Тема роботи: Альтернативні форми вводу текстової інформації в комп’ютер. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема роботи: Альтернативні форми вводу текстової інформації в комп’ютер.Мета роботи:Оцінити можливості програм розпізнавання зображень для підготовки текстових матеріалів для проведення дослідження.

Теоретичні відомості і зауваження.

При проведенні дослідження часто виникає необхідність підготовки значної кількості друкованих матеріалів. Набір тексту це достатньо одноманітна і виснажлива операція. В окремих випадках можна взяти за основу вже готові матеріали, модифікувавши їх для завдань дослідження. Така потреба виникає коли необхідні матеріали існують лише в текстовій формі. В таких випадках можна скористатись методами розпізнавання текстів або розпізнавання голосових повідомлень. Хоча ці методи можуть мати істотні обмеження, але в цілому вони здатні істотно полегшити роботу дослідника при підготовці необхідних текстових матеріалів.

Хід роботи

Завдання 1. Розпізнавання тексту з його зображення.

5. Сфотографувати або відсканувати необхідний друкований текст.

6. Розпізнати текст з допомогою безкоштовної онлайн служби розпізнавання за адресою http://finereader.abbyyonline.com/en або з допомогою іншої програми розпізнавання тексту.

Завдання 2. Розпізнавання голосового повідомлення і перевід його втекст з його зображення.

1. Відкрити сайт «Блокнот для речового ввода» за посиланням https://speechpad.ru/ з допомогою браузера Google Chrome.

2. Вибрати мову розпізнавання.

3. Продиктувати набір речень в мікрофон.

3. Інструкція по оформленню результатів роботи:

1. Записати в зошит тему і мету роботи.

2. Записати розпізнані тексти

3. Дати письмову оцінку переваг і недоліків розглянутих програмних засобів вводу текстової інформації

Завдання 1

 

У часіспостерігаєтьсянерівномірність у старінніокремих людей та груп. Не співпадаютьнавітьрізнівидистарінняоднієїособи (біологічне, економічне, соціальне, психологічне),алевони і взаємопов'язані, бонастання одного - активізуєіншийвид. Хочаможливий і зворотнійвплив: спрямована на майбутнєособа похилоговіку, яка прагне до пізнання та самовдосконаленнянамагається не помічатиекономічнінегаразди, фізичнопочуваєтьсякраще. Тобто, «психологічнамолодість» особи галь­муєстаріннялюдини у цілому. Поширеною є теза, що душа нестаріє, в'янелишетіло.

З точки зору культурно-історичногорозвиткулюдствастарість-один ізнаймолодшихперіодів. Аджедавні люди ста­рості не мали. Раніше у суспільстві не буломісцятим, хто через фізичнуслабкість переставав бути повноціннимучасникомздо­буттязасобів для життя. Історики та етнографизазначають, щопершістарі люди з'явилися з початком використаннявогню, коли вони отрималифункціїйогоохоронців [162].

У вітчизнянихдослідженняхувагатривалий час приділя­ласьбіологічним та соціальним аспектам старості. В Україні у 1958 роцівідкрито перший в СРСР і один з перших у світіІнсти­тутгеронтологіїАкадеміїмедичних наук СРСР (тепер - Інсти­тутгеронтологіїНаціональноїАкадеміїмедичних наук Ук­раїни). Йогостановленняпов'язано з іменами І. І. Мечникова, О.О. Богомольця, І. І. Шмальгаузена, О. Н. Сєвєрцова, О. В. Нагорного, М.М. Горєва, Д. Ф. Чеботарьова, В.В. Безрукова. Нау­ковці інституту також вивчали питання довголіття та психоло­гічного вітаукту, біологічних, соціальних, психологічних чин­ників старіння.

Аналіз наукової відповідної літератури дозволив вирізни­ти такі основні напрямки теоретико-емпіричних досліджень періоду старості:

1) психологічні особливості осіб похилого віку у контексті проблем закономірностей та періодизації психічного розвитку особистості досліджувалиМ.Д.Александрова, Б.Г. Ананьєв, Л.І. Анциферова, Г.Д. Бердишев, К. Висьневська-Рошковська, Дж. Курцмен, О.Г. Лідерс, О.В Нагорний, О.Ф. Ри­балко, Ю. А. Спасококуцькі;

 

 

Завдання 2

 

Висновок

При використанні програми, яка створена для розпізнавання тексту який є сфотографованим, або сканованим можна зекономити час, який би витрачався на його набір вручну. Але в процесі розпізнавання програмою допускаються певні помилки і тому текст є не ідентичним. Його потрібно корегувати, на що також витрачається час і зусилля. У випадку, коли швидкість набору тексту у людини є низькою, дана програма є досить зручною.

Голосове введення інформації має свої переваги і недоліки. По часовим межам голосове введення займає дещо більше часу, але порівнянно із розпізнаванням тесту через фото помилок спостерігалось значно менше. Отже, коли є необхідність введення інформації із писаного тексту від руки перша програма не буде працювати, але коли потрібно розпізнати велику кількість від сканованого матеріалу, використання програми finereader займе набагато менше часу.


 

Лабораторна робота №7

Тема роботи:Перевірка текст наукової роботи на унікальність.

Мета роботи:Навчитись перевіряти текст наукового дослідження на відсутність неавторизованих запозичень.

Завдання до роботи.

Оцінити унікальність наукового тексту.

Хід роботи.

1. Знайти наукову статтю або студентську роботу в електронному вигляді по темі вашого дипломного дослідження.

2. Перевірити знайдений текст на наявність плагіату з допомогою програм Advego Plagiatus або Etxt Антиплагиат.

3. Перевірити цей самий текст на унікальність з допомогою онлайнових Інтернет служб (наприклад http://plagiarisma.ru/ або http://www.content-watch.ru/)

4 Якщо текст має багато запозичень, внести зміни в текст які можуть ускладнити їх виявлення і перевірити чи можуть вказані програми виявити ці спроби обману програм.

5. Результати перевірок тексту відобразити в таблиці

 

Хід роботи
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 112; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.197.198.214 (0.005 с.)