Як виражається основне рівняння гідростатики? 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Як виражається основне рівняння гідростатики?Що називають гідростатичним тиском?

Сформулюйте основні властивості тиску.

Що називають п’єзометричним напором?

Який існує зв’язок між напором рідини і тиском?

Чим відрізняється диференціальний манометр від п’єзометра?

Що називається надлишковим тиском?

За допомогою яких приладів можна визначити густину рідини?

3.6.9 Що буде відбуватись з густиною рідини при збільшенні тиску?

 

 

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 4
Дослідження режимів течії рідини

Мета роботи

Вивчення характеру течії рідини при ламінарному і турбулентному режимах. Визначення за результатами дослідів числа Рейнольдса і відповідності критичного його значення характеру течії.

Основні положення

Існують два режими течії рідини – ламінарний і турбулентний.

Ламінарним вважається режим, при якому частинки рідини в потоці рухаються прямолінійно або по траєкторіях, що плавно змінюються.

Турбулентний є режим, при якому лінійність течії рідини порушується, з’являється пульсація швидкостей (зміна вектора швидкості частинки в часі), яка викликає більш або менш інтенсивне перемішування частинок в потоці, їх хаотичний рух.

Характеристикою режимів течії служить безрозмірне число Рейнольдса


, (4.1)

де u – середня швидкість потоку; l – лінійна характеристика потоку; n – кінематичний коефіцієнт в’язкості.

Для труб число Рейнольдса

,

де d – внутрішній діаметр.

Середнє значення критичного числа Рейнольдса 2320 відповідає переходу ламінарного режиму течії рідини в трубах в турбулентний. Ламінарний режим буде усталеним при Re < Reкр.

Турбулентний режим усталений при числах Рейнольдса більших Reкр.

Опис установки

 

Рисунок 4.1 – Схема установки

Установка для візуального спостереження режиму течії світлих рідин (Рисунок 4.1) складається із прямокутного відкритого резервуара 1, підвідного трубопроводу 2, зливного трубопроводу, який забезпечує сталий рівень рідини в напірному резервуарі. З напірного резервуара рідина поступає в скляну трубку 4, а при відкритті вентиля 3 ‑ мензурку 5 і зливну лінію. Витрата рідини регулюється вентилем 3. Над напірним резервуаром закріплена посудина 6 з тонкою скляною трубочкою 8, відкритий кінець якої загнутий під кутом 90° і встановлений по осі трубки 4. В посудину наливається розчин анілінової фарби або чорнила. Кран 7 служить для регулювання подачі фарби.

Хід виконання досліду

Заповнити резервуар 1 водою і встановити сталий рівень.

Плавним відкриттям вентиля 3 встановити мінімально можливий режим течії рідини в скляній трубці.


Повільним відкриттям вентиля 7 відрегулювати доступ фарби в потік води.

Колиструминку фарбибуде виразно видно в потоці (ламінарний режим), секундоміром вимірюютьчас заповнення певної кількості рідини в мензурці 5.

Термометром вимірюється температура води в напірному резервуарі.

4.4.6 Регулюючи швидкість витікання води вентилем 3, аналогічні вимірювання проводяться для 5-7 режимів. Результати вимірів заносять в журнал роботи (таблиця 4.1), де фіксують також характер зафарбованої струминки (лінійна, хвилеподібна, розрив хвилі, хаотичний рух частин ).

Таблиця 4.2 – Результати вимірювань і обчислень

Об’єм рідини V, см3 Час витікання t, с Витрата рідини Q, см3 Температура води t, °C Кінематична в’язкість v, см2/с Швидкість витікання u, см/с Число Рейнольдса Re Характер течії Режим руху
                   

Обробка результатіввимірювань

Визначаємо витрату рідини

, (4.2)

де V – об'єм рідини в мензурці; t – час заповнення даного об'єму.

Користуючись формулою витрати

, (4.3)

вичислимо середню швидкість руху рідини

. (4.4)

Тутd – внутрішній діаметр скляної труби ( 36мм).

За виміряною температурою водивизначається кінематичний коефіцієнт в'язкості за формулою Пуазейля

.(4.5)

Тут - кінематичний коефіцієнт в’язкості, cм2/с;

t- температура води,

Шляхом порівняння даних візуального спостереження (якісної характеристики потоку в трубці) і значень числа Рейнольдса робляться відповідні висновки про режими течії рідини.

4.6 Контрольні запитання

Які параметри потоку рідини впливають на режим її течії?

В яких випадках спостерігається ламінарна течія рідини?
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 215; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.26.60 (0.008 с.)