Для проведення лабораторного заняття №1 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Для проведення лабораторного заняття №1ЗМІСТ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ

№ п/п Тема заняття Кількість годин  
1. 2.   3. 4.   5. Вимірювання параметрів мікроклімату Дослідження виробничого освітлення робочих місць Вивчення індивідуальних засобів захисту Надання першої долікарської допомоги при нещасних випадках. Застосування первинних засобів гасіння      

В інструктивних картках вказано мету заняття, матеріальне забезпечення, зміст і послідовність виконання, теоретичні положення, що студенти повинні знати і вміти після проведення заняття та завдання додому.

 

Інструктивна картка

Для проведення лабораторного заняття №1

З навчальної дисципліни

"Охорона праці"

Тема: Вимірювання параметрів мікроклімату.

Робоче місце: кабінет охорони праці.

Тривалість заняття: 90 хвилин.

Мета: Ознайомитись з основними параметрами мікроклімату, щохарактеризують метеорологічні умови виробничих приміщень з улаштуванням приладів для визначення метеорологічних умов i навчити визначати параметри мікроклімату –температуру, відносну вологість та швидкість руху повітря; навчити студентів користуватись нормами мікроклімату для різних виробничих умов з урахуванням категорії робіт та пори року.

Матеріальне забезпечення: термометри, психрометри, анемометри чашкові, склянка з водою.

Правила охорони праці:

- працювати в спецодязі;

- працювати на закріпленому робочому місці;

- при роботі з приладами дотримуватись інструкцій по їx експлуатації.
Змicт i послідовність виконання:

 

1. Виміряти температуру повітря.

2. Виміряти вологість повітря.

3. Виміряти швидкість руху повітря.

 

Теоретичні положення:

При виконанні трудових обов'язків на людину діє навколишнє повітряне середовище, зокрема параметри метеорологічних умов - температура, відносна вологість, швидкість руху повітря. Значення цих параметрів, які забезпечують найкраще самопочуття i найвищу працездатність людини вважають оптимальними нормами мікроклімату. Відхилення параметрів від оптимальних норм створює несприятливі метеорологічні умови, що призводять до погіршення самопочуття, передчасної втоми людини i зниження працездатності.

Робота № 1 Виміряти температуру повітря.

Для визначення температура повітря використовують звичайні, ртутні чи спиртові термометри. Температуру повітря вимірюють в кількох точках робочої зони, як правило на рівні1,3-1,5 м від підлоги в різний час. Якщо температура повітря біля підлоги відрізняється від температури повітря верхньої зони приміщення вона вимipяєтьcя на рівні нiг 0,2-0,З м від підлоги.

Робота № 2. Виміряти вологість повітря.

Вологість повітря характеризується вмістом водяної пари в повітpi при даній температурі. Залежно від умов температури, тиску тощо, в одиниці об’ємуповітря може перебувати piзнa маса водяної пари. Кількість водяної пари в грамах, що міститься в 1 куб м повітря при даній температурі, називають абсолютною вологістю повітря.

Вологість визначають за допомогою психрометра. Стаціонарний психрометр Августа складається з двох однакових ртутних термометрів:: сухого і вологого. Резервуар вологого термометра загорнутий Батистом або марлею, кінець якого в вигляді джгута опущено в наповнений стакан з дистильованою водою. По цьому джгуту до резервуара термометра поступає волога на обмін випарованій.

Сухий термометр показує температуру навколишнього середовища, вологий більш низьку температуру внаслідок випаровування води з поверхні його резервуара. По значенням температур і їх різниці по спеціальним психрометричним таблицям визначають вологість.

Зміст та послідовність виконання завдання:

1. Підготувати психрометр до роботи.

2. Провести вимірювання температур.

3. Визначити вологість за допомогою психрометричних таблиць.

4. Порівняти виміряну відносну вологість з необхідною по діючим нормам і визначити до якої категорії відноситься дане приміщення.

5. Результати вимірювань і обчислень записати в таблицю.

Таблиця 1

 

№ п/п Тс Т в   В.В. Вологість
фактична по нормі  

Робота №3. Виміряти швидкість руху повітря.

Швидкість руху повітря в приміщеннях визначають за допомогою різних анемометрів; крильчатих (в межах 0,3...5 м/с); чашкових в межах 1...20 м/с, малі швидкості - термоанемометрами, дуже малі - кататермометрами.

В анемометрах прийомною частиною служить хрестовина з чотирма чашками на осі, яка зв'язана черв'ячною передачею з механізмом обороту стрілок. Швидкість руху повітря визначаємо по графіку в залежності від відношення показів по анемометру і по включеному одночасно з ним секундоміру.

1. Обчислити різницю між початковими і кінцевими показниками анемометра, число поділок в секунду.

2. Згідно графіку визначити швидкість руху повітря.

Таблиця 2.

№ п/п Час роботи Показники приладу Швидкість руху повітря м/с
        початкові кінцеві різниця    
           

Відповідно з ГОСТом 12Л.005-76 визначити оптимальні і допустимі параметри мікроклімату і зрівняти з фактичними результатами роботи.

Студенти повинні: вміти визначати параметри мікроклімату;

знати вплив параметрів мікроклімату на організм людини.

Завдання додому: Жидецький В.Ц. «Основи охорони праці», ст. 95 - 118.


Інструктивна картка

Для проведення лабораторного заняття №2

З навчальної дисципліни

"Охорона праці"

Тема: Дослідження виробничого освітлення робочих місць.

Робоче місце: кабінет охорони праці.

Тривалість заняття: 90 хвилин.

Мета: Навчитись вимірювати і визначати освітленість, потрібну для виконання різних видів зорової роботи.

Матеріальне забезпечення: люксметри Ю-116.

Правила охорони праці:

- працювати в спецодязі;

- працювати на закріпленому робочому місці;

- робочі місця утримувати в чистоті;

- при роботі з приладами дотримуватись інструкції по їх експлуатації.
Зміст і послідовність виконання:

 

1. Виміряти природну освітленість.

2. Розрахувати коефіцієнт природної освітленості.

3. Виміряти штучну освітленість.

4. Виміряти тип світильників і ламп.

5. Визначити до якого розряду відноситься дане приміщення.

Теоретичні положення:

Освітлення виробничих приміщень може бути природнім, що створюється прямими сонячними променями та розсіяним світлом небосхилу; штучним, що створюється електричними джерелами.

Раціональне освітлення створює сприятливі умови для життя і діяльності людини, попереджує зорову і загальну втому, забезпечує безпеку праці, пересування, сприяє підвищенню продуктивності праці і якості роботи.

Робота № 1. Вимірювання природного освітлення.

Для вимірювання освітленості використовують переносні фотоелектричні люксметри Ю-116. Принцип дії заснований на явищі фотоелектричного ефекту.

Люксметр Ю-116 складається з вимірника та селенового фотоелемента з насад­ками. Вимірник має дві шкали: 0-100 і 0-30. На кожній з них точками відмічено початок діапазону вимірювань: на шкалі 0...100 точка міститься над позначкою 17, на шкалі 0...30 - над позначкою 5. Прилад оснащений кнопками для перемикання шкал та табличкою із схемою, яка зв'язує застосування насадок з діапазонами вимірювань згідно з таблицею 1.

Селеновий фотоелемент міститься в пластмасовому корпусі і має світлочутливу поверхню. Має напівсферичну насадку К разом з однією із трьох інших насадок М, Р,Т.

Правила роботи з люксметром:

- оберігати від ударів і струсів;

- поводитись з фотоелементом, як з оптичним приладом;

- у випадку забруднення насадки протерти ватним тампоном змоченим спиртом. фотоелемент сухим ватним тампоном;

- кришку футляра відкривати можна через 2-3 години після того як він був внесений з холодного повітря.

Технічна характеристика люксметра Ю-416.

Таблиця 1.

Умовне позначення комбінації Коефіцієнти поглинання Діапазон
насадок на фотоелементі світлофільтра вимірювань, лк
Без насадок з відкритим   5-30
фотоелементом.   17-100
Напівсферична насадка із   50 - 300
світлофільтрами КМ.   170-1000
Напівсферична насадка із   500 - 3000
світлофільтрами КР.   1700-10000
Напівсферична насадка із   5000 - 30000
світлофільтрами КТ.   17000-100000

Порядок виконання роботи.

- Визначити за допомогою люксметра освітленість на робочих місцях. Провести вимірів і знайти середньоарифметичну величину.

- Визначити тип світильників і ламп в дослідженому приміщенні.

- Порівняти виміряну освітленість з необхідною по діючим нормам і визначити до якого розряду відноситься дане приміщення.

- Результати вимірювань записати в таблицю 3.

Таблиця 3.

Освітленість, лк Характер Тип Розряд
п/п фактична По нормі виробничих приміщень світильників роботи
           

Студенти повинні: знати види освітленості і її норми;

вміти визначати освітленість за допомогою люксметра. Завдання додому: повторити тему "Освітлення виробничих приміщень", Жидецький В.Ц. "Основи охорони праці", ст. 129-146

 


Інструктивна картка

З навчальної дисципліни

"Охорона праці"

 

Тема: Вивчення індивідуальних засобів захисту.

Робоче місце: кабінет охорони праці.

Тривалість заняття: 90 хвилин.

Мета: Вивчити індивідуальні засоби захисту та їх застосування.

Матеріальне забезпечення: респіратори, гумові рукавички, халати, захисні

окуляри, гумові чоботи, діафільм “Засоби захисту” Леті.

Правила охорони праці:

- працювати в спецодязі;

- працювати на закріпленому робочому місці;

- робоче місце утримувати в чистоті;

- після роботи прибрати робоче місце.

Теоретичні положення:

Засобом захисту на виробництві називають засіб, застосування якого попереджує або зменшує дію на одного або більше працівників працюючих в небезпечних і шкідливих виробничих умовах. Засоби захисту по характеру їх застосування поділяють на колективні та індивідуальні.

Зміст і послідовність виконання:

1. Ознайомитись з спецодягом.

2. Ознайомитись з спецвзуттям.

3. Ознайомитись з засобами захисту рук.

4. Ознайомитись з засобами захисту органів дихання.

5. Ознайомитись з засобами захисту органів зору.

6. Ознайомитись з засобами захисту органів слуху.

7. Ознайомитись з засобами захисту від падіння.

8. Ознайомитись з засобами захисту голови.

Інструктивна картка

З навчальної дисципліни

"Охорона праці"

 

Тема: Надання першої долікарської допомоги при нещасних випадках.

Робоче місце: кабінет охорони праці.

Тривалість заняття: 90 хвилин.

Мета: Вивчити основні принципи надання долікарської допомоги при втраті свідомості, травмах, термічних впливах, отруєннях та особливих видах травм.

Матеріальне забезпечення: медикаменти та засоби для надання першої медичної допомоги (набір аптечки), індивідуальні перев’язні асептичні пакети, бинти, вата, ватно-марлевий бинт, джгут, гумовий пузир для льоду, чайна ложка, 5% йодна настойка, нашатирний спирт, борна кислота, сода питна, 3% розчин перекису водню, настойка валеріанки, нітрогліцерин.

Правила охорони праці:

- ознайомитись з інструкцією по лабораторній роботі;

- дотримуватись порядку проведення роботи;

- дотримуватись правил особистої гігієни та використання засобів індивідуального захисту;

- обережно поводитись з лікарськими засобами.

 

Теоретичні положення

Перша допомога – це сукупність простих доцільних дій, спрямованих на збереження здоров’я потерпілого. По перше, якщо є потреба і можливість, треба винести потерпілого з місця події. По друге оглянути ушкодженні ділянки тіла, оцінити стан потерпілого, зупинити кровотечу і обробити ці ділянки. Потім іммобілізувати переломи і запобігти травматичному шокові.

Послідовність надання першої допомоги: усунути вплив на організм факторів, що загрожують здоров’ю та життю потерпілого (звільнити від дії електричного струму, винести із зараженої зони, загасити палаючий одяг, витягти із води), оцінити стан потерпілого; визначити характер і важкість травм, що становлять найбільшу загрозу для життя потерпілого і послідовність заходів щодо його врятування; виконати потрібні заходи щодо врятування потерпілого в порядку терміновості, підтримувати основні життєві функції потерпілого до прибуття медичного працівника; викликати швидку медичну допомогу чи лікаря або вжити заходи для транспортування потерпілого в найближчу медичну установу.

Інструктивна картка

З навчальної дисципліни

"Охорона праці"

 

Теоретичні положення.

Всі підприємства повинні бути забезпечені первинними засобами пожежогасіння до яких належать пожежні стволи (водні та повітрянопінні), внутрішні пожежні водопроводи (крани), вогнегасники (хімічно-пінні, газові, порошкові), бочки з водою, лопати, відра, сухий пісок, азбестові ковдри, інструменти та пристрої для розбирання будівельних конструкцій під час гасіння (багри, лопати, сокири та ін.). Для гасіння пожеж застосовують воду, водяні емульсії, галогенові, вуглеводні, хімічну та повітряно-механічну піну, водяну пару, діоксид вуглецю, інертні гази, порошки.

ЗМІСТ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ

№ п/п Тема заняття Кількість годин  
1. 2.   3. 4.   5. Вимірювання параметрів мікроклімату Дослідження виробничого освітлення робочих місць Вивчення індивідуальних засобів захисту Надання першої долікарської допомоги при нещасних випадках. Застосування первинних засобів гасіння      

В інструктивних картках вказано мету заняття, матеріальне забезпечення, зміст і послідовність виконання, теоретичні положення, що студенти повинні знати і вміти після проведення заняття та завдання додому.

 

Інструктивна картка

для проведення лабораторного заняття №1

З навчальної дисципліни

"Охорона праці"

Тема: Вимірювання параметрів мікроклімату.

Робоче місце: кабінет охорони праці.

Тривалість заняття: 90 хвилин.

Мета: Ознайомитись з основними параметрами мікроклімату, щохарактеризують метеорологічні умови виробничих приміщень з улаштуванням приладів для визначення метеорологічних умов i навчити визначати параметри мікроклімату –температуру, відносну вологість та швидкість руху повітря; навчити студентів користуватись нормами мікроклімату для різних виробничих умов з урахуванням категорії робіт та пори року.

Матеріальне забезпечення: термометри, психрометри, анемометри чашкові, склянка з водою.

Правила охорони праці:

- працювати в спецодязі;

- працювати на закріпленому робочому місці;

- при роботі з приладами дотримуватись інструкцій по їx експлуатації.
Змicт i послідовність виконання:

 

1. Виміряти температуру повітря.

2. Виміряти вологість повітря.

3. Виміряти швидкість руху повітря.

 

Теоретичні положення:

При виконанні трудових обов'язків на людину діє навколишнє повітряне середовище, зокрема параметри метеорологічних умов - температура, відносна вологість, швидкість руху повітря. Значення цих параметрів, які забезпечують найкраще самопочуття i найвищу працездатність людини вважають оптимальними нормами мікроклімату. Відхилення параметрів від оптимальних норм створює несприятливі метеорологічні умови, що призводять до погіршення самопочуття, передчасної втоми людини i зниження працездатності.Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 392; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.222.189.51 (0.052 с.)