Вирішіть та проаналізуйте розрахунково-ситуаційні завдання.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Вирішіть та проаналізуйте розрахунково-ситуаційні завдання.2.1 «Діагностика ринкової влади підприємства» (10 балів). На ринку виробників кондитерських виробів України провідними є п’ятнадцять кондитерських фабрик. Основне суперництво відбувається саме між ними. За даними, поданими у таблиці: розрахувати індекс концентрації та оцінити рівень концентрації у галузі; розрахувати індекс Херфіндаля-Хіршмана і оцінити рівень ринкової влади у галузі.

Провідні виробники кондитерських виробів
Фірма-виробник Обсяг виробництва, т
Вінницька КФ
«Світоч», Львів
КФ ім. К. Маркса, Київ
Маріупольська КФ
Харківська бісквітна фабрика
Дніпропетровська КФ
Кременчуцька КФ
«Київ-Конті», Донецьк
«А.В.К.», Донецьк
Тростянецька КФ
«А.В.К.», Луганськ
«Полтавакондитер», Полтава
«Одеса», Одеса
«Житомирські ласощі», Житомир
Запорізька КФ

 

2.2 Практична ситуація «Діагностика конкурентноздатності продукції» (15 балів). За даними, поданими у таблиці:

- визначити базовий зразок для моделі ОС — 3900, обчислити індекси його конкурентноздатності;

- оцінити конкурентноздатність вказаної моделі і визначити можливості її просування на зовнішній ринок.

Радіально-свердлильні верстати, діаметр 45 мм
Параметри верстата Модель, виробник Вагомість показника
БОЛ 20-40, Корея ГР-512, Румунія ГР-516, Румунія 2А554, Україна ОС-3900, Україна
Виліт шпинделя, мм 0,15
Потужність двигуна голов­ного руху, кВт 4,1 5,5 5,5 0,4
Число ступенів частот обертання 0,1
Кількість подач 0,1
Вага верстата, кг 0,25
Ціна верстата, ум. од.  

 


 

Варіант № 2

Розкрийте сутність і зміст діагностичних підходів та процедур.

1.1. Які показники господарської діяльності бажано проаналізувати в процесі вивчення експортних можливостей фірми? (5 балів).

1.2. Послідовність прийняття рішення про доцільність виходу фірми на зовнішній ринок (5 балів).

1.3. Дайте порівняльну характеристику моніторингу міжнародного бізнес-середовища та маркетингового дослідження. (5 балів).

 

Вирішіть та проаналізуйте розрахунково-ситуаційні завдання.

2.1 Оцінка місткості ринку. (15 балів).

У Японії маркетингові служби корпорації «Тойота» провели дослідження і з’ясували, що 15% покупців автомобілів змінюють їх через 2 роки, 20% через 3 роки, 30% через 4 роки, 35% через 5 років. Починаючи з 1993 року первинний попит складався в такий спосіб:

Вихідні данні.

Таблиця 1 – Вихідні данні для визначення рівня первинних продаж, тис. од. За результатами маркетингового дослідження корпорації «Тойота».

Роки Рівень первинних продаж товару на ринку, тис. од.
СЗГ за географічним принципом
Росія Східна Європа Західна Європа
2564 2550 1550
3622 1350 3565
4505 4050 9550
5500 3550 8550
6920 6750 9050
9890 8655 10050
10855 7950 11000

 

Передбачається, що за рахунок поширення дилерської мережі по СНД обсяг додаткових продажів у 2003 складе 25% від первинного попиту, у 2004 – 45% від первинного. Визначте місткість ринку за кожний рік. Зробіть прогноз на 2000 - 2001 р. Побудуйте динаміку продажів по роках.

 

2.2 Оцінка рівня конкурентноздатності підприємства на основі показників господарсько-фінансової діяльності. (10 балів).

Вихідна інформація щодо показників господарсько-фінансової діяльності окремих підприємств за результатами опитування групи експертів по з'ясуванню впливу основних аспектів управління підприємствами на рівень їхньої конкурентноздатності представлена в таблиці.

Таблиця 2 – Показники фінансово-господарчої діяльності підприємств в розрахунковому році, %.

Показники Виробничі підприємства
«Джерело» «Старт» «Явір»
Рівень використання виробничих потужностей
Доля продукції, яка виготовляється згідно довгострокових угод
Коефіцієнт оновлення продукції
Доля продукції, яка не має стійкого попиту
Рівень продуктивності праці в порівнянні з середньо галузевим
Рівень плинності кадрів
Обсяг продукції, недовипущений через відсутність матеріальних ресурсів
Ступінь забезпеченості оборотними коштами
Прибутковість реалізованої продукції
Прибутковість власного капіталу

 

Таблиця 3 – Ступінь впливу окремих аспектів управління діяльністю підприємства на його конкурентноздатність.

Аспект управління Оцінка рівня впливу, бали
Маркетинг і комерційна діяльність
Виробничий менеджмент
Кадрове забезпечення й управління персоналом
Матеріально-технічне забезпечення виробництва
Фінансовий менеджмент

1. Аналітично оцінити рівень конкурентноздатності зазначених підприємств на основі показників їхньої виробничо-господарської діяльності.

2. Для кожного підприємства визначити основні недоліки діяльності, що негативно впливають на рівень його міжнародної конкурентноздатності.

3. Запропонувати організаційно-економічні заходи, спрямовані на усунення недоліків діяльності зазначених підприємств.

 


 

Варіант № 3

Розкрийте сутність і зміст діагностичних підходів та процедур.

1.1. За допомогою яких методів оцінюється конкурентоспроможність продукції? В чому їх сутність? (5 балів).

1.2. Стратегічні рішення з розробки міжнародної маркетингової стратегії (5 балів).

1.3. Основні елементи системи управління конкурентоспроможністю підприємства. (5 балів).

 

Вирішіть та проаналізуйте розрахунково-ситуаційні завдання.

2.1 Оцінка місткості ринку. (15 балів).

У ході панельного дослідження з методики компанії «Нильсен» отримані наступні результати:

Ø у реалізації плазмових телевізорів у м. Києві задіяні Кобщ магазинів;

Ø з них Кп магазинів беруть участь у панельних дослідженнях;

Ø запас телевізорів різних марок на складах цих магазинів склав: на 1 січня 2006 р. – Осі од.; на 1 березня 2006 р. – Око од.;

Ø у січні 2006 р. ними було закуплено П1 телевізорів різних марок, у лютому – П2 од.

 

Таблиця 1– Вихідні дані для визначення місткості ринку.

Найменування показників Умовне позн. СЗГ
Загальна кількість фірм, од. Коощ 1085 1554 1569
Кількість фірм у панелі Кп 425 456 458
Залишки продукції - на початок Оні 1897 1458 1236
- на кінець періоду, од Окі 458 459 563
Обсяг продажів: - січень, од. П1 7896 7820 5698
- лютий, од. П2 5698 4589 7852
Термін аналізу, міс t 2 2 2

 

Визначте індекс панелі і місткість ринку плазмових телевізорів у м. Києві в 2006 році.

 

2.2 Розрахунок загального показника конкурентноздатності окремих підприємств, що діють на українському ринку. (10 балів).

Ініціативною групою дослідників розроблено спеціальну матрицю конкурентноздатності декількох іноземних фірм, що діють на вітчизняному ринку виробничих АТС.


Таблиця 2 – Матриця конкурентноздатності іноземних фірм, що діють на українському ринку виробничих АТС.

Ключові фактори успіху Коефіцієнт значимості фактора Рейтинг фактора успіху фірми
Аlcatel ATTIS Telecom Kapsch Zucent Technologies Panasonic Siemens
Якість продукції 0,30
Продажна ціна 0,20
Технічне обслуговування 0,20
Канал збуту 0,10
Портфель товарів 0,10
Наявність сертифіката Міністерства Зв'язку 0,06
Реклама і стимулювання збуту 0,04
Разом 1,00 - - - - - -

 

Рейтинг по показниках «Портфель замовлень» визначається щодо наявності в асортименті продукції фірми малих, середніх і великих АТС і додаткових послуг. Визначити: 1) узагальнюючий показник конкурентноздатності кожного підприємства; 2) найбільший і найменший рівень серед конкуруючих на українському ринку фірм.


 

Варіант № 4

Розкрийте сутність і зміст маркетингових підходів та процедур.

1.1. Які складові формують конкурентоспроможність фірми? (5 балів).

1.2. Еволюція підходів до формування міжнародних стратегій підприємства. (5 балів).

1.3. Рівні, об’єкти, аспекти управління конкурентоспроможністю підприємства. (5 балів).

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.33.139 (0.01 с.)