Тема 4 Основи господарського права України 


Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 4 Основи господарського права України



Питання:

1. Поняття, предмет і методи господарського права. Господарський кодекс України.

2. Суб’єкти господарських правовідносин. 3. Порядок проведення державної реєстрації суб’єктів господарювання. Ліцензування та патентування видів господарської діяльності.

3. Реорганізація та ліквідація суб’єкта господарювання. Процедура банкрутства суб’єктів господарювання.

4. Захист прав та законних інтересів суб’єктів господарських відносин в суді.

 

Завдання 1

Статутом ТОВ Допомога, засновниками якого є пенсіонер Криштальов В.Л. та ветеран Великої Вітчизняної війни Підпалий Н.Г. передбачені такі види діяльності: торгівельна та посередницька діяльність, виплата та доставка пенсій, маркетингові послуги, грошова допомога малозабезпеченим громадянам, надання всіх видів рекламних послуг, постачання природного та скрапленого газу, надання туристичних послуг, виробництво, постачання та передача електроенергії.

Чи всі з названих видів діяльності можуть здійснюватись зазначеним ТОВ? Дайте відповідь, посилаючись на відповідні положення чинного законодавства України.

Завдання 2

ПАТ НДІгазбуд у зв’язку зі зміною місцезнаходження, зафіксованого в статуті, подало до реєструючого органу (в райдержадміністрацію) документи для його перереєстрації. Реєструючий орган відмовив ЗАТ в перереєстрації, мотивуючи своє рішення тим, що вона (перереєстрація) суперечить чинному законодавству України.


1. Чи є правомірною відмова реєструючого органу? Обгрунтуйте свою відповідь.

2. В яких випадках здійснюється перереєстрація суб’єкта підприємницької діяльності?

Завдання 3

Державне авіабудівне підприємство, не маючи можливості (через відсутність необхідних коштів) протягом останнього півріччя розплатитися з своїми кредиторами, а також у зв'язку з відмовою міністерства, до відання якого входило це підприємство, надати останньому фінансову допомогу, звернулося до господарського суду з заявою про порушення відносно підприємств справи про банкрутство. До заяви були додані: копії установчих документів підприємства, балансовий звіт за останній фінансово-господарський рік, перелік кредиторів підприємства.

1. Який сенс підприємству-боржнику виступати ініціатором порушення відносно себе справи про банкрутство?

2. Які фактичні підстави для порушення справи про банкрутство?

3. Які документи в цьому разі мають бути подані разом з заявою?

4. Які судові процедури можуть бути застосовані до підприємства-боржника?


5. Які особливості провадження у справі про визнання банкрутом державного підприємства?

 

Завдання 4

ВАТ "Експорт" звернулося до господарського суду з заявою про визнання ТОВ "Сервіс" банкрутом, оскільки згідно з актом звірки проведених розрахунків заборгованість останнього в розмірі 24000 гривень не була сплачена протягом трьох місяців.

1. Яку ухвалу має винести господарський суд?

2. Які умови встановлені для порушення провадження у справі про банкрутство? Обгрунтуйте свою відповідь.

Завдання 5

На підставі відповіді на претензію з визнанням заявлених претензійних вимог ТОВ "Світ" надіслало розпорядження до банку про безспірне списання з ЗАТ "Енерго" грошової суми у розмірі 35350 грн. Оскільки через чотири місяці після прийняття банком розпорядження про безспірне списання грошових коштів боржник був не в змозі виконати свої грошові зобов'язання, ТОВ "Світ" звернулося з заявою до господарського суду про визнання боржника (ЗАТ "Енерго") банкрутом. Ухвалою господарського суду заявнику було відмовлено у порушенні провадження у справі про банкрутство.

1. Чи відповідає зазначена ухвала вимогам законодавства України?

2. Які умови порушення провадження у справі про банкрутство? Дайте аргументовану відповідь

Завдання 6

Мирову угоду підписано зі сторони боржника арбітражним керуючим, зі сторони кредиторів-кредитором, який має найбільшу кількість голосів у комітеті кредиторів.

1. Чи належними особами підписано мирову угоду?

2. В яких випадках і на яких стадіях провадження у справі про банкрутство можливе укладення мирової угоди?

3. Назвіть сторони мирової угоди та осіб, які вправі її підписувати.

Список рекомендованої літератури

1. Закон України від 15 травня 2003р. „ Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ” // ВВР України. – 2003. - № 31 – 32. – ст.263.

2. Закон України від 19 вересня 1991р. “Про господарські товариства” // ВВРУ –1991. -№ 49. – Ст. 682.

3. Закон України від 1 червня 2000р. “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” // Урядовий кур’єр. - 2000. – 2 серпня.

4. Господарський кодекс України : Офіційне видання. – К., 2007.

5. Господарське право України: Навч. Посібник/ Н. А. Саніахметова. – К.: А. С. К., 2006.- С.49-87.

6. Бондаренко В., Семиволос А. Продажа имущества предприятий – банкротов в новом законодательстве о банкротстве // Бизнес – 1999. – 27 сентября.

7. Джунь В. Про необхідність розширення кола реорганізаційних процедур інституту неспроможності // Право України – 2007. - №2 – С. 10-14.

8. Джунь В. Система антикризового управління як визначальний напрям реформи інституту неспроможності // Право України – 2007. - №4 – С. 88-89.

9. Логинов К. О банкротстве // Бизнес – 2006. – 27 сентября.

10. Федоровский В. Що призводить до банкрутства? // Діло. – 2005. - №18. – С. 11-12.

Модуль 2

Основи сімейного, трудового, екологічного та

Кримінального права України

Тема 5 Основи сімейного права України

Питання:

1. Загальна характеристика Сімейного кодексу України. Поняття шлюбу, умови і порядок його укладання.

2. Умови і порядок розірвання шлюбу. Визнання шлюбу недійсним.

3. Майнові та особисті немайнові права подружжя.

4. Взаємні права і обов’язки батьків і дітей. Позбавлення батьківських прав.

5. Опіка і піклування.

Завдання 1

Громадянин Н. після авіакатастрофи, в яку він потрапив, частково втратив розум і за рішенням суду був визнаний недієздатним. Але через 5 років він вийшов з лікарні, почав працювати, ще через рік одружився. Дружину він повідомив про рішення суду, але в ДОРАЦСі про це нічого не сказав. Два роки по тому суд повернув дієздатність Н. Але ще через три роки дружина звернулася з позовом до суду при визнання шлюбу недійсним, мотивуючи це недієздатністю Н. при його укладенні. Яке рішення має прийняти суд?

Завдання2

Одружившись, Р. на вимогу майбутнього чоловіка О. дала йому розписку, згідно з якою вона зобов’язалася протягом сімейного життя не вступати на навчання чи роботу. Але після трьох років сімейного життя Р. виявила бажання вступити до вищого навчального закладу, О. заперечував, посилаючись на зобов’язання. Виник конфлікт. Хто правий у цій ситуації?

Завдання3

Після розлучення громадянки Т. із своїм колишнім чоловіком Р., у них виник конфлікт. Р. вимагав, щоб колишня дружина змінила своє прізвище на дошлюбне, але Т. не погоджувалася. Конфлікт затягнувся і набув нової сили через два роки, коли Т. взяла новий шлюб і вирішила змінити прізвище сина, що жив з нею, на прізвище нового чоловіка, яке взяла собі і вона. Але Р. не дав згоди на це. Як вирішити цей конфлікт?

Завдання4

Після припинення шлюбу громадянки В. з громадянином Ш. за рішенням суду Ш. повинен був виплачувати на двох своїх неповнолітніх дітей аліменти. Але невдовзі по тому Ш. почав часто змінювати місце роботи, влаштовувався працювати таким чином, щоб основний доход мати на роботі за сумісництвом, намагаючись зменшити аліменти. Внаслідок цього розмір аліментів постійно зменшувався і був недостатній для утримання дітей. Що можна порадити В., щоб вийти з цього становища?

Завдання 5

Навчаючись на п’ятому курсі університету, киянин Л. одружився з однокурсницею Р., яка приїхала на навчання із Закарпаття. Батьки Л. дали згоду на шлюб, а батьки нареченої на весілля не приїхали, пояснюючи це транспортними складностями. Після реєстрації шлюбу Р. було прописано у квартирі чоловіка, але вона майже не бувала тут. Постійні сварки з Л. та його батьками, відмова брати участь у веденні домашніх справ призвели до швидкого погіршення відносин. Уже через сім місяців постало питання про неможливість сімейного життя. Що можна порадити чоловіку-невдасі, щоб вийти із складної ситуації з найменшими втратами, адже Р. вимагає поділу майна та житлової площі?

Завдання 6

Одружившись, Р. на вимогу майбутнього чоловіка О. дала йому розписку, згідно з якою вона зобов’язалася протягом сімейного життя не вступати на навчання чи роботу. Але після трьох років сімейного життя Р. виявила бажання вступити до вищого навчального закладу, О. заперечував, посилаючись на зобов’язання. Виник конфлікт. Хто правий у цій ситуації?

Список рекомендованої літератури

1. Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради (ВВР). –1996. – № 30.

2. Сімейний кодекс України від 10.01.2002 року № 2947-III // Відомості Верховної Ради, 2002, N 21-22, ст. 135.

3. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. − К.: Істина, 2003.

4. Ромовська З.В. Сімейний кодекс України: науково-практичний коментар. – К., 2003

5. Цивільне та сімейне право України: Підруч.: У двох томах / В.І.Борисова. – К.: Юріном Інтер, 2004

10. Харитонов Є.О., Калітено О.М., Зубар В.М. та ін. Цивільне та сімейне право України: Навчально-пратичний посібник / За ред. Є.О. Харитонова, А.І. Дрішлюка. – Х.: ТОВ «Одіссей», 2003. – 640с.

 




Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 261; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.56.97 (0.01 с.)