Опис лабораторної установки. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Опис лабораторної установки.Схема лабораторної установки показана на рис. 3.4. В якості холодоагента використовується фреон Ф-12 (дифтордихлорметан СF2Сl2). Залежність тиску насиченої пари від температури наведена в табл. 3.1, звідки видно, що при Р=1,01 бар фреон Ф-12 кипить при температурі - 30°С, а, наприклад, при Р=6,60 бар кипить при температурі 25,1 °С. Отже, стиснутий до тиску 6,6 бар фреон Ф-12 може бути сконденсований в конденсаторі 2 (рис. 3.1) при його охолодженні водопровідною водою, що має звичайно більш низьку температуру.

Манометри М1 і М2 служать для визначення тиску відповідно на вході і виході компресора. Секундна робота електродвигуна компресора визначається на основі вимірювань вольтметром напруги і амперметром лінійного струму.

У випарник 4 (рис. 3.4) подається попередньо нагріта в термостаті вода. Витрата води визначається за допомогою мірного бачка 5 (рис. 3.4), який має водомірну скляну трубку.

Для визначення температур t1-t6 служать термопари, ЕРС (електрорушійні сили) яких, визначаються за допомогою цифрового вольтметра.

Термопари (Т1 - Тб) підключені до вольтметра через перемикач таким чином, що:

1 позиція відповідає температурі фреону на вході в компресор – t1, оС;

2 позиція - температурі фреона на виході із компресора t2, оС;


3 позиція - температурі фреона після виходу із конденсатора t3, оС;

4 позиція - температурі фреона після виходу із дросельного вентиля t4, оС;

5 позиція - температурі води на вході в випарник t5, оС;

6 позиція - температурі води на виході із випарника t6, оС.

Таблиця 3.1

Залежність від температури тиску насиченої пари фреону Ф-12

 

t, °С -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5
Р, бар 0,65 0,81 1,01 1,25 1,53 1,85 2,22 2,64 3,13
t, °С
Р, бар 3,67 4,29 4,97 5,74 6,59 7,53 8,56 9,69 10,9
t, °С            
Р, бар 12,3 13,7 15,3            

 

Методика проведення дослідів.

1. В конденсатор 2 (рис.3.4) із водопровідної мережі подати охолоджувальну
воду.

2. У випарник 4 (рис. 3.4) подати попередньо підігріту в термостаті воду (t~30°С).

3. Ввімкнути електродвигун компресора холодильної установки.

4. Вимірювання, необхідні для виконання завдання, проводити 3-4 рази через
рівні проміжки часу (10 хвилин). Заміри повторюються до досягнення
стаціонарного режиму, тобто незмінності в часі значень усіх вимірюємих
величин.

Результати вимірювань заносяться в таблицю 3.2. Для подальших розрахунків необхідно брати показання приладів, одержані при стаціонарному режимі роботи установки.


В табл. 3.2 Р1, Р2 – абсолютні значення тиску фреону (бар):

. (3.8)

Для визначення температур з виміряних ЕРС термопар ΔU (mВ) викорис­товується тарировочна таблиця, в якій ΔU=0 відповідає температурі 0 оС. Якщо спай термопари, який термостатирується, знаходиться при кімнатній температурі, потрібна температура визначається з формули

, (3.9)

де tк - кімнатна температура; t0 - температура по тарировочній таблиці, що відповідає значенню ΔU.

Для контролю узгодженості вимірювань температури та тиску фреону в випарнику, необхідно за допомогою табл. 3.1 співставити значення температури t4 і тиску Р1.

Таблиця 3.2

Протокол вимірювань

Дослід Електричні вимірювання Тиск фреону, бар   Температура фреона, оС   Температура води, оС Об’єм мірного бачка, л Час наповнення мірного бачка, с
Напруга U, В Струм, І, А Р1 Р2 Перед компресором, t1 Після компресора, t2 Після конденсатора, t3 Після дроселя, t4 На вході у випарник, t5 На виході із випарника, t6
1.                        
2.                        
3.                        
4.                        
Стаціонарні значення
1.                        

 

Обробка результатів вимірювань

Секундну механічну роботу, витрачену в компресорі визначимо з виразу:

, кВт, (3.10)

, (3.11)

де: U - лінійна напруга, В; І - лінійний струм, А; соsφ = 0,6; η - ККД приводу; η = 0,71 (по паспорту агрегата).

Секундна холодопродуктивність установки:

, кВт (3.12)

де М - масова секундна витрата проточної води через випарник;

, (3.1 3)

V - об'єм бачка, м3; ρ - густина води, кг/м3; τ - час заповнення, с: Ср – масова ізобарна теплоємність води, що дорівнює 4,19 кДж/(кг·К); t5- t6 – зниження температури води, що протікає через випарник, К.

 

Холодильний коефіцієнт установки:

. (3 14)

Результати розрахунків зводимо в таблицю 3.3.

Таблиця 3.3.

Обробка результатів вимірювань.

Найменування величини Позначення Одиниця вимірювання Спосіб отримання Числове значення
1. Електрична потужність Nел кВт Ф-ла (3.11)  
2. Механічна робота Nмех кВт Ф-ла (3.10)  
3. Масова витрата води у випарнику М кг/с Ф-ла (3.13)  
4. Холодопродуктивність Q2 кВт Ф-ла (3.12)  
5. Холодильний коефіцієнт установки ε безрозм. Ф-ла (3.14)  

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 112; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.201.68.86 (0.009 с.)