

1. Проаналізуйте спільні риси та відмінності культур первісних цивілізацій.

 

 

2. Викресліть зайве :

 

Культура виконує чітко визначені функції: методологічна, естетична, світоглядна, виховна, аксіологічна, інформативна, оберігаючи, гносеологічна, онтологічна, праниологічна.

 

3. Проаналізуйте багатоманітність визначень поняття “культура”.

 

 

Голова ПК (ЦК)

______________Жорняк Н.В.

«_____»____________________2009

 

Київський національний університет технологій та дизайну

КОЛЕДЖ

Циклова (предметна) комісія соціально – гуманітарних дисциплін

Дисципліна«Культурологія»

 

 

ПКгуманітарних та соціально-економічних дисциплін

ДисциплінаКультурологія

 

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Варіант 11

 

1. Надайте порівняльну характеристику основних сучасних порівняльних релігій.

 

 

2. Дайте й обґрунтуйте відповідь на питання : “Чому новітня культура повертається до міфологічного бачення світу?”

 

 

3. Як співвідносяться поняття “етнічна приналежність”, “етнічна спільність людей”, “етнонаціональна культура» ?.

 

Голова ПК (ЦК)

______________Жорняк Н.В.

«_____»____________________2009

Київський національний університет технологій та дизайну

КОЛЕДЖ

Циклова (предметна) комісія соціально – гуманітарних дисциплін

Дисципліна«Культурологія»

 

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Варіант 12

 

1. Національно-визвольні ідеї та змагання в творах І.Франка, Т.Шевченко, Л.Українки.

 

 

2. Розкрийте тлумачення :

 

Культура - ...

Культурогенез - ...

Етнос - ...

Етногенез - ...

 

3. Яку роль відіграє мистецтво в розвитку духовності ?

 

Голова ПК (ЦК)

______________Жорняк Н.В.

«_____»____________________2009

Київський національний університет технологій та дизайну

КОЛЕДЖ

Циклова (предметна) комісія соціально – гуманітарних дисциплін

Дисципліна«Культурологія»

 

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Варіант 13

 

1. Розкрийте взаємозв’язок культури і глобальних проблем світової політики.

 

 

2. Порівняйте схематично 2 течії :

 

Модернізм Спільні Відмінні
Постмодернізм    

 

3. Як впливає мистецтво на мотивацію людської поведінки?

 

 

Голова ПК (ЦК)

______________Жорняк Н.В.

«_____»____________________2009

Київський національний університет технологій та дизайну

КОЛЕДЖ

Циклова (предметна) комісія соціально – гуманітарних дисциплін

Дисципліна«Культурологія»

 

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Варіант 14

 

1. Прокоментуйте фактори, які впливають на формування культури особистості.

 

 

2. Розділіть на 2 частини :

 

Духовно – ціннісний досвід, управління, комізм, розум, технологічність, дух, маса, органічність, урбанізм, творча діяльність, матеріально – технічний досвід, цивілізація, еліта, механічність, гуманістичність, культура, співробітництво.

 

 

3. Розкрийте основні категорії культури.

 

 

Голова ПК (ЦК)

______________Жорняк Н.В.

«_____»____________________2009

Київський національний університет технологій та дизайну

КОЛЕДЖ

Циклова (предметна) комісія соціально – гуманітарних дисциплін

Дисципліна«Культурологія»

 

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Варіант 15

 

1. Проаналізуйте періоди розвитку української культури.

 

 

2. Спробуйте обґрунтувати відповідь на питання: “Чому кінематограф став найвпливовішим мистецтвом сучасності? “

 

3. Розкрийте зміст визначення та наведіть приклади дії анти культури.

 

 

Голова ПК (ЦК)

______________Жорняк Н.В.

«_____»____________________2009

КОЛЕДЖ

Циклова (предметна) комісія соціально – гуманітарних дисциплін

Дисципліна«Культурологія»

 

Варіант 16

 

1. Розкрийте вплив національних змагань 16 – 17 ст. На розвиток національної ідеї та національної культури.

 

 

2. “Культура народилася з культу. Джерело її сакральне, навкруги храму зачалася вона і в органічній свій період була пов’язана з життям ...............” ( О. Шпенглер ).

 

 

3. Розкрийте функції та роль виховання у формуванні культури особистості.

 

Голова ПК (ЦК)

______________Жорняк Н.В.

«_____»____________________2009

КОЛЕДЖ

Циклова (предметна) комісія соціально – гуманітарних дисциплін

Дисципліна«Культурологія»

 

Варіант 17

 

1.Схарактеризуйте вплив культури стародавнього Єгипту на розвиток культури інших цивілізацій стародавнього світу.

 

 

2. Зробіть порівняльний аналіз історичної ролі одного з етносів, де всі чинники “працювали” на національний дух народу.

 

3. В чому проявляється соціальна значущість мистецтва ?

 

Голова ПК (ЦК)

______________Жорняк Н.В.

«_____»____________________2009

КОЛЕДЖ

Циклова (предметна) комісія соціально – гуманітарних дисциплін

Дисципліна«Культурологія»

 

Варіант 18

 

1. Розкрийте проблеми сучасної світової культури.

 

 

2. Визначиться в засобах і видах виховання, за допомогою яких людина прилучається до орієнтації щодо художніх цінностей.

 

3. Прокоментуйте вплив трансформуючих етнічних процесів на розвиток національної культури.

 

Голова ПК (ЦК)

______________Жорняк Н.В.

«_____»____________________2009

КОЛЕДЖ

Циклова (предметна) комісія соціально – гуманітарних дисциплін

Дисципліна«Культурологія»

 

Варіант 19

 

1. Визначте специфіку предмету та методів культурології як науки.

 

 

2. Визначте добу, якій належить вислів “скільки б не хизувалися люди величчю своїх діянь, ці діяння бувають наслідком простої випадковості” . Прокоментуйте.

 

 

3. Доведіть, що 20 –ті роки ХХ ст. були розквітом української культури.

 

 

 

Голова ПК (ЦК)

______________Жорняк Н.В.

«_____»____________________2009

КОЛЕДЖ

Циклова (предметна) комісія соціально – гуманітарних дисциплін

Дисципліна«Культурологія»

 

Варіант 20

 

1. Розкрийте та коротко схарактеризуйте основні функції мистецтва.

 

 

2. Прокоментуйте в контексті художнього досвіду людину відому тезу Еріха Фрола: “Мати чи бути? “

 

3. Проаналізуйте вплив ( як негативний, так і позитивний) періоду радянської епохи на розвиток української культури.

 

Голова ПК (ЦК)

______________Жорняк Н.В.

«_____»____________________2009

КОЛЕДЖ

Циклова (предметна) комісія соціально – гуманітарних дисциплін

Дисципліна«Культурологія»

 

Варіант 21

 

1. Прокоментуйте тенденції розвитку культурного життя в часи литовської доби.

 

 

2. Класифікуйте схематично об’єкти матеріальної та духовної культур

 

Культура

l m

Матеріальна Духовна

1. ... 1. ...

2. ... 2. ...

3. ... 3. ...

 

 

3. Розкрийте різноманітність форм видів художньої культури.

 

 

Голова ПК (ЦК)

______________Жорняк Н.В.

«_____»____________________2009

КОЛЕДЖ

Циклова (предметна) комісія соціально – гуманітарних дисциплін

Дисципліна«Культурологія»

 

Варіант 22

 

1. Схарактеризуйте роль братських шкіл як єдиних осередків протидії ополячення та окатоличення.

 

 

2. Доповніть тлумачення :

 

Кубофутуризм - ...

Кубізм - ...

Сюрреалізм - ...

Монументалізм - ...

Поп – арт - ...

 

3. Проаналізуйте проблеми комерціалізації культури.

 

Голова ПК (ЦК)

______________Жорняк Н.В.

«_____»____________________2009

 

КОЛЕДЖ

Циклова (предметна) комісія соціально – гуманітарних дисциплін

Дисципліна«Культурологія»

 

Варіант 23

 

1. Визначте вплив епохи Ренесансу на культурне піднесення українського народу.

 

 

2. Відомі 2 популярні тези :

 

“Платон мені друг, однак істина мені дорожча”

“Якщо істина не з Христом, то я з Христом, а не з істиною”

Конфлікт яких історичних культур зображені в них?

 

 

3. Проаналізуйте згубний вплив хворобливих виявів національної самосвідомості ( “почуття національної меншовартості” , “почуття національної зверхності” )

 

 

Голова ПК (ЦК)

______________Жорняк Н.В.

«_____»____________________2009

КОЛЕДЖ

Циклова (предметна) комісія соціально – гуманітарних дисциплін

Дисципліна«Культурологія»

 

Варіант 24

 

1. Взаємопов яжіть два поняття “дух культури” та “самосвідомість нації”.

 

 

2. Розкрийте логічний ланцюжок :

 

Культура ª цінності ª мотиви ª матеріальна культура ª прогрес ª цивілізація

 

 

3. Які наслідки щодо подальшого розвитку культурно – духовного нації мали наслідки “помаранчевої революції”?

 

 

Голова ПК (ЦК)

______________Жорняк Н.В.

«_____»____________________2009

 

КОЛЕДЖ

Циклова (предметна) комісія соціально – гуманітарних дисциплін

Дисципліна«Культурологія»

 

Варіант 25

 

1. Розкрийте зміст розділяючи етнокультурних процесів та іх вплив на збереження національної самобутності народів ( етносів )..

 

 

2. Заповніть таблицю :

 

Правова культура Політична культура Культура спілкування Культура поведінки
       

 

 

3. Окресліть проблематику щодо сумісності повсякденного та казкового розуміння культури.

 

 

 

Голова ПК (ЦК)

______________Жорняк Н.В.

«_____»____________________2009

КОЛЕДЖ

Циклова (предметна) комісія соціально – гуманітарних дисциплін

Дисципліна«Культурологія»

 

Варіант 26

 

1. Розкрийте широкий спектр та багатофункціональність мистецтва.

 

 

2. Прокоментуйте логічну схему :

 

Язичництво ª культ ª анімізм ª жреці

 

 

3. Прокоментуйте структурні одиниці християнської релігії, порівняйте їх з іншими релігіями.

 

Голова ПК (ЦК)

______________Жорняк Н.В.

«_____»____________________2009

КОЛЕДЖ

Циклова (предметна) комісія соціально – гуманітарних дисциплін

Дисципліна«Культурологія»

 

Варіант 27

 

1. Визначте специфічні риси молодіжної культури та її місце в структурі культури.

 

 

2. Заповніть таблицю :

 

Тип лідера   Тип організаційної культури (тип управління )
Авторитарний Ліберальний Тоталітарний Техногенний  

 

3. Чи правильним є твердження про феномен української культури. Обґрунтуйте відповідь.

 

Голова ПК (ЦК)

______________Жорняк Н.В.

«_____»____________________2009

КОЛЕДЖ

Циклова (предметна) комісія соціально – гуманітарних дисциплін

Дисципліна«Культурологія»

 

Варіант 28

 

1. Доведіть, що мистецтво – естетичне освоєння світу, розкрийте стилі та направлення мистецтва.

 

 

2. Дайте визначення :

 

Комедія - ...

Трагедія - ...

Кантата - ...

Ораторія - ...

Симфонія - ...

Опера - ...

 

3. Чи згодні ви з тим, що в часи монголо – татарської навали Галицько –Волинське князівство було єдиним осередком національно – культурного характеру? Доведіть це на прикладах.

 

Голова ПК (ЦК)

______________Жорняк Н.В.

«_____»____________________2009

КОЛЕДЖ

Циклова (предметна) комісія соціально – гуманітарних дисциплін

Дисципліна«Культурологія»

 

Варіант 29

 

1. На прикладі деяких видів сучасного мистецтва доведіть їхній зв’язок з традиційними витоками..

 

 

2. Дайте визначення :

 

Скульптурна група - ...

Скульптурна композиція - ...

Обеліск - ...

Монумент - ...

Інтер’єр архітектурної споруди - ...

 

 

3. Прокоментуйте негативний вплив перебування українських земель в складі російської імперії та національно – визвольне змагання цього періоду (

18 – перша пол. 19 ст. )

 

Голова ПК (ЦК)

______________Жорняк Н.В.

«_____»____________________2009

КОЛЕДЖ

Циклова (предметна) комісія соціально – гуманітарних дисциплін

Дисципліна«Культурологія»

 

Варіант 30

 

1. Доведіть, що культура поведінки, одягу, спілкування ( зовнішня культура ) є необхідним аспектом діяльності працівника сфери побуту.

 

 

2. Дайте визначення :

 

Живопис- ...

Натюрморт - ...

Пейзаж - ...

Тематична картина - ...

Портрет - ...

 

3. Що таке ментальність? Як ви вважаєте, яким чином основні риси української ментальності впливають на окремі види мистецтва ( театр, література, освіта, казкові знання ) ?

 

 

Голова ПК (ЦК)

______________Жорняк Н.В.

«_____»____________________2009

Київський національний університет технологій та дизайну

КОЛЕДЖ

Циклова (предметна) комісія соціально – гуманітарних дисциплін

Дисципліна«Культурологія»

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.236.58.220 (0.06 с.)