Які банки та інші кредитно-фінансові установи мають право відкривати на території України пункти з обміну валюти? 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Які банки та інші кредитно-фінансові установи мають право відкривати на території України пункти з обміну валюти?1. Уповноважені банки та інші фінансові установи, національний оператор поштового зв'язку, що одержали генеральну ліцензію Національного банку України на здійснення операцій, пов'язаних з торгівлею іноземною валютою, мають право відкривати на території України пункти обміну іноземних валют, у тому числі на підставі агентських угод з іншими юридичними особами - резидентами.

2. Уповноважені банки та інші фінансові установи, національний оператор поштового зв'язку, що одержали, що одержали індивідуальну ліцензію Національного банку України на здійснення операцій, пов'язаних з торгівлею іноземною валютою, мають право відкривати на території України пункти обміну іноземних валют, у тому числі на підставі агентських угод з іншими юридичними особами - резидентами..

3. Будь-які комерційні банки.

4. Банки та інші кредитно-фінансові установи, що одержали ліцензію на здійснення операцій, пов'язаних з оборотом іноземної валюти.

Для проведення яких операцій на валютному ринку фінансовим установам видається індивідуальна ліцензія?

1.Для постійного використання іноземної валюти на території України як засобу платежу або застави.

2. Для здійснення зовнішньоекономічної діяльності з експорту виробленої продукції.


3. Для торгівлі іноземною валютою на території України.

4. Для здійснення разових операцій на період, необхідний для здійснення цих операцій.

Які є рівні регулювання діяльності на фінансовому ринку?

1. Макро-, мікро- та мезорівні регулювання.

2. Міжнародний, міждержавний та внутрішній рівні.

3. Міжнародний, державний та внутрішній (саморегулювання) рівні.

4. Державне та регіональне регулювання.

З яких елементів складається система правового регулювання фінансового ринку?

1. Нормативного та інституційного забезпечення.

2. Інформативного та організаційного забезпечення.

3. Законодавчого та економічного забезпечення.

Елементом якої форми державного регулювання фінансового ринку є емісійна політика держави?

1. Правового регулювання.

2.Економічного регулювання.

3. Інституційного регулювання.

4. Саморегулювання.

Хто виступає головним державним органом регулювання ринку банківських послуг?

1. Міністерство фінансів України.

2. Кабінет Міністрів України.

3. Національний банк України.

4. Національна комісія з регулювання ринку фінансових послуг.

Хто виступає головним державним органом регулювання послуг з довірчого управління фінансовими активами?

1. Національна комісія з регулювання ринку фінансових послуг.


2. Національний банк України.

3. Міністерство фінансів України.

4. Кабінет Міністрів України.

Який орган на державному рівні регулює діяльність інститутів спільного інвестування?

1. Національний банк України.

2. Міністерство фінансів України.

3. Кабінет Міністрів України.

4. Національна комісія з регулювання ринку фінансових послуг.

35. Який орган вносить фінансові установи, що функціонують в Україні (за винятком банківських установ), до державного реєстру?

1. Національний банк України.

2. Міністерство фінансів України.

3. Кабінет Міністрів України.

4. Національна комісія з регулювання ринку фінансових послуг.

Чи існують загальнодержавні вимоги щодо мінімального розміру та структури внесків до статутного фонду фінансових установ?

1. Існують вимоги щодо мінімального розміру та регулювання статутного капіталу фінансових установ.

2. Таких вимог, що діють на загальнодержавному рівні, не існує.

3. Вимоги існують лише до обсягів грошових внесків у статутний фонд.

4. Існують вимоги виключно до процедури збільшення статутного фонду.

Додержання яких критеріїв та нормативів за показниками діяльності фінансової установи є основними напрямами нагляду Національної комісії з регулювання ринку фінансових послуг?

1. Додержання нормативів ліквідності та платоспроможності.

2. Додержання нормативів щодо капіталу та прибутковості операцій.

3. Додержання нормативів якості активів та ризикованості операцій.

4. Всіх зазначених.

Які інструменти індикативного державного регулюванні застосовують до комерційних банків?

1. Встановлення норм відрахувань до резервів на покрита ризиків, операцій з цінними паперами на відкритому ринку реєстрація банків і ліцензування їх діяльності.

2. Визначення норм обов'язкових резервів для банків встановлення норм відрахувань до резервів на покрити ризиків від активних банківських операцій, визначення процентної політики банків.

3. Визначення процентної політики банків, імпорту та експорту капіталу, встановлення вимог та обмежень щодо діяльності банків.

4. Нагляд за діяльністю банків, надання рекомендацій щодо діяльності банків.

Які інструменти адміністративного державного регулювання застосовують до комерційних банків?

1. Визначення норм обов'язкових резервів для банків, встановлення норм відрахувань до резервів на покриття ризиків від активних банківських операцій, визначення процентної політики банків.

2. Встановлення норм відрахувань до резервів на покриття ризиків, операцій з цінними паперами на відкритому ринку, реєстрація банків і ліцензування їх діяльності.

3. Ліцензування діяльності банків, нагляд за діяльністю банків, надання рекомендацій щодо діяльності банків.

4. Визначення процентної політики банків, імпорту та експорту капіталу, встановлення вимог та обмежень щодо діяльності банків.

Які види страхування є добровільними?

1.Страхування майна від ризиків пожежі та стихійних явищ, страхування вантажів та багажу, страхування кредитів, страхування фінансових ризиків.

2. Державне особисте страхування військовослужбовців, особисте страхування осіб рядового, начальницького та вільнонайманого складу органів і підрозділів внутрішніх справ, особисте страхування медичних працівників.

3. Державне особисте страхування працівників митних органів, медичне страхування, страхування кредитів.

4 Страхування вантажів та багажу, страхування кредитів, страхування фінансових ризиків, медичне страхування.

Які види страхування є обов'язковими?

1. Державне особисте страхування військовослужбовців, особисте страхування осіб рядового, начальницького та вільнонайманого складу органів і підрозділів внутрішніх справ, особисте страхування медичних працівників.

2. Страхування майна від вогневих ризиків та стихійних явищ, страхування вантажів та багажу, страхування кредитів, страхування фінансових ризиків.

3. Страхування вантажів та багажу, страхування кредитів, страхування фінансових ризиків, медичне страхування.

4. Державне особисте страхування працівників митних органів, медичне страхування, страхування кредитів.

Що таке внутрішнє регулювання фінансового ринку?

1. Ринкове саморегулювання курсів цінних паперів, яке є результатом дії закону попиту та закону пропозиції.

2.Регулювання, яке здійснюється на рівні добровільних організацій професійних учасників ринку.

3. Саморегулювання кожним учасником ринку власної діяльності.

4. Регулювання повноважними державними органами внутрішнього (національного) фінансового ринку окремої країни.

Як називається рівень регулювання фінансового ринку, що здійснюється недержавними інститутами-регуляторами (саморегулівними організаціями), створеними професійними учасниками ринку?

1. Державне регулювання.

2. Громадське регулювання.

3. Внутрішнє регулювання (саморегулювання).

4. Міжнародне регулювання.

 

Як називається рівень регулювання фінансового ринку, що здійснюється міжнародними організаціями або шляхом укладення міжнародних угод?

1. Внутрішнє регулювання (саморегулювання).

2. Державне регулювання.

3. Громадське регулювання.

4. Міжнародне регулювання.

Яка міжнародна організація є основним органом міжнародного регулювання ринку цінних паперів, що координує діяльність центральних органів державного регулювання ринків цінних паперів країн світу у процесі створення єдиного світового ринку?

1. Асоціація учасників міжнародних фондових ринків (ІSМА).

2. Міжнародна федерація фондових бірж (FІВV).

3. Міжнародна організація комісій з цінних паперів (IOSСО).

4. Міжнародний валютний фонд.

46. Якому поняттю найбільш повно відповідає визначення: "система процесів встановлення норм поведінки для учасників фінансового ринку, забезпечення їх застосування, розв'язання суперечок, що виникають у зв'язку з їх застосуванням, а також притягнення порушників до відповідальності"?

1. Економічне регулювання фінансового ринку.

2. Державне регулювання фінансового ринку.

3. Правове регулювання фінансового ринку.

4. Внутрішнє регулювання фінансового ринку.
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 143; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.223.3.251 (0.011 с.)