Для виконання лабораторних робіт 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Для виконання лабораторних робітЗ дисципліни

"комп'ютерна графіка"

 

Спеціальність 5.05180102 "Оброблювання деревини”

Напрям підготовки 6.051801 "Деревооброблювальні технології"

Галузь знань 0518 "Оброблювання деревини"

 

Львів – 2011

 

 

Розробила: Мороз Н.С., викладач

Технологічного коледжу

НЛТУ України

 

Рецензент: Бригілевич Б.Я. завідувач

відділення, викладач першої категорії

Технологічного коледжу НЛТУ України

 

Обговорено і схвалено цикловою комісією інформаційних технологій

 

Протокол № від “__” _________ 20___р.

 

Голова циклової комісії: __________________ Бригілевич Б.Я.

 

 


Зміст

Лабораторна робота№1.............................................................................4

Лабораторна робота№2.............................................................................6

Лабораторна робота№3............................................................................10

Лабораторна робота№4............................................................................14

Лабораторна робота№5............................................................................16

Лабораторна робота№6............................................................................18

Лабораторна робота№7............................................................................19

Лабораторна робота№8............................................................................20

Лабораторна робота№9............................................................................21

Лабораторна робота№10..........................................................................23

Лабораторна робота№11..........................................................................24

Лабораторна робота№12..........................................................................28

Лабораторна робота№13..........................................................................30

Лабораторна робота№14..........................................................................32

Лабораторна робота№15..........................................................................33

Лабораторна робота№16..........................................................................34

Лабораторна робота№17..........................................................................35

Лабораторна робота№18..........................................................................37

 

 


Лабораторна робота №1

Тема: Створення графічної інформації

Мета роботи:

Навчитись:

· орієнтуватись у призначенні програми Paint for Windows;

· набути навички при роботі з програмою Paint for Windows;

 

Апаратно – програмні засоби, що використовуються для проведення роботи:

· ПК типу Pentium.

· Операційна система Windows.

 

GХід роботи

1. Запустіть програму Paint for Windows.

Ввімкніть, якщо треба, панель інструментів командами ВиглядðПанель інструментів.

2. Користуючись стандартними інструментами Paint, намалюйте будинок.

Основний колір чорний, колір фону – білий.

3. Зафарбуйте стіни будинку - синім, двері – коричневим, вікна - білим кольором.

4. Змініть колір фону малюнка на жовтий, використовуючи інструмент “Заливка”.

5. Збережіть файл у Вашій мереженій папці (адрес С:\Мои документи\Студенти\…) під іменем Рис1.bmp з палітрою 16 кольорів.

6. Змініть масштаб малюнка до величини 200%, а потім поверніться до масштабу 100%.Чи не погіршилась при змінах масштабу якість малюнка?

7. Поверніть малюнок на 900.

Поверніть його до нормального стану.

8. Користуючись вікном “Изменить палитру” (це вікно відкривається за виконанням команди “Параметри\Изменить палитру”), визначте значення складових червоного, зеленого і синього кольорів для створення жовтого кольору, голубого кольору, оксамитового кольору.

9. Створіть колір зі співвідношенням червоного –140, зеленого –70, синього –200, внесіть його в палітру.

10. Пофарбуйте кольором створеним в пункті 8, дах будинку.

11. Визначте за допомогою команди “Рисунок\Обратить цвета”, які кольори є протилежними до синього, зеленого і червоного кольорів.

12. Вилучіть усі об’єкти з особистої папки. Закрийте всі вікна

M Контрольні запитання:

 1. Яке призначення програми Paint?
 2. З чого складається вікно програми Paint?
 3. Якими способами можна вибрати команду основного меню?
 4. Які типи файлів може відкривати і зберігати редактор Paint?
 5. Яке призначення мають основні інструменти малювання?
 6. Яким чином можна змінити колір обмеженої області?
 7. Яким чином можна перемістити, скопіювати, виділити фрагмент рисунка?
 8. Як можна вибрати основний колір і колір фону малюнка?
 9. Вкажіть призначення основних команд редагування кольору?
 10. З якими форматами рисунків програма успішно працює?
 11. До якого виду графіки належить програми Paint?

Зробити висновки, оформити звіт та захистити лабораторну роботу.

 

& Рекомендована література

1. Конспект лекцій з дисципліни "Комп'ютерна графіка".

2. Інформатика: Комп'ютерна техніка. Комп'ютерні технології. Посіб. /За ред. О.І. Пушкаря -К.: Видавничий центр "Академія", 2001. -696с. (Альма-матер)


Лабораторна робота №2

Тема: Створення виділених областей у PHOTOSHOP.

Мета роботи:

· Ознайомитись з програмою PHOTOSHOP, навчитись виділяти області за допомогою різних інструментів.

· Набути практичних навичок по роботі з програмою.

Апаратно – програмні засоби, що використовуються для проведення роботи:

· ПК типу Pentium.

· Операційна система Windows.

GХід роботи

Основні елементи інтерфейсу програми

Панель інструментів.

Панель поділена на декілька груп інструментів.

До перших чотирьох груп відносяться окремі інструменти. На кнопках деяких з них в нижньому правому кутку є невеликий чорний трикутник. Він указує на наявність підміню з різними варіантами цього інструменту

 

Виділення прямокутником, овалом або прямою лінією.

Marquee Tools

Виділення прямокутником
Виділення овалом
Виділення вертикальною або горизонтальною лінією
Кероване виділення (Grop) створює прямокутну область з фіксованими вершинамі і відміченим центром, щодо яких надалі можна проводити точні настройки розміру і орієнтації

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 104; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.197.198.214 (0.004 с.)