Обгрунтування і реалізація стратегічних змін на тзов «хлібодар» 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Обгрунтування і реалізація стратегічних змін на тзов «хлібодар»Економічне обґрунтування обраної альтернативи

Діяльність підприємства супроводжується з виникненням певних проблем, тому завданням керівництва є вирішення поставлених проблем забезпечуючи при цьому отримання додаткового прибутку.

В попередньому розділі описано можливі альтернативи покращення ефективності використання основних фондів. Детальніше зупинимося на обґрунтуванні впровадження у виробництво тісторізальної машини, так як планується здійснювати виробництво печива.

Для того, щоб здійснити виробництво печива необхідно розрахувати ефект від впровадження даного заходу.

Припускаємо, що у виробництво вже впроваджено тісторізальна машина ХДЗ потужністю нарізки тіста за добу – 30 тонн, яка коштує 100 тис. грн. Дану машину можна підготувати до виробничого процесу за два тижні, після її встановлення починаємо процес виробництва.

В середньому підприємство виготовлятиме за добу 500 кг. Печива по ціні 4грн./кг. Підприємство відпрацьовує за рік 360 днів.

Головним аспектом є аналіз капіталовкладень у виробництво, тому проведемо аналіз прибутковості проекту на прикладі чистої теперішньої вартості (сумарна вартість чистих дисконтованих потоків).

При розрахунках за цією методикою використовують показники: сума кредиту та грошових потоків.

Показники дисконтова них інвестицій та грошових потоків визначаються множенням інвестицій і грошових потоків на дисконтова ний множник (1/ (1+i)n), де і- розрахункова кредитна ставка, n – рік реалізації проекту.

Планові обсяги виробництва і реалізації становитимуть:

Ор2009 = 500*4*360=7200 тис. грн.

Ор2010 = 600*4*360=8640 тис. грн.

Ор2011 = 500*4*360=1008 тис. грн.

 

У таблиці 2.1 наведено розрахунок ЧТВ.

Таблиця 2.1.

Розрахунок ЧТВ

№ з /п Показники Одиниці виміру Роки
     
1. Інвестиції тис. грн.   - -
2. Грошові потоки тис. грн. 720,0 864,0 1008,0
3. Дисконтний множник для кредитної ставки 15%       0,870   0,756
4. Дисконтовані інвестиції тис. грн. 130,0 - -
5. Дисконтовані грошові потоки тис. грн. 720,0 751,68 762,05

 

Звідси сума дисконтова них інвестицій і грошових потоків відповідно становить:

=130 тис. грн., =2233,73 тис. грн.

Визначимо індекс рентабельності інвестицій

Ір= =

Оскільки індекс рентабельності більший одиниці, можна говорити про доцільність проекту.

Визначаємо ЧТВ проекту

NPV=

Розрахуємо термін окупності інвестицій

Т=

де, n’ – рік на якому вже видно перевищити доходів над витратами;

ДГПі=n’+1 – дисконтова ний грошовий потік року наступного за роком в якому здійснюється перевищення доходів над витратами.

Т=

Отже, окупність проекту складає 1,82 роки, ЧТВ інвестиції становить 2103,73 тис. грн. Дані розрахунку проводились у розрахунку на 15% ставки дисконту, тобто проект є окупним і прибутковим.

 

Обґрунтування стратегічних змін на підприємстві

Для ефективного втілення у виробничого варіанту дій необхідно:

1) купити тісторізальну машину ХДЗ у торгівельно – технічного центру „Імпексмаш” м. Кіровоград;

2) доставити дану машину на підприємство;

3) підготувати головному інженеру технічну документацію щодо впровадження даної машини, організувати робітників по її монтажу;

4) головному бухгалтеру сформувати процес сплати коштів внаслідок купівлі тісторізальної машини (кошти на купівлю знімаємо з спеціального рахунку, який призначений саме для закупівлі основних фондів), оприбуткувати на баланс;

5) начальнику цеху визначитись з необхідною кількістю робітників, які будуть обслуговувати процес виробництва;

6) технологу прослідкувати за виробництвом зразків нового печива;

7) начальнику планового відділу сформувати калькуляцію на виробництво печива (калькуляційна одиниця – 1 тонна);

8) комерційному директору слідкувати за обсягами виробництва продукції і поставками сировини.

ВИСНОВКИ

1. Провівши обґрунтування і реалізацію стратегічних змін виявлено, що впровадження даного проекту є доцільним, про свідчать показники ЧТВ, який становить 2103,73 тис. грн., термін окупності проекту (Т), складає1,82 роки.

2. Реалізація даного проекту дозволить істотно покращити використання основних фондів, зменшення умовно – постійних витрат у собівартості продукції, що забезпечить підприємству довгострокову прибутковість.

 

 

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 174; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 162.158.78.205 (0.01 с.)